Sunteți pe pagina 1din 6

Visinoiu Bogdan-Alexandru, grupa 312, Cartografie

Analiza si diagnoza potentialului uman in sectorul 6 al municipiului


Bucuresti

Pozitia geografica
Sectorul 6 este situat in Campia Vlasiei, in compartimentul acesteia cunoscut sub numele de
Campia Bucurestiului la o altitudine intre 58-90 m., cu o suprafață de 39 Km² (din totalul de 228
km ai Capitalei), echivalent a 3.690 ha.

Organizarea administrativ-teritoriala
Teritorial Sectorul 6 este delimitat de:

- la nord – Calea Giulești și Calea Plevnei

- la est – Șoseaua Cotroceni și Drumul Sării

- la sud – Bulevardul Ghencea

Sectorul 6 se invecineaza:

- la nord-vest cu sectorul 1 - de la Podul Cotroceni și Calea Plevnei spre Giulești

- la sud-vest cu sectorul 5 - de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării și Bd. Ghencea.

- la est cu județul Ilfov

Sectorul 6 este al doilea sector ca mărime din cadrul municipiului Bucureștiului

Cartierele sectorului 6 sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulești, Ghencea, Crângași și Regie

Fig. 1. Harta celor 6 sectoare ale capitalei


Visinoiu Bogdan-Alexandru, grupa 312, Cartografie

Fig. 2. Harta sectorului 6

Evolutia numerica a populatiei (1912, 1930, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002,
2011)
Transformările survenite după anul 1990 în sistemul politic, în economie, în viaţa socială şi în
mentalitatea oamenilor au influenţat configuraţia demografică.Conform Comisiei Nationale pentru
Statistică, numărul locuitorilor la 1 iulie 2002 este de 376.480, având o densitate de 10.175 de
locuitori pe km pătrat.Astfel, sectorul 6 este aproape de 1,2 ori mai populat decât Capitala în
ansamblul său (8449 de locuitori pe km patrat la 1 iulie 2002):

· sex masculin: 175.986

· sex feminin: 200.494

Sector Populația Suprafața Densitatea


(nr.locuitori) (km²) (locuitori/km²)
6 376480 37 10175
Tabelul 1.Populația, suprafața și densitatea sectorului 6 la data de 1 iulie 2002

In anul 2011, numarul locuitorilor sectorului 6 a fost de 367,760.


Visinoiu Bogdan-Alexandru, grupa 312, Cartografie

Față de sectoarele Municipiului Bucuresti, după numărul de locuitori, sectorul 6 se situează pe


locul 2, iar ca densitate este pe locul 3, în ordine, după sectoarele 2 și 3

Dinamica demografica

Tabelul 2. Indicatori demografici

Natalitatea, fenomen demografic care reprezintă intensitatea naşterilor din cadrul unei
populaţii, este influenţată de o serie de elemente: structura pe grupe de vârstă şi sexe, ponderea
populaţiei fertile, politicile demografice iniţiate în diferite etape, nivelul de dezvoltare
economică, standardele de viaţă, gradul de instruire al populaţiei. În ceea ce priveşte evoluţia
ratei natalităţii la nivelul Sectorului 6 se constată că în ultimii ani prezintă o evoluţie ascendentă,
care deşi nu este marcată de creşteri mari, prezintă valori pozitive în perioada analizată (2008-
2010).
In anul 2009, indicele Pearl a fost de 113.59%, procent ce reflecta tendinta de crestere a
populatiei.
v=N/D*100
v=11,70/10,40 *100=113,59%

Fig. 3. Miscarea naturala a populatiei (%)


Visinoiu Bogdan-Alexandru, grupa 312, Cartografie

5. Presiunea umana asupra teritoriului

Densitatea medie a populatiei:

Nr. Locuitori/suprafata

367760/39 km2=9429 loc/km2

Densitate fiziologica (Df):

Df=Np/Sag

Df=367760/258163=1.42

6. Structuri si comportamente demografice (2011)


Structura etnica:
Romani 325,258
romi 1,776
altii 1,324
maghiari 611
turci 217
germane 196
rusi 172
evrei 121
greci 93
tatari 81
bulgari 72
armeni 64
ucrainieni 57
italieni 43
macedonieni 40
sarbi 33
polonezi 29
Visinoiu Bogdan-Alexandru, grupa 312, Cartografie

Structura confesionala:

Ortodocsi 316,091
romano-catolici 3,659
altii 1,736
unitarieni 1,445
greco-catolici 1,005
musulmani 792
adventisti 776
baptisti 663
fara religie 642
atei 570
evanghelisti augustini 434
crestini de rit vechi 419
evanghelisti luterani 316
crestini dupa evanghelie 302
penticostali 243
evanghelisti 165
armeni 146

Structura pe grupe de sex si varsta:

Indicele de feminitate:
Nr. femei/ Nr. barbati *100
198126/169634 *100=116,79
Raportul de dependenta demografica:
Populația peste 65/Pop 0-19*100

44405/58141 *100=76,37

Bibliografie
1. Ciobanu C., „Bucureşti, studiu de geografie mentală”
Visinoiu Bogdan-Alexandru, grupa 312, Cartografie

2. Enache E., ˝Municipiul București, Sectorul de Vest - 6˝, Primăria sectorului 6, București.
3. Erdeli G., Dumitrache L.,(2001), Geografia populaţiei, Editura Corint, Bucureşti.
4. Georgescu F.,(1965), Aspecte privind împărţirea administrativă şi evoluţia demografică din
Bucureştii anilor 1831-1848 în Materiale de Istorie şi Muzeografie, III.
Surse:
5. http://www.bucuresti.ro/

6. Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, Documentar Sector 6

7. Evidența operativă a Poliției Sectorului 6.


8. http://evidentapersoanelor6.ro/
9. http://www.insse.ro/cms/