Sunteți pe pagina 1din 5

Ghidul aplicaţiilor celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale pentru Ştiinţa Solului. Vol.

II

PROFIL NR. 14 – SPĂTĂREŞTI - DEAL

CONDIŢII PEDOGENETICE

Relief:
- unitate majoră: Podişul Moldovei
- unitate/subunitate: Podişul Sucevei/Podişul Fălticenilor
- tip/formă principală: relief denudaţional (sculptural) dezvoltat în structuri monoclinale /
culme interfluvială
- elemente ale formei principale: culme-platou de peste 100 m lăţime
- microrelief: platou interfluvial, slab înclinat
- pantă/expoziţie: 3-5 % / S
Material parental:
- materiale transportate şi redepozitate: depozite fine, argilo-lutoase, necarbonatice
Rocă subiacentă: argile şi marne, cu intercalaţii subţiri de gresii (Sarmaţian)
Aspect suprafaţă:
- sol: normal
- teren: uniform
Apa freatică:
- adâncimea momentană: > 5 m
- adâncimea medie: mică (> 5 m)
- caracter: permanent
- mineralizare: foarte slabă
Drenaj natural:
- de suprafaţă: moderat drenat
- în adâncime: imperfect drenat
- global: moderat spre imperfect drenat
Vegetaţie actuală:
- zona bioclimatică: forestieră, cu păduri de cvercinee în amestec cu alte foioase
- cultivată: porumb, cartof, grâu, secară şi plante furajere
- specii reprezentative:
Folosinţa terenului:
- actuală: teren arabil
- anterioară: teren arabil, cultivat frecvent cu specii furajere şi plante tehnice
- mod de exploatare: tradiţional
Amenajări antropice:
- lucrări de organizarea teritoriului: parcele individuale (Legea nr. 18/1991)
Tip de peisaj: antropizat, agricol (culturi furajere şi plante tehnice)

Constantin RUSU
Valeriu MOCA
Feodor FILIPOV

211
Ghidul aplicaţiilor celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale pentru Ştiinţa Solului. Vol. II

PROFIL Nr. 14 – SPĂTĂREŞTI – DEAL


FAEOZIOM ARGIC - STAGNIC (SRTS)

DESCRIEREA PROFILULUI DE SOL

CARACTERIZARE MORFOLOGICĂ

Ap1 0-11 cm; lut mediu; brun foarte închis (10YR 2/2) în stare umedă şi brun cenuşiu închis-
brun cenuşiu foarte închis (10YR 3,5/2) în stare uscată; reavăn; structură distrusă prin
lucrările agricole; friabil în stare umedă, dur în stare uscată; moderat plastic; slab adeziv;
pori mici-mijlocii frecvenţi; rădăcini subţiri frecvente; trecere treptată;

Ap2 11-26 cm; lut mediu; brun cenuşiu foarte închis (10YR 3/2) şi brun cenuşiu închis (10YR
4/2) în stare uscată; reavăn; structură distrusă prin lucrările agricole; friabil în stare
umedă; dur în stare uscată; moderat plastic; slab adeziv; moderat compact; rădăcini
subţiri frecvente; trecere clară;

Am1 26-40 cm; lut argilos mediu; brun foarte închis - brun cenuşiu foarte închis (10YR 2,5/2)
în stare umedă şi cenuşiu închis (10YR 4/1) în stare uscată; poliedric subangular mediu;
friabil în stare umedă; dur în stare uscată; moderat plastic; moderat adeziv; slab compact;
pori mici şi mijlocii frecvenţi; rădăcini subţiri rare; trecere clară;

Am2 40-53 cm; lut argilos mediu; brun foarte închis-brun cenuşiu foarte închis (10YR 2,5/2) în
stare umedă şi cenuşiu închis (10YR 4/1) în stare uscată; reavăn; poliedric subangular
mediu-mare; friabil în stare umedă; dur în stare uscată; moderat plastic; moderant adeziv;
slab compact; pori mici-mijlocii frecvenţi; rădăcini ierbose subţiri rare; trecere treptată;

ABw 53-70 cm; lut argilos mediu; cenuşiu foarte închis (10YR 3/1) cu pete brun cenuşii
(2,5YR 5/2) şi brun roşcat închis (5YR 3,5) în stare umedă şi cenuşiu închis (10YR 4/1)
cu pete brun cenuşii deschis (2,5Y 6/2) şi brun roşcat (5YR 4,5/3) în stare uscată;
poliedric subangular mediu; friabil în stare umedă; dur în stare uscată; slab compact;
moderat plastic; moderat adeziv; pori mici-mijlocii frecvenţi; punctuaţiuni ferimanganice
rare; pelicule organo-minerale rare pe feţele agregatelor structurale; trecere treptată.

Bt1w 70-103 cm; lut argilos mediu; brun cenuşiu închis (10YR 4/2) cu pete brun cenuşii
(2,5YR 5/2) şi brun roşcat închis (5YR 3,5) în stare umedă şi brun cenuşiu (10YR 5/2) cu
pete brun cenuşii deschis (2,5Y 6/2) şi brun roşcat (5YR 5/3) în stare uscată; reavăn;
prismatic moderat dezvoltat; plastic; adeziv; friabil în stare umedă; dur în stare uscată;
slab compact; pori mici frecvenţi; bobovine mici şi punctuaţiuni ferimanganice rare;
pelicule organo minerale rare pe feţele agregatelor structurale; trecere clară

Bt2w 103-130 cm; lut argilos mediu; brun închis (10YR 3/3) cu pete frecvente brun cenuşii
(10YR 5/2) şi pete brun gălbui (10YR 5/4) în stare umedă şi brun (10YR 4/3) cu pete
brun cenuşii deschis (2,5Y 6/2) şi pete gălbui brunii (10YR 6/6) în stare uscată; jilav;
prismatic slab dezvoltat; compact; plastic; adeziv; friabil în stare umedă; dur în stare
uscată; pori mici-mijlocii frecvenţi; bobovine mici şi punctuaţiuni ferimanganice
frecvente; pelicule organo-minerale pe feţele agregatelor structurale; trecere clară;

BCw 130-150 cm; lut argilos mediu; gălbui bruniu (10YR 6/6) cu pete frecvente cenuşii oliv
(5Y 4/2) şi pete gălbui roşcate (7,5YR 6/6) în stare umedă şi gălbui (10YR 7/6) cu pete
frecvente oliv (5Y 4/3) şi pete gălbui-roşcate (7,5YR 7/6) în stare uscată; jilav; masiv;

212
Ghidul aplicaţiilor celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale pentru Ştiinţa Solului. Vol. II

efervescenţă slabă în puncte; bobovine şi punctuaţiuni ferimanganice frecvente; trecere


treptată.

Ck1w 150-175 cm; lut argilos mediu; gălbui bruniu (10YR 6/8) cu pete frecvente brun oliv
deschis (2,5Y 5/4) şi pete cenuşii (10 YR 5/1) în stare umedă şi gălbui (10YR 7/6) cu
pete frecvente brun oliv deschis (2,5Y 5/6) şi pete cenuşii deschis (10YR 6,5/1) în stare
uscată; jilav; masiv; efervescenţă puternică în masă; CaCO3 sub formă de eflorescenţe şi
vinişoare; bobovine şi punctuaţiuni ferimanganice frecvente; trecere treptată.

Ck2w 175-200 cm; lut argilos mediu; cenuşiu oliv (5Y 4/2) cu pete brun roşcate (5YR 5/3) în
stare umedă şi cenuşiu oliv (5Y 5/2) cu pete brun roşcate (5YR 5/4) în stare uscată; jilav;
masiv; friabil în stare umedă; dur în stare uscată; adeziv; plastic; efervescenţă puternică
în masă; CaCO3 sub formă de eflorescenţe şi vinişoare frecvente; bobovine mici şi
punctuaţiuni ferimanganice.

Ion Rîşnoveanu
Adrian Curaleţ
Ionuţ Brînduş
Daniela Răducu
Feodor Filipov

213
Ghidul aplicaţiilor celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale pentru Ştiinţa Solului. Vol. II

DATE ANALITICE
Tabel 14. A
PROFILUL NR. 14 – SPĂTĂREŞTI – DEAL. ÎNSUŞIRILE FIZICE
Analişti: Calciu Irina
Orizontul UM Ap1 Ap2 Am1 Am2 ABw Bt1w Bt2w BCw Ck1w Ck2w
Adâncimea orizontului cm 0-11 11-26 26-40 40-53 53-70 70-103 103-130 130-150 150-175 175-200
Adâncimea probei cm 0-11 11-26 26-40 40-53 55-70 75-90 110-125 135-150 155-170 180-195
Schelet %g/g - - - - - - - - - -
Nisip grosier (2.0-0.2 mm) %g/g 3.4 2.8 4.1 4.0 4.5 2.6 2.2 4.8 6.6 9.5
Nisip fin (sist.internaţ.) (0.2-0.02mm) %g/g 37.4 36.5 34.8 33.2 29.7 30.2 31.5 30.5 29.1 29.8
Nisip fin (sist.american) (0.2-0.05 mm) %g/g 2.9 2.9 2.4 2.2 1.8 1.8 3.4 11.1 9.8 10.3
Praf (sist.internaţional) (0.02-0.002 mm) %g/g 30.1 30.5 28.5 29.9 29.4 31.7 30.3 24.5 22.4 22.2
Praf (sist.american) (0.05-0.002 mm) %g/g 64.6 64.1 60.9 60.9 57.3 60.1 58.4 43.9 41.7 41.7
Argilă (<0.002 mm) %g/g 29.1 30.2 32.6 32.9 36.4 35.5 36.0 40.2 41.9 38.5
Argilă fizică (<0.01 mm) %g/g 46.3 46.7 48.4 48.6 50.9 54.0 50.9 56.3 56.3 55.1
Clasa texturală LL LL TT TT TT TT TT TT TT TT
Densitate g/cm3 - - - - - - - - - -
Densitate aparentă g/cm3 1.22 1.31 1.34 1.31 1.37 1.38 1.39 - - -
Porozitate totală %v/v 54.5 51.2 53.7 50.9 49.0 48.4 48.1 - - -
Porozitate de aeraţie %v/v 21.1 17.4 20.7 18.7 16.8 17.5 18.0 - - -
Grad de tasare %v/v -10 -3 -7 -1 4 5 5 - - -
Rezistenţa la penetrare standard Kgf/cm 20 28 32 36 40 41 42 - - -
-
Indice de contracţie 0.0059 0.0052 0.0056 0.0070 0.0092 0.0162 0.0120 - - -
Coeficient de higroscopicitate %g/g 7.2 7.3 7.9 8.4 9.5 9.6 8.8 9.1 9.0 8.5
Coeficient de ofilire %g/g 10.8 11.0 11.9 12.6 14.3 14.4 13.2 13.7 13.5 12.8
Echivalentul umidităţii %g/g 19.7 19.9 21.6 22.9 25.9 26.2 24.0 24.8 24.6 23.2
Capacitate de câmp pentru apă %g/g 27.4 25.8 24.6 24.6 23.5 22.4 21.6 - - -
Capacitate totală pentru apă %g/g 44.7 39.1 40.1 38.9 35.8 35.1 34.6 - - -
Capacitate drenantă %g/g 17.3 13.3 15.5 14.3 12.2 12.7 13.0 - - -
Capacitate utilă %g/g 16.6 14.9 12.8 12.0 9.3 8.0 8.4 - - -
Conductivitatea hidraulică mm/h 80.37 33.89 22.08 9.49 2.30 2.30 2.30 - - -

221
Ghidul aplicaţiilor celei de-a XIX-a Conferinţe Naţionale pentru Ştiinţa Solului. Vol. II

Tabel 14. B

PROFILUL NR. 14 – SPĂTĂREŞTI – DEAL. ÎNSUŞIRILE CHIMICE

Analişti: Rizea Nineta. Lazăr Rodica


Orizontul UM Ap1 Ap2 Am1 Am2 ABw Bt1w Bt2w BCw Ck1w Ck2w
Adâncimea orizontului cm 0-11 11-26 26-40 40-53 53-70 70-103 103-130 130-150 150-175 175-200
Adâncimea probei cm 0-11 11-26 26-40 40-53 55-70 75-90 110-125 135-150 155-170 180-195
Humus (Cx 1.72) % 6.60 4.38 3.06 2.52 1.98 3.48 - - - -
N total % 0.240 0.222 - - - - - - - -
C:N - 18.6 13.4 - - - - - - - -
CaCO3 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.1
pHH2O unităţi pH 5.75 5.58 5.80 5.90 5.94 6.03 6.85 7.70 8.08 8.10
SB me/100 g 9.15 9.87 10.44 11.34 11.88 13.51 15.20 24.29 24.29 22.63
(Ca2++Mg2+) sch. me/100 g - - - - - - - 23.31 22.90 21.33
Ca2+ sch. me/100 g 7.38 8.03 8.52 9.25 9.66 11.17 12.96 - - -
Mg2+ sch. me/100 g 1.34 1.36 1.40 1.48 1.59 1.63 1.46 - - -
K+ sch. me/100 g 0.27 0.27 0.31 0.37 0.41 0.46 0.49 0.52 0.58 0.55
Na+ sch. me/100 g 0.16 0.21 0.22 0.23 0.22 0.25 0.29 0.45 0.81 0.76
H+ sch. me/100 g 8.53 8.53 7.52 6.52 5.52 3.51 1.00 - - -
T = SB + SH me/100 g 17.68 18.39 17.96 17.86 17.40 17.03 16.20 - - -
TNH4 me/100 g - - - - - - - 24.29 24.29 22.63
(Ca2++Mg2+) sch. % din T - - - - - - - 96.0 94.3 94.2
Ca2+ sch. % din T 41.7 43.7 47.4 51.8 55.5 65.6 80.0 - - -
Mg2+ sch. % din T 7.6 7.4 7.8 8.3 9.2 9.6 9.0 - - -
K+ sch. % din T 1.5 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 3.0 2.2 2.4 2.4
Na+ sch. % din T 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 1.8 1.9 3.3 3.3
H+ sch. % din T 48.2 46.4 41.9 36.5 31.7 20.6 6.2 - - -
V8.3 % 51.8 53.6 58.1 63.5 68.3 79.4 93.8 100.0 100.0 100.0
PAL mg/kg 7 2 - - - - - - - -
KAL mg/kg 116 100 - - - - - - - -

222