Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.

2005

3.9. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA: BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST

ARIA CURRICULARĂ / Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Disciplina TC CD TC+CD CDS TC CD TC+CD CDS
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 1 3 2 1 3
Matematică 1 - 1 1 - 1
Ştiinţe 1 1 2 1 1 2
OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 6 10
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Discipline socio-umane (Economie) 1 - 1 - - -
Discipline socio-umane (Filosofie) - - - 3-5 1 - 1 3-5
Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 - 6 6
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1 - 1 1 - 1
Consiliere şi orientare 1 - 1 1 - 1
TOTAL TC/ CD/ CDS 16 9 25 3-5 16 9 25 3-5
TOTAL (TC+CD+CDS) 28-30 28-30

TC = trunchi comun (pe profil)


CD = curriculum diferenţiat (de specializare)
CDS = curriculum la decizia şcolii

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 19
Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ
SPECIALIZAREA: BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST

Disciplina Număr de ore / săptămână


Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Discipline psihologice şi pedagogice 6 6
Managementul proiectelor 1 -
Noile educaţii 1 -
Psihologia educaţiei - 1
Educaţia adulţilor - 1
Pregătire practică de specialitate 4 4
Alte discipline 3 3
Ştiinţe 1 1
Educaţie muzicală 1 1
Educaţie plastică 1 1
Număr total de ore pe săptămână/ CD 9 9

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 20
Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

3.10. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL PEDAGOGIC


SPECIALIZAREA: INSTRUCTOR-ANIMATOR

ARIA CURRICULARĂ / Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Disciplina TC CD TC+CD CDS TC CD TC+CD CDS
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 1 3 2 1 3
Matematică 1 - 1 1 - 1
Ştiinţe 1 1 2 1 1 2
OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 5 9
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Discipline socio-umane (Economie) 1 - 1 - - -
Discipline socio-umane (Filosofie) - - - 1 - 1
2-5 3-5
Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 - 5 5
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 3 3 - 3 3
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Artă dramatică - 1 1 - 1 1
TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1 - 1 1 - 1
Consiliere şi orientare 1 - 1 1 - 1
TOTAL TC/ CD/ CDS 16 10 26 2-5 16 9 25 3-5
TOTAL (TC+CD+CDS) 28-31 28-31

TC = trunchi comun (pe profil)


CD = curriculum diferenţiat (de specializare)
CDS = curriculum la decizia şcolii

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 21
Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL PEDAGOGIC


SPECIALIZAREA: INSTRUCTOR-ANIMATOR

Disciplina Număr de ore / săptămână


Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Discipline psihologice şi pedagogice 6 5
Psihopedagogie specială 1 -
Managementul proiectelor 1 -
Psihologia educaţiei - 1
Pregătire practică de specialitate 4 4
Alte discipline 4 4
Ştiinţe 1 1
Educaţie muzicală 1 1
Educaţie plastică 1 1
Artă dramatică 1 1
Număr total de ore pe săptămână/ CD 10 9

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 22
Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

3.11. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL PEDAGOGIC


SPECIALIZAREA: PEDAGOG ŞCOLAR

ARIA CURRICULARĂ / Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Disciplina TC CD TC+CD CDS TC CD TC+CD CDS
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 1 3 2 1 3
Matematică 1 - 1 1 - 1
Ştiinţe 1 1 2 1 1 2
OM ŞI SOCIETATE 4 6 10 4 7 11
Istorie 1 - 1 1 - 1
Geografie 1 - 1 1 - 1
Discipline socio-umane (Economie) 1 - 1 - - -
Discipline socio-umane (Filosofie) - - - 1 - 1
2-5 2-5
Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 - 7 7
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 3 3 - 2 2
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Artă dramatică - 1 1 - - -
TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 - 1 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1 - 1 1 - 1
Consiliere şi orientare 1 - 1 1 - 1
TOTAL TC/ CD/ CDS 16 10 26 2-5 16 10 26 2-5
TOTAL (TC+CD+CDS) 28-31 28-31

TC = trunchi comun (pe profil)


CD = curriculum diferenţiat (de specializare)
CDS = curriculum la decizia şcolii

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 23
Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL PEDAGOGIC


SPECIALIZAREA: PEDAGOG ŞCOLAR

Disciplina Număr de ore / săptămână


Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Discipline psihologice şi pedagogice 6 7
Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi 1 -
Noile educaţii 1 -
Psihologia educaţiei - 1
Psihopedagogie specială - 1
Comunicare didactică - 1
Pregătire practică de specialitate 4 4
Alte discipline 4 3
Ştiinţe 1 1
Educaţie muzicală 1 1
Educaţie plastică 1 1
Artă dramatică 1 -
Număr total de ore pe săptămână/ CD 10 10

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 24
Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

3.12. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE

ARIA CURRICULARĂ / Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Disciplina TC CD TC+CD CDS TC CD TC+CD CDS
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 1 8 7 1 8
Limba şi literatura română 3 1 4 3 - 3
Metodica predării limbii şi literaturii române - - - - 1 1
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 2 3 5 2 2 4
Matematică 1 - 1 1 - 1
Aritmetică - 1 1 - - -
Metodica predării matematicii / activităţilor - 1 1 - 1 1
matematice
Ştiinţe 1 1 2 1 - 1
Metodica predării ştiinţelor naturii - - - - 1 1
OM ŞI SOCIETATE 4 7 11 4 8 12
Istorie 1 1 2 1 1 2
Geografie 1 - 1 1 - 1
Metodica predării istoriei şi a geografiei - - - - 1 1
2-4 2-4
Discipline socio-umane (Economie) 1 - 1 - - -
Discipline socio-umane (Filosofie) - - - 1 - 1
Discipline psihologice şi pedagogice - 6 6 - 6 6
Religie 1 - 1 1 - 1
ARTE - 2 2 - 3 3
Educaţie muzicală - 1 1 - 1 1
Educaţie plastică - 1 1 - 1 1
Metodica predării educaţiei muzicale şi a - - - - 1 1
educaţiei plastice
TEHNOLOGII 1 - 1 1 - 1
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 1 - 1 1 - 1
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 1 2 1 - 1
Educaţie fizică 1 - 1 1 - 1
Metodica predării educaţiei fizice - 1 1 - - -
CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1 - 1 1 - 1
Consiliere şi orientare 1 - 1 1 - 1
TOTAL TC/ CD/ CDS 16 14 30 2-4 16 14 30 2-4
TOTAL (TC+CD+CDS) 32-34 32-34

TC = trunchi comun (pe profil)


CD = curriculum diferenţiat (pe specializare)
CDS = curriculum la decizia şcolii

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 25
Anexa 3 la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718 / 22.12.2005

CURRICULUM DIFERENŢIAT PENTRU CLASELE A XI-A ŞI A XII-A


– ciclul superior al liceului –

FILIERA VOCAŢIONALĂ. PROFIL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE

Disciplina Număr de ore / săptămână


Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Discipline psihologice şi pedagogice 6 6
Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi 1 -
Psihologia vârstelor 1 -
Psihologia educaţiei - 1
Psihopedagogie specială - 1
Pregătire practică de specialitate 4 4
Alte discipline 8 8
Limba şi literatura română 1 -
Metodica predării limbii şi literaturii române - 1
Aritmetică 1 -
Metodica predării matematicii / activităţilor matematice 1 1
Ştiinţe 1 -
Metodica predării ştiinţelor naturii - 1
Istorie 1 1
Metodica predării istoriei şi a geografiei - 1
Educaţie muzicală 1 1
Educaţie plastică 1 1
Metodica predării educaţiei muzicale şi a educaţiei plastice - 1
Metodica predării educaţiei fizice 1 -
Număr total de ore pe săptămână/ CD 14 14

Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului – filiera vocaţională, profil pedagogic 26