Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume

Clasa……………………../Data………………………

Fişă de evaluare – CONSTRUCŢII GRAFICE

Subiectul 1. Completaţi spaţiile libere cu noţiunile adecvate:


a. Poligoanele regulate au toate laturile.........................
b. Poligonul cu .................laturi egale se numeşte octogon.
c. Împărţirea cercului în şapte părţi egale duce la formarea unui....................
3 puncte (3x 1 punct)

Subiectul 2. Priviţi cu atenţie desenul de mai jos şi stabiliţi dacă afirmaţiile


următoare sunt adevărate sau false.
Nr.crt. Enunţ Adevărat Fals
1 Pentru a construi un octogon, vârful compasului se pune în
punctul 8 de pe figură.
2 Pentru a construi un poligon cu nouă laturi egale, vârful
compasului se pune în punctul 8 de pe figură.
3 Pentru a construi un heptagon, vârful compasului se pune în
punctul 7 de pe figură.
4 Pentru a construi un hexagon, vârful compasului se pune în
punctul 9 de pe figură.

4 puncte (4x 1 punct)

Subiectul 3. Specificaţi un organ de maşină sau o sculă unde se întâlneşte


un profil hexagonal.
2 puncte

Timp de lucru: 5 minute


Se acordă un punct din oficiu.