Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare de laborator Nr.

Tema: Determinarea razelor de curbură a elipsoidului de rotație


În cartografia matematică se utilizează frecvent următoarele raze de curbură:
- raza de curbură meridiană M:
𝑎(1−𝑒 2 )
𝑀 = (1−𝑒 2 ∗𝑠𝑖𝑛2 𝜑)3/2 (1-1)

- raza de curbură a primului verticalN:


𝑎
𝑁 = (1−𝑒 2 ∗𝑠𝑖𝑛2 𝜑)1/2 (1-2)

- raza decurbură a elipsoidului R:


𝑅 = √𝑀𝑁 (1-3)
- raza unui paralel r:
𝑟 = 𝑁 cos 𝜑 (1-4)
În care, 𝜑 este latitudinea punctului dat.
Toate cele patru raze de curbură variază pe elipsoid în funcție de latitudine.
În continuare, vom prezentacalculul acestor raze în jurul latitudinilor de 45˚, 46˚, 47˚, 48˚,
latitudini ce trec prin zona țării noastre.

Parametrii elipsoidului de rotație WGS-84


Semiaxa mare ecuatorială: 𝒂 = 𝟔𝟑𝟕𝟖𝟏𝟑𝟕, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 m;
Semiaxa mică polară: 𝒃 = 𝟔𝟑𝟓𝟔𝟕𝟓𝟐, 𝟑𝟏𝟒𝟐𝟕𝟎 m;
Turtirea geometrică: 𝒇 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟓𝟐𝟖𝟏𝟎𝟔𝟔;
Prima excentricitate: 𝒆𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟔𝟗𝟒𝟑𝟕𝟗𝟗𝟖𝟐;
A doua excentricitate: 𝒆′𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟕𝟑𝟗𝟒𝟗𝟔𝟕𝟑𝟒;
Raza polară: 𝐜 = 𝟔𝟑𝟗𝟗𝟓𝟗𝟑, 𝟔𝟐𝟓𝟕𝟐𝟎 m.
Concluzii:
În lucrarea de laborator Nr.1 am avut de determinat razele de curbură a elipsoidului de
rotație. Calculând aceste raze am determinat că dacă valoarea unghiului 𝜑 crește atunci valorile
razelor de curbură meridiană M, a primului verticalNși a elipsoidului de rotașieR sunt la fel în
creștere, însă raza uni paralel reste în descreștere.
MINISTERUL NEDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN CONSTRUCŢII DIN CHUŞINĂU
CATEDRA CADASTRU, EVALUAREA IMOBILULUI ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE

La cartografie

A realizat eleva grupei COT-16.09: Borş Vera


A verificat profesoară de specialitate: Badan Veronica

Chişinău 2018