Sunteți pe pagina 1din 5

Programa scolară pentru disciplina

opţională “Microbiologie specială”

Specializarea:TPPA-anul II
Studenți:Surugiu Ionela
Albu Ionela Roxana
Frâncu Diana
Percă Adelina
Iscu Mădălina
Argument
Curriculum-ul de “Microbiologie specială” pentru clasa a XII-a, a fost
elaborat din necesitatea cunoaşterii microorganismelor din lumea vie și
influenţele lor asupra produselor alimentare, avându-se în vedere
urmatoarele:
 Noua structură a învatamantului local;
 Curriculum-ul parcurs de elevi în clasa a XI-a la “Microbiologie
generală”;

Curriculum-ul de față cuprinde:


 Competențe specifice corelate unităților de conținut. Acestea se
reflectă în abilitățile și cunoștințele elevilor despre examenul
microscopic al microorganismelor și recunoașterea lor ;
 Valori și atitudini (comune profilului Agricultura care urmează a fi
formate pe parcursul clasei a XII-a);
 Sugestii metodologice (concepute ca recomandări pentru a sprijini
aplicarea curriculum-ului la clasă)
Competeţe specifice Conţinuturi

-clasificarea părtilor componente;


-modul de funcţionare; Părtile componenete ale
-realizarea examenului microscopic; microscopului

Aplicarea corectă a metodelor de


sterilizare: Procesele de sterilizare
-sterilizarea prin agenţi fizici:
 Prin caldură;
 Prin filtrare;
 Prin centrifigare;
-sterilizarea prin agenţi chimici;
-prepararea mediului de cultură:
 Medii simple lichide;
 Medii solide; Tehnicile de cultivare a
 Medii sintetice; microorganismelor
 Medii naturale;
-determinarea reacţiei (pH) a
mediilor de cultură;
Aplicarea corectă a etapelor
însamânţării:
-însămânţarea în medii lichide; Însămânţarea mediilor de cultură
-însămânţarea pe suprafaţa mediilor
solide;
-însămânţarea în profunzimea
mediilor solide;
-însămânţarea în plăci Petri;
-identificarea microorganismelor cu Morfologia microorganismelor
ajutorul microscopului; (bacterii, ciuperci, protozoare,
diatomee)
Valori si atitudini
 Conştientizarea rolului microorganismelor în lumea vie;
 Respectarea planului de desfașurare a activitaţilor;
 Stimularea interesului faţă de particularitaţile microorganismelor;
 Conştientizarea impactului microorganismelor asupra alimentaţiei
omului;
 Respectarea normelor de însămânţare a mediilor de cultură în
vederea evitării compromiterii culturii.

Sugestii metodologice

Curriculum-ul disciplinei “ Microbiologie specială” este alcătuit


din 5 unităti tematice.
Profesorul care predă disciplina va utiliza programa
corespunzatoare fiecărei teme pentru ca elevul sa poată dobândi
competenţele specific definite.
Desfăşurarea activităţii didactice:

 Respectarea particularităţilor clasei, ritm de lucru, accesibilizarea


conţinuturilor, predarea diferenţiată;
 Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor
didactice:tipuri de evaluare, metode de evaluare;
 Conducerea activităţii: crearea motivaţiei, încurajarea elevilor,
stimularea interesului pentru studiu, dozarea sarcinilor,
comunicarea cu elevii;
 Corelarea lecţiei predate cu realitatea;
Evaluarea activităţii elevilor:

 Atitudinea şi responsabilizarea elevilor faţă de rezolvarea


sarcinilor de lucru;
 Relaţia elevilor cu profesorul, colaborarea cu acesta în procesul de
învăţare;
 Competenţele dobândite de elevi.
 Gradul de utilizare a cunoştinţelor, deprinderilor şi atutdinilor în
contexte noi de învăţare;

Bibliografie
1. Brezuleanu Carmen Olguta, 2016- Didactica specialității disciplinelor
agronomice, Editura ,,Ion Ionescu de la Brad” Iași
2.Ulea Eugen, Lipșa Florin , 2012- Indrumător practic de microbiologie,
Editura ,,Ion Iondescu de la Brad” Iași