Sunteți pe pagina 1din 13

Vizat: Prof.

Nedelcu Dialisa

PERIOADA DE DESFASURARE : 10-18 DECEMBRIE 2012


ORGANIZATOR: PROF. INV. PRIMAR SERBAN GABRIELA
- REGULAMENT -
1. Proba din cadrul Concursului de Matematică constă din câte 3 probe de
evaluare pentru fiecare nivel de vârstă (clasa 0, cls.I, cls.a IIa, cls.a III a si
clasa a IV a).
2. Concursul se desfaşoară în sălile de clasă ale Scolii Gimnaziale nr 13.
3. Pentru a participa la concurs fiecare elev înscris va primi timp de trei zile ,
trei foi tipizate de concurs, corespunzătoare celor trei probe de evaluare.
Fiecare din cele trei fise va fi rezolvată pe o foaie separată.
4. Problemele vor fi publicate pe foi şi transmise în săli la ora 9:30.
5.Perioada de desfasurare este 10.12.- 18.12.2012.
5. Timpul de lucru este 9.30-10.30.
6. În prima jumatate de oră de concurs participanţii au dreptul să adreseze
comisiei verbal întrebări referitoare la eventuale neclarităţi din enunţul
problemelor. Întrebările trebuie să fie formulate astfel încât răspunsul să
poată fi DA sau NU. Dacă se va pune o întrebare ambiguă, al cărei
răspuns se află în enunţ sau care solicită indicaţii de rezolvare a
problemelor, se va primi răspunsul FĂRĂ COMENTARII.
7. Pe fiecare pachet de probleme este specificat timpul maxim de lucru.
8. Evaluarea va fi realizată de către profesorii de la invatamantul primar.
9. Evaluarea totală se realizează prin însumarea punctajelor celor trei
probleme, de către prof.inv.primar Serban Gabriela.
10.Rezultatele evaluării vor fi publicate marti, 18.decembrie 2012, până la
ora 9:30.
11.Pentru fiecare nivel se vor oferi câştigătorilor Premiul I, Premiul II,
Premiul III, menţiuni şi menţiuni speciale în diplome.
Numele……………………………….. Timp de lucru: 20 minute
Data……………. Inv: Mihailescu Gherghina- clasa pregatitoare

TEST DE EVALUARE

Matematica

Numerele naturale 0-5

1. Desenează atâtea elemente(cercuri) cât ne indică numărul şi cifra corespunzătoare:

4 2 5 3

2.Scrie în casetă cifra corespunzătoare :

3.Uneşte mulţimea cu numărul şi cifra corespunzătoare:

1 3 2 5 4
Nume si prenume……………………………….. Data……………………
Prof.Inv.primar: Serban Gabriela Timp de lucru: 45 minute

Test de evaluare finala pe sem. I

“Numerele naturale de la 0 până la 10. ”

1.Completează cu numere sau elemente .

2.Numerotează în ordine crescătoare sacii lui Moş Crăciun, începând cu 10:

3. Numerotează pachetele următoare în ordine descrescătoare, începând cu 10:

4. Completează casetele cu cifrele corespunzătoare:


Nume si prenume…….. Data:…………………..
Prof.inv.primar: Badea Carmen Clasa a II-a

TEST DE EVALUARE

1. Vlad a realizat următorul desen. Încercuieşte desenul care se află deasupra mărului şi
colorează desenul care se află sub pară.

2.Formează mulţimi care cuprind toate elementele de acelaşi fel. Scrie în casetele de mai jos
numărul de elemente corespunzător fiecărei mulţimi.

3. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos. Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în


dreptul enunţurilor false.

a) Iei micul dejun la ora 11.


b) Orele de curs încep la ora 13.
c) Iau cina la ora 7 seara.
d)
4. Ordonează numerele de mai jos:

Crescător Descrescător

a) 1, 8 şi 15 ___________________ ____________________
b) 30, 35 şi 9 ___________________ ____________________
c) 93, 50 şi 39 ___________________ ____________________

5. Scrie următoarele numere în cifre:

a. nouă
b. optzeci şi şase
c. şaisprezece

7. Bugs Bunny îşi face provizii de hrană. Ca să poată aduna morcovii , ajută-l tu să calculeze
corect :

41 + 8= 15 + 14 = 27 – 3 =

8. Rezolvă problema:

Irinuca avea 39 baloane albastre, iar baloane roşii cu 16 mai puţine. Câte baloane
roşii avea Irinuca ?

Rezolvare:
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

ITE CALIFICATIVE
M/
Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S Insuficient/I
EX.

1. Răspuns corect şi Răspuns parţial corect: Răspuns parţial: Răspuns incorect:


complet: rezolvă corect rezolvă corect una dintre
cele două situaţii cele două situaţii/rezolvă Rezolvă parţial Nu rezolvă corect
(încercuieşte imaginile din parţial ambele situaţii oricare dintre cele niciuna din cele două
partea de sus şi colorează două situaţii situaţii
imaginile care se situează
în partea de jos)

2. Răspunde corect şi Răspuns parţial corect: Răspuns parţial: Răspuns incorect:


complet: rezolvă corect Formează corect
cele trei situaţii (formează mulţimile,dar greşeşte Formează o Nu formează mulţimi şi
patru mulţimi de obiecte scrierea răspunsului final; mulţime de obiecte nici nu scrie numărul
de acelaşi fel şi scrie în de acelaşi fel şi corespunzător în casetă.
caseta dată numărul scrie numărul în Rezolvă greşit.
corespunzător fiecărei casetă
mulţimi.

3. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial Răspuns incorect

Rezolvă corect cele trei Identifică două situaţii de Identifică o Nu identifică nicio
situaţii adevăr singură valoare de valoare de adevăr.
adevăr Greşeşte toate
variantele.

ITE CALIFICATIVE
M/
Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S Insuficient/I
EX.

4. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial Răspuns incorect

Scrie în ordine corectă Scrie în ordine corectă Scrie în ordine Scrie un singur şir de
cele şase şiruri de numere patru/cinci şiruri de corectă două sau numere.
naturale numere trei şiruri de
numere. Nu scrie niciunul.

5. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial Răspuns incorect

Scrie corect toate cele trei Scrie corect două din Scrie corect un Nu scrie niciun număr.
numere. numerele date. singur număr dat. Greşeşte toate
numerele.

6. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial: Răspuns incorect

Realizează corect Realizează corect Realizează corect Realizează


corespondenţa pentru corespondenţa pentru trei corespondenţa corespondenţa pentru o
toate cele patru figuri dintre figurile geometrice pentru două dintre singură figură
geometrice date date. figurile geometrice geometrică;
date.
Le greşeşte pe toate.

7. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial: Răspuns incorect:

Efectuează corect cele trei Efectuează corect două Efectuează corect Nu efectuează niciuna
operaţii de adunare şi dintre operaţiile date o singură operaţie din operaţiile date. Le
scădere. dintre cele date greşeşte pe toate

8. Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial: Răspuns incorect:

Scrie întrebarea Formulează corect Identifică operaţia Nu scrie/formulează


întrebarea, scrie exerciţiul /greşeşte calculul/ întrebarea;
Calculează corect dar greşeşte calculul;
Formulează greşit Nu scrie calculul;
întrebarea;

Rezolvă problema
fără a formula
întrebarea.

Evaluare finală:

CALIFICATIVUL
ITEMI FINAL
Rezolvă 6-8 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă combinaţie apropiată
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul
clasei. FOARTE BINE

Rezolvă doar 5-6 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului şi evidenţiind
etosul clasei. BINE

Rezolvă doar 1-3 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului şi evidenţiind
etosul clasei. SUFICIENT

Rezolvă 1 item cu FB, 1-2 itemi cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I/ orice altă combinaţie
apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului şi evidenţiind INSUFICIENT
etosul clasei.
Data …………………. Timp de lucru: 45 minute
Numele ………………………………. Inv. Radu Steriana - clasa a III a

PROBĂ DE EVALUARE

1. Calculaţi şi faceţi proba:


a) 426 + 234 = .......... b) 127 + 573 = ........... c) 382 + 318 =...............
prin scădere :
936 – 423 = ............ 759 – 661 = .............. 375 – 190 =...............
prin adunare : ( 15 p )

2. Se dau numerele: 462 si 142.


a ) Aflaţi suma lor: ........................................................................
b ) Aflaţi diferenţa lor: .................................................................
c ) Cu cât este mai mare suma decât diferenţa numerelor date:
............................................................................................................. ( 15 p )

3. Aflaţi termenul necunoscut :

176 + a = 285 590 – b = 191 c + 335 = 760


a = ................................... b = ...................................... c= ( 20 p )

4. Într-o cutie sunt 167 de bile roşii şi cu 59 mai puţin bile albe.
Câte bile sunt în cutie în total?
Rezolvare:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

R: ..............................( 20 p )
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE:
 rezolvă corect exerciţiile de adunare şi scădere in concentrul 0-1000, efectuand corect
proba;
 transpune corect enunţurile matematice în exerciţiu şi le rezolvă ;
 află termenul necunoscut în toate cazurile date ;
 rezolvă corect problemele, scriind operatiile corespunzatoare.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BINE :  rezolvă corect exerciţiile de adunare şi scădere in concentrul 0-1000, efectuand
proba cu mici
greseli ;
 aplică corect algoritmul de aflare a termenul necunoscut, cu mici erori de calcul ;
 transpune enunţul matematic în exerciţiu şi-l rezolvă parţial ;
 rezolvă problemele, dar cu erori de calcul.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
SUFICIENT:  rezolvă corect adunările şi scăderile şi, cu erori de calcul, efectueaza proba la
2 exercitii;
 aplică algoritmul de aflare a termenului necunoscut în 1 – 2 cazuri, dar cu greşeli de calcul;
 rezolvă o problemă.
Nume si prenume: Data:
Prof.inv primar:Costache Daniel Timp de lucru:45 minute

PROBĂ DE EVALUARE
CLASA a IV-a
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
 Cel mai mare număr natural de trei cifre diferite este:
a) 999 b) 998 c) 987

 Scris cu litere, numărul 20.031 este:


a) douăzeci de mii treizeci şi unu
b) două zeci de mii trei zeci şi unu
c) douăzeci de mii treişunu

 Succesorul numărului 45.309 este:


a) 45.308 b) 45.310 c) 45.400

 Suma numerelor 5.348 şi 857 este:


a) 6.195 b) 6.205 c) 6.204
 Împătritul numărului 36 este:
a) 40 b) 32 c) 144

2. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii, scriind în dreptul


fiecăreia un A pentru Adevărat şi un F pentru Fals.

 Diferenţa numerelor 7459 şi 173 este 7286. ___


 Numerele 5670 şi 5760 sunt egale. ___
 Rezultatul calculului 600 : 2 x 3 + 300 este 600. ___
 Lunile de primăvară sunt: martie, aprilie şi mai. ___
 Decagramul se scrie prescurtat dg. ___
3. Uneşte printr-o săgeată fiecare element din coloana A cu elementul
corespunzător din coloana B
rezultatul înmulţirii sumă
numerele care se adună factori
rezultatul scăderii produs
rezultatul împărţirii cât
numerele care se înmulţesc termeni
rezultatul adunării diferenţă

4. Află numerele necunoscute:


d + 143 = 507 c x 3 = 16 f : 3 = 20
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

5. Completează cu răspunsurile corecte


 Rezultatul calculului 255 : (65 – 60) + (80 : 4 + 256 x 0) : 2 este ___
 Au trecut 3 săptămâni şi 5 zile de când nu am văzut-o pe Lucia. Au trecut, deci,
______ zile.
 Iulia are în colecţia sa 45 de şerveţele, iar Simona de 5 ori mai puţine. Simona
are _____ şerveţele. Cele două fete au împreună _____ şerveţele.

6. Un elev are 1.250 lei, al doilea cu 760 lei mai puţin decât primul, iar al treilea cu
950 lei mai mult decât al doilea. Ce sumă de bani au împreună cei trei elevi?
Rezolvare
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________
NR.
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
ITEM
Încercuieşte răspunsul Încercuieşte răspunsul Încercuieşte
corect în toate situaţiile corect în 4 dintre răspunsul corect în
1.
date. situaţiile date. 2-3 dintre situaţiile
date.
Stabileşte corect Stabileşte corect Stabileşte corect
valoarea de adevăr a valoarea de adevăr a 4 valoarea de adevăr a
2.
celor 5 propoziţii date. propoziţii din cele 3 propoziţii din cele
date. date.
Asociază corect Asociază corect patru Asociază corect trei
elementele din coloana A elemente din coloana elemente din coloana
3.
cu cele din coloana B. A cu cele din coloana A cu cele din
B. coloana B.
Află toate numerele Află două numere Află un număr
4.
necunoscute. necunoscute. necunoscut.
Completează corect toate Completează corect 3 Completează corect
5.
cele 4 spaţii lacunare. spaţii lacunare. 2 spaţii lacunare.
Rezolvă corect Rezolvă parţial Rezolvă parţial
problema, stabilind cele problema, stabilind 2 problema, stabilind o
6.
3 întrebări şi operaţiile întrebări şi operaţiile întrebare şi operaţia
corespunzătoare. corespunzătoare lor. corespunzătoare ei.