Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014


ln x
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → \ definită prin f ( x) = .
x
5p a) Să se calculeze f ′(e) .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei orizontale spre +∞ a graficului funcţiei f .
5p c) Să se demonstreze că x e ≤ e x pentru orice x > 0 .
2. Se consideră funcţia f : [ −4, 4] → \, f ( x) = 16 − x 2 .
4

∫f
2
5p a) Să se calculeze ( x) dx .
0
5
x
5p b) Să se verifice că ∫ f ( x)
dx = 0 .
− 5
a+b
5p c) Utilizând eventual inegalitatea ab ≤ , cu a, b ∈ ( 0, +∞ ) , să se demonstreze că
2
m
0 ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 8 , oricare ar fi m ∈ [ 0, 2] .
0