Sunteți pe pagina 1din 2

O alta orientare va f catre clientii cu personalitate

juridicag e n * o t e l u r i , r e s t a u r a n t e , s c o l i , p r i m a
r i i , f r m e o r g a n i z a t o a r e d e d i v
e r s e e v e n i m e n t e , ++++++++++.. . C o n c u r e n t i
i ! C o n c u r e n t i i s u n t f r m e l e i n d o m e n i u d e p e p i a t a " a s u l u i care
comercializeaza ori, aranjamente orale cum ar f!# l o r a r i a -
osalia, #loraria ann/, #lora u 0 , # l o r a r i a 'marillis, etc.C o t a
de piata detinuta de principalii concurenti este
d e 23.2 . # u r n i z o r i i d e m a t e r i e p r i m a ( o r i l e , p l a n t e l e , s e m i n t e l e ) sunt
urnizorii en$gros din
4ucuresti. e a s e m e n e a t o t d i n 4 u c u r e s t i v o r f a c * i z i t i o n a t e s i c
e l e l a t e m a t e r i a l c u m a r f c e l o a n , p a n g l i c a , c o s u l e t e , g*ivece.P l a t a
la urnizori se va a c e p r i n i n s t r u m e n t e d e p l a t a C5C64ilet la ordi
n i n u n c t i e d e t e r m e n u l c o n t r a c t u a l 7 zile6 7 zile.8 . ' n a l i z a
9O:!8 . 1 P u n c t e t a r i ! $Promtitudine si
seriozitate in relatiile contractual%$ -
aport pret6calitate avorabil clientului%$Posibilitatea de a livra si la
domiciliul
clientului%8 . P u n c t e s l a b e ! $ ipsa
notorietatii (suntem noi pe piata)%$ ; n u0 de
lic*iditati redus%8 . O p o r t u n i t a t i ! $'ngaj
are de personal din categoriile de avorizate social%$Cererea
in crestere pentru ast el de produse%

8 . 2 ' m e n i n t a r i ! $50istenta pe piata "asului a


unei concurente acerbe%$"mposibilitatea de a plati la termenul din
c o n t r a c t a n u m i t i urnizori%
St!%te,i% "e m%!-etin,:1.St!%te,i% "e +!o" (:
P r o d u s u l v a f v a n d u t i n o r m a b r u t a ( o a r e a , p l a n t a , semintele) in magainul de
prezentare si des acere de lap u n c t u a l d e l u c r u , s a u c a p r o d u s f n i t g e n
a r a n j a m e n t oral, cosulet, g*iveci. e asemenea produsele destinate personalelor
juridiceprezentate mai sus vor f transportate la sediul
acestorpesoane juridice cu masina frmei.
.St!%te,i% "e +!et:
Practicarea unui pret di erentiat!$pentru segmentul de piata <persoane fzice principaleleproduse
vor avea pretul!#lori!+++++++++++.'ranjamente
orale!++++++..Cosulete!+++.=*ivece!++++++5tc+++.$pentru segmental de piata$persoane
juridice!#lori!+++++++++++.'ranjamente
orale!++++++..Cosulete!+++.=*ivece!++++++5tc+++.
/.St!%te,i% "e "i(t!i0 tie:
$ O p a r t e d i n p r o d u s e v o r f v a n d u t e l a m a g a z i n u l propriu%
$ o parte din produse vor f distribuite cu autoturismulfrmei ata pentru personae
fzice (comenzi la domiciliu)cat si pentru personae juridice.
.St!%te,i% "e +!omo&%!e:
$Pentru inceput frma va crea un site unde vor f e0pusetoate categoriile de produse, precum si
preturile, datelede contact.$ promovare prin uturase (pe strada, in cutiile postale)%$
Contactarea persoanelor juridice se va ace pentruinceput prin e$mail, apoi tele onic, pentru
clientii dornicide a a a despre produsele noastre se va merge lasediul frmei lor unde se va veni
in intampinareanevoilor clientului cu produse peersonalizate con ormcerintelor.-esursele
umane!Pentru inceput aceasta a acere are nevoie de 2persoane!$un manager%$;n
so er%$doua persoane asistante social! vanzator magazin si opersoana care sa se ocupe de
comenzi (provenit dincentral de plasament).Pentru cei doi angajati proveniti din mediul social
vorparticipa la inceputul angajarii la un curs de instruire in*orticultura.-esurse fnanciare
estimate!$c*eltuieli de desc*idere frma! >77 lei%$inc*iriere spatiu (magazin)! 1777 lei6luna%$
autoturismul este proprietate personala ( contract decomodat )! c*eltuieli 7%$amenajare spatiu
magazin! 777 lei%$ tele on, utilitati! 77 lei%$ stoc initial de produse! 17777 lei%$
c*eltuieli salariale? impozite! 777 lei6luna%$c*eltuieli de mar@eting! 1777 lei.$c*eltueli
neprevazute! 877 lei.