Sunteți pe pagina 1din 81

Insuficenta renala acuta - CAZUL I

1. Culegerea de date

Date fixe

NUME SI PRENUME :
C.Z.
VARSTA:
19 ani
SEX:
feminin
STAREA CIVILA:
necasatorita
OCUPATIA:
studentã
NATIONALITATEA:
romana
RELIGIA:
ortodoxa
ANTECEDENTE
lipsite de importanþã.
HEREDOCOLATERALE:
APP
neagã
ALERGII
neagã (nealergicã)
GRUPA DE SANGE
AII Rh
Date variabile
orientatã temporo-spaþial

ROT – prezente

RP – prezente
PULS
80b/min
TENSIUNE ARTERIALÃ
120/70mm Hg
GREUTATE
59 kg
ÎNÃLÞIME
1,60 m
TEMPERATURÃ
37,8 0 C
SEMNE ªI SIMPTOME
- icter
- stare generlã relativ alteratã

- dureri abdominale

- oligo-anurie

- febrã
DATA INTERNÃRII
1.03.2009
DIAGNOSTIC
Insuficenþã renalã acutã
MEDICAL LA

INTERNARE

Evaluarea cazului la internare

Pacienta în vârstã de 19 ani s-a prezentat de urgenþã la spitatlul de Boli Infecþioase în


data de 1.03.2009. Aici I se recolteazã sânge pentru analize de laborator, rezultatul lor
prezentând un grad ridicat de anemie ºi trombocitopenie ºi vlori ridicate ale creatinei, ureei ºi
acidului uric. Acestea asociate cu oligo-anurie demonstreazã o afecþiune renalã.

Analiza ºi interpretarea datelor

Diagnostic de îngrijire

Nevoia de a elimina este alteratã prin eliminarea inadecvatã din cauza afecþiunii renale
manifestatã prin oligo-anurie

Nevoia de a-ºi menþine temperatura corpului în limite normale - alteratã prin hipertermie din
cauza infecþiei manifestatã prin febra moderatã.

1
Nevoia de a dormi este alteratã prin dureri lombare din cauza oboselii,

manifestatã prin disconfort psihic ºi fizic, apatie, indispozoþie, iritabilitate.

3.1. Analize de laborator - Examinari hematologice si biochimice:

Denumirea analizei
Valorile pacientei
Valori normale

VSH

10-20 mm la 1 h
2-13 mm la 1 h

Hematocit

20 %
42%

Hemoglobina 6,6g%
13+2g%

Leucocite
6-8000/mm3

Hemoleucograma
11000/mm3

Cl
90mEq/l
94-111mEq/l

Acid uric
3mg%
2-6mg%

Uree
0,11gr/1000ml
0,20-
0,40gr/1000ml

Creatinina
2,01mg%
0,6-1,20mg%

K
5mEq/l
3,8-5,4mEq/l

Ca
3,4mEq/l
4,5-5,5 mEq/l

Evaluarea cazului

În urma acestor rezultate se transferã la secþia ATI a spitalului Municipal in data de

17.03.2009. Icterul se remite dar IRA se agraveazã ceea ce impune efectuarea a 9 ºedinte de
hemodialzã dupã care se reia diureza.

Dupã iniþierea hemodializei (HD) starea pacientei se îmbunãtãþeºte treptat, iar dupã a ºasea zi de
dializã se reia diureza progresiv ajungând pânã la 1500 ml la a noua dializã, moment în care se
întrerupe HD.

Se instaleazã faza de poliurie ºi este internatã în serviciul nostru de dializã-nefrologie. În urma


obiectivelor pe care mi le-am propus reiese cã pacienta a fost echilibratã hidro-

electrolitic ºi acido-bazic, temperatura corpului se menþine în limite normale.

Starea psihicã a pacientei este îmbunãtãþitã, pacienta este liniºtitã datoritã medicaþiei prescrisã
de medic.
Investigaþiile de laborator au pus în evidenþã: valorile ionogramei sanguine ºi acidul uric în
limite normale, dar fac excepþie VSH ºi creatinina ridicatã, HLG ºi ureea scãzutã.

La urina din 24 h se evidenþiazã: scãderea ureii ºi creºterea creatininei.

Se continuã tratamentul medicamentos ºi igieno-dietetic, încã douã zile. Din a cincea zi de la


internare starea pacientei începe sã arate o uºoarã îmbunãtãþire, medicaþia ºi îngrijirile acordate
dând rezultate.

Pacienta se externeazã dupã 7 zile de spitalizare, într-o stare amelioratã clinic cu urmãtoarele
recomandãri:

Regim alimentar hiposodat, 70g proteine/zi, va bea lichide în cantitate egalã cu diureza + 500 ml

Medicaþie în continuare cu Nolicin 400mg cps/12ore încã 5 zile

Control peste 5 zile, clinic ºi biologic (HLG, VSH, examenul urinei, uree, creatininã acid uric,
TGO, TGP ºi fosfazã alcalinã).

B.F.
2010
CAZ 1

Stabilirea planului de îngrijire

DIAGNOSTIC DE
OBIECTIVE
ROLUL PROPRIU AL

ROLUL DELEGAT AL
EVALUARE ROL

ÎNGRIJIRE

ASISTENTEI MEDICALE

ASISTENTEI MEDICALE
PROPRIU

1.03.2009
pacienta sã fie
efectuez igiena personalã a pacientei

recoltez la indicaþia mediculului


verific si evaluez la

echilibratã

sânge ºi urinã pentru ionograma


intrarea/iesirea din tura

1. Nevoia de a elimina
hidro-elecrolitic
asigur un micro-climat corespunzãtor

sericã ºi urinarã în vederea stabilirii

Eliminarea urinarã
ºi acido-bazic
(aerisire, camera încãlzitã la 20-22 C)

bilanþului hidric

inadecvatã (insuficentã
cântãresc pacientul zilnic pt. a stabilii

efectuez hidratarea parenteralã cu


de 2 ori /zi

cantitativ ºi calitativ)

Afecþiune renalã

bilanþul hidric ingesta-excerta

soluþii izotonice (glucoza 10%

manifestatã prin oligo-

asigur hidratarea oralã a organismului

2000ml, ser fiziologic, soluþie

anurie ( deficit de

molarã KCl)
producere a urinii)

monitorizez funcþiile vitale ºi vegetative

administrez vitaminele B1, B6, B12,


de cel putin 2 ori /zi sau la

C500 la indicaþia medicului


nevoie

notez în FO: diureza, TA, temperatura,

recoltez urina pentru examene

pulsul, respiraþia

chimice ºi bacterilologice

Pacientul sã nu
servesc pacienta la pat (când este cazul)
administrez antiseptice urinare, sul
verific si evaluez la

prezinte
cu urinar ºi bazinet

intrarea/iesirea din tura

complicaþii
schimb lenjeria de pat ºi de corp ori de

recoltez urina pentru examene


verific si evaluez la

cutanate ºi
câte ori este nevoie

chimice ºi bacterilologice
intrarea/iesirea din tura

respiratorii

administrez antiseptice urinare,


sulfamide, antibiotice, conform

indicaþiei medicului

Pacientul sã fie
asigur o atmosferã caldã, rãspund promt

evaluez indeplinirea

echilibrat psihic
ºi plinã de solicitudine la chemarea

obiectivului la iesirea din


pacientului

tura

încurajez pacientul sã-ºi exprime

gândurile ºi sentimentele în legãrurã cu

problema de dependenþa
2.03.2009
Pacientul sã-ºi
aerisesc încãperea

administrez medicaþia recomandatã


de cel putin 2 ori /zi sau la

menþinã

de medic:
nevoie

B.F.
2010
2. Nevoia de a-ºi menþine
temperatura
asigur o îmbracãminte lejerã

antitermice
antibiotice

temperatura corpului în
corpului în
aplic comprese reci, împachetãri reci,

limite normale, alterare


limite normale
comprese cu gheaþã, fricþiuni
prin hipertermie, din

încãlzesc pacientul în caz de frisoane

cauza infecþiei
Pacientul sã fie
calculez bilanþul ingesta-excreta de 24 h

manifestatã prin febrã


echilibrat

servesc pacientul cu cantitãþi mari de


moderatã
electrolitic
lichide (2l/zi) pentru a prevenii

deshidratarea

Pacientul sã
schimb de câte ori este nevoie lenjeria

evaluez indeplinirea

aibã o stare de
de pat ºi de corp

obiectivului la iesirea din


bine fizic ºi

tura

psihic pe tot
menþin igiena tegumentelor

parcursul
pregãtesc psihic pacientul, înaintea

spitalizãrii
tehnicilor de recoltare ºi examinare
5.03.2009
Pacientul sã
Aºez pacientul pe pat în decubit dorsal

administrez antialgice la indicaþia

Nevoia de a dormi este


prezinte o stare
pentru a-I ameliora durerile

medicului:Algocal-min 1fiolã a

alteratã prin dureri


de bine fizic

2mli.m. ºi antiseptice

lombare din cauza

Papaverinã 1 fiolã a 0,24g i.v

oboselii manifestatã prin


Pacientul sã fie
liniºtesc pacientul cu privire la starea

administrez medicaþia recomandatã

disconfort fizic ºi psihic,


echilibrat psihic
sa, explicându-I scopul ºi natura

de medic

apatie, indispoziþie

intervenþiilor

familiarizez pacientul cu mediul sãu

ambiant
asigur un mediu de securitate, liniºte

evaluez indeplinirea

obiectivului la iesirea din

tura

6.03.2009
Menþin
obiectivele care

mi le-am propus
4
B.F. 2010

CAZUL II

1. Culegerea de date

Date fixe

NUME SI PRENUME :
A.G.
VARSTA:
23 ani
SEX:
feminin
STAREA CIVILA:
necasatoritã
OCUPATIA:
studentã
NATIONALITATEA:
romana
RELIGIA:
ortodoxa
ANTECEDENTE
lipsite de importanþã.
HEREDOCOLATERALE:

APP
neagã
ALERGII
neagã (nealergicã)
GRUPA DE SANGE
AII, Rh
OBICEIURI
fumãtoare (10-15 þigãri/zi)
Date variabile

PULS
85 b/min
TENSIUNE ARTERIALÃ
95/78mm Hg
TEMPERATURÃ
36,9 0 C
RESPIRAÞIE
8 respiraþii/minut
GREUTATE
57 kg
ÎNÃLÞIME
1,60 m
SEMNE ªI SIMPTOME
- amnenoree
- anurie

- dureri violente de cap (cefalee)

- stare generalã alteratã

-urticatie

- febrã moderatã
DATA INTERNÃRII
28.04.2009
DIAGNOSTIC MEDICAL
Insuficenþa renalã acutã poat abortum
LA INTERNARE

2. Evaluarea cazului la internare

Pacinenta internatã de urgenþã în ziua 28.04.2007 la maternitate prezintã amenoree ºi anurie


datând de 9 zile.

Din declaraþiile mamei reiese cã pacienta prezintã amenoree de 9 zile. În 18.04.2007 pacienta a
expulzat oul fetal, ºi au debutat dureri vilolente de cap (cefalee ) ºi stare generalã alteratã. Urina
scade cantitativ, iar din 24.05.2007 nu mai urineazã de loc. Prin sondaj vezical se recolteazã
numai 2 ml de urinã tulbure, portocalie.

Analiza ºi interpretarea datelor

Diagnostic de îngrijire

a. Nevoia de a elimina este alteratã din cauza afecþiunii renale manifestatã prin anurie

5
B.F. 2010

Nevoia de a avea tegumentele curate ºi integre este alteratã din cauza imobilitãþi prelungite,
manifestatã prin uscare

Nevoia de a dormi este alteratã din cauza IRA postabortum manifestatp prin

amenoree.

3.1. Analize de laborator - Examinari hematologice si biochimice:

Denumirea analizei
Valorile
Valori normale

pacientului

TGO
90 ui
2-20ui
TGP
78ui
2-16 ui

Hb
7%
14g/100ml
Ht
24g%
42g%
Leucocite (L)
11 000/mmc
6000-8000/mmc

Hematii
2 230 000/mmc
4 500 000/mmc

Proteine totale
326g%
7,9g%
Ca
2,5mEq/l
4,5-5,5 mEq/l
Cl
90 mEq/l
98-106 mEq/l (mmol/l)

(mmol/l)

Na
124 mEq/l
135-148 mEq/l
Uree
0,7gr/1000ml
0,10-0,50gr/1000ml
Creatinina
1,30mg%
0,60-1,20mg%
Glicemia
1,01g%
0,8-1,20g%
APPT
34,4
Antitalasemie
19u/l
8-32uW

Evaluarea pacientului

În urma intervenþiilor acordare starea pacientei este la fel de rea, alterându-se din ce în ce mai
grav, pacienta este precomatoasã, inertã, somnolentã, nu reactioneatã la nimic.

Tranzitul intestinal este încetinit. La examenul citoscopic nu se gãseºte urinã în vezicã. Radiografia
reno-vezicalã directã nu aratã calculi radio-opaci.

În urma investigaþiilor de laborator reiese cã pacienta se gãseºte într-in deficit de sãruri ºi cã a fost
hidratatã cu lichide hipotonice în exces ºi cã ea întruneºte toate condiþiile unei hiperhidratãri în
exces. Acest lucru impune o urgenþã terapeuticã ºi anume sustragerea de lichide pentru a prevenii
edemul pulmonar acut ºi insufivcenþa cardio-respiratorie.

În acest scop pregãtesc pacienta pentru hemodializã. În cursul nopþii starea pacientei continuã sã
se decline. Sondele uretrale nu dreneazã nimic.

In a patra zi a internãrii pacienta prezintã ta= 140-80 mmHg, puls =100 b/min, respiraþii = 12/min,
greutate staþionarã.

Se pregãteºte intestinul pentru spãlãtura dializatã printr-o clismã cu MgSO430g în 2l apã,


injectându-se concomitent o fiolã de prostigninã, însã fãtã rezultate, lichidul este reþinut în
totalitate, nu se eliminã gaze.

6
B.F. 2010

Starea pacientei este alarmantã, inconºtienþã, delirantã, nu mai rãspunde la excitanþi

externi. Varsã de douã ori lichid cu aspect bilos 300 ml. Pe sonda intestinalã se aspirã 1500

mº lichid verzui.

În a ºasea zi :

– greutatea= 50kg

– uree = 2,30g%

– diureza = 200 ml, urinã acidã

– densitate 1010, în sedimente numai sânge

Pacienta este comatoasã, din când în când dechide ochii, prezintã midriazp, TA 130/7 mmHg, puls
106b/min, abdomen destins, durerus la palpare.

Se face de urgenþã flebostomie cu sânge, 300 ml strofantinã iv, dar pulsul se pierde ºi pacienta
decedeazã cu fenimene de insuficenã cardiaco-respiratorie.

Diagnostic anatomopatologic:

– edem pulmonar acut

– nefrozã

– edeme renale

dilatare gastrointestinalã.
7

B.F.
2010
CAZ 2
Stabilirea planului de îngrijire

DIAGNOSTIC DE
OBIECTIVE
ROLUL PROPRIU AL
ROLUL DELEGAT AL
EVALUARE ROL

ÎNGRIJIRE

ASISTENTEI

ASISTENTEI
PROPRIU

MEDICALE

MEDICALE

1.03.2009
pacienta sã fie echilibratã
conectez

tuburile
administrez
antiseptice,
verific si evaluez la

hidro-elecrolitic
electrolitice
ºi
rezerva
sulfamid,

antibiotice
intrarea/iesirea din tura

alcalinã
în
funcþie
de
conform
antibiogramei,
la

rezultatul antibiogramei
indicaþia mrducului

1. Nevoia de a elimina –

cântãresc pacientul zilnic


administrez perfuzii
cu

este alteratã din cauya

pt. a stabilii bilanþul hidric


1500 ml ser gluconat 25%

afecþiunii renale

ingesta-excerta
manifestatã prin anurie

cântãresc zilnic pacienta


pentru

combaterea
de 2 ori /zi
corectez

dezechilibrul
acidozei

administrez

hidric , prin hidratarea sau


Na2Ca3 14%0
- 200-300

reducerea

aportului
de
ml/zi
sub
controlul

lichide ºi
electroliþi, în
periodic al pH sanguin

funcþie
deionograma

sericã ºi urinarã

monitorizez funcþiile vitale


de cel putin 2 ori /zi

ºi vegetative

sau la nevoie

notez în FO: diureza, TA,


temperatura, pulsul,

respiraþia
Pacienta sã fie echilibratã
asigur o
atmosferã caldã,

verific si evaluez la

psihic
rãspund promt ºi plinã de

intrarea/iesirea din tura

29.04.2009

solicitudine
la
chemarea

pacientului
încurajez
pacientul
sã-ºi

8
B.F. 2010

exprime

gândurile
ºi

sentimentele în legãrurã cu
problema de dependenþa

30.04.2009
pacienta

prezinte
ajut pacienta în funcþie de
administrez
medicaþia
evaluez indeplinirea

tegumentele
ºi
mucoasele
starea generalã, sã îºi faca
recomandatã de medic:
obiectivului la iesirea
2. Nevoia de a tegumentele
curate limite normale
baie sau duº sau îi efectuez
Algocalmin (2f la durere)
din tura

curate ºi integre este

toaleta pe regiuni

alteratã datoritã

asigur temperatura camerei


imobilizãrii prelungite ºi

20-22C
ºi a apei 37-38C

deshidratãrii

ajut pacienta sã se
îmbrace, sã se pieptene,

sã-ºi facã toaleta cavitãþii

bucale, sã-ºi taie unghiile


Pacienta

sã-ºi
identific,
împreunã
cu

redobândeacã
stima de
pacienta

cauzele
ºi
sine

motivaþia

preocupãrii

pentru
aspectul fizic
ºi
îngrijirile igienice

31.04.2009

conºtientizez
pacienta
în

legãturã
cu
importanþa

menþinerii

curate
a

tegumentelor,
pentru
prevenirea îmbolnãvirilor

Pacienta sã nu devinã
iau mãsuri de prevenire a

sursã de infecþii
infecþiilor nosocomiale

nosocomiale

leziunile care s-au

suprainfectat vor fi
protejate cu pansament

efectuat în condiþii de
perfectã asepsie, atât

tegumentelor, materialelor,
cât ºi a mâinilor persoanei

care îl executã.
9
B.F. 2010

pansamentul îl fac cu

blândeþe, sã nu fie prea


strâns pentru a nu

împiedica circulaþia
sanguinã

2.04.2009

Paciena sã aibã o stare de


asigur repus la pat
calmez
durerea
cu

Nevoia
de a
elimina
este
bine, confort ºi securitate

antialgice la recomandarea

alteratã
din
cauza
IRA
pe tot parcursul spitalizãrii

mediculuo
postavortum
manifestatã

prin amenoree
efectuez spãlãturi vaginale

de cel putin 2 ori /zi

cu soluþii antiseptice, dupã

sau la nevoie
ce am
recoltat
secreþie

vaginalã
pentru
examen
bacteriologic ºi citologic

Pacienta sã aibã o stare de


aplic pansament absorbant

verific si evaluez
la

bine fizic ºi psihic pe tot

intrarea/iesirea
din

parcursul spitalizãrii
tura

schimb de câte ori este

nevoie

lenjeria
pansamenul

protejez patul cu muºama


ºi alezã la nevoie
liniºtesc pacienta în

legãturã cu prolema sa
pregãtesc psihic pacientul,
îi
administrez

înaintea tehnicilor de
medicamentele sedative la

recoltare ºi examinare, îi
indicaþia mediculul
explic scopul intervenþiilor

(examen genital, examenul


escreþiilor vaginale,

examinãri radiologice)
10
B.F. 2010

CONCLUZII

Insuficienþa renalã acutã survine frecvent la pacienþii spitalizati ºi în mod deosebit la cei
internaþi în unitatile de terapie intensivã. Afecþiunea survine consecutiv unei intervenþii chirugi-
cale complexe, administrãrii unor medicamente, unui traumatism, sau atunci cand aportul de
sânge la nivelul rinichilor este redus.

Insuficienþa renalã acutã este o afecþiune gravã, necesitând tratament medical intensiv. Spre
deosebire de forma cronicã, insuficienþa renalã acutã este reversibilã. Dacã pacientul are o stare
buna de sanatate, funcþia renalã poate fi recuperatã în decurs de câteva sãptamani. Dar dacã
insuficienþa renalã acutã survine în contextul unor afecþiuni cronice severe - infarct miocardic,
accident vascular cerebral, infecþie generalizatã sau insuficienþa mai multor organe -
prognosticul este în general mai puþin favorabil dupã cum am arãtat ºi în cazurile clinice
pretentate în capitolul anterior.

Un numar de boli ºi condiþii speciale pot face ca rinichii sã înceteze sã mai funcþioneze în mod
normal. Un pacient poate face insuficienþã renalã acutã dacã acesta:

a pierdut o cantitate mare de sânge - aceastã situaþie poate apãrea din cauza unei raniri grave sau
unei intervenþii chirurgicale majore.

s-a deshidratat din cauzã cã a vomitat sau din cauza excesului de diuretice

are o afecþiune cardiacã serioasã, ca insuficienþa cardiaca, infarct miocardic, aritmie (ritm
cardiac anormal), valori tensionale mari, endocarditã, valvulopatie sau tamponadã cardiacã
are o afecþiune care poate afecta rinichii sau ficatul, ca de exemplu sindrom nefrotic, cirozã
hepaticã, lupus eritematos sistemic sau o altã boalã care cauzeazã inflamaþia vaselor sanguine
(vasculitã)

are altã afecþiune serioasã, ca malnutriþie severã, arsuri, o vatãmare gravã sau sindrom de
strivire sau o infecie grava (sepsis)

a folosit medicamente care pot afecta rinichii, inclusiv antibiotice ca gentamicina sau
streptomicina, inhibitori de enzimã de conversie pentru valorile tensionale mari, antiinflamatoare
nesteroidiene ca aspirina sau ibuprofenul sau substanþe de contrast folosite în unele investigaþii
cu raze X

are o obstrucþie bruscã la un anumit nivel pe traiectul urinar care blocheazã eliminarea urinii din
rinichi: litiazã renalã, tumorile, o injurie a tractului urinar sau o prostatã maritã de volum pot
cauza blocaje.

11