Sunteți pe pagina 1din 9

APROVIZIONAREA CU BCA-BLOCURI A ŞANTIERULUI

1.GRAFICUL DIFERENŢIAL DE APROVIZIONARE ŞI CONSUM

Etapele de elaborare ale graficului diferential :

1.Calculul cantitatii de BCA-blocuri pe sector:


- calculul volumului de BCA pe sector:

Q ic = Q IZ c d = 45,8·0,975 = 44,66 mc bca / sector ;

Q ic =cantitatea de zidărie BCA-blocuri pe sector( rezultată din antemăsuratoare)

c d =consumul specific BCA-blocuri(consumul unitar)

- se trece aceasta valoare în planul calendari


2.Calculul volumului consumului zilnic de BCA:
K=coef. de neuniformitate
Q ic 44,66
q ic =k· = 1,0· = 4,97 mc bca/zi
di 9

3.Trasarea profilului consumului zilnic  grafic

4.Calculul cantităţii totalede BCA-blocuri ce se consumă şi trebuieaprovizionată


5
Q ic =  Q ic = 5·44,66 = 223,3 mc BCA

 1

Q ic = 224 mc bca =Q ia
5.Calculul aprovizionarii zilnice :
q nec
ia = q ic = 4,97 mc/zi

Factori de care depinde alegerea lui qiaef :


- profilul consumului - consum continuu si uniform ;
- T ic = ziua ultimă 146- 105 = 5  9= 45 zile ;
- posibilităţi de aprovizionare (contract furnizor)
- capacitatea mijlocului de transport si posibilităţile de
transport
ef
Având în vedere toţi aceşti factori se alege : qia =6 mc/zi ;
6. Stabilirea perioadei de aprovizionare:
Q ia 224
T nec
ia = ef = =37,33 zile ;
q ia 6

Variante posibile de aprovizionare :


Varianta :
T ef
ia = 37 zile - aprovizionare continuă şi uniformă

Q ia - 6·36 = 224 – 216 = 8 mc/zi

consum/zi

8 mc/zi

6 mc/zi

0 36 37 zile

Varianta a I - a:
T ef
ia = 38 zile - aprovizionare continuă şi uniformă

Q ia - 6·37 = 224 – 222 = 2 mc/zi

consum/zi

6 mc/zi

2mc/zi

0 37 38 zile

În continuare se va opta pentru varianta II de aprovizionare T ia =38 zile;


7.Calculul decalajului:
T ia < T ic  38 < 45  t decalaj
ia =1 zi de siguranţă

Aprovizionarea cu BCA-blocuri se desfasoara continuu şi uniform pe o perioada


de 38 zile ,începând cu o zi decalaj fata de consum,adica din ziua 105 – 1 = ziua
104 până în ziua 104 +38 = ziua 142.
8.Calculul stocului zilnic:

Stocul în ziua “i” :

Stoc i =S ia -S ic [mc]

 S104 = 0

 S105= (105-104)· 6 mc/zi=6 mc

 S114= (114-104) ·6 mc/zi – (114-105) · 4,97 mc/zi = 15,27 mc

 S123 = (123-104) ·6 mc/zi –(123-105) · 4,97 mc/zi = 24,54 mc

 S132 = (132-104) ·6 mc/zi –(132-105) · 4,97 mc/zi = 33,81 mc

 S138 = (138-104) ·6 mc/zi –(138-105) · 4,97 mc/zi = 39,99 mc

 S141= [(141-104) ·6 mc/zi +(141-105) · 4,97 mc/zi = 43,08 mc;

 S142= [(141-104) ·6 mc/zi +(142-141) ·2]-(142-105)· 4,97mc/zi =

=224 – 183,89 = 40,11 mc:

 S146 = 224 – (146-105)·4,97 = 0

9. Trasarea profilului stocului zilnic  grafic

2.GRAFICUL INTEGRAL(CUMULAT) DE APROVIZIONARE ŞI CONSUM

Etapele de elaborare a graficului :

1.Calculul cantitatii de BCA-blocuri pe sector:


- calculul volumului de BCA pe sector:

Q ic = Q IZ c d = 45,8·0,975 = 44,66 mc bca / sector ;

Q ic =cantitatea de zidărie BCA-blocuri pe sector( rezultată din antemăsuratoare)


c d =consumul specific BCA-blocuri(consumul unitar)

- se trece aceasta valoare în planul calendaristic ;


2.Calculul volumului consumului zilnic de BCA:
K=coef. de neuniformitate
Q ic 44,66
q ic =k· = 1,0· = 4,97 mc bca/zi
di 9

3.Trasarea profilului consumului zilnic de BCA ;

4.Calculul cantităţii totale de BCA-blocuri ce se consumă şi care trebuie să fie


aprovizionată :
5
Q ic =  Q ic = 5·44,66 = 223,3 mc BCA

 1

Q ic = 224 mc bca =Q ia
5.Calculul aprovizionarii zilnice :
q nec
ia = q ic = 4,97 mc/zi

Factori de care depinde alegerea lui qiaef :


- profilul consumului - consum continuu si uniform ;
- T ic = ziua ultimă 146- 105 = 5  9= 45 zile ;
- posibilităţi de aprovizionare (contract furnizor)
- capacitatea mijlocului de transport si posibilităţile de
transport
Având în vedere toţi aceşti factori se alege : qiaef =6 mc/zi ;
6.Calculul perioadei de aprovizionare:
Q ia 224
T nec
ia = ef = =37,33 zile ;
q ia 6

În continuare se va opta pentru varianta II de aprovizionare T ia =38 zile;


7. Determinarea perioadei de decalaj:
T ia < T ic  38 < 45  t decalaj
ia =1 zi de siguranţă

Aprovizionarea cu BCA-blocuri se desfasoara continuu şi uniform pe o perioada


de 38 zile ,începând cu o zi decalaj fata de consum,adica din ziua 105 – 1 = ziua
104 până în ziua 104 +38 = ziua 142.
8.Calculul consumului integral(cumulat):
 C105= 0
 C114 = (114-105) · 4,97 mc/zi = 44,73 mc
 C123 = 44,73 + (123-114)· 4,97 mc/zi = 89,46 mc
 C132= 89,46+(132-123) · 4,97 mc/zi = 134,19 mc
 C141= 134,19+(141-132) · 4,97 mc/zi = 178,92 mc
 C150= 178,92 + (150-141)· 4,97 mc/zi = 224 mc = Qic
9. Trasarea profilului consumului integral(cumulat)  grafic:
10.Calculul aprovizionarii integral(cumulat):
 A104= 0
 A105= (105-104)· 6 mc/zi=6 mc
 A114= 6+(114-105) ·6 mc/zi = 6 + 54 =60 mc
 A123= 60+ (123-114) ·6mc/zi = 114 mc
 A132=114+(132-123) · 6 mc/zi = 168 mc
 A141=168+(141-132) ·6 mc/zi = 222 mc
 A142= 222+(142-141) ·2mc/zi = 224 mc
11. Trasarea profilului aprovizionarii integral(cumulat)  grafic:
12.Calculul stocului in ziua x=121:
S121=A123-C123= 114 - 89,46 = 24,54 mc
S121 24,54
T 121 = = 4,97 = 5 zile
q ic

Deci stocul în cantitate în ziua 123 ajunge pentru 5 zile de consum fără a mai fi
necesară aprovizionarea (până în ziua y=123+5=ziua 128).

DIMENSIONAREA DEPOZITULUI DE BCA-BLOCURI LA NIVEL DE


ŞANTIER
Suprafaţa unui depozit se determină cu relaţia :

S D = (S u +S c +S o ) [m 2 ]

Pentru depozitele de la nivelul unui obiect de construcţie :

S D = k·S u [m 2 ]
unde : k=coeficient de neuniformitate =f(,S c ,S u )  se consideră în
prezentul proiect = 1,50 ;
S u =suprafaţa utilă sau efectivă de depozitare [m 2 ]
Qmax BCA  blocuri
SU = k1 · [m 2 ]
q idBCA

unde : k 1 =coeficient de neuniformitate =1,20


q idBCA = indice de suprafaţă  48 blocuri BCA/m 2
grafic
Qmax stoc
Q max BCAblocuri = [blocuri BCA] ;
VblocBCA
grafic
Qmax stoc 16,75
Q max BCA blocuri = = 0,036 = 466 blocuri BCA
VblocBCA

Qmax BCA  blocuri 466


SU = K1 · = 1,20 · = 11,65 m 2
q idBCA 48

S D , BCA = k  S u = 1,50 · 11,65 = 17,475  18 m 2

Se alege o platformă de depozitare BCA cu suprafaţa :

S D , BCA = 6  4 = 24 m 2 > S D, BCA  18 m 2


efectiv necesar

DETERMINAREA POPULAŢIEI ŞANTIERULUI ŞI STRUCTURA SA

I. Structura populaţiei şantierului :

1. Structura populaţiei şantierului din punct de vedere al domeniului


de activitate (al activitatii prestate de personal) :
- N C - personal muncitor ce îşi desfăsoară activitatea în constructii ;
-N I - personal muncitor ce îşi desfăşoară activitatea în instalatii ;
-N M - personal muncitor ce îşi desfăşoară activitatea în montaj -utilaj ;

Numărul maxim de muncitori constructori din activitatea direct productivă este dat
de valoarea maximă a profilului forţei de muncă ;

max, grafic
N c , prod = 39 persoane

GRAFIC
N C = N C. PROD ·1.10 = 39 · 1.10 = 43,29  43pers/bloc ·2 ·2=172 persoane ;
C . PROD ·1,22 = 0,3 ·39 ·1,22=14,27  14pers/bloc ·2 ·2=56
N I = 0,3·N GRAFIC
persoane ;
N M = 0.

2. Structura populaţiei şantierului după nivelul calificării personalului :


N 1 - personal muncitor calificat (categorie > 4)
N 2 - personal muncitor cu calificare medie şi fară calificare ( categorie ≤ 4)
N 3 - personal TESA
N 1 = 0,50 N C +0,62 N I +0,71 N M = 0,50·172+0,62·56+0,71·0 = 121
persoane ;
N 2 =0,40 N C +0,20 N I +0,15 N M = 0,40·172+0,20·56+0,15·0 = 80
persoane ;
N 3 =0,10 N C +0,18 N I +0,14 N M =0,10·172+0,18·56+0,15·0 = 28
persoane ;

N T 0 = N 1 + N 2 + N 3 = 121+80+28 = 229 persoane

3. Structura populaţiei santierului după domiciliul stabil :


Personal localnic (60% din populaţie) :
N 11 = 0,6 · N 1 = 0,6 · 121 = 72 persoane
N 21 = 0,6 · N 2 = 0,6 · 80 = 48 persoane
N 31 = 0,6 · N 3 = 0,6 · 28 = 17 persoane
N T 1 = N 11 +N 21 +N 31 = 72+48+17 = 137 persoane
Personal navetist (30% din populaţie) :
N 12 = 0,3 · N 1 = 0,3 · 121 = 37 persoane
N 22 = 0,3 · N 2 = 0,3 · 80 = 24 persoane
N 32 = 0,3 · N 3 = 0,3 · 28 = 8 persoane
N T 2 = N 12 +N 22 +N 32 = 37+24+8 = 69 persoane
Personal nelocalnic familist (0%) :
N 13 = N 23 = N 33 = 0
NT3 = 0
Personal nelocalnic nefamilist (10%) :
N 14 = 0,3 · N 1 = 0,1 · 121 = 12 persoane
N 24 = 0,3 · N 2 = 0,1 · 80 = 8 persoane
N 34 = 0,3 · N 3 = 0,1 · 28 = 3 persoane
N T 4 = N 14 +N 24 +N 34 =12+8+3 = 23 persoane
Membri de familie :
N mf = 1,7 · N T 3 = 0
4.Verificari :
N 11 + N 12 + N 13 + N 14 = 72+37+0+12 = 121 persoane
N 21 + N 22 + N 23 + N 24 = 48+24+0+8 = 80 persoane
N 31 + N 32 + N 33 + N 34 = 17+8+0+3 = 28 persoane
5.Populatia santierului P :
P= N T 0 +N mf = 229+0 = 229 persoane
P= N T 1 + N T 2 + N T 3 + N T 4 = 137+69+0+23 = 229 persoane
P= P 1 + P 2 + P 3 + P 4 = 229 persoane
TABEL DE STRUCTURARE A POPULATIEI SANTIERULUI

TIP NUMAR STRUCTURARE DUPĂ DOMICILIUL STABIL


PERSONAL PERSOANE LOCALNICI NAVETISTI DIN ALTE LOCALITĂŢI
DIN IMPREJ. FAMILIŞTI NEFAMILIŞTI
60%
30% 0% 10%
PERSONAL
MUNCITOR
CALIFICAT
N 1 = 121 N 11 =72 N 12 =37 N 13 =0 N 14 =12
CATEGORIE
>4
PERSONAL
MUNCITOR
CALIFICARE
MEDIE SI
N 2 =80 N 21 =48 N 22 =24 N 23 =0 N 24 =8
NECALIFICAT
CATEGORIE≤4
PERSONAL
N 3 =28 N 31 =17 N 32 =8 N 33 =0 N 34 =3
TESA

TOTAL : N T 0 =229 N T 1 =137 N T 2 =69 N T 3 =0 N T 4 =23

MEMBRII DE N mf = 1,7· N T 3
0 - - -
FAMILIE =0
POPULATIA
ŞANTIERULUI
P = 229 P 1 = 137 P 2 = 69 P3=0 P 4 = 23
: