Sunteți pe pagina 1din 16

Uscarea cu ajutorul curentilor calzi si instalatiile pentru acest tip de uscare

Intensificarea procesului de uscare al produselor alimentare, inclusiv a materiei prime din


sectorul agrar, iminent este legata de specificul si particularitatile ei, si trebuie sa se realizeze cu
conditia asigurarii unei calitati inalte a produsului finit si a cheltuielilor specifice minime. De regula,
pentru intensificarea procesului de uscare si ridicarea eficacitatii economice de lucru a instalatiilor de
uscare se folosesc diferite modalitati (metode):

1. Folosirea campurilor cu temperaturi inalte (mai mari de 1000). Totodata trebuie sa se tina
cont de rezistenta de temperatura si rezistenta de caldura a fiecarui product concret si de asemenea,
mentinerea substantelor biologice active in acesta producte;

2. Folosirea de noi metode combinate de influenta a caldurii.

3. Utilizarea metodelor electrofizice de influenta: razele infrarosii (IR) si lampile cu


descarcare in gaze (LDG), UHF si SHF si combinarea lor cu metode traditionale de aport de energie.

Deosebita importanta in ultima vreme, sunt intrebarile legate de folosirea materiei prime atat in
aspect alimentar cat si medico-biologic. In cadrul prelucrarii tehnologice a materiei prime de destinatie
medico-biologica de asemenea este supusa procesului de uscare. Pentru astfel de produse trebuiesc
folosite asa metode de prelucrare termica, care ar permite de a atinge nu numai eficienta economica
asteptata, dar de a atinge si alte efecte folositoare, in stare sa influenteze benefic asupra organismului
uman in aspect medicinal (sa intareasca imunitatea, sa preintampine si sa ne protejeze de unele
maladii, sa fie utilizate in calitate de medicamente s. a.). Este cunoscut faptul, ca uscarea unei astfel de
materii prime se efectueaza pe platouri (inchise sau deschise, bine ventilate) ori in incaperi. Acest
proces este de lunga durata si provoaca mari pierderi al productului finit , contribuie la aparitia micro-
si macroflorei si altele. Toate acestea din punct de vedere medicinal diminueaza efectul lor pozitiv
final. La momentul actual sunt insuficient studiate problemele legate de determinarea modalitatilor si
regimurilor de uscare a materiei prime din sectorul agrar de destinatie medico-biologica. Prezenta a
astfel de date ar permite crearea si elaborarea regimurilor rationale si eficiente de uscare in directia
respectarii cerintelor tehnologice, reducerii cheltuielilor de energie, pastrarii componentelor biologice
active a materiei prime.

Anumite perspective care tin de intensificarea procesului de uscare a materiei prime din
sectorul agrar cu destinatia medico-biologica in vederea imbunatatirii calitatii produsului finit poate
asigura aplicarea curentilor de frecventa inalta (UHF) si suprainalta (SHF).

In ultimul timp la aceasta metoda apeleaza ingineria alimentara preocupata de intensificarea


diferitor procese tehnologice. De aceea, elaborarea bazelor stiintifice de efectuare a procesului de
uscare a materiei cu destinatie medico-biologica prin aplicarea curentilor de frecventa inalta (UHF) si
suprainalta (SHF) este o sarcina actuala si are o mare importanta atat teoretica cat si practica pentru
Republica Moldova.

Lucrul de cercetare in aceasta directie s-a inceput inca in perioada pregatirii tezei de doctor in tehnica
din anul 1974.
Au fost efectuate cercetari si elaborate procedee de uscare a astfel de culturi ca: boabele de
cacao, maciesul, semintele de bostan si de floarea soarelui, catina alba, ardeiul iute, prunele, sfecla,
nucile, merele, rosiile, caisele, visinele s.a.

Utilizarea campurilor electrofizice presupune eliminarea caldurii in material, care poate fi


determinata cu formula:

(1)

Pentru a calcula si a dirija cu caldura eliminata in product este important de a cunoaste valorile
tangentei unghiului dielectric tg si permeabilitatea dielectrica relativa `, care constituie parametrii
electrofizici ai materialului. Metodele existente de determinare a acestor parametri sunt prezentate
numai pentru produsele omogene, dar nu si pentru cele heterogene cum este materia prima agricola,
totodata aceste metode nu iau in consideratie efectele pierderilor de frontiera. De aceea a fost elaborata
o metoda noua, care este exprimata prin formulele:

si (2)

in care: Q1 si C1 sunt factorul de calitate si capacitatea electrica a conturului fara de condensatorul


masurator in momentul de rezonanta;

Q2 si C2 – factorul de calitate si capacitatea electrica a conturului cu condensatorul


masurator fara de product in momentul de rezonanta;

Q3 si C3 – factorul de calitate si capacitatea electrica a conturului cu condensatorul


masurator cu product in momentul de rezonanta;

C0 – capacitatea electrica a condensatorului masurator in vid, pF.

Formulele obtinute au permis de a calcula valorile tg si ` a produselor agricole de destinatie


medico-biologica in limitele 1,5…20,0 pentru ` si 0,05… 1,5 pentru tg.

Unele dificultati apar la determinarea tg si ` a produselor cu structura complexa eterogena,


cum sunt produsele medico-biologice. Daca de prezentat aceste obiecte ca o schema electrica alcatuita
din elemente conectate in serie: pericarpul (A) – miezul (B) – pericarpul (A) (fig. 1 ), atunci puterea
totala aplicata materialului poate fi prezentata ca:

(3)

in care PA si PR sunt puterile activa si reactiva, in W.


Fig. 1. Schema de substituire a productului: A – pericarp, B - miez.

Valorile acestor puteri se determina ca suma puterilor fiecarui component Wj inclus in acest
sistem:

si (4)

Utilizand formulele (4) si schema de substituire consecutiva obtinem formulele de calcul ale
tg si ` pentru produsele complexe eterogene:

(5)

(6)

in care a si b concentratiile volumetrice ale componentelor;

si (7)

Rezultatele obtinute prin calcul in practic au coincis cu cele experimentale.

Pentru determinarea experimentala si cercetarea parametrilor electrofizici a fost elaborata o


instalatie de laborator (fig.2).
Fig. 2. Schema instalatiei experimentale pentru determinarea parametrilor electrofizici a
produselor vegetale: 1 – Q-metru; 2 – condensatorul masurator; 3 – elemente electrice
de incalzire; 4 – termocuplu; 5 – voltmetru; 6 – vasul Diuar.

In urma masurarilor efectuate si calculelor respective au fost obtinute dependentele tg si ` in


functie de umiditatea, temperatura productului si de frecventa campului electromagnetic.

Din grafice (fig. 3.) se observa, ca corelatia tgδ si ` in functie de frecventa campului
electromagnetic este complexa, dar totusi, valori maximale obtin la frecventa 27 MHz. De aceea
frecventa data poate fi considerata ca cea de lucru.

a) b)

Fig. 3. Corelatia dintre frecventa campului electromagnetic si tgδ (a), ` (b) a produselor
vegetale (seminte de floarea soarelui).

O mare importanta, pentru materia prima agricola prezinta cunostintele despre corelatia intre
umiditatea lor si tgδ si `. Aceasta corelatie este aratata in fig. 4.

a) б)

Fig. 4. Corelatia dintre umiditatea si tgδ (a), ` (b) a produselor vegetale (caise)
Din fig. 4. se vede ca cresterea umiditatii provoaca si o crestere a parametrilor electrofizici a
produselor vegetale. Aceasta se datoreaza cresterii componentei active a curentului electric de
conductibilitate.

Tot asa tendinta se observa si la variatia temperaturii produselor cu tgδ si `.

Pentru determinarea valorii si variatiei parametrilor principali ai procesului de uscarea materiei


prime vegetale de destinatie medico-biologica este necesar de analizat in prealabil curbele de uscare

si a vitezei de uscare .

Cu scopul obtinerii acestor functii au fost elaborate doua instalatii de laborator: una cu curenti
de frecventa inalta (UHF) (fig 5) si alta cu microunde (SHF) (fig.6).

Fig. 5. Instalatie experimentala pentru studiul cineticii procesului de uscare a produselor vegetale
cu aplicarea curentilor de frecventa inalta (UHF): 1 – camera de lucru; 2 – condensatorul
cu produs; 3 – balanta mecanica; 4, 5 – conducta de agent termic; 6 – ghid coaxial; 7 -
elemente electrice de incalzire; 8 – ventilator; 9 – milivoltmetru; 10 – voltmetru
electrostatic; 11 – micromanometru; 12 – termometru cu contacte.
Fig. Instalatie experimentala pentru studiul cineticii procesului de uscare a produselor vegetale
cu aplicarea curentilor de suprainalta (SHF): 1 – termometru; 2 – conducta de evacuare;
3 – camera de lucru; 4 – vas Dwar; 5 – manometru diferential; 6 – calorifer; 7 –
conducta de alimentare; 8 – produsul supus uscarii; 9 – cantar electronic; 10 –
termocuplu.

In baza cercetarilor experimentale si calculelor au fost obtinute curbele de uscare (fig.7) si a


vitezei de uscare (fig.8) a produselor vegetale.
1 – 60 ºC; 2 – 70 ºC; 3 – 80 ºC; 4 – 90 ºC; 5 – 100 ºC.

a) b)

c)

Fig. 7. Curbele de uscare a produselor vegetale (prune) cu aplicarea UHF: a) prin convectie; b) prin
convectie si perforarea pericarpului; c) prin convectie + UHF si perforarea pericarpului
(densitatea perforarii 4 gauri/ cm2).
a) b)

1 – 60 ºC; 2 – 70 ºC; 3 – 80 ºC; 4 – 90 ºC; 5 – 100 ºC.

Fig. 8. Curbelevitezei de uscare a produselor vegetale


(prune) cu aplicarea UHF: a) princonvectie; b)
prin convectie si perforarea pericarpului; c) prin
convectie + UHFsi perforarea pericarpului
(densitatea perforarii 4 gauri/cm2).

c)

Din graficele prezentate (fig. 7. si 8.) se poate de conchis ca uscarea prunelor este mai eficienta
in trei perioade: I – uscarea de la umiditatea initiala pana la prin convectie; II – la
umiditatea Wcr1 are loc perforarea pericarpului prunelor si uscarea in continuare prin convectie pana la
umiditatea de polarizare Wp; III – uscarea prin convectie in combinatie cu energia campurilor UHF
pana la umiditatea finala.

Graficele vitezei de uscare (fig. 8) ne demonstreaza intensificarea procesului odata cu aplicarea


metodelor netraditionale cum sunt perforarea preliminara si aplicarea campurilor electrofizice.

Pe baza cercetarilor efectuate asupra cineticii procesului de uscare, au fost elaborate conditiile
de automatizare ale procesului de uscare a materiei prime agricole. Pentru aceasta au fost elaborate un
sir de modele matematice prin diferentierea ecuatiilor de termo- si masotransfer pentru anumite
produse si prin metode statistice de autoregresie cu utilizarea sistemei MatLab.

Asa dar, ca exemplu, pentru calcularea temperaturii si umiditatii in procesul de uscare a


maciesului, cu sursa interna de energie, modelul matematic va fi:

(8)

(9)

In forma redusa ecuatiile (8) si (9) au urmatoarea forma:

(10)

(11)

in care A1, B1, C1, A2, B2, C2 – constantele ecuatiilor date, care se calculeaza dupa datele experimentale.

Tot cu aceasta sistema de ecuatii diferentiale au fost elaborate modele matematice pentru ardei
iute, seminte de bostan s.a.

Cu sistema MatLab prin autoregresie au fost elaborate modele matematice pentru prune, caise,
visine, soriz, ciuperci, seminte de floarea soarelui s.a.

Avind modelele matematice ale procesului de uscare a materiei prime agricole si rezultatele
obtinute au fost elaborate si implementate un sir de instalatii de uscare si linii tehnologice de
prelucrare a materiei prime agrare care includ aceste instalatii.

Pentru uscarea prunelor, caiselor si ardeiului iute prin aport de energie UHF a fost elaborat
uscatorul prezentat in fig. 9.
Fig. 9. Instalatie de uscare a produselor vegetale (prune, ardei, caise) cu curenti de frecventa
inalta (UHF): 1 – buncar de alimentare; 2 – transportor cu raclete; 3 – corpul
instalatiei; 4, 5 – mecanism de distribuire a produsului; 6 – ghidaj; 7 – lampi cu
descarcare in gaz; 8 – 8 – transportor; 9, 14 – afanator; 10-13 sistem de transportare a
agentului termic; 15 – ghid UHF, 16 – transportor de evacuare; 17, 18 – mantaua
instalatiei; 19 – evacuarea aerului umed.

In fig. 10. este prezentata instalatia de uscare a visinilor si macesului.


Fig. 10. Instalatie de uscare a produselor vegetale (visine, maces) cu curenti de frecventa
suprainalta (SHF): 1 – ghid de SHF; 2 – calorifere; 3 – sistem de siguranta; 4 –
transportor.

Pentru uscarea catinii albe si a boabelor de cacao in camp UHF a fost elaborata instalatia
prezentata in fig. 11.

Fig. 11. Instalatie de uscare a produselor vegetale (catina alba, boabe de cacao) cu curenti de
frecventa inalta (UHF): 1 – tamburul; 2 – suportul tamburului; 3 – mecanism de
transmisie a melcului; 4 – alimentatorul tamburului; 5 – troncon perforat; 6 – agitator;
7 – buncar de alimentare; 8 – agitatorul buncarului; 9, 10 – transportor cu melc; 11 –
mecanismul Huc; 12 - actionarea tamburului; 13 – arbore gol.

In baza instalatiilor de uscare au fost elaborate un sir de linii tehnologice de prelucrare a


materiei prime vegetale ca: prelucrarea prunelor, caiselor, visinelor s.a.
1. Prezentarea unor linii tehnologice de deshidratare pentru diferite fructe

materiei prime vegetale ca: prelucrarea prunelor, caiselor, visinelor s.a.

Linia de uscare aprunelor farasamburi


Fig. 12. Linia tehnologica pentru uscarea prunelor fara sambure: 1 – masina de spalat; 2 –
transportor de inspectare; 3 – transportor; 4 – masina de inlaturare a coditelor; 5 – blansator; 6 –
Uscator cu banda; 7 – vibrator; 8 – masina de inlaturare a samburilor; 9 – uscator UHF; 10 – masina
de ambalare.

Linia de uscare acaiselor cu aplicareaUHF

Fig. 13. Linia tehnologica pentru uscarea caiselor: 1 – masina de spalat; 2 – transportor de
inspectare; 3 – transportor; 4 – masina de inlaturare a coditelor; 5 – calibrator; 6 –
vibrator; 7 – masina de inlaturare a samburilor; 8 – masina de prelucrare preventiva; 9
– blansator; 10 – uscator UHF; 11 – masina de ambalare.

Linia de uscare avisinilor fara samburi cu aplicareaSHF

Fig. 14. Linia tehnologica pentru uscarea caiselor: 1 – masina de spalat; 2 – transportor de
inspectare; 3 – transportor; 4 – masina de inlaturare a coditelor; 5 – calibrator; 6 –
masina de inlaturare a samburilor; 7 – masina de prelucrare preventiva; 8 – blansator;
9 – uscator UHF; 10 – masina de ambalare.
Colectivul savantilor sub conducerea dr. hab. A.Lupasco au elaborat linia mecanizata in flux
pentru prelucrarea nucilor grecesti in care au fost proectate instalatiile de zdrobire si separare .

Interes deosebit prezinta procesele de uscare in camp electromagnetic in regim oscilant, ceia ce
permite de a obtine cimpuri de temperatura si de umiditate constante. Metoda mentionata intensifica
procesul si totodata permite de a obtine calitati inalte a produsului finit datorita regimului moale de
aplicare a energiei.

Analiza experientelor realizate a aratat, ca in toate cazurile de folosire a campurilor UHF si


SHF procesul de uscare se intensifica de 1,5 10 ori. In particular:

 maces de 3,0 ori;

 prune de 1,3 ori;

 catina alba – 10,1 ori;

 seminte de bostan – 1,6 ori;

 boabe de cacao – 3,7 ori, etc.

Concomitent cu intensificarea procesului de uscare este prezenta si marirea calitatii indicilor


calitativi, in special al culturilor oleaginoase ceea ce si a determinat una din directiile principale de
activitate stiintifica a noastra. Pe viitor este planificata sustinerea unei teze de doctor habilitat in
aceasta directie (dr. M. Bernic).

De asemenea au fost obtinute efecte pozitive si la uscarea fructelor samburoase ca caisele,


visinele, prunele. Totalizarea datelor experimentale si lucrarilor stiintifice referitoare la acest tip de
fructe a permis pregatirea unei teze de doctor habilitat care si este prezentata pentru sustinere in
Consiliul Superior de Atestare (dr. V. Tarlev) (se anexeaza).

Este cunoscut, ca nici o lucrare nu poate fi argumentata practic fara verificare si confirmare in
plan teoretic. Rezolvarea ecuatiilor diferentiale a proceselor de transfer de masa si de caldura la
aplicarea surselor interne de caldura (cum sunt UHF si SHF) a permis de a analiza si de a argumenta
matematic procesul de uscare prin aceasta metoda. Totodata modelele matematice obtinute ne dau
posibilitatea de a automatiza procesele enumerate. In acest plan de asemenea este planificata
pregatirea catre sustinere a unei teze de doctor habilitat (dr. N. Tislinscaia).

La moment, pe tema elaborarii regimurilor tehnologice de uscare a diferitor materii prime


agrare de destinatie medico-biologica si-au sustinut teza de doctor opt doctoranzi. Este finisata si
gata de sustinere o teza de doctor habilitat (Tarlev Vasile). Isi continua studiile de cercetare in aceasta
directie inca 8 doctoranzi.

Totodata, in lucrul de cercetare au fost antrenati circa 40 studenti, 20 din ei elaborand teze de
diplome pe aceasta tema. In toate aceste lucrari eu am fost sau conducator, sau consultant stiintific.
In baza lucrului stiintific efectuat au fost publicate 304 lucrari stiintifice si metodice, din care
240 dupa sustinerea tezei de doctor habilitat.

Pe parcursul activitatii stiintifice am tinut raport personal la peste 30 conferinte stiintifice si


expozitii internationale.

Lucrarile prezentate se deosebesc, de regula, prin elemente de Know-How.

Pentru prima data au fost analizate urmatoarele intrebari:

 determinarea si sistematizarea parametrilor electrofizici (PEF) a unor materiale cu


destinatie medico-biologica;

 elaborarea metodei de determinare PEF pentru sisteme heterogenice cum sunt materialele
vegetale cu destinatie medico-biologica;

 efectuarea cercetarilor cineticii procesului de uscare a unor materiale vegetale cu destinatie


medico-biologica prin aplicarea metodei combinate de energie – convectie + UHF (SHF);

 fundamentarea teoretica si argumentarea experimentala o serie de modele matematice


pentru calcularea proceselor de transfer de masa si caldura cu sursa interna de energie;

 elaborarea o gama de uscatorii pentru deshidratarea materialelor vegetale de destinatie


medico-biologica cu aplicarea metodei de energie combinata si sursa de energie interna;

 demonstrata eficacitatea folosirii metodelor diferentelor finite, prin autoregresie in sistemul


MatLab pentru calcularea cineticii procesului de uscare cu aproximare optima.

Bazindu-se pe datele obtinute pe parcursul a mai mult de 30 ani de activitate stiintifica a fost
fondata directia noua - intensificarea proceselor de deshidratare a materialelor vegetale cu destinatie
medico-biologica prin aplicarea energiei combinate folosind curenti de frecventa inalta (UHF) si
suprainalta (SHF).