Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU СОВЕТ МУНИЦИПИЯ КИШИНЭУ


PRIMĂRIA ПРИМЭРИЯ
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
TINERET ŞI SPORT М ОЛОДЕЖ И И СПОРТА

M D -2704, т и п . C hişinău, str. M itropolit D osoftei, 99, tel.: 20-16-01 М Д - 2704, м. К иш инев, ул. М и тр о п о л и т Д ософ тей, 99, tel.: 20-16-01
w eb site: w w w .ehisinauedu.nicl. e-m ail: dgetsnjun@ gm ail.com w eb site: w w w .cliisin au ed u .m d . e-m ail: dgetsm un@ gm ail.com

Nr. din lo i о
ORDIN

Cu privire la realizarea Săptămânilor Uniunii Europene


„Promovarea Uniunii Europene în instituţiile
de învăţământ din municipiul Chişinău”

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în colaborare cu Consiliul


Naţional al Tineretului din Moldova, Centrul Educaţional Pro Didactica, desfăşoară
proiectul „Promovarea Uniunii Europene în şcolile din Republica Moldova”.
Proiectul are drept scop promovarea Uniunii Europene prin sensibilizarea şi
informarea copiilor din instituţiile de învăţământ privind procesul de integrare
europeană a Republicii Moldova, oportunităţile de dezvoltare oferite de către
Uniunea Europeană.
In scopul realizării circularei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.
1258 din 14.12.14, în perioada 9-27 martie 2015, instituţiile de învăţământ din
municipiul Chişinău vor desfăşura Săptămânile Uniunii Europene în instituţiile de
învăţământ. în acest context, se emite următorul ORDIN:
1. Specialistul principal/metodist, dna R.Stratulat, va coordona realizarea
atelierului „Promovarea Uniunii Europene în instituţiile de învăţământ din
municipiul Chişinău” la data de 18.02.15 pentru responsabilii din instituţiile
de învăţământ. 9

2. Conducătorii instituţiilor de învăţământ din municipiul Chişinău:


2.1. vor elabora şi vor coordona cu DGETS programul de activităţi a
Săptămânilor Uniunii Europene în instituţia de învăţământ până la
data de 02.03.15;
2.2. vor delega directorii adjuncţi pentru educaţie la atelierul de formare
„Promovarea Uniunii Europene în instituţiile de învăţământ din
municipiul Chişinău” la data de 18.02.15, LT „Alexandr Puskin”,
orele 13.00.
3. Responsabilitatea de realizarea prevederilor prezentului ordin revine dnei
L.Crudu, sefa secţiei educaţie si tineret.
? 5 5 9 9

4. Controlul realizării prevederilor prezentului ordin revine dnei V.Cujba, şef


adjunct al DGETS.