Sunteți pe pagina 1din 4

Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografie –Nicolae Ioana

Listă bibliografică titluri cărţi*)


deţinute de Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

Autor: IOANA, Nicolae

1. CRIHANĂ, Alina. Probleme speciale ale literaturii : metamorfozele romanului românesc al


secolului XX. prof. dr. Nicolae Ioana, asist. drd. Alina Crihană, asist. drd. Nicoleta Ifrim. Galaţi :
Europlus, 2006. 132 p. ; 24 cm. Bibliogr. la finele cap. ISBN 973-7845-42-0. III 19485 ;
821.135.1.09/I-61.
2. IOANA, Nicolae. Lectură şi receptare. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea
"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2007. 39 p. ; 15 cm. IV 7906 ; 82.09/I61.
3. IOANA, Nicolae. Literatura română interbelică : critica literară [specializarea limba şi literatura
română/an II, sem. II]. prof. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi,
2008. 107 p. ; 30 cm. Bibliogr. IV 7954 ; 821.135.1.09/I-61.
4. IOANA, Nicolae. Literatura română interbelică : critica literară şi poezia [română-engleză/anII,
sem. II]. prof. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2008. 117 p. ; 30
cm. Bibliogr. IV 7953 ; 821.135.1.09/I-61.
5. IOANA, Nicolae. Literatura română interbelică : poezia ; dramaturgia [anul al III-lea]. prof.
univ. dr.Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.a.]. 52 p. ; 30 cm.
Bibliogr. IV 7815 ; 821.135.1.09/I-61.
6. IOANA, Nicolae. Literatura română interbelică : proza şi dramaturgia. prof. univ. dr. Nicolae
Ioana. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, [s. a.]. 51 p. multigr. ; 30 cm. IV 7914 ;
821.135.1.09/I-61.
7. IOANA, Nicolae. Literatura română interbelică şi contemporană : poezia şi proza postbelică,
critica literară în secolul XX. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos"
din Galaţi, [s. a.]. 63 p. multigr.; 30 cm. IV 7915 ; 821.135.1.09/I-61.
8. IOANA, Nicolae. Literatura română la începutul sec. al XX-lea şi în perioada interbelică :
poezia : anul III, semestrul II. Nicolae Ioana. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, [s.
a.]. 58 p. multigr. ; 30 cm. IV 7991 ; 821.135.1.09/I-61.
9. IOANA, Nicolae. Literatura română la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea : anul III sem. I. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galaţi, [s. a.]. 60 p. ; 30 cm. IV 7814 ; 821.135.1.09/I-61.
10. IOANA, Nicolae. Psihologia personajului feminin : curs opţional, an I, sem. I, specializarea
Limba şi literatura română. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. [Galaţi] : Universitatea "Dunărea de Jos"
din Galaţi, [s. a.]. 44 p. ; 29 cm. IV 7907 ; 821.135.1.09/I-61.

Autor: IOANA, Nicolae

1. BARNA, Iuliana. Virgil Tănase : studiu monografic : rezumatul tezei de doctorat. Iuliana Barna
; coord. şt. Nicolae Ioana. Galaţi : Editura Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2010. 18 p.; 20
cm. II 39517 ; 008(498)/B11.
2. BARNA, Iuliana. Virgil Tănase : studiu monografic : teză de doctorat. Iuliana Barna ; coord. şt.
Nicolae Ioana. Galaţi : Editura Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2010. 215 p.; 30 cm. IV
8434 ; 008(498)/B11.

1
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografie –Nicolae Ioana

3. CHELARU, Corina. Psihologia vestimentaţiei în romanul românesc interbelic : rezumatul tezei


de doctorat. drd. Corina Chelaru ; coordonator : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea
"Dunărea de Jos" din Galaţi, 2010. [p. multipl.] ; 31 cm. Bibliogr. IV 8431 ; 821.135.1/C40.
4. CHELARU, Corina. Psihologia vestimentaţiei în romanul românesc interbelic : teză de doctorat.
drd. Corina Chelaru ; coordonator : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de
Jos" din Galaţi, 2010. 236 p. ; 31 cm. Bibliogr. p. 222-236. IV 8427 ; 821.135.1/C40.
5. CIOBANU, Cristina. Poezia generaţiei albatrosiste : rezumatul tezei de doctorat. drd. Cristina
Ciobanu ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi, 2012. 36 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 40278 ;
821.135.1.09/C51.
6. CIOBANU, Cristina. Poezia generaţiei albatrosiste : teză de doctorat. drd. Cristina Ciobanu ;
cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi, 2012. 263 f. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8708 ;
821.135.1.09/C51.
7. Circulaţia modelelor culturale în spaţiul euroregiunilor. coord. conf. dr. Doiniţa Milea, conf. dr.
Simona Antofi. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 2 vol. ; 24
cm. (Cultură şi civilizaţie). Actele colocviului internaţional desfăşurat la Galaţi, 26-28 mai 2006. III
18939.
8. CRĂCIUN, Cristian. Ucronia eminesciană : timp şi imagine în "Memento Mori" : rezumatul
tezei de doctorat. drd. Cristian Crăciun ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. 200935 p. ; 21 cm.
Bibliogr. II 38544 ; 821.135.1.09/C81.
9. CRĂCIUN, Cristian. Ucronia eminesciană : timp şi imagine în "Memento Mori" : teză de
doctorat. drd. Cristian Crăciun ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. 2009215 f. ; 30 cm. Bibliogr.
IV 8277 ; 821.135.1.09/C81.
10. DAMIAN, Matei. Zvon, ştire, presă în literatura română : de la Caragiale la Preda : rezumatul
tezei de doctorat. Matei Damian ; cond. şt. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos"
din Galaţi, 2011. 5 p. ; 20 cm. II 39848 ; 821.135.1-09/D11.
11. DAMIAN, Matei. Zvon, ştire, presă în literatura română : de la Caragiale la Preda : teză de
doctorat. Matei Damian ; cond. şt. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi,
2011. 249 p. ; 30 cm. IV 8523 ; 821.135.1-09/D11.
12. DRAGOMIR, Raluca Cristina. Marin Preda şi literatura franceză : rezumatul tezei de doctorat.
Raluca Cristina Dragomir ; cond. şt. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galaţi, 2012. 29 p.; 20 cm. II 40268 ; 821.135.1.09Preda, M./D73.
13. DRAGOMIR, Raluca Cristina. Marin Preda şi literatura franceză : teză de doctorat. Raluca
Cristina Dragomir ; cond. şt. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2012.
217 p.; 30 cm. IV 8690 ; 821.135.1.09Preda, M./D73.
14. Forme şi teritorii ale literaturii şi ale discursului critic contemporan : glosar şi antologie de
texte. coord. : Simona Antofi, Doiniţa Milea ; ref. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana, Ioan S. Cârâc.
Galaţi : Europlus, 2005. 295 p. ; 18 cm. ISBN 973-7845-09-9. II 37013 ; 821.135.1.09/F72.
15. ILIE, Zanfir. Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990-2000 :
rezumatul tezei de doctorat. Zanfir Ilie ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Editura
Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2012. 56 p. ; 30 cm. IV 8669 ; 821.135.1.09-
92"1990/2000"/Z27.
16. ILIE, Zanfir. Reflectarea fenomenelor literare în presa românească între anii 1990-2000 : teză
de doctorat. Zanfir Ilie ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Editura Universităţii "Dunărea
de Jos" din Galaţi, 2012. 350 f. ; 30 cm. Verso file alb. IV 8668 ; 821.135.1.09-92"1990-2000"/Z27.
17. International Conference. Translation studies : retrospective and prospective views ( 1 ; 2006 ;
Galaţi). Translation studies : retrospective and prospective views. coord. conf. dr. Floriana Popescu.
Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006. 338 p. ; 21 cm. (Cultură şi
civilizaţie). Texte în lb. engleză, franceză, română. ISBN 973-627-349-0. II 36874 ; 81'25/T81.
18. NECULA, Daniela Aura. Literatura şi discursul publicitar, o relaţie reciproc avantajoasă :

2
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografie –Nicolae Ioana

rezumatul tezei de doctorat. drd. Daniela Aura Necula ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana.
Galaţi, 2012. 33 f. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8762 ; 82/N34.
19. NECULA, Daniela Aura. Literatura şi discursul publicitar, o relaţie reciproc avantajoasă : teză
de doctorat. drd. Daniela Aura Necula ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi, 2012. 256 f. ;
30 cm. Bibliogr. IV 8734 ; 82/N34.
20. POPA, Cătălina-Diana. Matei Vişniec, dincolo de absurd : rezumatul tezei de doctorat. drd.
Cătălina-Diana Popa (Stancu) ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi, 2011. 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr. II 39817 ; 821.135.1.09/P79.
21. POPA, Cătălina-Diana. Matei Vişniec, dincolo de absurd : teză de doctorat. drd. Cătălina-
Diana Popa (Stancu) ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi, 2011. 266 f. ; 30 cm. Bibliogr.
IV 8528 ; 821.135.1.09/P79.
22. POPA, Cristina. Coexistenţa generaţiilor literare în perioada '90 - 2000 : proza : rezumatul
tezei de doctorat. drd. Cristina Popa (Chiriac) ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi, 2012.
24 f. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8711 ; 821.135.1.09/P79.
23. POPA, Cristina. Coexistenţa generaţiilor literare în perioada '90 - 2000 : proza : teză de
doctorat. drd. Cristina Popa (Chiriac) ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi, 2012. 225 f. ;
30 cm. Bibliogr. IV 8692 ; 821.135.1.09/P79.
24. TOFAN, Onorica-Liliana. Mircea Nedelciu : monografie : rezumatul tezei de doctorat. drd.
Onorica-Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. [Galaţi], 2009. 31 p. ; 21 cm. Bibliogr.
II 38457 ; 821.135.1.09/T69.
25. TOFAN, Onorica-Liliana. Mircea Nedelciu : monografie : teză de doctorat. drd. Onorica-
Liliana Tofan ; coord. prof. univ. dr. Nicolae Ioana. [Galaţi], 2009. 405 f. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8278 ;
821.135.1.09/T69.
26. TOMA, Florin. Două paradigme teatrale : comunism şi postdecembrism : tendinţe în evoluţia
fenomenului teatral actual : rezumatul tezei de doctorat. drd. Florin Toma ; cond. şt. prof. univ. dr.
Nicolae Ioana. Galaţi, 2012. 41 p. ; 21 cm. Bibliogr. II 40420 ; 792(498)"19"/T71.
27. TOMA, Florin. Două paradigme teatrale : comunism şi postdecembrism : tendinţe în evoluţia
fenomenului teatral actual : teză de doctorat. drd. Florin Toma ; cond. şt. prof. univ. dr. Nicolae
Ioana. Galaţi, 2012. 286 f. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8746 ; 792(498)"19"/T71.
28. ŢUCA, Marius. Personajul mediatic : rezumatul tezei de doctorat. doctorand : Marius Ţuca ;
coordonator ştiinţific : prof. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi,
2011. pag. multipl. ; 30 cm. Bibliogr. IV 8566 ; 070/T90.
29. ŢUCA, Marius. Personajul mediatic : teză de doctorat. doctorand : Marius Ţuca ; coordonator
ştiinţific : prof. dr. Nicolae Ioana. Galaţi : Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2011. 230 p. :
fig. ; 30 cm. Bibliogr. p. 224-230. IV 8558 ; 070/T90.
30. Variante de teste propuse pentru proba de literatura română. Galaţi, 1998. 14 p. multigr. ; 20
cm. Înaintea titlului : Universitatea " Dunărea de Jos " Galaţi. Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie. II 33707 ; II 33707.
31. VRÂNCEANU, Alexandra-Monica. Forme şi structuri literare în comunicarea mediatică de
calculator : interferenţe între virtual, ficţional şi real : rezumatul tezei de doctorat. doctorand :
Alexandra-Monica Vrânceanu (Toma) ; conducător ştiintific : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2011. 41 p. ; 30 cm. Bibliogr. p. 27-41. IV 8565 ;
82.09/V94.
32. VRÂNCEANU, Alexandra-Monica. Forme şi structuri literare în comunicarea mediatică de
calculator : interferenţe între virtual, ficţional şi real : teză de doctorat. doctorand : Alexandra-
Monica Vrânceanu (Toma) ; conducător ştiintific : prof. univ. dr. Nicolae Ioana. Galaţi :
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2011. 270 p. : fig., il. color ; 31 cm. Glosar p. 228-243.
IV 8560 ; 82.09/V94.

3
Biblioteca Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografie –Nicolae Ioana

*) Lista bibliografică a fost generată din catalogul electronic al bibliotecii - perioada 1999
– 2012. Titlurile şi volumele nu sunt exhaustive, reprezentând doar o parte din totalul titlurilor
existente în colecţii.

20.08.2013 Întocmit,
Bibliotecar,
Nicoleta Gavrilă