Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. 09 din 09.05.

2018
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Petiționar: Valeriu Munteanu, candidat la


funcția de primar general al mun. Chișinău

CERERE

Conform Raportului nr. 1 „Monitorizarea mass-mediei în campania electorală


pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018”, elaborat de Centrul pentru Jurnalism
Independent, în perioada 20-27 aprilie 2018 radiodifuzorii naționali Prime TV,
Canal 2 și Publika TV, care au anunțat că nu vor reflecta campania electorală, au
difuzat mai multe materiale cu caracter electoral direct și indirect, prin care au
favorizat-o pe candidata „independentă” Silvia Radu.
În perioada 20-27 aprilie, Publika TV, Canal 2 și Prime TV au încălcat în mod
repetat Declarația de neparticipare la mediatizarea campaniei electorale
pentru alegerile locale noi, au favorizat-o pe candidata „independentă” Silvia
Radu, care apare în câte 6, 14 și 21 de subiecte relevante în lumină pozitivă.
Conform Raportului nominalizat, toate materialele în care apare candidata
„independentă” Silvia Radu au fost prezentate de Canal 2 și Prime TV dintr-o
singură perspectivă, chiar dacă, tot de fiecare dată, în știri au fost prezenți și
cetățenii, funcționarii etc., toți actorii au susținut/confirmat/completat aceeași
opinie.
Promovarea Silviei Radu prin acțiunile concertate ale televiziunilor din
holdingul al cărui proprietar este liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc
demonstrează cu prisosință apartenența politică a Silviei Radu la partidul de
guvernământ.
Conform art. 9 al Concepției Nr. 499 din 13.04.2018 privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data
de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată
prin Decizia CCA, nr. 8/47 din 26 martie 2018, concurenții electorali în campania
electorală beneficiază de un tratament nediscriminatoriu și sunt pe bază de egalitate
în ceea ce privește acordarea timpilor de antenă.
Codul audiovizualului Nr. 260 din 27.07.2006, stabilește în articolul 7 alin. (1)
„În spiritul respectării libertăților și a drepturilor fundamentale ale omului, prin
transmisia și retransmisia serviciilor de programe se realizează și se asigură
pluralismul politic și social”, iar conform alin. (3) „Pentru încurajarea și facilitarea
exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligația de a reflecta
campaniile electorale în mod veridic, echilibrat și imparțial.”
Prin acțiunile sale, Publika TV, Canal 2 și Prime TV au afectat în mod direct
interesele electorale ale participanților la campania electorală din 20 mai, inclusiv a
subsemnatului.
În baza argumentelor sus-enunțate, în baza art. 37-38 al Codului
Audiovizualului, solicit:
— sancționarea Publika TV, Canal 2 și Prime TV, care au comis încălcări ale
legislației audiovizuale în mediatizarea candidatei „independente” Silvia
Radu.
— obligarea dlui Vladimir Plahotniuc în vederea asigurării pluralismului
politic la televiziunile din proprietatea sa.

Candidat la funcția de Primar general


al municipiului Chișinău Valeriu Munteanu