Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect de lectie

Obiectul:Geografia Romaniei

Clasa:a IV-a

Subiectul lectiei:Caracterizarea unei unitati geografice:Muntii Carpati

Tipul lectiei:lectie mixta

Obiective de referinta:

Obiective operationale:La sfarsitul lectiei,elevii vor fi capabili:

O1-sa localizeze Muntii Carpati pe harta fizica a Romaniei,pe baza explicatiilor primite;

O2-sa denumeasca corect grupele principale ale muntilor Carpati,pe baza explicatiilor primite

O3-sa identifice subunitatile Muntilor Carpati,cu ajutorul hartii

O4- sa enumere cel putin trei caracteristici ale reliefului acestei unitati,pe baza lecturilor
geografice

Argumentarea obiectivelor:

A1-O1,O3:formarea deprinderii de analiza si interpretare a materialului grafic si cartografic;

A2-O2,O4:dezvoltarea capacitatilor de analiza si sinteza a elementelor geografice dintr-un sistem


spatial si functional.

Sarcini de lucru:

S1/O1:Priviti harta fizica a Romaniei si localizati Muntii Carpati,specificand zonele limitrofe(oral);

S2/O2:Denumiti corect grupele Muntilor Carpati;

S3/O3:Priviti harta fizica a Romaniei si localizati principalele grupe ale Muntilor Carpati

S4/O4:Pe baza materialelor prezentate in lectie,numiti trei caracteristici ale reliefului acestei
zone

Strategii didactice:

Metode:explicatia,lucrul cu harta,conversatia,comparatia invatarea prin descoperire,lectura

Mijloace de invatamant:manual,harta fizica a Romaniei,fotografii,fragmente de lecturi,fise de


evaluare
Material bibliografic:Metodica predarii geografiei,Cornelia Dinca

Schema lectiei:

C1-Pozitia geografica si limitele Muntilor Carpati

C2-Impartirea Muntilor Carpati

C3-Principalele grupe ale Muntilor Carpati(limite)

C4-Caracteristici ale reliefului Muntilor Carpati

Resurse temporale:50 min