Sunteți pe pagina 1din 1

ARGUMENT

Mediul concurențial este vast. Practicile de aprovizionare pot să exercite un major


asupra poziției generale pe care o are o firmă pe piață.
Competitivitatea în mediul de afaceri este determinată prin selectarea ofertelor optime ale
furnizorilor, identificarea modalităților de creștere a eficienței activității, anticiparea nevoilor
clienților și adaptarea nevoilor clienților și adaptarea permanență a ofertei.
În zilele noastre nu este suficient doar să aflăm ce dorește clientul și să îl anunțăm că-i
putem satisface cerințele, ci trebuie să fim superiori alternativei oferite de concurenții noștri.
Un rol important în luptă concurențiala îl joacă modalitatea de selecție a furnizorilor.
Pentru a fi competitive pe piață, firmele trebuie să compare ofertă furnizorilor cu
obiectivele proprii, să analizeze prețurile, calitatea produselor pe care le oferă și să aprecieze
credibilitatea furnizorilor.
Managementul furnizorilor și calitatea aprovizionării nu au fost niciodată mai
importante decât în prezent. Într-o economie globală unde afacerile sunt focalizate mai mult
asupra prețului, este important să se afle cum se pregătește calitatea în noua economie și cum
se adaptează schimburilor. În trecut, agenții de vânzări vor trebuie că să justifice produsul
decât prețul. În economia globală de astăzi și cu atât mai mult în viitor, agenții de vânzări vor
trebui că să justifice produsul bazându-se pe modul în care este el proiectat și fabricat,
incluzând aici și materialele achiziționate de la furnizori pentru a-l creă. În prezent, este o
necesitate casă se aprovizioneze materiale de înaltă calitate.
Datorită schimbării permanente a necesităților și așteptărilor clienților, a presiunilor
concurențiale, precum și a evoluției cunoașterii, organizațiile trebuie să-și îmbunătățească
continuu atât produsele cât și procesele.
Procesul de cumpărare debutează cu momentul în care apare o nevoie. După ce identificat
nevoia, cumpărătorul trece la determinarea caracteristicilor generale și a cantităților necesare.
Agentul economic trebuie să își fixeze atât obiective cât și strategii anticoncurențiale. O
firmă își poate îmbunătăți poziția pe piață dacă poate să achiziționeze la costuri mici, iar
nivelul de calitate al produselor achiziționate la costuri mai mici, iar nivelul de calitate al
produselor achiziționate îndeplinește cerințele firmei.