Sunteți pe pagina 1din 6

Monografie contabila intr-o societate viniviticola

Etapa 1 – Cultivarea viţei de vie și întreţinerea plantaţiei

Pregătirea terenului (lucrări agricole iniţiale)

% = 401 1860
628 1500
4426 360

 Plantarea viţei de vie (butaşi)

601 = 301 35000

 Utilizare îngrăşământ

602 = 302 1400

 Înregistrarea amortizării lunare a utilajelor agricole

681 = 281 800

 Înregistrarea cheltuielilor efectuate cu cultura de viţă de vie în luna martie, ca


imobilizare în curs (1500 +35000+1400+800 = 38700)

231 = 722 38700

Mai N+3

 Înregistrarea plantatiei de viţă de vie ca imobilizare corporală

217 = 231 80524

Aprilie N – Mai N+3


 Înregistrare cheltuieli cu apă și energie ; plata facturilor

605 = 401 1500


401 = 5121 1500

 Înregistrare cheltuieli cu salarii directe și contribuţii1

641 = 421 3900


6451 = 4311 616 (15.8% * 3900)

6453 = 4313 203 (5,2% * 3900)

6452 = 4371 20 (0,52% * 3900)

6453 = 4313 33 (0,85 % * 3900)

635 = 447 10 (0,25% * 3900)

6451 = 4311 82

 Înregistrare reţineri din salariu conform ştatului de salarii

421 = % 1121

4312 409 (10,5% * 3900)

4314 215 (5,5% * 3900)

4372 19 (0,5% * 3900)

444 478

 Înregistrarea amortizării utilajelor

681 = 281 800

 Înregistrare consum de motorină

6022 = 3022 400

 Înregistrarea imobilizării în curs la finele lunii cu suma aferentă costului de


producţie (1500 + 4790 + 800 + 400 = 7490 lei)

231 = 722 7490


1
Cotele de contributie de asigurari sociale pentru 2014 vor fi, potrivit bugetului asigurarilor sociale, aprobat
prin Legea nr. 187/2014 sunt 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia
individuala și 15,8% pentru contributia datorata de angajator;
2
Cota conform codului CAEN – 8 lei
Etapa 2 – Producţia de struguri

Iunie N+3

 Înregistrare amortizare, la trecerea pe rod a plantaţiei

681 = 2817 335,52

 Înregistrarea amortizării altor utilaje

6811 = 2813 600

 Înregistrare consum de combustibil

6022 = 3022 1300

 Înregistrare consum de apă și energie pentru irigaţii

605 = 401 2500


401 = 5121 2500

 Înregistrare salarii directe plus contribuţii

641 = 421 4032


6451 = 4311 637
6453 = 4313 210
6452 = 4371 20
6453 = 4313 34
635 = 447 10
6451 = 4311 8

 Înregistrare reţineri din salariu conform ştatului de salarii

421 = % 1162

4312 423 (10.5 %* 4032)


4314 222 (5,5 % * 4032)
4372 20 ( 0,5% * 4032)
444 497

 Înregistrare producţie în curs la finele lunii, la nivelul cheltuielilor colectate


331.s = 711 9686,52

 Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli

121 = % 9686,52
6022 1300
605 2500
6811 935,52
641 4032
645 919
711 = 121 9686,52

Octombrie N+3

 Reluarea producţiei în curs înregistrată la finele lunii septembrie

711 = 331.s 36041,8

 Înregistrare cheltuieli aferente lunii octombrie (amortizare, salarii, consum


combustibil etc)

 Înregistrarea producţiei finite de struguri la cost (determinat prin însumarea


tuturor cheltuielilor aferente de la începutul producţiei de struguri)

347.s = 711 56577,32

Iulie N+3

 Reluarea producţiei în curs înregistrate la finele lunii iunie

711 = 331.s 9686,52

 Înregistrarea producţiei în curs la finele lunii iulie, cumulat de la începutul


producţiei : 9686,52 din luna iunie + 8835,52 din luna iulie = 18522,04 lei

331.s = 711 18522,04

Etapa 3 – Producţia de vin

Octombrie N+3
 Transferul între gestiuni a strugurilor

301 = 347 39604

 Înregistrare consumul materiilor prime (strugurii)

601 = 301 39604

 Înregistrare consum de zahar

602 = 302 7000

 Înregistrare consum de apă și energie pentru producţia vinului

605 = 401 4000


401 = 5121 4000

 Evidenţiere salarii aferente personalului productiv plus contribuţii

641 = 421 2000


6451 = 4311 361
6453 = 4313 104
6452 = 4371 10
6453 = 4313 17
635 = 447 5
6451 = 4311 12

 Înregistrare rețineri din salariu conform ştatului de salarii

421 = % 576
4312 210
4314 110
4372 10
444 246

 Înregistrare amortizarea mijloacelor fixe utilizate (presa, storcătoare etc)

6811 = 281 1500

 Înregistrare producție în curs la finele lunii, la nivelul cheltuielilor colectate


(39604 + 5000 + 2000 + 4000 + 2464 + 1500 = 54568 lei )

331.v = 711 54568


Noiembrie N+3

 Reluarea producţiei în curs înregistrate la finele lunii octombrie

711 = 331.v 54568

 Înregistrare achiziţie sticle pentru îmbuteliere

% = 401 1240
381 1000
4426 240

 Utilizarea ambalajelor

608 = 381 1000

 Înregistrare prestări servicii de ambalare

% = 401 4960
628 4000
4426 960

 Înregistrarea producţiei finite cu valoare totală a costurilor aferente obţinerii


acesteia inclusiv costurile cu ambalajele (54568 + 1000 + 4000 = 59568 lei)

345 = 711 59568

 Vânzarea vinului pe baza de factură și descărcarea gestiunii. Se vinde 50% din


cantitate pentru suma de 41200 lei fără TVA

4111 = % 51088
701 41200
4427 9888

 Descărcarea gestiunii a produselor vândute 59568 x 50% = 29784 lei

711 = 345 29784