Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERISTATEA DIN CRAIOVA

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

PORTOFOLIU DE EVALUARE FINALĂ A PROFESIONALIZĂRII INIŢIALE


PENTRU CARIERA DIDACTICĂ
NIVELUL II

AB S O LV E NT :

NUME , PRENUME: PLEȘOIANU FLORIN - MIHAI

FACULTATEA: DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN CRAIOVA

SPECIALIZAREA: TEOLOGIE ȘI CULTURĂ

SESIUNEA: IUNIE – 2018

C U PR I NS
CUPRINS……………………………………………………………………………………………1

INTRODUCERE..........................................................................................................................3

PARTEA I - CRITERII ÎN REALIZAREA PREGĂTIRII INIŢIALE PENTRU


PROFESIUNEA DIDACTICĂ……………………………………………………………….……4

1. Motivarea participării la modulul de profesionalizare didactică…………………………………4

2. Obiective şi aşteptări proprii în formarea ca profesor …………………………………………….7

3. Autoaprecierea experienţei proprii câştigate


……………………………………………………..9

4. Autoaprecierea portofoliului didactic final, ca instrument de formare iniţială şi evaluare


sumativă. Propuneri
ameliorative……………………………………………………………………………...11

PARTEA a II-a - CONŢINUTUL ŞI ORGANIZAREA MATERIALELOR…………………13

Portofoliul cuprinde următoarele tipuri de lucrări:

1. Realizarea profilului bio-psiho-socio-cultural al unui adolescent……………………….13

2. Proiect de cercetare care abordează o problematică din domeniul educaţional…………17

3. Prezentarea unor metode de cunoaștere a grupului: Metoda sociometrică………….…..20

4. Un proiect de unitate de învățare la disciplina de specialitate…………………………...24

5. Proiect de activitate extracurriculară………………………………………………….…..27

PARTEA a III-a – ALTE LUCRĂRI REALIZATE LA DIFERITE DISCIPLINE ÎN CADRUL


ACESTUI MODUL PSIHOPEDAGOGIC.PROIECTE DE LECȚIE ÎNTOCMITE PENTRU
PRACTICA PEDAGOGICĂ.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ..36

1. Eseu la Psihologia adolescenților, tinerilor și adulților : ,,Ca profesor de religie identificați


minim trei modalități de a convinge părinții și elevii în vederea participării elevilor la ora
de religie” – Nivelul II, anul I, semestrul
I…………………………………………………………………………………..…..…..36
2. Eseu la didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității (învățământ liceal,
postliceal și universitar) : ,,Argumentați necesitatea studierii disciplinei didactica
domeniului și dezvoltării în didactica specialității de către un viitor profesor de religie” –
Nivelul II, anul I, semestrul II………………………………………………………….40

3. Eseu argumentativ la Sociologia Educației: ,,Profesorul reflexiv (paradigma reflexivă în


formarea profesională) și profesorul expert (care construiește cunoașterea)” – Nivelul II,
anul II, semestrul I……………………………………………………………………..43

PROIECTE DE LECȚIE:

1. PATIMILE DOMNULUI…………………………………………………………….54

2. DRAGOSTEA FAȚĂ DE APROAPELE – PILDA SAMARINEANULUI


MILOSTIV……………………………………………………………………………57

3. PREGĂTIREA CREDINCIOSULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SFINTELE


SLUJBE………………………………………………………………………………63

4. DECALOGUL – DATORIILE FAȚĂ DE APROAPELE………………………..……66

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ…………………………………….…..74

S-ar putea să vă placă și