Sunteți pe pagina 1din 6

2.

Proiect didactic

Structura proiectului didactic

Data: 29.11.2017
Şcoala: Grǎdinița Rǎcǎciuni, Școala Gimnazialǎ Rǎcǎciuni
Grupa: Mare
Domeniul: Estetic și Creativ
Tema anuală: Cȃnd\cum și de ce se ȋntȃmplǎ?
Proiectul tematic: „Lumea culorilor”
Subtema proiectului:„Triada culorilor principale și tricolorul Romȃniei”
Scopul activităţii:verificarea și consolidarea cunoștințelor despre culorile principale, asocierea lor
cu tricolorul Romȃniei și combinarea corectǎ a acestora pentru a obține culorile secundare.

Obiective operaţionale:

Cognitive:
OC1: sǎ denumeascǎ culorile principale;

OC2: sǎ le recunoascǎ pe tricolorul Romȃniei;

OC3: sǎ enumere obiecte din jur asociate culorilor principale și celor secundare;

OC4: sǎ identifice obiectele care au culorile principale și cele care au culorile secundare;

OC5: sǎ realizeze curcubeul dupǎ modelul dat.

Afective:
OA1: sǎ fie atenți la explicațiile și sarcinile date de educatoare;

OA2: sǎ participe cu interes și plǎcere la activitate;

OA3:sǎ colaboreze cu ceilalți copii.

Psihomotrice:
OPM1: sǎ indice obiecte specifice fiecǎrei culori;

OPM2: sǎ formeze mulțimi separȃnd obiectele care au culori principale de cele care au culori
secundare;
OPM3: sǎ mǎnuiascǎ corect pensonul.

Strategia didactică:
Metode şi procedee:conversația, explicația, observația, demonstrația, descoperirea, jocul.
Mijloace de învăţământ: cutia surprizǎ, steagul romȃnesc, paletele de culori principale, obiecte
colorate, planșǎ (curcubeul), goașe, penson, apǎ, șervețele, stickere, bomboane.
Forme de organizare: frontalǎși de grup.

Tipul activităţii: Activitate integratǎ


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Bibliografie:
 Curriculum pentru ȋnvǎțǎmȃntul preșcolar (3-6\7 ani)
 Ève Hermann, 100 de activitǎți stimulatoare Montessori, ed Gama, Iași 2015
 Venera-Mihaela Cojocariu, Jocuri didctice minunate dun diferite izvoare adunate, Ed
Miniped, București 2017
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Scenariul didactic

Strategia didactică
Obiective
Etapele activităţii Conţinuturi Metode Mijloace Forme de Evaluare
operaţionale
organizare
1. Captarea atenţiei Educatoarea introduce copii ȋn lumea
culorilor prezentȃndu-le o „cutie
surprizǎ” coloratǎ pentru a le capta
atenția.
OA1 Dragi copii astǎzi m-am gȃndit sǎ
OA2 facem o cǎlatorie ȋn lumea culorilor. Conversația Cutia De grup
Vedeți aceastǎ cutie? Este foarte surprizǎ
coloratǎși plinǎ de surprize. Din ea vom
scoate pe rȃnd cǎte ceva. Sunteți
curioși? Atunci haideți sǎȋncepem...
2. Reactualizarea Educatoarea adreseazǎcopiilor ȋntrebǎri
cunoştinţelor cum ar fi: Ce culoare este aceasta?,
OC1 arǎtȃndu-le pe rȃnd paletele culorilor Conversația Paletele
OC2 principale. Apoi le va arǎta și steagul Explicația de culori Frontalǎși de
OA1 Romȃniei invitȃndu-i pe copii sǎ Observația și Steagul grup Oralǎ
OA2 recunoascǎ culorile acestuia. Totodatǎ Romȃniei
OA3 le va aminti cǎ se apropie ȋntǎi
Decembrie, ziua unirii principatelor.
3. Enunţarea scopului şi a Dragi copii, astǎzi, dupǎ ce ne-am
obiectivelor activităţii reamintit care sunt culorile principale,
haideți sǎvedem ce se ȋntȃmpla dacǎ le
OA1 unim douǎ cǎte douǎ. Vom descoperi Conversația De grup Oralǎ
ȋmpreunǎ cǎ ele pot da viațǎ altor
culori. Iar aceste culori le vom numi
secundare.
4. Prezentarea conţinutului OC3 Educatoarea va lua douǎ cǎte douǎ Conversația Paletele Frontalǎși de Oralǎ
şi dirijarea învăţării OA1 paletele de culori principale, le va uni, Explicația de culori grup
OA2 rezultȃnd astfel o culoare secundarǎ. Ea Observația
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

se va adresa copiilor explicȃnd ce culori Descoperirea


ia și ce culoare rezultǎȋn urma unirii
OPM1 celor douǎ.
Se poate adresa copiilor și cu ȋntrebǎri
ajutȃndu-i astfel sǎ descopere ei ȋnșiși
noutǎțile.
Roșu + Galben = Portocaliu
Roșu + Albastru = Mov sau violet
Galben + Albastru = Verde
Dupǎaceastǎ demonstrație copii sunt
invitați sǎ denumeascǎ obiecte din jur
care au culorile principale respectiv cele
secundare.

5. Obţinerea performanţei Copii vor fi ȋmpǎrțiți ȋn douǎ echipe.


Fiecare echipǎ va primi obiecte de
OC4 diferite culori, principale ș i secundare, Conversația Obiecte de Frontalǎși de Oralǎ
OA1 pe care le vor separa urmǎrind acest Explicația diferite grup
OA2 criteriu: culori principale și culori Observația culori
OA3 secundare. Va primi zece puncte echipa Jocul
OPM2 care va așeza ȋn mod corect obiectele ȋn
cel mai scurt timp.
6. Feedbackul OA1 Copii vor rǎspunde la cerințele Conversația Frontalǎși de Oralǎ
OA2 educatoarei și vor ȋndeplini cu atenție grup
OA3 srcinile date de aceasta.
7. Evaluarea performanţei Cele douǎ echipe vor realiza cǎte un
curcubeu sau douǎ (depinde de numǎrul
OC4 preșcolarilor), dupa un model dat, Conversația Goașe,
OA1 folosind doar culorile principale pe care Explicația apǎ, De grup Oralǎ
OA2 le vor combina pentru a rezulta cele Observația șervețele,
OA3 secundare și a realiza astfel curcubeul. Jocul pensonul.
OPM3 Va primi ȋncǎ zece puncte echipa care
va realiza curcubeul urmǎrind ordinea
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

culorilor și respectȃnd conturul fiecǎrei


culori.
Educatoarea va aprecia ȋn mod pozitiv
rǎspunsurile copiilor.
8. Fixarea cunoştinţelor Vom expune curcubeul fiecǎrei echipe,
OA1 ne vom așeza și vom observa ȋmpreunǎ Conversația Pioneze Frontalǎ
OA2 dacǎ totul este corect. Vom corecta Explicația Panou și de grup Oralǎ
eventualele greșeli iar educatoarea va Observația
reexplica acolo unde va fi nevoie.
Educatoarea va adresa ȋntrebǎri copiilor
pentru a-i ajuta: Unde ȋntȃlnim culorile
principale? Ce am descoperit astǎzi
despre culori? Curcubeul este format
doar din culorile principale sau și din
cele secundare?
9. Transferul Copii vor fi ȋntrebați care este culoarea
OA1 lor preferata. Dupǎce o denumesc vor Conversația Frontalǎ Oralǎ
OA2 specifica dacǎ aceasta este principalǎ Și de grup
sau secundarǎși vor da exemplu de un
obiect care le place și care are culoarea
respectivǎ, cu ajutorul propozițiilor
simple.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Conf. univ. dr. Liliana Mâţă