Sunteți pe pagina 1din 98

1

2
3
CUPRINS
RedacĠia / 3
Cuprins / 4
Prolegomene / 6
In Memoriam / 7
Scurt istoric / 8
CalificaĠi la Olimpiadă / 12
Interviu cu Gabriela Ene / 15
Felicitări în stil quilling / 16
De ce Geografia? / 17
Princeton University – interviu / 19
Student la Strasbourg / 21
Despre Informatică / 23
Introducing me / 25
Instantanee de peste Atlantic / 29
Refuz să fiu „cool”! / 31
Informatica e viitorul!? / 32
Cazul Absurdativ / 33
GeneraĠia copy-paste / 34
Cred în... / 35
Versuri / 37
MărĠiúor / 40
Happy Helloween Massacre / 41
The Power of Dreams / 43
Time to have a good laugh / 44
Speak out / 46
Interviu cu Tudor Botezatu / 47
Consiliul NaĠional al Elevilor / 49
Experimentul de la Geneva / 51
Concursul NaĠional de Matematică / 52
Kitsch-ul / 57
Limba franceză / 59
La fête de la Francophonie 2011 / 63
CuriozităĠi din lumea fizicii / 65
Grafenul – materialul viitorului / 66
Chimia ajută ecologia / 67
Biologia secolului 21 / 72
Geografia pe scurt / 73
Premiul Nobel pentru Pace / 75
Interviu cu Doina Migleczi / 77
Ziua Bio / 80
2011 – Anul European al Voluntariatului / 81
Foútii elevi olimpici ai doamnei Anca Udrea / 82
Jurnal de bord / 83
Baschetul / 86
Handbalul / 87
Ce înseamnă să fii voluntar? / 88
Concursul literar „Virgil Ierunca” / 89
Profesoara melancolică úi elevul realist / 92
The Gossiper / 95
Rezultate sport 2010-2011 / 97

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ioan Marinescu

39
Roberta Antonie
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Teodora Avram
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
DEZVOLTAREA
ŞI EVOLUŢIA

96
97
Editura SILVIANA din Râmnicu-Vâlcea vă invită să intraĠi în lumea cărĠii, alături de
renumiĠi autori de literatură de bună factură. PăúiĠi cu încredere pe tărâmul literei tipărite într-o
prezentare ireproúabilă din punct de vedere grafic, cu o tehnoredactare de mare excepĠie.

EDITURA SILVIANA

Editura este acreditată de către Biblioteca NaĠională a României, îndeplineúte toate


criteriile normative vis-à-vis de codurile ISBN úi ISSN pentru publicaĠiile editoriale, fiind în
legătură strânsă cu Depozitul NaĠional de Carte, unde ajung toate titlurile tipărite aici.

La Tipografia FOCUS, tiparul este înnobilat cu o tehnologie modernă, de mare acurateĠe,


iar personalul angajat dispune de o înaltă calificare úi specializare în domeniu. Promptitudinea
úi calitatea sunt noĠiunile care subliniază seriozitatea instituĠiei. SunteĠi aúteptaĠi cu drag.

Tipar executat la Tipografia FOCUS Râmnicu-Vâlcea


Tel./fax: 0350 428730, e-mail: tipografia.focus@yahoo.com
Director: Adrian VEğELEANU

S-ar putea să vă placă și