Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 8.XII.2015
Ora: 12.10-13.00
Unitatea de învățământ: Liceul Teologic Baptist Reșița
Clasa: a IV-a
Învățătoare: Briscan Irina
Aria curriculară: Educație fizică și Sport
Disciplina: Educație fizică
Efectivul: Total-12, Băieți-9, Fete-3, Scutiți-0
Locul de desfășurare: Sala de sport
Materiale folosite: Saltele, jaloane
Temele lecției:
1.Învățarea rostogolirii înainte din ghemuit în ghemuit
2.Dezvoltarea forței la membrele inferioare
Obiective:
Psihomotrice
1.Să execute rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit, prin rularea corpului (ceafă-spate-
bazin);
2.Să execute săritura într-un picior pe o distanță dată.
Cognitive
1.Să explice modul de realizare a rostogolirii înainte din ghemuit în ghemuit;
2.Să indice greșelile colegilor în executarea rostogolirii.
Afective
1.Să simtă plăcere pentru execuțiile apreciate pozitiv;
2.Să fie interesat să realizeze rostogolirea cât mai perfect.
Sociale
1.Să fie disciplinat;
2.Să manifeste sociabilitate și spirit de colaborare în relația cu colegii.
Verigile Durată Conținutul lecției Dozare Formații de lucru Indicați metodice
lecției
1.Organizarea 2 min. -adunarea, alinierea, salutul și raportul; 2 min. -în linie pe un rând -călcâiele lipite, vârfurile
colectivului de -verificarea echipamentului și a stării de picioarelor depărtate la o
elevi sănătate; xxxxxxxxxxxx lățime de talpă; genunchii
-comunicarea temelor: întinși, brațele lăsate în jos de-
Rostogolirea înainte din ghemuit în ghemuit; x a lungul corpului;
Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea forței -piciorul stâng înainte cu
membrelor inferioare; călcâiul la înălțimea vârfului
-poziții: Drepți!, Pe loc repaus!; piciorului drept;
-întoarceri la dreapta și la stânga. -prin săritură pe ambele
picioare.
2.Pregătirea 6 min. Variante de mers: -în coloană câte unul -fiecare variantă de mers și
organismului -mers în cadență; ½t alergare va alterna cu mers
pentru efort -mers pe vârfuri; ½t x obișnuit;
-mers pe călcâie; ½t x -spatele drept, brațele ridicate
-mers pe partea interioară/exterioară a labei ½t x deasupra capului;
piciorului; ½t x -mâinile pe șolduri, spatele
-mers ghemuit. x drept, privirea înainte;
Variante de alergare: x -mâinile pe genunchi;
-alergare ușoară; ½t x -spatele drept;
-alergare cu genunchii ridicați; ½t x -brațele îndoite se mișcă
-alergare cu pendularea gambelor pe coapse; ½t x energetic pe lângă corp;
-alergare cu pas adăugat (cu fața spre ½t x -mâinile pe șolduri.
interior).
3.Influențarea 8 min. Exercițiul 1 -în linie pe două rânduri -genunchii întinși, spatele
selectivă a PI: stând depărtat, mâinile pe șold drept, mișcăm numai capul;
aparatului -rotiri libere ale capului spre stânga (4) și spre xxxxxx
locomotor dreapta (4) xxxxxx
Exercițiul 2
PI: stând depărtat, brațul drept ridicat în sus, 4x4t x -genunchii întinși, brațele
celălalt întins pe lângă corp întinse pe lângă corp;
-ducerea brațului drept jos, a celuilalt sus, cu -brațul ridicat atinge urechea;
arcuire
Exercițiul 3
PI: stând depărtat, brațele îndoite la nivelul 4x4t -spatele drept, genunchii
pieptului întinși, brațele la nivelul
-extensia brațelor cu arcuire umerilor;
Exercițiul 4
PI: stând depărtat, mâinile pe șolduri 4x4t -spatele drept, genunchii
-răsuciri ale trunchiului spre stânga, spre întinși;
dreapta, cu arcuire
Exercițiul 5
PI: stând depărtat, brațele pe lângă corp 4x4t -spatele drept, brațele întinse
-aplecări laterale ale trunchiului cu arcuire ușor pe lângă corp;
Exercițiul 6
PI: stând, brațele întinse înainte -picioarele ușor depărtate,
-15 genuflexiuni/fetele; spatele drept, privirea înainte;
-20 genuflexiuni/băieții
Exercițiul 7
PI: stând, mâinile pe șolduri -genunchii ușor îndoiți la
-sărituri ca mingea 10 săritură, spatele drept.
4.Învățarea 16 min. -eplicarea și demonstrarea rostogolirii de -în linie pe un rând
rostogolirii către învățătoare; 5x4t
înainte din -executarea rostogolirii de către elevi: x x xxxxxxxxx
ghemuit în PI: sprijin ghemuit cu fața la saltea
ghemuit T1-grupare (bărbia în piept);
T2,3-împingere cu tălpile, îndoirea treptată a -în coloană câte unul -așezăm ceafa pe saltea, nu
brațelor simultan cu mișcarea trunchiului capul, păstrăm poziția
înainte oblic în jos, până la așezarea cefei pe ghemuită a corpului, viteza
saltea, urmată de mișcarea de rulare pe ceafă- potrivită de rotație a corpului.
spate-bazin;
T4-revenire pe tălpi (în sprijin ghemuit)
5.Dezvoltarea 8 min. Joc Cursa într-un picior -în coloană câte unul,
forței Jucătorii sunt așezați pe echipe, în coloană pentru fiecare echipă; -primele două ture constă în
membrelor câte unul, înapoia unei linii de plecare. În fața 4x -fiecare echipă are 6 deplasare prin săritură pe un
inferioare fiecărei echipe se trasează la distanță egală un membri picior (dus), și alergare
punct fix pentru întoarcere. La semnal, primul (întors);
jucător de la fiecare echipă pornește cu -următoarele două ture constă
sărituri pe un picior până la punctul fix, după în deplasare pe un picior
care se întoarce prin alergare/săritură pe (dus), pe celălalt picior
celălalt picior, transmite ștafeta și trece la (întors).
coada șirului.
6.Revenirea 3 min. -exerciții de mers cu mișcări de relaxare a 1 tură -în cerc -deplasare în cerc;
organismului membrelor inferioare și superioare;
după efort -alergare ușoară; 1 tură
-mers „Ca soldații”; 1 tură -brațele pe lângă corp, spatele
-jocuri de respirație „Umflatul baloanelor” drept.
7.Aprecieri și 2 min. -reorganizarea colectivului de elevi; -în linie pe un rând -se execută cu tot colectivul
indicații -aprecieri pozitive și negative asupra deodată.
activității desfășurate; xxxxxxxxxxxx
-salutul.