Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: Limba română Profesor: Camelia Marin

Anul şcolar: 2017/ 2018 Clasa: a X- a


Nr. ore/săptămâna: 3h

Unităţi de învăţare

Manual - Editura ART, autori: A. Costache, Fl. Ioniţă, M. N. Lascar & A. Săvoiu
Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Nr. ore Resurse Evaluare
(detalieri)

Semestrul I

1
Basmul cult 1.5 Activitate de stabilire a genezei operei Activitate frontală Observarea
Povestea lui Harap-Alb de Ion 1 sistemati
Creangă 2.1 Activitate de rezumare a basmului Activitate frontală că
- preliminarii
- structura narativă 2.1 Exerciţii de identificare a momentelor subiectului 1 Activitate independentă Observarea
Exerciţii de identificare a temei şi a motivelor operei Activitate frontală sistemati

- personajele 2.1 Activitate de caracterizare a personajelor (Harap-Alb, Spânul, Activitate individuală cu Observarea
- semnificaţii tovarăşii lui Harap-Alb, Sfânta Duminică) 1 raportare frontală sistemati
Exerciţii de identificare a trăsăturilor bildungsromanului. Activitate frontală că
- arta literară 1.1 Exerciţii de identificare a elementelor de oralitate a stilului 1 Activitate pe grupe cu Tema pentru
- basm popular, basm cult (expresii paremiologice, adresarea directă către un auditor, raportare frontală acasă
proza ritmată, interjecţii etc)
1.3 Exerciţii de identificare a elementelor comice (exprimarea Activitate independentă
2.2 mucalită, ironia, porecle şi apelative caricaturale,
zeflemisirea, diminutive cu valoare augmentativă, scene
1.4 comice etc)
3.3 Exerciţii de diferenţiere a basmului popular de basmul cult
Exerciţii de stabilire a trăsăturilor basmului cult
Exerciţii de argumentare a apartenenţei la basmul cult a operei
Limbă şi comunicare 3.2 Exerciţii de comparare a unor argumente diferite pentru 1 Activitate frontală Observarea
Influenţa elementelor formularea judecăţilor proprii (p. 20-21) sistemati
nonverbale şi 1.3 că
paraverbale asupra Activitate individuală
înţelegerii mesajului 1.1
oral

Activitate frontală Observarea


Povestirea. Negustor lipscan 1.5 Discuţii pe marginea textului citit 1 sistemati
de M. Sadoveanu 2.1 Încadrarea povestirii în ansamblul operei că
- povestirea (caracteristici) 2.1 Exerciţii de identificare a particularităţilor povestirii în textul 1 Activitate frontală Observarea
studiat sistemati
Exerciţii de comparare a povestirii cu alte specii ale genului epic Activitate pe grupe că
Exerciţii de argumentare a apartenenţei povestirii la genul epic
3.3 Activitate pe grupe cu

2
raportare frontală
- construcţia discursului 2.1 Exerciţii de identificare a elementelor şi tehnicilor de construcţie a 1 Activitate frontală Observarea
narativ textului narativ (alternanţă, înlănţuire, incipit, final) sistemati
Exerciţii de recunoaştere a tehnicii povestirii în ramă că
Activitate frontală
-instanţele comunicării 2.1 Exerciţii de identificare a instanţelor comunicării narative Activitate pe grupe Observarea
narative (autor, narator, Exerciţii de diferenţiere a tipurilor de naratori 1 sistemati
personaje, cititor) Exerciţii de identificare a elementelor de oralitate a stilului Activitate frontală că
- arta literară Exerciţii de identificare a particularităţilor de limbaj (mărci ale Activitate pe grupe cu Tema pentru
1.1 prezenţei naratorului, modalităţi ale narării, limbajul personajelor, raportare frontală acasă
registre stilistice)
Activitate individuală
Limbă şi comunicare 1.1 Exerciţii de identificare a diferitelor tipuri de limbaje Activitate pe grupe Observarea
Nivelul stilistico-textual de Exerciţii de identificare a elementelor de argou şi jargon în diferite sistemati
constituire a mesajului în text 2 Activitate frontală că
comunicare. Argoul. Jargonul

3
Nuvela 2.1

Evoluţia nuvelei în literatura 3.3 1


română Exerciţii de identificare a particularităţilor nuvelei în textul studiat
 Scurt istoric Exerciţii de argumentare a apartenenţei la nuvelă a operei Activitate pe grupe Observarea
 Definiţie
sistemati
Trăsături
Activitate individuală că

Sarmanul Dionis, de Mihai


1
Eminescu

Construcţia subiectului 2.1 Exerciţii de rezumare a nuvelei şi de comparare a rezumatelor 1 Activitate pe grupe Tema pentru
Structura narativă Exerciţii de analiză a structurii operei acasă
2.1 Exerciţii de identificare a conflictelor Activitate frontală
2.1 Activitate frontală
Personajele – caracterizare 2.1 Exerciţii de identificare a tipurilor de personaje 1 Activitate frontală Observarea
1.4 Exerciţii de caracterizare a personajelor Activitate pe grupe sistemati

Caracterizarea personajului 2.1 Ecerciţii de caracterizare a personajului favorit din nuvela studiată 1 Activitate individuală Tema pentru
(Actualizarea cunoştinţelor) acasă
Limbă şi comunicare 1.4 Exerciţii de elaborare a unui eseu structurat pe o tema dată 1 Activitate individuală Tema pentru
Paralela, sinteza acasă

4
5