Sunteți pe pagina 1din 3

TEST SECVENTIAL- clasa a X-a

1. In anul 2002 in miscarea totala a populatiei Romaniei s-au inregistrat:


-210.529 nascuti vii
-269.666 decese
-8154 de emigranti
-6583 de imigranti
Avand in vedere ca totalul populatiei era de 21.794.793 calculati bilantul total al
populatiei in valori absolute. 20 p

2. Menţionaţi trei modificări apărute pe harta politică a lumii, după1990.


10 p

3. Ordonati de la V la E urmatoarele state: Anglia , Elvetia, Argentina, Chile, Austria,


Uzbekistan,Vietnam, Iran, , Botswana. 10 p

4. Prezentaţi patru factori care influenteaza natalitatea pe glob. 10 p

5. Precizati 5 factori care influentează mobilitatea populatiei pe glob. 10


p

6. Completati spatiile libere: 20 p

Fertilitatea reprezinta........................

Natalitatea reprezinta....................

Sporul natural se calculeaza ca fiind diferenta dintre..........................si ........................

Mortalitatea infantila reprezinta....................

7. Identificati statele notate pe hartă cu numere de la 1 la 8 10 p

Se acordă 10 p din oficiu.


1.
2.

Completati spatiile libere: 20p


a)Componentele majore ale dinamicii populatiei sunt:………………………………..si………………………………

b)Frecventa deceselor se masoara cu un indicator numit…………………..


c)Mortalitatea infantila reprezinta………………….
d)Rata bilantului natural se exprima prin diferenta dintre ………………………….si……………………
e)Natalitatea exprima numarul……………………………………

2. In anul 2003 populatia Romaniei era de 21.656.345 locuitori., iar numarul nascutilor vii a fost de 210.529
persoane. Calculati rata natalitatii. 10p

3. Explicati urmatoarele afirmatii: 10p

-nivelul de urbanizare poate influenta rata natalitatii

-rata natalitatii este mai redusa la femeile instruite

- tarile sarace au o natalitate ridicata

4.Enumerati 5 factori care influenteaza natalitatea si descrieti unul la alegere. 20p

5. Enumerati 5 consecinte ale migratiilor 10p

6. Folosind harta de mai jos colorati prin culori diferite 5 state in care natalitatea este <12% si 5 state in
care natalitatea este>22% 20p
1. Explicati de ce supramortalitatea feminina este specifica tarilor islamice 10p

2. Stiind ca in anul 1967 in Romania se inregistrau 527.764 de nascuti vii si 179.129 decese calculate
bilantul natural in valori absolute. 10p

3. Enumerati 5 factori ce determina mobilitatea populatiei si descrieti unul la alegere 20p

4. Descrieti in maxim 10 randuri migratiile interne de lunga durata 10p

5. Definiti termenii:

Natalitate, mortalitate,speranta de viata,navetism,emigrant,enclave 10p

6. Exemplificati tipurile de deplasari obisnuite 10p

7. Folosind harta de mai jos colorati diferit 5 state cu mortalitate ridicata si 5 state cu mortalitate scazuta
20p