Sunteți pe pagina 1din 3

Numele: __________________________________ Data: __________________

Clasa I B
CALIFICATIV:_______________

Semnătură părinte:_____________

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


Test de evaluare – U.I. „Descoperim povestea unui fulg de nea”

1. Știind că reprezintă o zece, iar reprezintă o unitate, scrie operațiile corespunzătoare și calculează
rezultatul acestora:

a) b) c)

4 7 + 2 0 =

2. Efectuează:
34 + 70 – 35 + 97 – 30 + 59 – 78 – 52 +
3__ 20__ 40__ 2__ 55__ 20__ 46__ 27__

3. Completați casetele cu numerele potrivite:

4. Află suma, apoi diferența perechilor de numere date:


5. a) Soarele de martie a topit 34 de bulgări mari de nea și 23 de bulgări mici. Câți bulgări de nea a topit în
total?

b) Într-un pahar am pus 88 de picături de apă. 37 de picături s-au evaporat. Câte picături mai sunt în pahar?

c) Ana a scos din congelator o pungă cu 43 de cuburi de gheață, încă una cu 32 de cuburi și alta cu 14
cuburi. Câte cuburi de gheață a pregătit ea? (rezolvați prin două MODURI)
Grila de corectare și apreciere:

Foarte bine Bine Suficient


Itemul
1 Identifică operațiile aritmetice Identifică operațiile aritmetice și Identifică operațiile aritmetice.
reprezentate prin desen și efectuează efectuează corect cel puțin una dintre
corect calculele în toate cele trei situații operațiile aritmetice reprezentate prin
date. desen.
2 Efectuează corect operațiile de adunare Efectuează corect operațiile de adunare Efectuează corect operațiile de adunare
sau de scădere în toate cele 8 cazuri. sau de scădere în cel puțin 6 dintre sau de scădere în cel puțin 4 dintre
cazurile date. cazurile date.
3 Calculează operațiile date și Completează corect 3 dintre spațiile Completează corect 2 dintre spațiile
completează corect toate cele 4 spații lacunare. lacunare.
lacunare.
4 Recunoaște terminologia matematică, Recunoaște terminologia matematică și Recunoaște terminologia matematică și
identificând operațiile cerute. efectuează corect 5 dintre operațiile efectuează corect cel puțin 3 dintre
Efectuează corect toate cele 6 operații. cerute. operațiile cerute.
5 Identifică operația implicată în Identifică operația implicată în Identifică operația implicată în
rezolvarea fiecăreia dintre cele 3 rezolvarea fiecăreia dintre cele 3 rezolvarea fiecăreia dintre cele 3
probleme și efectuează corect calculele. probleme și efectuează corect calculele probleme și efectuează corect calculele
în două dintre cazurile date. într-unul dintre cazurile date.