Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie și Filosofie

Cristian Dima – „ Piese de echipament militar, cu rol defensiv, la daci


(sec. II î.e.n – sec. I e.n) ”

Felea Sorin-Andrei
Arheologie
Anul II

CLUJ-NAPOCA 2018
Echipament de apărare

Articolul scris de Cristian Dima pentru o conferință susținută la Universitatea „ 1 decembrie


1918 ” Alba-Iulia ne prezintă elementele defensive ale unui soldat dac împotriva invadatorilor:
coif, scut, platoșă.
Lucrarea aduce în discuție avansul poporului dac, după sfârșitul dominației celtice de pe
teritoriul Daciei. Cele mai bune reprezentări și, printre puținele descoperite până acum, ale
soldaților daci se regăsesc pe Columna lui Traian, ridicată de marele împărat roman în cinstea
victoriei sale împotriva poporului dac. Pe columnă se regăsesc bărbați având scuturi puternice,
purtând coif și cămăși de zale pentru protecție, bărbați daci care s-au apărat strașnic fiind
înconjurați de inamici având o dotare mult mai riguroasă și un avans tehnologic mult mai mare.
Descoperirile de echipament militar de apărare al dacilor sunt foarte puține, cele mai multe
dintre materialele arheologice s-au găsit în morminte tumulare, cum ar fi cel de la Cugir.
Majoritatea obiectelor din situri sunt găsite fragmentar, acest fapt îngreunând munca
cercetătorilor, aceștia neavând cum să obțină foarte multe informații pe baza celor investigate.
De-a lungul secolelor, tactica militară se schimbă și datorită îmbunătățirii echipamentului
militar atât de atac, cât și cel folosit pentru apărare. La începutul secolului I î.e.n, asistăm la un
progres în timpul regelui dac Burebista. Această perioadă este marcată de avansul tehnologic în
producerea obiectelor din fier, intensificarea circulației monetare și realizarea de schimburi pe
bază de monedă, sporirea continuă a relațiilor comerciale cu lumea elenisitică și mai apoi cu
Roma. Tot în timpul lui Burebista se construiesc cetăți de apărare în munți, adevărate fortărețe în
calea dușmanilor care atacau Regatul Dac.
Accesoriile purtate în luptă se îmbunătățesc și ele având ca scop protejarea părților vitale ale
soldatului. Descoperirile reduse de coifuri ar putea fi justificate de importanța unui astfel de
element, datorită dificultății de realizarea a acestuia. Erau obiecte de prestigiu, purtate de ofițeri,
astfel ei afișându-și rangul.
Cămășile de zale purtate de soldați erau confecționate din verigi de fier, ele fiind găsite în
contexte de secolul I î.e.n. Spre sfârșitul secolului I e.n., aceste cămăși cu zale sunt înlocuite
treptat cu platoșe, asigurând astfel o mai bună apărare celui aflat în luptă.
Scutul, element important în echipamentul de apărare al soldatului dac, el putea fi utilizat de
asemenea și în atac. Era confecționat din lemn, piele și elemente confecționate din fier, din
această cauză, în descoperirile arheologice se vor găsi doar elementele din fier, acea parte
bombată din mijlocul scutului, umbo. Scutul dac putea fi mânuit mai ușor de către infanteristul
dac decât de infanteristul greu înarmat roman, datorită faptului că avea mai puține piese de
metal.
Consider că articolul scris de Cristian Dima referitor la echipamentul defensiv dacic este unul
bine redactat, prezentând un istoric al avansului dacic predominant în secolele I î.e.n. – I e.n., de
asemenea un scurt istoric al descoperirilor de echipament defensiv pe teritoriul Daciei.
Autorul ar mai fi putut descrie și alte piese care compun echipamentul defensiv și ar fi putut
prezenta mai pe larg siturile unde sunt descoperite aceste obiecte. Planșei cu scuturile îi lipsește
scara, lucru ce dovedește că prezentarea obiectelor este incompletă, după părerea mea scuturile
fiind cele mai importante obiecte din echipamentul de luptă al unui războinic dac.