Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA a VI-a Numele și prenumele :

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


SEMESTRUL I

Se dă textul :
Nu trece mult după asta, şi-ntr-o zi, prin luna lui maiu, aproape de Moşi, îndeamnă păcatul pe
bădiţa Vasile tântul, că mai bine nu i-oiu zice, să puie pe unul, Nic-a lui Costache, să mă procitească. Nică,
băiet mai mare şi înaintat în învăţătură până la genunchiul broaştei, era sfădit cu mine din pricina
Smărăndiţei popei, căreia, cu toată părerea mea de rău, i-am tras într-o zi o bleandă, pentru că nu-mi da
pace să prind muşte...
( Ion Creangă- Amintiri din copilărie – Procitirea)

1. Identificați un cuvânt derivat din textul de mai sus.


2. Desparte în silabe cuvintele următoare :
Îndeamnă
Pacatul
invatatura
3. Identificati in text cinci verbe la moduri personale, precizand timpul.
4. Treceti verbul a manca la modul infinitiv, participiu, gerunziu si supin.
5. Conjugati verbul a citi la modul idicativ, timpul viitor.
6.Dati antonime pentru cuvintele:
Inalt
Mare
Alb
Moral
7.Numiti autorul si titlul operei din care face parte textul de mai sus.

8.Redactează o compunere originală de 7-10 rânduri cu titlul :IARNA.


În compunerea ta vei ține cont de :

 Etapele unei compuneri ;


 Scrierea ortografică și punctuație.