Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”
Oneşti, str. Tineretului, nr. 14, cod 601014
Telefon/Fax: 0234-321943; 0234-315310
e-mail: grcmoisil@yahoo.com,

Tinere condeie
În atenţia inspectorului şcolar prof. Camelia-Elena Popa

Secţiunea poezie: Buzatu Valentin, Înger, sânger, Euritmic spin, Studiul, Aleea Buruienilor,
Poetul de seară, Dragostea pe pământ, Excitația.

Prof coord. Mandel Elena

Secţiunea proză: Vraciu Maria, Cum să te bucuri de viaţă

Păunescu Călina-Ioana, Fata multicoloră

Secţiunea dramaturgie: Bratovianu Andrada, Altă fântână dintre plopi

Secţiunea poezie: Ciocoiu Călina, Acatist, Nigrum creatura, Crima unei vârste, „Eli, Eli, lama
sabahtani?”, Înălţare.

Prof coord. Drug Elena