Sunteți pe pagina 1din 5

R.D.P.

se manifestă și prin neajunsul funcțiilor de generalizare,


procesului de analiză, sinteză.

Dacă oligofrenia se supune legităților de nedezvoltare psihică totală și ierarhică, în


caz de R.D.P. aceste legități nu se observă. Pentru R.D.P. este caracteristică dereglarea
parțială, mozaică a activității cognitive. Formele superioare ale activității
mintale(generalizarea, abstractizarea la copiii cu R.D.P. sunt mai bine formate decît la
cei cu oligo
frenie. Spre deosebire de oligofrenie aceste dereglări a activității mintale în
caz de R.D.P. poartă un character secundar, condiționat de imaturitatea sferei
motivaționale, tulburări neurodinamice, neurodinamice și encefalopatice, deficitul unor
funcții corticale și subcorticale.
Avînd aceeași cauză de apariție, lezarea creierulu, în caz de R.D.P. este superficial,
minimal, temporal și locală, iar în caz de oligofrenie, o lezare totală. În structura
cauzalității sunt elemente ce deosebesc R.D.P. de oligofrenie, acțiunea factorilor
extraencefalici în caz de R.
D.P. psihogen. Acești factori se întîlnesc și în cazul
oligofreniei, dar se prezintă ca factori de agravare și nu de apariție.

Copiii delăsați pedagogic se deosebesc de copii


cu diferite forme de R.D.P. prin
nivelul dezvoltării psihice. Nereușita la învățătură a copiilor delăsați pedagogic este
favorizată de educația incorectă și nu cu neajunsul S.N.

Acești copii se orientează bine în situațiile cunoscute, chiar și mai complexe, pot să

manifeste inițiativă, independență, perseverență în situațiile, care intră în cercul lor de


interese și cunoștințe.
Lor nu le sunt caracteristice: tulburări astenice, cerebroastenice, encefalopatice,
dereglarea funcțiilor corticale superioare, inertitate a proceselor psihice.
Spre deosebire de copiii cu R.D.P. psihogen, nu le sunt caracteristice: excitabilitatea
psihică sau timiditatea, inertitate, impulsivitate, diminuarea calităților volitive.

11
Concluzie
Situaţia social
-
economică gravă din Moldova a condus la creşterea numărului de
copii
cu reţinere în dezvoltarea psihică în clasele primare. Principală problemă

psihologică
a acestor
copii este nematurizarea reglării emoţional
-
volitive, care creează un şir de
dificultăţi
în
dezvoltarea intelectuală şi personală, scade capacitatea de muncă, afectează
comunicarea, gene
rând abateri în dezvoltarea psihică generală, cu caracter specific
reţinerii în dezvoltarea

psihică.

Dar fiind deja în sec XXI se observă ca nr. copiilor cu


reținere a crescut din ce în ce mai mult, de vină fiind medicii, apoi societatea.
Procesele
afectiv
e sunt prezente în întreaga viaţă psihică a individului, de la subconştient

şi
inconştient, până la conştiinţa superioară, interacţionând cu toate celelalte procese psihice
şi

însuşiri ale personalităţii. Se manifestă, astfel, o interacţiune complexă între


latura
intelectuală şi

cea afectivă, acestea impulsionându


-
se şi reglându
-se reciproc.
În comparaţie cu persoanele

normale, la persoanele cu RDP, aceasta interacţiune este


puternic bulversată, trăirile
affective
scăpând, adesea, de sub controlul inteligenţei, iar
activitatea cognitivă fiind insuficient stimulată
afectiv. Pen
tru ca numărul copiilor cu
R.D.P. să scadă sunt necesare să se respecte cîteva cerințe, pe
ntru asta propun cîteva
recomandări:

1.

În primul rind este necesar ca medicii pediatri, pedag


ogii speciali și alți
speciliști ai cadrelor didactice să fie la curent cu dignosticul complex al copilului, ca după
asta să folosească tehnicile și metodele cuvenite;

2.

Fiecare copil trebuie să aibă șanse egale la educație, toți au dreptul la educație,
de aceea cred

ei trebui
e integrați în școli indiferent de trăsături;

12
3.

Educatorii şi profesorii vor fi familiarizaţi cu specificul dezvoltării reglajului


emoţional volitiv la copiii cu RDP. Ei vor aplica jocuri pentru dezvoltarea corelaţiilor
dintre emoţii şi

voinţă.

Bibliografie
1.

Ursula Șchiopul. Dicționar de psihologie.

2.
Bogrug O. Modele psihopedagogice de dezvoltare a limbajului la copiii cu
reţinere în

dezvoltare psihică. Autoref. tezei de dr. psihol. Chisinău, 2001. 23 p;

3.

Bucun N., Maximciuc V. Formarea


reglării emoţional
-volitive la copiii cu
reţinere în

dezvoltarea psihică. In: Univers Pedagogic, 2010, № 3 p. 48


-54
;

4.

Ciobanu A. Diagnosticarea şi diferenţierea copiilor cu diferite forme de


reţinere în

dezvoltarea psihică;

5.

Maximciuc V. Modele psihopedagogi


ce de dezvoltare a sferei emoţional
-
volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică p. 7
-23,
6.

S.D.Zabramnaia.,, Criteriile de diagnostic a copiilor cu R.D.P.;


7.

Olărescu V. Corecţia psihomotricităţii şi instabilităţii capacităţii de muncă la


copiii cure
ţinere în dezvoltarea psihică. Chişinău: Elena
-Vl., 2008. 128 p;
8.

Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. Москва:

Акакдемия, 2007. 144 с


;
9.
Певзнер М.С. Об отборе детей с временной задержкой психического
развития и

стойкими церебрастеническими состояниями в специальные школы.


In: Дефектология,

2003, № 6, с. 3
-12;
10.

Cемаго Н.Я., Семаго М.М. Варианты задержанного и дисгармоничного


развития.

In: Школьный психолог, 2008, № 21, с. 41


-47.169;