Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisa semestriala

Semestrul al II-lea
Partea I-Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele. (30 puncte)
1. Rezultatul calculului (4+3∙6): ( 5+6) este egal cu…..
2. Calculand 50%din 240 se obtine numarul……
3. Daca Ioana a cumparat o paine de 2,50 lei si 3 kg de cartofi de la 2,40 lei kg,atunci ea a platit suma
de……
4. Un dreptunghi are lungimea de 8 cm si latimea trei sferturi din lungime.Perimetrul dreptunghiului
este de …..cm
5. Aria totala a unui cub cu muchia de 6 cm este egala cu…cm2.
6. In tabelul de mai jos este prezentata repartitia elevilor unei scoli dupa notele obtinute la concurs.
Note Mai mici 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10
decat 5
Nr.Elevi 8 12 25 20 15 8 2
Numarul elevilor care au obtinut o nota mai mica decat 7 este egal cu…
Partea a II-a –Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.( 30 puncte)
1. Desenati ,pe foaia de examen, un trunchi de piramida ABCDA’B’C’D’.
2 x  y  7
2. Solutia sistemului  este perechea (……,……).
3x  4 y  6
3. Fie functia f : ¡  ¡ , f ( x)  2 x  4 .
a) Reprezentati grafic functia.
b) Determinati aria triunghiului format de graficul functiei f cu axele sistemului de coordonate.
4. Intr-o clasa sunt 26 elevi.Daca din clasa ar pleca 2 fete atunci numarul baietilor ar fi egal cu dublul
numarul fetelor.Determinati numarul fetelor din clasa.
5. Aratati ca numarul a  ( 3  2)  (5  6)  ( 2  1) 2  3 3 este natural.
Partea a III-a –Pe foaia de examen scrieti rezolvarile complete.(30 puncte)
1. In figura alaturata este reprezentata o placa de gresie in forma de dreptunghi cu AB=28 cm si
BC=21 cm.
a)Calculati lungimea segmentului (BD).
b) Determinati aria triunghiului EAB ,
unde E este mijlocul laturii CD.
c)Aratati ca sinusul unghiului AEB este
12
egal cu .
13
2. O vaza are forma unei prisme drepte cu baza
patrat.Inaltimea vazei este de 40 cm,iar latura
bazei este de10 cm.In vaza se toarna 3 l de apa.
a) Calculati aria laterala a vazei.
b)Determinati inaltimea la care se ridica apa in
vaza.
c)In vaza se introduc 4 cuburi din piatra fiecare
avand muchia de 4 cm.Determinati cu cati cm
creste nivelul apei dupa introducerea celor 4
cuburi din piatra.