Sunteți pe pagina 1din 1

TEME REFERAT DREPT CIVIL

1. Manifestări ale consimţământului în materia contractului de vânzare-cumpărare;CHIPER ADRIAN


2. Obligaţiile vânzătorului;DUMITRU IONUŢ
3. Obligaţiile cumpărătorului;ALEXANDRU ADELINA
4. Transferul proprietăţii;PUIULESCU CAROL
5. Varietăţile contractului de vânzare;SCARLAT ADRIAN
6. Capacitatea şi incapacitatea părţilor;AMBRINOS ANA MARIA
7. Principiul irevocabilităţii speciale a donaţiei şi principiul solemnităţii donaţiei;ANDREESCU ELMA
8. Donaţiile deghizate, indirecte şi darurile manuale;BĂRĂSCU DRAGOŞ
9. Efectele contractului de donaţie;TUDOR NORELA
10. Cauzele legale de revocabilitate a donaţiilor;BOBARU ALIN
11. Societăţile fără personalitate juridică;COJOCARU AUGUSTIN
12. Efectele contractului de locaţiune;ŢOCAN ICUŢA
13. Închirierea locuinţei- variaţiune a locaţiunii;COSAC RALUCA
14. Regimul juridic al locuinţelor cu destinaţie specială;DASCĂLU NICOLETA
15. Particularităţile antreprizei pentru lucrările de construcţii;DUMINICĂ DAN
16. Efectele mandatului;DUMITRACHE OCTAVIAN
17. Varietăţi ale contractului de mandat;DUŢULESCU COSTIN
18. Împrumutul de folosinţă;HARASANIUC EDUARD
19. Împrumutul de consumaţie;HUMINIUC DENISA
20. Contractul de depozit;BĂLTEANU CORINA;
21. Asigurările facultative;NIŢESCU MIHAI
22. Asigurările obligatorii;OLTEANU VIORELA
23. Contractul de rentă viageră;MICŞA SILVIA
24. Contractul de întreţinere;CAZAN RALUCA
25. Contractul de tranzacţie;OVEDENIE ALEXANDRU
26. Formarea, executarea contractului de asigurare şi clasificarea asigurărilor;POPESCU GEORGETA
27. Jocuri şi pariuri;GHEORGHE FLORIN
28. Contractul de arendare;POPESCU GIORGIANA
29. Particularităţile tranzacţiei judecătoreşti;SANDU OVIDIU
30. Încetarea contractului de închiriere a locuinţei şi procedura specială a evacuării
chiriaşului;STĂVARU ROXANA
31. Încetarea contractului de locaţiune;SUMEDREA LARISA
32. Societăţile cooperative;TANISLAV ANDREEA
33. Societăţile agricole;ŢINTILĂ ALICE
34. Forme societare de interes european;VIDROIU RALUCA
35. Contractul de schimb.VLADU MIHAI