Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Enciu Adrian


Data: 29.11.2017
Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr.2 Modelu
Clasa: a II-a
Disciplina: RELIGIE ORTODOXĂ
Unitatea de învățare: Sfinții, prietenii copiilor
Subiectul lecției: Sfântul Nicolae, prietenul și ocrotitorul copiilor
Tipul lecției: transmitere / însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: dobândirea unor cunoștinte despre Sfântul Nicolae, pentru a-i aduce cinstirea cuvenită;
Durata: 50 de minute

Obiective operaționale / Competențe derivate


La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1 - să prezinte aspecte semnificative din viaţa Sfântului Nicolae;
O2 - să recunoască în imagini momentele din viața Sfântului Nicolae;
O3 – să identifice modalitățile de cinstire ;
O4 - să formuleze învăţături morale desprinse din viaţa Sfântului Nicolae;

Strategia didactică
Metode şi procedee :
1. Metode și procedee: conversaţia, povestirea, explicația, observarea dirijată,cântarea religioasă, jocul didactic „ Trăistuța cu surprize”,exercițiu de
rugăciune.
2. Mijloace de învăţământ: icoana Sfântului Ierarh Nicolae, iconiţe cu Sfântul Nicolae, colindul Sf. Nicolae, fișe de lucru, bilețele, imagini cu viața
Sfântului Nicolae, imagini cu simboluri, trei săculeți, nuielușe, ghetuța Sfântului Nicolae, corabia, ancora, săculeți cu dulciuri pentru copii.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală.

Resurse
1. Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a III-a ; Planificarea calendaristică orientativă; Proiectarea unităţii de învăţare.

1
2. Bibliografice:

1.*** Vieţile sfinţilor, luna decembrie, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1995;
2. Barbu, Camelia, Sfântul Nicolae- cel care luminează începutul lui Decembrie , Editura CallasPrint Mangalia, 2005;
3. David, Diacon Petru , Caută și vei afla....Sinaxar dobrogean , Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 1997;
4.Desartovici, L.S., Viața și minunile Sfântului Nicolae, Editura Sophia, București, 2006;
5. Magdan, Leon, Ce înseamnă numele meu?- dicționar ortodox pentru copii, Editura Mateiaș, București, 2006;
6. Magdan, Leon, Ghicitori creștine, Editura Mateiaș, București, 2006;
7. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă, clasa a II-a, Editura „Sf. Mina", Iaşi, 2009;
8. Muha, Camelia, Sfântul Ierarh Nicolae, Colecția „ Sfinții, prietenii lui Dumnezeu și ocrotitorii copiilor”, Editura ”Sf.Mina”, Iași, 2007;
9. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000;

2
Nr ETAPELE Ob ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE/ FORME DE
crt LECŢIEI op. MIJLOACE ORGANIZARE
/ EVALUARE
Exercițiu de
1. Moment *Salutul. *Salutul. rugăciune Activitate
organizatoric *Rugăciunea „ Împărate ceresc” *Rugăciunea „ Împărate ceresc”. frontală
*Notarea absenţelor. *Anunțarea absențelor. Icoana din
cabinetul de
religie
Captarea atenției se va face, rostind o ghicitoare:

Un Ierarh Mare și Sfânt, Elevii sunt atenți și răspund la Conversația Activitate


2. Captarea Îl aștepți cu nerăbdare, ghicitoare: ,,Sfântul Nicolae” . frontală
atenției Cu emoție în gând Cartea:Ghicitori
Și ghetuțe la intrare. creștine
Aprecieri
Copii, după cum știți, mâine este o zi importantă. „.....Sfântului Nicolae”. verbale
-Despre ce zi este vorba? Cui dedicăm această zi?

Voi arăta elevilor mai multe icoane (din cabinetul de Elevii privesc cu atenție icoanele Observarea
3. Pregătirea religie) și le voi cere să recunoască icoana cu chipul Sf. şi se străduiesc, să recunoască dirijată Activitate
aperceptivă Nicolae. Astăzi vom vorbi despre Sfântul Nicolae. icoana cu Sfântul Nicolae. frontală
„-Mai cunoaşteţi şi alţi sfinţi”? „...............” Icoanele din
„-Poartă cineva dintre voi numele de Nicolae ”? „.....................” cabinetul de
religie
*Se anunţă titlul lecţiei într-o formă accesibilă și
4. Precizarea obiectivele. Se va sublinia faptul că în acestă oră elevii Observarea
titlului şi a vor descoperi momentele importante din viața sfântului, dirijată
obiectivelor minunile săvârșite de el, vor identifica virtuțile Icoane Activitate
sfântului, modalitățile de cinstire, simbolurile Sf Nicolae frontală
și vor desprinde învățături folositoare pentru viață. Elevii scriu data și titlul lecţiei în
Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei: Sfântul Nicolae, caiete. Conversaţia
prietenul și ocrotitorul copiilor

3
*Se povestesc aspectele semnificative din viața
Sfântului Nicolae cu ajutorul imaginilor. Elevii ascultă cu atenție.

„Cu mult timp în urmă, în anul 280 într-un sat Activitate


îndepărtat (Patara), din Mira Lichiei, trăia o familie de Povestirea frontală
oameni credincioşi, Teofan și Nona. Aceştia aveau un
fiu pe care îl chema Nicolae ( care înseamnă „biruitor
de popor”), un copil bun, care iubea şcoala, îi asculta
pe părinţi şi făcea doar fapte bune.
La scurt timp după nașterea pruncului, s-a
5. Comunicarea petrecut un fapt care i-a uimit pe părinții săi. În timp ce
noilor mama sa îi făcea baie, Nicolae s-a ridicat în picioare și
cunoştinţe a stat așa timp de trei ore. Era la fel ca ceilalți prunci,
numai că miercurea și vinerea nu mânca decât o dată
seara, după rugăciunile mamei.
De mic, îndrumat de părinți, a studiat Sfânta
Scriptură. Când a crescut mare, unchiul său, care era Cărticica:Sfântu Activitate
episcop, le-a cerut părinților să-l lase pe Nicolae să-i lNicolae- cel frontală
slujească lui Dumnezeu, așa că a devenit preot.Ca preot care
a dus o viață foarte curată în post și rugăciune. Elevii ascultă cu atenție luminează
Deoarece el îi iubea pe oameni şi-a dat toata averea povestirea. începutul lui
moștenită de la părinți oamenilor săraci. Așa s-a Decembrie
întâmplat cu un om care a sărăcit, deși fusese bogat și
avea trei fete. Sf. Nicolae l-a ajutat, aruncând pentru
fiecare fată câte o pungă cu galbeni, salvându-le astfel
sufletele. El iubea oamenii, mai ales pe cei sărmani, dar Activitate
cel mai mult îi iubea pe copii. De atunci a rămas frontală
obiceiul ca, în fiecare an, pe 6 Decembrie copii cuminţi Povestirea
şi ascultători, să primească daruri.
Pentru că a trăit o viață sfântă, Dumnezeu l-a
răsplătit cu darul de a face minuni.
De multe ori a oprit furtuna pe mare, salvând mai

4
mulți oameni de la înec: în călătoria sa spre Locurile
Sfinte, a salvat de la înec niște corăbieri din Egipt; a Elevii ascultă cu atenție povestirea Imagini
înviat pe un tânăr care a căzut de pe catarg. profesorului. Fișa nr.1
A demonstrat virtutea curajului atunci când l-a
înfruntat pe Arie în sinod, dându-i o palmă și scoțându-l Întărirea
afară. De atunci este obiceiul ca în ghetuțele copiilor răspunsurilor
neascultători să fie pusă o nuielușă în loc de cadouri. bune ale
A apărat cu mult curaj trei oameni care erau Imagini elevilor
osândiți la moarte fără să fie vinovați. .( Fișa nr. 2) Fișa nr.2
Prin darul facerii de minuni, sfântul a devenit
ocrotitor al marinarilor și al călătorilor, copiilor,
sprijinul săracilor, protectorul fecioarelor, salvatorul Aprecieri
celor din închisori și al nedreptățiților. verbale
Sf. Nicolae îi îndemna pe oameni la milostenie, la
cercetarea celor bolnavi. În Mira Lichiei, unde a ajuns
episcop, nu erau lipsuri, îi ajuta pe toți oamenii. Nu se
lăuda cu faptele sale pentru că le făcea din dragoste
pentru oameni.
După o scurtă boală, s-a mutat la cele veșnice ( 6
decembrie 342) iar moaștele i-au fost depuse în Imagini
biserica din Mira Lichiei, unde a slujit vreme Fișa nr.1
îndelungată. Mai târziu, trupul sfânt a fost dus la o Activitate
biserică din Bari ( sudul Italiei). Mâna dreaptă a frontală
Sfântului Ierarh Nicolae se află la Biserica Sf.
Gheorghe Nou din București.( Fișa nr. 1)
El a făcut minuni și după trecerea la cele veșnice: când
l-a salvat pe un om credincios care dorea să Elevii privesc cu atenție imaginile
călătorească într-o țară străină...., prezentate de profesor.

Precizare:
Este singurul sfânt care mai izvorăște mir, astăzi.
Această minune se înnoiește neîncetat, iar mirul este

5
nestricăcios și dătător de daruri duhovnicești.

*Se prezintă câteva simboluri care ne ajută să-l Elevii ascultă cu atenție și notează Fișa nr. 3
recunoaștem pe Sfântul Nicolae: mitra, cârja episcopală, ideile principale în caiete.
Sf.Scriptură, săculeții cu galbeni, corabia și ancora, Obiectele
ghetuțele, nuielușa, trei mere, trei copii. ( Fișa nr. 3) simbol:
ghetuța,
săculeții
cu bani,ancora
nuielușa......

Fixarea cunoștințelor se va face printr-un joc: Trăistuța Activitate


6. Fixarea şi cu surprize. Conversația frontală
sistematizarea În trăistuță vor fi bilețele cu sarcini de lucru pe care
cunoştinţelor elevii trebuie să le îndeplinească: ( Fișa nr. 4) Elevii sunt atenți la explicațiile Explicația Întărirea
O1 -să răspundă la întrebările din lecție; profesorului, extrag pe rând răspunsurilor
-să povestească o minune care i-a impresionat mai mult bilețelele și îndeplinesc sarcinile bune ale
și să motiveze alegerea făcută; de lucru. elevilor
-să prezinte simbolurile care ne ajută să-l recunoaștem
pe sfânt; ,,..............................” Jocul didactic Activitate
O2 -să „salveze corăbiile”, să „încarce sacii” cu daruri Trăistuța cu individuală
( Fișa nr.5); „...............................” surprize
-să găsească în calendarul ortodox ziua de prăznuire a Aprecieri
sfântului; verbale
-să stabilească corespondența între bilețelele pe care
sunt scrise evenimente din viața sfântului cu imaginile
potrivite și să le așeze în ordine cronologică.

6
Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și pot fi și prietenii
noștri, dacă îi cinstim. Elevii ascultă explicațiile Explicația
Precizare: profesorului și se străduiesc să Activitate
7. Asocierea, Cea mai bună modalitate de a-i cinsti pe sfinți este să le respecte cerința. Conversaţia frontală
aplicarea și urmăm exemplul, să-i imităm. ,, ......................................”
generalizarea Cu ajutorul profesorului,elevii vor enumera modalitățile
prin care îl cinstim pe Sfântul Nicolae:
-Cum te numești? ,, ... purtarea numelui, ziua de Aprecieri
sărbătoare, pictarea în icoane, verbale
O3 -Cum se numește biserica de lângă școală? construirea de biserici în cinstea
*Profesorul explică cuvântul „hram”-bucurie, sărbătoare sfântului, rugăciuni, colinde....”. Cântarea
„...elevii intonează colindul religioasă
-Când îl sărbătorim pe Sf. Nicolae? Sf.Nicolae”. ( Fișa nr. 6)

*Profesorul le va arăta icoana cu Sfântul Nicolae.

*Se cere elevilor să formuleze învățături pentru sufletul „....să fim ascultători, credincioși,
O4 lor, pornind de la modelul oferit de Sfântul Nicolae. „ ...să fim buni, milostivi, să
biruim ispitele, să fim
Pentru că numele Nicolae înseamnă „biruitor”, să ne curajoși...............”.
străduim și noi să fim biruitori asupra ispitelor, asupra
păcatelor și asupra greutăților vieții.

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind pregătire Elevii ascultă aprecierile făcute de
8. activităţii elevilor pentru lecţie. profesor. Conversația Activitate
elevilor Se notează elevii care au participat la lecție. frontală
*Se vor împărți elevilor nuci, mere, covrigi, turtă dulce
și câte o iconiță cu Sf. Nicolae.

7
9. Tema pentru Profesorul le reamintește copiilor că cea mai bună moda Conversația Activitate
acasă litate de cinstire a Sfântului Nicolae este să-i urmăm frontală
exemplul, să învățăm de la el, să-i fim ucenici. Explicația
-Copii, vreți să fiți și voi „ucenicii” Sf.Nicolae? „.....da..”
Dacă da, atunci în seara aceasta, pe furiș, veți pune Elevii ascultă indicațiile
daruri în toate ghetuțele celor din casă. profesorului și notează tema în
caiete: Ucenicii Sfântului Nicolae.

10. Încheierea *Se rostește rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat” *Elevii rostesc rugăciunea Exercițiu de Activitate
activităţii *Salutul. „ Cuvine-se cu adevărat” rugăciune frontală
*Salutul. Icoana din clasă

OGLINDA TABLEI
Sfântul Nicolae, prietenul și ocrotitorul copiilor

Sfântul Ierarh Nicolae --- credincios, blând, bun, harnic, smerit, avea dragoste față de oameni;
--- Arhiepiscop de Mira Lichiei;
--- se sărbătorește pe 6 decembrie.

Învățături: Să fim ucenicii Sfântului Nicolae!

S-ar putea să vă placă și