Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA

CONCURSUL ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE


„TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE” – ediţia a III-a,
ETAPA JUDEŢEANĂ – 4 aprilie 2015
CLASA a VI-a
 Timpul de lucru este de 2 ore. Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I ______ 35 puncte
Pe harta de mai jos sunt marcate state cu litere de la A la J şi oraşe capitală cu numere de la 1 la 15.

1. Transcrieţi, pe foaia de concurs, tabelul de mai jos. Completaţi denumirile statelor în coloana (a) şi ale
capitalelor acestora în coloana (b).
Statul Denumirea statului Oraş capitală
(a) (b)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA

2. Scrieţi, pe foaia de concurs, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:
1. Oraşul capitală traversat de fluviul Dunărea este marcat, pe hartă, cu numărul ... 3p
2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul a cărui capitala este marcată, pe hartă, cu numărul... 3p
3. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 3p
4. Religia predominantă în statul marcat, pe hartă, cu litera F este ... 3p
5. Insulele Azore aparţin statului marcat, pe hartă cu litera ... 3p

SUBIECTUL II _____ ______ 10 puncte


1. Explicați densitatea ridicată a populației în partea central-vestică a Germaniei și precizați numele a două
orașe cu peste un milion de locuitori de pe teritoriul acestui stat;
2. Menţionaţi două fluvii europene care se varsă în Marea Baltică.

SUBIECTUL III_____________________________________________________________(25_puncte)
Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Este situată în Marea Neagră peninsula:
a. Balcanică b. Crimeea c. Iutlanda d. Peloponez 5p
2. Din punct de vedere al poziţiei geografice, Malta este un stat:
a. peninsular b. continental c. insular d. continental –peninsular 5p
3. Dintre munţii de mai jos, situați la granița Franței cu Spania sunt:
a. M-ţii Alpi b. M-ţii Apenini c. M-ţii Penini d. M-ţii Pirinei 5p
4. Este situat în Peninsula Iberică, orașul capitală denumit:
a. Atena b. Berna c. Madrid d. Roma 5p
5. Canalul Corint străbate nordul Peninsulei:
a. Balcanice b. Italice c. Peloponez d. Scandinavice 5p

SUBIECTUL IV _____ 20 puncte


Analizaţi cu atenţie imaginea de mai jos și citiți cu atenție textul

«…se află amplasată strategic la intersecția


între Europa, Asia de Vest și Africa. Are cea
mai lungă coastă din bazinul Mediteranei și
a 11-a ca lungime din lume, cu 13.676 km
lungime, deținând și un mare număr de
insule (aproximativ 1.400, dintre care 227
sunt locuite). Optzeci la sută din teritoriul
său este format din munți... »
Fig.1
Pe baza informațiilor citite și a aspectelor observate în imagine precizaţi:
a. denumirea statului european la care face referire textul ;
b. numele unei peninsule și numele a doua insule care aparțin acestui stat ;
c. numele a trei mări riverane statului;
d. numele a două state vecine;
e. altitudinea maximă și muntele în care se înregistrează;
f. tipul climatic predominant și un tip de vegetație specific;
g. tipul de sat, după modul de distribuire a gospodăriilor, reflectat în imagine;
h. două culturi agricole specifice;
i. o activitate economică specifică determinată de aspectele surprinse în text;
j. numele a trei orașe;
Mult success!
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DȂMBOVIȚA

CONCURSUL ŞCOLAR INTERJUDEŢEAN DE GEOGRAFIE


PENTRU CLASELE V-VII
„TERRA – DE LA POVESTE LA REALITATE”
EDIŢIA III
Etapa județeană – clasa a VI-a

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

Subiectul I
1. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element corect identificat:
A-Franta-Paris; B-Slovacia-Bratislava; C-Albania-Tirana; D-Croația-Zagreb; E-Lituania-Vilnius; F-Bulgaria-
Sofia; G-Islanda-Reykjavic; H-Portugalia-Lisabona; I-Finlanda-Helsinki; J-Liechtenstein-Vaduz
20x1 puncte=20 puncte
2. Se acordă câte 3 puncte pentru fiecare raspuns corect:
1. 14
2. 15
3. G
4. ortodoxă
5. H
Total 35 puncte
Subiectul II
1. Se acordă 2 puncte pentru explicaţia corectă . Exemplu de răspuns corect: resurse naturale în regiunea Ruhr/
industrializare etc Se acordă câte 2 p pentru orașele precizate corect: Munchen, Berlin/Hamburg etc
2. Se acordă 4 puncte pentru cele două fluvii: Vistula. Oder/Dvina de Vest
Total 10 puncte
Subiectul III
Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare raspuns corect:
1.b; 2. c; 3. d; 4. c; 5. c. 5 x 5 puncte=25 puncte
Total 25 puncte
Subiectul IV
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
a. Grecia
b. Peloponez/Balcanică și Creta, Thasos, etc
c. Ionică, Egee, Mediterană
d. Oricare două dintre Bulgaria, Macedonia, Albania, Turcia
e. Munții Olimp, 2917m
f. Mediteraneean, mediteraneeana/maquis etc
g. sat stup (adunat)
h. măslin, citrice, vița de vie etc
i. activitate portuară/navigație
j. Atena, Salonic, Patras etc
Total 20 puncte
Oficiu 10 puncte
Total 100 PUNCTE