Sunteți pe pagina 1din 2

Teoria Consumatorului

Bunuri:

 bunuri economice
 bunuri materiale
Consumul: proces de utilizare a bunurilor pentru satisfacerea nevoilor
Utilitatea Economica : satisfactia pe care o obtine consumatorul prin folosirea unei cantitati
determinate dintr-un bun
 Utilitate totala
 Utilitate marginala =sporul de utilitate cand cantitatea creste cu o unitate

Gossen1: Utilitatea marginala descreste prin consumul succesiv de unitati dintr-un bun, iar
utiliatea totala creste cu o marime descrescatoare pana la punctul de saturatie.

Rata Marginala de Substituire: Istrument de analiza a comportamentului consumatorului,


care la un nivel al Ut poate substitui anumite proportii din bunul x cu bunul y. Se determina
ca raport intre modificarile de cantitate ale celor doua bunuri.

Echilibru Consumator=in schimbul venitului disponibil la preturi determinate exogen obtine


maxim de utilitate
1. grafic: punctul de tangenta al dreptei bugetului cu una din curbele de indiferenta

Gossen2: In punctul de echilibru raportul preturilor este egal cu raportul utiliatilor


marginale.

Cererea: totalitatea combinatiilor dintre cantitatile de bunuri sau servicii si preturile la care
consumatorii sunt dispusi sa le achizitioneze

Legea Cererii: exista o relatie negativa intre cantiatea ceruta dintr-un bun si pretul acestuia.
(comportament tipic)

Facorii determinanti ai cererii:


 Nevoia sociala
 Pretul bunurilor
 Venitul consumatorului
Curba lui Engel: locul geometric al tuturor combinatiilor de consum care dau un maxim de
satisfactie cand variaza doar venitul disponibil

Elasticitatea cererii in functie de pret: modificarea relativa a cantitatii cerute raportata la


modificarea relativa a pretului.
Ec/p=(ΔQ/Q0):(ΔQ/P0)
 <-1 :cerere elastica
 =-1 :elasticitate unitara
 >-1 :cerer inelastica
 =0 :perfect inelastica
 =-∞ :perfect elastica