Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Scop
Stabilirea unor reguli generale intre CMEB S.A., in calitate de propietar al vehiculului, si
Utilizator , in calitate de utilizator al respectivului vehicul.

2. Domeniul de aplicare

Definirea si descrierea procedurii prin care se reglementeze utilizarea vehiculelor care sunt in
propietatea CMEB S.A., in scopul reducerii riscului de accidente si protejarii bunurilor
CMEB S.A.

3. Documente si anexe

2.1. Anexe
Anexa 1: “Proces verbal de predare-primire”
Anexa 2: “Foaie de parcurs”
Anexa 3: „Decizie privind consumul de carburant”, elaborata in baza Ordinului nr. 14 din 27
septembrie 1982.

3.1. Definitii
CMEB S.A. – Compania Municipala Energetica Bucuresti S.A.
Vehicule – autoturisme aflate in propietatea CMEB S.A. si utilizate exclusiv la realizarea
sarcinilor de serviciu.
Utilizatorul – persoana desemnata de catre CMEB S.A. sa utilizeze vehiculul respectiv pentru
indeplinirea sarcinilor zilnice de servici. Dreptul de utilizare asupra vehiculelor care sunt
proprietatea CMEB S.A., este acordat utilizatorului cu caracter temporar.

4. Instructiuni

4.1. Alocare si retragere

4.1.1. Toate vehiculele alocate de catre CMEB S.A. trebuie sa fie in stare buna de
functionare, sa fie asigurate si sa posede toate accesoriile stipulate atat de catre lege
cat si de catre cartea tehnica.
4.1.2. Decizia de alocare sau retragere a vehiculelor se face de catre Directorul General al
CMEB S.A. intr-o forma scrisa, ce va fi transmisa catre Responsabilul Parcului Auto.
4.1.3. Inainte de alocarea vehiculului, Responsabilul Parcului Auto va verifica daca
Utilizatorul in cauza are permisul de conducere valid pentru categoria din care face
parte vehiculul ce va fi alocat.
4.1.4. Predarea vehiculului cu toate documentele valabile (certificat de inmatriculare cu
inspectia tehnica periodica valabile, davada platii rovinietei si raspunderea civila auto
valabile) si accesoriile aferente se va face prin completarea unui “Proces Verbal de
predare-primire” (Anexa 1) dupa acceptarea termenilor prezentei proceduri si dupa
semnarea de luare la cunostinta a prevederilor acesteia.
4.1.5. Alocarea si toate formalitatile aferente vor fi duse la indeplinire de catre
Responsabilul Parcului Auto
4.1.6. La cererea CMEB S.A., Utilizatorul este obligat sa returneze sau sa prezinte vehiculul
pentru verificare, cu promptitudine si fara amanari, in locul si la data stabilta de catre
CMEB S.A..
4.1.7. In cazul incetarii raportului de munca, Utilizatorul este obligat ca in timpul
formalitatilor de lichidare sa predea vehiculul, in stare buna de functionare, persoanei
desemnate de catre CMEB S.A. pentru aceasta.
4.1.8. Orice schimbare de Utilizator, survenita intre membrii aceluiasi departament, trebuie
evidentiata in foaia de parcurs cu informarea sefului echipei.

4.2. Utilizarea vehiculelor proprietatea CMEB S.A.

4.2.1. Utilizatorul este singurul responsabil atat pentru siguranta sa cat si a vehiculului
condus.
4.2.2. Utilizatorul trebuie sa mentina in bune conditii toate echipamentele si accesoriile
furnizate odata cu vehiculul. Nici un accesoriu nu poate fi indepartat sau instalat in
plus fata de dotarea standard curpinsa in documentatia tehnica.
4.2.3. Vehiculul proprietatea CMEB S.A. poate fi condus numai de catre Utilizator.
4.2.4. Pentru urmatoarele situatii privind intretinerea si exploatarea vehiculului, Utilizatorul
va fi sanctionat:
➢ Utilizarea masinii in orice activitati economice, de afaceri sau care ar aduce un profit
in bani Utilizatorului sau altor persoane si entitati altele decat CMEB S.A..
➢ Imprumutul catre o terta parte pentru indiferent ce motiv.
➢ Utilizarea masinii in curse de masini, raliuri sau orice alte competitii sportive.
➢ Intretinere si exploatare impropie (ex. functionarea motorului fara ulei sau lichid de
racire)
➢ Efectuarea de modificari (ex. improvizatii electrice) ce pot produce daune majore
vehiculului.
4.2.5. In zilele lucratoare ca si in orice alte zile, vehiculele trebuie folosite numai in
interes de serviciu.
4.2.6. Utilizatorul are obligatia de a completa in foaia de parcurs la rubrica „observatii”
destinatiile traseelor, aceleasi care apar si pe ordinul de deplasare.
4.2.7. In timpul concediilor de odihna/medicale, vehiculele vor fi utilizate de un alt membru
al echipei cu aprobarea sefului direct, a Reprezentantului de Parc Auto si completarea
in foaia de parcurs.
4.2.8. Este interzis transportul membrilor de familie, a cunostintelor, autostopistilor sau a
animalelor. In cazul nerespectarii acestei prevederi, raspunderea in caz de accident cu
victime este responsabilitatea exclusiva a Conducatorului auto.
4.2.9. Numarul maxim de persoane din vehicol trebuie sa fie egal cu numarul maxim de
locuri stipulate in certificatul de inmatriculare/cartea de identitate a acestuia.
4.2.10. Achizitia de carburanti se face doar din retelele de distributie nationale, evitandu-se
pe cat posibil alimentarea de la micii comercianti. Bonurile de carburant emise la
alimentare se vor atasa de “Foaia de parcurs” si vor fi trimise impreuna cu aceasta in
atentia Responsabilului de Parc Auto.
4.2.11. Utilizarea vehiculului trebuie consemnata zilnic, de catre Utilizator in “Foaia de
Parcurs” (Anexa 2), intr-o maniera corecta si punctuala si este direct raspunzator de
corectitudinea datelor trecute in document.
4.2.12. “Foaia de parcurs” (Anexa 2) trebuie inaintata catre Responsabilul Parcului Auto pina
cel tarziu in data de 5 a lunii urmatoare , dupa ce in prealabil a fost aprobata de catre
seful direct.

4.2.13. Daca Utilizatorul nu preda “Foaia de Parcurs” la data stabilita, Compania isi rezerva
dreptul de a aplica masuri disciplinare.
4.2.3. Reguli de conducere
4.2.3.1.Atunci cand se afla la volanul unui vehicul proprietatea CMEB S.A., Utilizatorul
reprezinta CMEB S.A. si prin urmare trebuie sa mentina si sa imbunatateasca
imaginea acesteia, prin abordarea unei maniere de conducere prudente si politicoase.
4.2.3.2.Utilizatorul va respecta intotdeauna cu strictete regulile “Codului Rutier” (ex. limitare
de viteza, centura de siguranta, folosirea dispozitivului hands free, etc)
4.2.3.3. Utilizatorul trebuie sa fie intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare pentru
conducerea vehiculului in conditii de siguranta. Este interzisa cu desavarsire
conducerea vehiculului sub influenta alcoolului, medicamentelor sau drogurilor.
4.2.3.4.Distanta maxima ce poate fi strabatuta intr-o zi va fi stabilita in functie de gradul de
oboseala al Utilizatorului, de solicitarile primite , de viteza legala, tipul vehiculului,
etc.
4.2.3.5.Daca Utilizatorul nu respecta regulile de circulatie in timp ce conduce vehiculul
proprietatea CMEB S.A., consecintele acestui comportament vor fi suportate de catre
acesta.
4.2.3.6.Este responsabilitatea conducatorului auto sa se asigure ca vehiculul este parcat si
condus in conformitate cu prevederile legale.
4.2.3.7.Este responsabilitatea conducatorului auto sa aduca la cunostinta Responsabilului
Parcului Auto, din timp, a expirarii platii rovinietei sau a raspunderii civile auto.
4.2.3.8.Amenzile primite sunt responsabilitatea Utilizatorului si nu vor fi decontate de catre
CMEB S.A..
4.2.3.9.Suspendarea temporara sau finala a premisului de conducere, precum si alte
evenimente deosebite trebuie aduse imediat la cunostinta sefului direct si a
Responsabilului Parcului Auto.

4.2.4. Conditii tehnice


4.2.4.1.Utilizatorul este raspunzator pentru intretinerea in bune conditii a vehiculului,
4.2.4.2.Conducatorul vehiculului trebuie sa cunoasca instructiunile de operare stipulate in
Cartea tehnica si sa le respecte in permanenta.
4.2.4.3.Utilizatorul va duce vehiculul pentru reviziile periodice programate sau in cazul in
care apar urgente (becuri martor aprinse in bord, zgomote anormale in rulare) la
service-ul/- urile autorizate din cartea tehnica sau cand se ajunge la un anumit numar
de kilometri rulati, cu informarea in prealabil a sefului direct si a Responsabilului de
Parc Auto.
4.2.4.4.In afara de reviziile periodice, toate costurile si investitiile trebuie aprobate de catre
superiorul direct si Responsabilul Parcului Auto.
4.2.4.5.In vederea mentinerii curateniei vehiculului si pastrarii unei imagini adecvate a
CMEB S.A., utilizatorul auto va spala si curata saptamanal vehiculul. Se va deconta o
spalare exterior+interior / saptamanal.
4.2.4.6.Utilizatorul trebuie sa raporteze imediat la Responsabilului de Parc Auto orice
probleme tehnice si sa inainteze catre acesta formularele de constatare si costurile
estimative.
4.2.4.7.In cazul in care datorita exploatarii neglijente apar costuri suplimentare de reparatii,
Utilizatorul va suporta acelasi penalitati ca in cazul producerii de accidente soldate cu
pagube materiale.

4.2.5. Masuri anti-furt


4.2.5.1.Utilizatorul trebuie sa-si ia toate masurile de siguranta pentru a preveni furtul
vehiculului sau a obiectelor din interiorul acestuia.
4.2.5.2.Utilizatorul trebuie sa faca tot posibilul sa asigure vehiculul pe durata absentei sale:
➢ Inchiderea usilor si ferestrelor
➢ Indepartarea radiocasetofonului din masina (daca exista si poate fi indepartat )
➢ Cuplarea alarmei auto (daca autoturismul este dotat cu alarma)
➢ Depozitarea lucrurilor de valoare doar in portbagaj.
➢ Armarea alarmei auto (daca exista)
4.2.5.3.Compania nu va plati despagubiri pentru obiectele furate sau deteriorate care au fost
uitate in vehicul. Aceste obiecte nu sunt asigurate.
4.2.5.4.Daca vehiculul a fost spart sau furat, faptul va fi adus la cunostinta politiei si se va
anunta imdeiat seful direct si Responsabilul Parcului Auto. In maximum 24 de ore,
evenimentul trebuie raportat si la compania de asigurari.
4.2.5.5.Este intrezisa pastrarea in habitaclul vehiculului a documentelor, hartiilor de orice fel,
precum si a materialelor inflamabile gen spray-uri.
4.2.5.6.In cazul furtului din interiorul vehiculului, Utilizatorul trebuie:
➢ Sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea sigurantei vehiculului pina la sosirea
politiei.
➢ Sa ofere politiei (sau asiguratorului) orice informatie legata de vehicul si sa faca tot
posibilul sa recupereze vehiculul sau partile componente care au fost furate.
➢ Sa predea CMEB S.A.i de asigurari, cele doua seturi originale de chei, telecomanda,
cartea de identitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare.

4.3. Pagube si accidente


4.3.1. In cazul unui accident de circulatie in care este implicat vehiculul proprietatea CMEB
S.A. si care s-a soldat cu pagube sau victime, Utilizatorul trebuie sa:
➢ Accidente fara victime sau rani:
- Asigure locul accidentului precum si vehiculul si bunurile continute.
- Informeze imediat seful direct si Responsabilul Parcului Auto.
- Mearga imediat la Politie impreuna cu persoana implicata in accident si cu martorii,
daca este cazul.
- Obtina toate documentele legale necesare pentru efectuarea reparatiilor si
recuperarea cheltuielilor cu reparatia.
- Completeze declaratia de accident si trimita imediat documentele catre
Responsabilul Parcului Auto.
➢ Accidente care au cauzat rani sau victime:
- Asigure initierea procedurilor de urgenta (prim ajutor, anunta politia, ambulanta si
pompierii daca este cazul) si asigure locul accidentului.
- Informeze imediat seful direct si Responsabilul Parcului Auto.
- Anunte imediat Politia si sa astepte sosirea acesteia la locul accidentului.
- Roage martorii sa ramana sa dea declaratii in fata organelor de Politie privind
imprejurarile producerii accidentului.
- Mearga la Politie pentru a obtine toate documentele legale.
- Completeze declaratia de accident si sa trimita imediat documentele catre
Responsabilul Parcului Auto.
Toate cele de mai sus intra in responsabilitatea sefului direct in cazul in care Utilizatorul este
una din victime.
4.3.2. Orice pagube, chiar si minore, produse vehiculului trebuiesc raportate imediat sefului
direct si Responsabilului Parcului Auto.
4.3.3. Responsabilul Parcului Auto va pastra inregistrarile accidentelor pentru fiecare
vehicul in parte si va stabili gradul de responsabilitate al Utilizatorului pentru fiecare
accident in parte. Inregistrarile se vor pastra timpde 18 luni.
4.4. Cheltuieli cu Flota
4.4.1. Compania va achita toate taxele aferente detinerii unui vehicul: impozitul, taxa de
drum, asigurarea obligatorie, asigurarea in caz de accidente.
4.4.2. Utilizatorul va primi suma ceruta/carduri pentru alimentarea cu carburant de la CMEB
S.A.. Alimentarile vor fi verificate in baza numarului de km efectuati si inregistrati in “Foaia
de parcurs” din luna anterioara. Responsabilul Parcului Auto va pastra inregistrari cu
consumul de carburant pentru fiecare vehicul si Utilizator.
4.4.3. Compania va suporta toate cheltuielile leagte de exploatarea, intretinerea si reparatia
vehiculelor aflate in proprietate.
4.4.4. Este responasbilitatea Responsabil Parc Auto de a monitoriza eficient toate costurile
legate de exploatarea vehiculelor, inclusiv a celor legate de reparatii si intretinere.

4.5. Penalitati
4.5.1. Pentru a prevei eventualele acte de iresponsabilitate si pentru a reduce numarul
accidentelor din cauza utilizatorului, Compania a instituit urmatorul sistem de penalitati:

ABATERE SANCTIUNE DISCIPLINARA


Conducerea sub influenta alcoolului sau a Sanctiuni disciplinare putand merge pena la
drogurilor. concediere.

Refuzul de a returna vehiculul la cererea Concediere pe loc


CMEB S.A.

Suspendarea definitiva sau temporara a Prima abatere:


permisului de conducere (exceptand cazurile - Avertisment verbal
de suspendare pentru consum de alcool, care - Avertisment final si daca nu exista
se incadreaza la prima rubrica din tabel) posibilitatea
indeplinirii altor sarcini, Utilizatorul va fi in
concediu
fara plata pe perioada suspendarii
permisului de
conducere, sau va gasi o alta varianta ca sa-
si
indeplineasca sarcinile de serviciu.
A doua abatere:
- Avertisment final scris

Neanuntarea Companiei despre suspendarea Concediere pe loc


permisului de conducere.
Neanuntarea Companiei despre avarierea Avertisment final scris
accidentarea sau furtul vehiculului.
Orice modificari aduse vehiculului Avertisment final scris
(adaugarea sauindepartarea unor accesorii,
etc)

Utilizarea vehiculului in scopuri personale Avertisment final scris


precum si prezenta unor persoane
neautorizate in vehicul.

Consum de carburant cu mult peste nivelul Prima abatere: Avertisment preliminar


mediu (consumul mediu va fi comunicat de A doua abatere: Avertisment final
catre Responsabil Parc Auto). A treia abatere: Concediere pe loc
Imediat ce un asemenea consum a fost
constatat,
prejudiciul va fi recuperat de la Utilizator.

Accidente produse din vina Utilizatorului. Prima abatere: Avertisment preliminar si


Inregistrarile accidentelor se vor pastra in plata a
evidentele Companiei timp de 18 luni. 1% din costul reparatiilor.
A doua abatere: Averisment final si plata a
5% din
costul reparatiilor.
A treia abatere: Concediere pe loc si plata a
10%
din costul reparatiilor.

Intretinerea neglijenta a vehiculului Prima abatere: Avertisment preliminar si


incredintat. plata a
Inregistrarile pagubelor produse din 1% din costul reparatiilor.
neglijenta A doua abatere: Averisment final si plata a
Utilizatorului se vor pastra in evidentele 5% din
companiei costul reparatiilor.
timp de 18 luni. A treia abatere: Concediere pe loc si plata a
10%
din costul reparatiilor.

Orice alte abateri de la prezenta procedura Avertisment verbal


Furt de carburant Concediere pe loc Concediere pe loc

5. Responsabilitati
Director General:
– decide alocarea si retragerea autovehiculelor din parcul auto
- aloca fondurile necesare platii taxelor si intretinerii aferente autoturismelor
Responsabilul de Parc Auto
- intocmeste documentele de predare/primire a autovehiculelor
- primeste si tine evidenta foilor de parcurs
- intocmeste situatia consumului de carburant
- tine evidenta inregistrarilor legate de accidente, pagube sau dauna produse
autovehiculelor
- intocmeste o evidenta a datelor de expirare a raspunderii civile auto, a inspectiei
tehnice periodice si a rovinietei
- tine evidenta reparatiilor si a reviziilor autoturismelor.
Utilizatorul
- complatarea „Foii de parcurs”
- verificarea si informarea Responsabilului Parcului Auto asupra expirarii
documentelor autovehiculului
- intretinerea autovehiculului intr-o stare estetica si tehnica foarte buna.