Sunteți pe pagina 1din 1

Care sunt Obiectivele principale de investiţiei aferente proiectului?

Durata de implementare a proiectului este de X luni, din care perioada de execuţie Y luni.

Perioada de exploatare luată în calculul analizei este de 20 sau 30 de ani?

Care sunt COSTURILE DE INVESTIŢII (Deviz General si Devize pe obiect).

Descrieti varianta zero (fara investitie), varianta medie (cu investitie medie) si varianta maxima (cu
investitie maxima).

Evoluţia prezumată şi structura tarifelor. Tarifele trebuie calculate astfel incat sa acopere toate
cheltuielile operationale.
Structura veniturilor operationale (de la populatie, de la agentii economici etc).

Care sunt COSTURILE OPERATIONALE? Estimati.


- Forta de munca (personal tehnico-administrativ si personal de exploatare)
- Consum de carburant
- Consum cu ulei
- Asigurari si taxe auto
- Costuri cu intretinerea si curatire a utilajelor si a recipientilor de colectare
- Costuri cu reparatii si intretinere
- Consum apa/canal
- Echipamente de lucru
- Cheltuieli administrative.
- Amortismente.

Structura Surselor de finantare a investitiei.