Sunteți pe pagina 1din 20

Reproiectarea

managerială
Lect. univ. dr. Florin Anghel
Despre schimbare

„Singurul lucru constant în viață este


schimbarea”

Francois de la Rochefaudcauld
Despre schimbare

În natură tot ce nu crește, moare ...


Când este necesară schimbarea?
Când este necesară schimbarea?
Când este necesară schimbarea?
Când este necesară schimbarea?

Înainte să devină necesară...


Cum procedăm dacă vrem să schimbăm ceva?

 Care e pericolul sau oportunitatea pentru schimbare?


 Schimbarea e un proces continuu (fă ceva zilnic)
 Mulțumește-te cu puțin
 Nu te apuca de prea multe!
Reacția la schimbare

 Șoc
 Negare (nu cred, mă voi opune)
 Blocare
 Revenire
 Noi obiective
 Integrare
Conceptul de management al schimbării

 Rezistența la schimbare
 Rezistența individului la schimbare
 Rezistența organizațională la schimbare
Rezistența individului la schimbare

 Atenție și memorie selective


 Obiceiurile
 Dependența
 Frica de necunoscut
 Rațiuni economice
 Securitatea
Rezistența organizației la schimbare

 Amenințări asupra puterii și influenței


 Structura organizatorică
 Resursele limitate
 Imobilizarea capitalului
 Acordurile interorganizații
Etapele reproiectării manageriale

 Elaborarea strategiei organizației


 Etapa de proiectare a sistemului managerial al organizației
Etapa de elaborare a strategiei

 Fundamentarea strategiei
 Proiectarea strategiei
 Implementarea strategiei
Proiectarea sistemului de management
al organizației
1. Pregătirea proiectării manageriale
2. Stabilirea echipei de specialiști care realizează proiectarea managerială
3. Informarea și training-ul echipei de proiectare managerială
4. Elaborarea programului de lucru pentru echipa de proiectare managerială
5. Aprobarea programului de lucru
6. Informarea salariaților organizației asupra proiectării manageriale
programate
Proiectarea sistemului de management
al organizației
7. Analiza sistemului managerial al organizației
a. Culegerea informațiilor asupra configurației și funcționalității sistemului
managerial al organizației
b. Analiza informațiilor privitoare la sistemul managerial în ansamblu său
c. Analiza informațiilor referitoare la subsistemele manageriale
Proiectarea sistemului de management
al organizației
8. Proiectarea propriu-zisă a sistemului managerial al organizației
 Stabilirea dimensiunii și configurației de ansamblu a sistemului managerial
 Identificarea zonelor manageriale cheie
 Proiectarea subsistemului metodologico-managerial
 Proiectarea subsistemului decizional
 Proiectarea subsistemului informațional
 Proiectarea subsistemului organizatoric
 Proiectarea subsitemului de management al resurselor umane
Proiectarea sistemului de management
al organizației
 Armonizarea celor patru subsisteme manageriale și definitivarea sistemului
managerial
 Elaborarea proiectului sistemului managerial al organizației
 Însușirea și aprobarea sistemului managerial de către managementul superior al
firmei
Etapa de implementare a sistemului
managerial
 Elaborarea proiectului programului de implementare a sistemului managerial
 Aprobarea programului de implementare a sistemuluid e management
 Prezentarea programului de implementare personalului organizației
 Implementarea propriu-zisă a noului sistem managerial
 Urmărirea, evaluarea și controlul funcționării noului sistem managerial în
perioada de rodaj
Etapa de evaluare globală a funcționalității și
performanțelor sistemului managerial