Sunteți pe pagina 1din 1

ARGUMENT

Pentru dezvoltarea strategiei şi practicii în domeniul resurselor umane este necesară o


cunoaştere şi înţelegere în profunzime a rolului şi caracteristicilor oamenilor în cadrul
organizaţiei.
Unei organizaţii îi este foarte greu, uneori chiar imposibil, să-şi atingă obiectivele fără
prezenţa efectivă a oamenilor care ştiu ce, când şi cum trebuie făcut. Nucleul şi punctul forte
al oricărei organizaţii este efortul uman, iar eficienţa şi eficacitatea acesteia sunt influenţate de
comportamentul oamenilor în cadrul societăţii.
Dezvoltarea strategiilor de resurse umane şi investiţia în oameni s-au dovedit a fi cele
mai sigure şi eficiente modalităţi de a garanta longevitatea unei organizaţii sau de a asigura
competitivitatea şi supravieţuirea acesteia. Oamenii sunt cei care proiectează şi realizează
bunuri şi servicii, controlează calitatea, alocă resurse, iau decizii şi elaborează obiective şi
strategii. În acest sens, succesul organizaţiilor şi evoluţia acestora depind foarte mult de
calitatea resurselor umane, de performanţa şi nivelul de creativitate al acestora. Oamenii ar
trebui valorificaţi în permanenţă, deoarece constituie bunul cel mai de preţ al unei organizaţii.
Principalul motiv pentru care mi-am ales această temă îl constituie faptul că omul
reprezintă principalul element al dezvoltării societăţii şi fără oameni, capabili de muncă şi
supuşi diverselor schimbări, nimic nu este posibil. Resursele umane constituie un potenţial
uman deosebit, care trebuie înţeles, motivat sau antrenat în vederea implicării cât mai depline
a angajaţilor în realizarea obiectivelor organizaţionale.