Sunteți pe pagina 1din 61

LANUL DE AFACERI S.C. DAKT S.R.L.

management

Formularul E

PLANUL DE AFACERI

S.C. DAKT S.R.L.

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE

2.1. Scopul proiectului:

Dezvoltarea activitatii SC DAKT SRL prin realizarea de investitii productive ce vor


conduce la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.

2.2. Obiectiv general:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea si dezvoltarea activitatii SC


DAKT SRL prin implementarea unor tehnologii moderne, care sa conduca la imbunatatirea
si eficientizarea fluxului tehnologic.

Atingerea obiectivului general al proiectului conduce la rezalizarea obiectivului general


al POS-CCE - cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti, cu asigurarea principiilor
dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE.

2.3. Obiective specifice:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

 Modernizarea proceselor de productie prin investitii in echipamente noi;


 Inovarea tehnologiilor de productie prin implementarea unor tehnologii moderne
conforme standardelor de calitate internationale care vor avea ca efect atat o
reducere a timpului de executie a produselor, cat si o crestere a calitatii acestora.
 Cresterea productivitatii - vizeaza o eficientizare a utilizarii resurselor financiare,
materiale si umane

o Cresterea cifrei de afaceri intr-un interval de trei ani de la data


finalizarii proiectului cu peste 30%.
o Cresterea numarului de locuri de munca cu peste 20% si
imbunatatirea mediului de lucru al angajatilor S.C. DAKT S.R.L.
o Optimizarea alocarii resurselor financiare prin identificarea
oportunitatilor si alternativelor.
 Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si
egalitatea de sanse - proiectul respecta cerintele legale minime in privinta protejarii
mediului inconjurator si egalitatii de sanse;

Obiectivele specifice ale proiectului reflecta obiectivul specific al DM 1 - consolidarea si


dezvoltarea sectorului productiv - ce constituie deasemenea si obiectiv al AP1.

3. DESCRIEREA AFACERII

3.1. Informatii privind activitatea curenta.

Inca din anul infiintarii - 1994, societatea comerciala DAKT si-a diversificat serviciile si
produselor oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe cel al
serviciilor de tipografie.
Obiectivul principal de activitate asa cum este declarat si la O.R.C. Dolj
este: "Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton" - cod
CAEN 2121
In cadrul activitatii de tipografie societatea realizeaza urmatoarele produse:

o Afise, pliante publicitare.

o Mape

o Produse papetarie, caiete, tipizate

o Calendare

o Etichete (policromie, laminare fata verso)

Societatea realizeaza productia de carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E si


efecueaza prelucrarea acestuia pentru producerea de ambalaje.

Se pot acum executa cutii caserate in policromie de dimensiuni mici si mijlocii, folosite in
industria cosmetica, alimentara, textila, chimica, IT, etc., precum si asigurarea materiei
prime pentru alti producatori de ambalaje.

Misiunea firmei este satisfacerea asteptarilor clientilor si partenerilor nostri:


 Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin
mentinerea pozitiei firmei pe piata;
 Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
 Mentinerea unui mediu de inalt profesionalism, cresterea
performantelor si atingerea obiectivelor firmei.
Pe termen scurt, societatea isi propune sa-si mentina si sa consolideze relatiile cu
clientii traditionali atat pentru realizarea produselor de tipografie, cat si pentru producerea
de carton ondulat si ambalaje. Se urmareste realizarea produselor la termenele consimtite
prin contractele incheiate cu partenerii, cu incadrarea in costurile prevazute si incasarea
contravalorii acestora, aceasta find o conditie de baza in asigurarea sursei de finantare a
activitatii curente.

Pe termen mediu si lung, se urmareste cresterea continua a calitatii produselor


executate si a serviciilor prestate, achitarea la termen a datoriilor exigibile in paralel cu
cresterea nivelului de competitivitate prin imbunatatirea performantelor, cresterea
prestigiului firmei si construirea unei imagini de excelenta - prin seriozitate si competenta in
activitatea desfasurata; acestea fiind conditii in vederea obtinerii de contracte avantajoase
pentru firma.

3.2. Istoricul societatii

Societatea comerciala DAKT S.R.L. isi incepe activitatea in anul 1994 , cu un capital
social de 150.000 ROL prin aportul a doi asociati (50% din capitalul social total) si (50% din
capitalul social total).
In perioada 1995-1997 societatea a realizat distributia hartiei si a cartonului tipografic.
Aceasta distributie a luat amploare prin devenirea distribuitorului pe zona Olteniei a
produselor firmei RTC Holding (papetarie si birotica), urmand sa se extinda cu distributia
produselor RTC Cosmetics (sampoane si produse cosmetice).
In 1998 se majoreaza capitalul social la 5.700.000 ROL si intra in societate cu un aport
in numerar de 500.000 ROL (5 parti sociale). Societatea a efectuat intre 1999-2002
distributie pentru hartie tipografica si papetarie.
Prin efectuarea acestui tip de comert, la inceputul anului 1999 profitul obtinut a fost
investit in utilaje tipografice, respectiv masini de tiparit in doua grupuri de culoare cu
randament ridicat de productie. Concurenta fiind mica in acea perioada si materia prima
fiind asigurata la preturi de distribuitor, firma s-a dezvoltat urmand noi investitii in utilaje care
sa mareasca productivitatea si sa acopere cerintele pietei.
In 2002 se infiinteaza punct de lucru in cladirea "Ateliere" din cadrul Bazei de Productie
Cernele, firma devenind un important producator de papetarie si materiale publicitare,
urmand ca in anul 2004 sa isi diversifice activitatea incepand productia de ambalaje din
hartie si carton.
Are loc in anul 2003 o majorare de capital social - la 6.000.000 ROL si se retrage din
societate care cedeaza 3 parti sociale domnului si 2 parti sociale domnului .
Societatea se transforma in 2004 in SRL cu asociat unic, prin retragerea din societate a
domnului care cedeaza toate partile sociale domnului . De asemenea are loc numirea
doamnei in functia de administrator cu drepturi depline in angajarea si reprezentarea
socitatii in relatiile cu tertii.
In anul 2004, societatea isi diversifica activitatea, incepand productia de ambalaje din
hartie si carton.
Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un
proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate
superioare. In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime
necesare, respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate
superioara la preturi fara concurenta in zona.

3.3. Managementul societatii

Organizarea si functionarea societatii comerciale DAKT SRL sunt orientate spre


realizarea obiectivelor sale in sensul ca fiecare componenta organizatorica sau actiune
corespunde unor cerinte clar definite, reiesite din obiectivele sale. Sistemul de conducere al
intreprinderii este structurat intr-un cadru organizatoric flexibil, care permite adaptarea
deciziei manageriale la cerintele mediului economic.
Personalul societatii este organizat pe compartimente specializate astfel incat sa se
asigure o indeplinire optima a functiilor intreprinderii (pentru exemplificare, atasam
organigrama). In acest sens, in procesul proiectarii structurii organizatorice a firmei s-au
avut in vedere asigurarea unui evantai optim al subordonarii, crearea si dependenta
compartimentelor, adica fiecare functiune ce prezinta importanta pentru realizarea politicii si
obiectivelor intreprinderii sa se constituie intr-un compartiment specializat, asigurarea unei
conduceri si a unor sevicii functionale competente, asigurarea economiei de comunicatii cat
si folosirea delegarii in cazul procesului de conducere.
Conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administatie prin intermediul
conducerii executive a societatii, la randul ei are in subordine un Manager general
(Administrator). In subordinea lui se regasesc departamentul financiar - contabil si
departamentul productie.
Societatea noastra implementeaza o strategie orientata spre dezvoltare prin politici de
investitie optima a resurselor necesare unei bune functionari si desfasurari a activitatii de
productie. Scopul ce descinde din aceste politici este reprezentat de o oferta privind
activitatea, de calitate tuturor clientilor nostri si mentinerea unui mediu care ajuta la
cresterea performantelor angajatilor si la atingerea obiectivelor firmei.

Strategia activitatii viitoare


De-a lungul anilor societatea comerciala DAKT si-a diversificat serviciile si produselor
oferite clientilor pe sectorul ambalajelor si al cartonului ondulat, dar si pe cel al serviciilor de
tipografie.
Piata ambalajelor din carton fiind intr-o continua expansiune, societatea a realizat un
proces continuu de investitii pentru dezvoltarea activitatii la standarde de calitate
superioare. In acest scop, a avut loc extinderea activitatii prin producerea materiei prime
necesare, respectiv a cartonului ondulat, obtina 747i88h nd astfel ambalaje de o calitate
superioara la preturi fara concurenta in zona.
Pentru a-si mentine pozitia competitiva pe piata, S.C. DAKT S.R.L. isi propune printr-
o strategia bine pusa la punct o serie de obiective, printre care:

 Dezvoltarea unui sistem de management eficient si cresterea constanta a numarului de


clienti;
 Dezvoltarea si cresterea firmei in cadrul pietei de profil;
 Concentrarea pe relatii de lunga durata cu parteneri care sustin mentinerea pozitiei
firmei pe piata;
 Cresterea satisfactiei clientilor prin calitatea, complexitatea, acuratetea solutiilor oferite;
 Vizavi de politica de marketing S.C. DAKT S.R.L. isi propune sa puna accent pe nevoile
specifice ale clientilor;
 Cresterea cotei de piata detinuta in cadrul pietei de profil, dar si dezvoltarea unei retele
consolidate a clientilor;
 Realizarea unei interferente profesionale cu clientii si asigurarea unui feed - back
eficace al informatiilor;
 Asigurarea pe termen lung a cresterii profitului;
 Angajarea de personal calificat in acest domeniu, formarea continua a acestora pentru a
oferi cea mai buna calitate a produselor;
 Mentinerea unui mediu care ajuta la cresterea performantelor angajatilor dar si
sustinerea si dezvoltarea unui sistem eficient de stimulare si recompensare;
3.4. Organizare si personal:

Societatea are in prezent 12 de angajati, organizati pe compartimente functionale


conform specificului activitatii societatii.

Astfel, subordonate Directorului general sunt urmatoarele departamente:

- Departamentul financiar - contabil, in subordinea acestui serviciu se afla un


contabil responsabil cu partea financiara si cu evidenta primara, acesta se afla in
directa legatura cu managerul general si urmareste investitiile realizate la nivelul
societatii. Serviciul este dotat cu aparatura de telefonie fixa si mobila, faxuri,
copiatoare, calculatoare si alte elemente de birotica;
- Departamentul de productie  este impartit pe sectii de productie - tipografie si
productie carton, fiecare dintre acestea isi coordoneaza activitatea proprie prin
intermediul responsabililor.
In subordinea acestui departament se situeaza un asistent pentru activitatea de
productie - un tehnoredactor pre-press - a carui sarcina este de a asigura proiectarea
produselor si urmarirea productiei.
Responsabilii de pe fiecare sectie coordoneaza aprovizionarea si asigurarea
cu materiale a locurilor de munca; planifica, indruma si controleaza activitatea de
productie.
Responsabilii verifica si raspund de fundamentarea necesarului de aprovizionat
avand la baza cererile de necesitate si organizeaza activitatea de prospectare a pietii
pentru materialele ce urmeaza a se achizitiona.

Sistemul informational - informatic (existent si preconizat)


Avand in vedere faptul ca sistemul decizional este foarte strans legat de sistemul
informational, pentru functionarea adecvata a firmei si realizarea obiectivelor cuprinse in
previziunile sale, s-a urmarit o buna organizare structurala a firmei. Astfel, s-a vizat crearea
unui sistem informational care sa ofere materia prima informationala necesara stabilirii si
indeplinirii obiectivelor manageriale.

Datorita complexitatii activitatii societatii noastre, sistemul informational are un rol


deosebit de important in luarea deciziilor si executarea acestora. Astfel:
- in primul rand, sistemul informational furnizeaza sistemului decizional datele de care
acesta are nevoie si pe care le prelucreaza dandu-le forma adecvata pentru a putea fi
folosite in cadrul procesului decizional;
- in al doilea rand, datele, odata prelucrate si luata decizia, aceasta este preluata de
catre sistemul informational si dirijata spre compartimentele unde ea trebuie sa ajunga
pentru a putea fi pusa in practica;
- in al treilea rand, sistemul decizional necesita chiar in interiorul sau un circuit
intermediar de informatii in conditiile in care firma este condusa prin intermediul
managementului participativ.
Circuitele si fluxurile informationale din societatea noastra sunt atat verticale, stabilindu-
se intre posturi si compartimente situate pe niveluri ierarhic diferite si intre care exista relatii
de subordonare nemijlocite, orizontale, stabilindu-se intre posturi si compartimente situate
pe acelasi nivel ierarhic, intre care exista relatii de cooperare sau functionale, cat si oblice,
cand se stabilesc intre posturi si compartimente situate pe nivele ierarhice diferite, intre
care nu exista relatii de subordonare nemijlocita.
In vederea asigurarii functionarii la standarde ridicate si asigurarii indeplinirii functiilor
economice de baza, firma dispune de un sistem informatic de inalt nivel tenologic,
asigurand furnizarea informatiilor utile, fundamentarii si luarii deciziilor pe toate treptele
organizatorice, la toate nivelele ierarhice.
Prezentam mai jos organigrama societatii:
3.5. Analiza financiara:

Evolutia activitatii firmei in termeni calitativi, pentru realizarea careia au fost folosite
datele preluate in ordine cronologica din bilantul incheiat la data de 31.12.205, 31.12.2006
si 31.12.2007, si balantele de verificare incheiate la datele de 31.12.2005, 31.12.2006 si
31.12.2007 intocmite conform normelor metodologice ale Ministerului Finantelor Publice, se
prezinta astfel:

VENITURI, CHELTUIELI, REZULTATE

Rubrica dec-05 dec-06 dec-07


Cifra de afaceri 603.285 663.958 795.578
Venituri din vanzarea de marfuri (VVM) 74.146 150.242 172.033
Venituri din productia vanduta (VPV) 529.139 512.708 623.066
Pondere VVM in CA % 12 23 22
Pondere VPV in CA % 88 77 78
Cheltuieli cu marfurile (Chm) 58.853 98.726 136.615
Ch cu servicii executate de terti (Cht) 65.631 92.373 109.210
Profitul din exploatare (Pe) 14.884 30.784 47.703
Rezultatul financiar (RF) -9.901 -21.017 -41.336
Profit net (Pn) 3.889 8.010 207
Rata Inflatiei (ri) 11,50 8,50 6,50
In perioada decembrie 2005 - decembrie 2007 putem observa evolutia crescatoare a
cifrei de afaceri, aceasta inregistrand in 2005 valoarea de 603.285 lei, 663.958 lei in 2006 si
795.578 lei in 2007.

Procentual, nivelul atins de cifra de afaceri a crescut cu 10% in 2006 fata de 2005,
respectiv cu 20 % in 2007 fata de 2006.

In ceea ce priveste structura veniturilor, pe toata perioada analizata , veniturile din


productia vanduta (VPV) au detinut ponderea cea mai importanta, reprezentand in 2007 -
78% din totalul veniturilor inregistrate; veniturile din vanzarea de marfuri aducand doar un
procent de 22% la veniturile totale.

Profitul aferent activitatii din exploatare prezinta pe intreaga perioada analizata cresteri
considerabile, inregistrand in 2007 o valoare in crestere cu peste 50% fata de anul
precedent, respectiv 47.703 lei.
.

STRUCTURA PATRIMONIULUI

Rubrica dec-05 dec-06 dec-07


Mijloace fixe (Mf) 254.563 565.397 511.024
Stocuri (St) 55.619 93.297 241.958
Creante si conturi asimilate (CCA) 229.924 275.810 293.417
Disponibilitati 735 1.223 22.228
Active circulante (Ac) 286.278 371.709 578.026
Active total (At) 540.841 937.116 1.091.100
Capital propriu (CP) 71.897 79.907 80.113
Datorii curente (Dc) 468.944 799.885 959.882
Dobinzi curente + credite 51.910 304.529 320.812
Datorii total (Dt) 468.944 799.885 959.882
Total Pasiv (TP) 540.841 937.106 1.091.100
Pondere MF in Active total 47,07 60,33 46,84

Valoarea stocurilor inregistreaza cresteri datorate in principal necesarului de materii


prime si materiale pe care firma se vede nevoita sa il procure, ca urmare a cresterii
numarului de comenzi si al clientilor firmei.

Conturile de creante au intregistrat in 2006-2007 o majorare care reflecta marirea


portofoliului de clienti, consecinta a politicii practicate de catre firma in relatiile comerciale si
a calitatii produselor realizate, ambele aducand dupa sine cresterea increderii clientilor.
Rezultatele politicii comerciale si financiare practiate de societate, se reflecta si in
conturile de disponibilitati, care inregistreaza la sfarsitul anului 2007 valoarea considerabila
de 22.228 lei, o crestere importanta fata de 2006.
Un procent important de pana la 40 - 50% din datoriile curente este reprezentat de
sumele datorate asociatilor care au ramas la dispozitia societatii pentru finantarea activitatii
curente.

INDICATORI DE SOLVABILIATE

Rubrica dec-05 dec-06 dec-07


Solvabilitatea Patrimoniala (SP = CP/TP %) 13,29 8,53 7,34
Solvabilitate = Active total / Datorii Total 1,15 1,17 1,14

Rata de acoperire a serviciului datoriei - RASD (


(Pn+A+Dob)/(dob.+rate credite) 2,58 0,48 0,60

Gr. Indatorare (Levierul) = Dat. Totale / Cap prop 6,52 10,01 11,98

Potrivit policitii practicate de firma, indicatorul solvabilitatii generale, cu ajutorul caruia se


masoara cat din datoriile firmei pot fi acoperite pe seama activelor, se incadreaza in toata
perioada analizata peste valoarea unitara.

INDICATORI DE LICHIDITATE

Rubrica dec-05 dec-06 dec-07


Rata lichiditatii curente = AC / Dc 0,61 0,46 0,60
Rata lichiditatii rapide = (AC - St) / Dc 0,49 0,35 0,35
Rata lichiditatii imediate = Disponibilitati / Dc 0,00 0,00 0,02
Disponibilitati 735 1.223 22.228

In analiza indicatorilor de lichiditate trebuie precizat faptul ca, inregistrarea


disponibilitatilor banesti se face la sfarsitul fiecarei luni de raportare, perioada care coincide
cu ce de plata a dobanzilor si a ratelor aferente contractelor de credit bancar, precum si a
celor de leasing financiar.

Cu toate acestea, la sfarsitul anului 2007, firma intregistrea un volum important de


disponibilitati banesti ce ramane dupa plata tuturor datoriilor exigibile, atat a celor de natura
comerciala, cat si a celor de natura bugetara sau bancara.

INDICATORI DE GESTIUNE
Rubrica dec-05 dec-06 dec-07

Durata medie de stocare *360zile 49,27 40,37 37,93

Durata medie de recuperare a creantelor *360 124,75 137,11 64,39

Durata medie de achitare a datoriilor pe termen scurt (Datorii


pe termen scurt la inceputul perioadei + Datorii pe termen scurt
la sfarsitul perioadei)*360/(2*CA) 276,72 343,98 199,07

Pe toata perioada analizata, duratele medii de stocare sunt in scadere de la 49 de zile


in 2005, la 37 in 2007; aceste valori intaresc politica de gestiune a resurselor, sustinand o
durata a imobilizarii acestora cat mai mica.
Folosirea eficienta a mijloacelor circulante si obtinerea unui echilibru financiar de natura
sa aduca suportul de disponibilitati banesti necesar atat sustinerii activitatii curente, cat si
realizarea de investitii, este legat de obtinerea in termeni contractuali de perioade mai mici
de timp in cazul recuperarii creantelor, in acelasi timp cu negocierea de termeni contractuali
mai mari in cazul achitarii datoriilor pe temen scurt.
Analiza corelata a duratelor medii de recuperare a creantelor si a celor de achitare a
datoriilor releva o politica contractuala care ofera firmei posibilitatea de a-si asigura
excedentul de lichiditati necesar cu mult inaintea termenelor de plata a obligatiilor. Astfel, la
sfarsitul perioadei analizate - decembrie 2007 perioada de recuperare a creantelor este de
3 ori mai mica decat durata medie de achitare a datoriilor.

INDICATORI DE RENTABILITATE

Rubrica dec-05 dec-06 dec-07


Rata rentabilitatii economice (Rec= Pe/At%) 2,75 3,28 4,37
Rata rentabilitatii financiare 1. (Pe+RF)/Cp% 6,93 12,22 7,95
Rata rentabilitatii financiara 2. Pn(i)/Cp(i-1)% 10,47 11,14 0,26
Rata valorii adaugate=VAL AD/CA *100 24,02 25,44 30,01

Ratele indicatorilor de rentabilitate se situeaza la valori optime pentru o firma care a


intreprins in perioada 2005 -2007 un proces continuu de consolidare si dezvoltare a
activitatii.

Indicatorii astfel calculati sunt la un nivel comparativ cu cei obtinuti de operatori


economici cu acelasi obiect de activitate si de aceeasi dimensiune economica.

Rata rentabilitatii economice inregistreaza pe parcursul celor 3 ani de analiza o crestere


constanta, de la valoarea de 2,75 la 2005, pana la 4,37 in 2007.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1. Obiectul investitiei

S.C. DAKT S.R.L. isi propune prin prezentul proiect de investitii dezvoltarea activitatii,
aceasta efectuandu-se prin achizitionarea unor echipamente tehnologice performante care
vor contribui la cresterea capacitatii de productie si diversificarea gamei de produse.

Achizitionarea unor echipamente cu un grad ridicat de inovare, reprezinta o necesitate


pentru dezvoltatea societatii in ceea ce priveste realizarea unor produse de o calitate
superioara si asigurarea unor prelucrari diverse ce raspund in mod optim cerintelor
clientilor, aducand dupa sine o crestere a portofoliului acestora.

Piata ambalajelor este in dezvoltare, iar tendintele se indreapta spre segmentul


ambalajelor ce vizeaza protejarea mediului inconjurator - in special hartia si cartonul. Astfel,
societatea urmareste implementarea unor strategii eficiente de dezvoltare menite sa
asigure societatii avantajul competitiv in fata celor care nu se adapteaza la cerintelor tot mai
exigente ale pietei.

Pentru implementarea proiectului, se va creste numarul de salariati cu


peste 20%, respectiv cu 5 salariati; astfel numarul mediu de salariati la finele proiectului va
fi de 29. Politica de personal are in vedere asigurarea cu personal din regiunea locala
si instruirea a 10 persoane, pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor.

Prezentul proiect de investitii urmareste achizitionarea unor echipamnete performante


utilizate cu precadere in sectorul tipografic si al ambalajelor, acestea sunt conforme cu
standardele Uniunii Europene si raspund obiectivelor firmei pe termen lung.

1 Masina confectionat pahare si recipienti din carton cu


sudura ultrasonica+compresor+stante
2 Masina de faltuit
3 Imagesetter
4 Centraflex 250 Flexografic Press
5 Masina pentru productia de tavite ecologice din
carton
6 Masini de laminat cu iesire in coala
7 Masina Folio la cald
8 Cuptoare UV EMA
9 Ghilotina de taiat hartie

Masina este proiectata pentru executia de pahare si recipienti din carton laminat cu PE
pe ambele fete. Pentru a suda pe generatoare recipientul din hartie acoperita pe
ambele fete cu PE masina este dotata cu dispozitiv de sudura ultrasonic. Masina poate
suda si numai pe o parte dar daca se va suda numai pe o parte se recomanda un
incalzitor suplimentar pentru sudura pe o parte.
SPECIFICATIE
Micro-control transducer,
Control automat adaptat
optic pentru no contact
switch,
Alimentare automata cu
semifabricat
Alimentare automata cu
elemente de fund a
paharului.
Burdurare automata
Contor automat

Sudura corp pahar


ultrasonic,
Sudura la partea
inferioara cu aer cald
Full automatic,
Schimbare usoara a
matritelor (necesita pahare (cupe ) cu aceeasi dimensiune a partii inferioare si acelasi
con)
Usor de exploatat,

Paharele cu acoperire dubla cu PE se utilizeaza pentru bauturi calde si reci sau


refrigerate

Pentru functionarea masinii conform cu specificatiile tehnice, se va achizitiona un


compresor si diverse stante de forme si dimensiuni diferite.

DATE TEHNICE- YQZB-16A

120g~450g (SE SCHIMBA MATRITA


MARIME RECIPIENT(CAPACITATE) :
PENTRU DIFERITE MARIMI)
Diametrul recipient(parte superioara) Min 45mm ~~Max 85mm
Diametrul partii inferioare: Min 35mm~~Max 62mm
Inaltimea recipientului: Min 35mm~~Max 125mm
Tip hartie : 180~~350g/mp(Recomandat 220~~ 280g/mp)
Paper material: Two-side PE coated Paper
Viteza masinii: 35~~40 buc. per minut
Temperatura de lucru: 0~~400 grd C
Putere incalzitor : 2.55kw
Putere motor : 1.5kw
Putere motor rulare: 0.55kw
Alimentare : 380V 50Hz sau 220V 50Hz
Greutate masina: 1550kg
Dimensiuni 2650x1200x1550mm
2700x1400x1900mm

Dimensiune ambalaj:

Principiul de lucru:
1. Cartonul se poate tipari dupa care se va stanta pentru a confectiona corpul recipientului.
2. Masina va forma si suda corpul paharului in matrita .
3. Fundul paharului se va forma din carton in rola prin stantare pe masina si se va fixa in
matrta automat.
4.Preincalzire fund pahar,roluire fund pahar sip arte superioara.
5. Sudura parte inferioara si corp.
6. Bordurare parte inferioara.
7.Livrare pahare si scoatere din matrita. Colectare si numarare automata.

CONFIGURARE STANDARD:
Set complet de forme.
Un set de matrite.
Manual de operare (engleza),Reparatii CD(English),Scule,si cateva piese de schimb
vulnerabile.
SCHIMBARE MATRITA PENTRU PRODUCERA DIFERITELOR DIMENSIUNI DE
PAHARE

1. Necesita ca partea
inferioara sa fie cu acelasi
diametru ceea ce inseamna
ca stantarea fundului
paharului ramane
dimensional neschimbata.
2. Dea asemni ramane
constanta si conicitatea
paharului. Matrita utilizata
pentru sudarea corpului
paharului decide
conicitatea paharului ceea
ce face ca aceasta sa poata
fi schimbata cu o matrita de
aceleasi dimensiuni.este
foarte dificil sa se schimbe
conicitatea .O astfel de
manevra ar necesita
modificari substantiale in
setarea masinii si unele parti
s-ar putea deteriora.
3. SE POATE
SCHIMBA INALTIMEA PAHARULUI CU MAI PUTIN DE 50MM(H1<50mm)).
4. Inaltimea toatala a paharului nu poate depasi 125mm.(H1+H<=125mm).

INTERPRETAREA IMAGINII
1. C=conicitate.
2. T=Diametrul interior superior
3. B=Diametrul interior inferior .
4. B1=Diametrul inferior.
5. H=Inaltimea.
6. B3=Inaltimea de sudura fund.
7. F=Latimea de sudura generatoare.
8. B2=Latimea corpului paharului .
9. B4=Lungimea de sudura a fundului.

COSTUL UNUI PAHAR (orientativ)

Trebuie avut in vedere urmatoarele aspecte:

1. Pharele(RECIPIENTII) sunt de diferite dimensiuni(120g-5 kg),


2. Materialul 180gsm-500gsm,
3. Tipar executat

MOD DE CALCUL
ORIENTATIV

 Se pot
confectiona 100 de
pahare similare -
greutate pahar:5g-total
500g

 Pret material: cu PE pe o parte 1300EURO/tona,

 Pentru taierea hartiei si decupare- pierderea este de 15%.

 Dintr-o tona de hartie se obtin: 1 ton=1000 000 g,


1000000x0.85/5=170000 pahare,
Pentru 100 de
pahare costul este
:1300/1700=0.76
euro.

Costul nu
include:Tipar,preta
iere amortizari.

 Materialul
ales (180gsm -
350gsm):examplul selectat 200gsm

 Geutatea hartiei necesaret: W1 x L1 x 200gsm = w g


Exemplul abordat -20 de pahare

 Greutatea fundului paharului :

B4 este putin mai scurt ca B3 (normal B3=5mm pentru pahare,10mm pentru


cupe,12mm for recipienti mai mari)
O piesa pentru partea de fund are dimensiunea:Latimea=B+B4+(4-6) ,
Lungimea=B+B4+(4-6)
Greutate fund
pahar=Latime x Lungime x
200g(greutate hartie)= m g

 Greutate necesara
hartie: w/20+m g ( cw)( g)
 Din o tona de hartie
se poate Produce
:1000000g/cw pieces
,(suma)
 Pret hartie 1300
euro/ton

Format: 500 x 360 mm (max); 90 x 120 mm (min)


Descriere / optiuni:

Alimentare cu vacum, doua falturi paralele,eliminare pe banda,


panou ptr. contorizare si pre-setare.Masina se livreaza cu
compresor si cateva role ptr. taiere,biguire si perforare.
Internal drum

Tehnologie
Rezolutie min (dpi) 1270
Rezolutie max (dpi) 3200
Format max 743*580
Procesor Online Procesor
Echographic

SPECIFICATIE DE BAZA

UNWIND(Derurlator)suport materie prima:Ax cu aer -diam 76mm, Reglare manuala a


tensiunii in banda(pentru reglare automata vezi optiuni)

SPLICE TABLE(Masa de despicare-innadire banda) : cu clape si ghidarea despicarii

AUTOMATIC WEB GUIDE(ghidare automata a benzii) : sensor de ghidaj

CENTRAL IMPRESSION PRINTING UNITS(tipar system tambur central): 250mm latime


de tipar

Cartridge based Inking Units( unitati de tipar sistem cartus)

Contine rola de masura cu system de reducere secventiala a vitezei de lucru, cartus de


cerneala si system total ajustabil cu unghi reversibil Doctor Blade si racleta laterala.

Quick Release Ceramic Anilox Rolls-(cilindrii anilox ceramici cu schimbare rapida

Sistem automat de eliberare placa& rotire constanta a cilidrului anilox


Reglare in timpul mersului a registrului lateral si liniar intre culori.

DRYING SYSTEM:sistem de uscare

Uscatoare individuale IR-2KW si cu suflare de aer cald -teperatura progresiva odata cu


variatia de viteza a tiparului .

U.V DRYER (uscator UV)

Lampa UV cu putere variabila instalata dupa unitatea a 6-a de tipar

ROTARY DIE STATIONS(unitati de stantare rotative):............2 buc

Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate

Reglare laterala si liniara manuala(optional -a treia statie de stantare

ROTARY DIE / SHEETER STATION(statie de taiere un coli rotativa) ......1 buc

Dotate cu rola deplasabila pentru taiere pe spate

Reglare laterala si liniara manuala(optional -a treia statie de stantare)

AUTOMATIC BOTTOM UP STACKER(stacker automatic cu sezare de jos in sus

SLITTING(statie de despicare) .......................1buc

Unitate de despicare cu doua statii pneumatice de taiere

WASTE REWIND TURRET(unitate de colectare deseu)... 1buc

Unitate de colectare deseu cu control manual al tensiunii in banda si ax pneumatic

REWIND TURRET(statie de bobinare banda produs) .............1 buc

Indicata pentru film(PP,BOPP,PE)sau carton.Ax pneumatic- 76mm ,

Diametrul maxim a role bobinate 600mm (Optional- a doua statie de bobinare)

 Livrare cu:

2 Seturi de cilindrii de tipar , in set role de cerneala, 1 cilindru magnetic pentru stanta,1
cilindru pentru taiere in coli, 35 Kg de cerneala flexografica

Livrare :16-18 sapatamani de la primirea avansului


Accesorii :

 unitate de lacuire(fixata la
sfarsitul statiei de taiere livrata cu
pompa de cerneala

 uscator u.v .(single lamp system

 adaptor stante die (to enable


use of dies from other machines

 2 crush slitters.(livrat complet cu


fitinguri de aer)

 derulator extern cu masa de


innadire si ghidare de banda

 frane pneumatice cu brat de


urmarire (constant tension)

 laminator

 control automat al tensiunii

 sistem inspectie video(web viewer)

 sistem montare cliseu pe cilindri


4-9 inch

Diametru hartie
Viteza 30-50pieces/min
Tensiune/frecventa 220V/50Hz
Putere 2KW
Greutate 250 Kg
Gabarit(L*W*H) 1380*1150*2050
mm
Aer comprimat Presiune 0,6
Mpa

Debit 1m3 /min

Contor,
eliminare
coala,

eliminare
rola

Grad de utilizare:
Dimensiuni de lucru: 72 cm
Greutate: 700 kg
alimentare: 380V/50
Hz
Putere: 5,5 kW
Dimensiuni: 2550 x
1250 x
1400 mm
Disponibila: imediat
Livrabila: imediat
Garantie: 1 an
Situatia prezenta: max 15
m/min
52 x 72 cm

Dimensiuni de lucru:
Dimensiune placa incalzit 50 x 70 cm
Dimensiune placa de aseza 52 x 75 cm
Latime max folie 70 cm
Reglaj avans folie automat
Domeniu de temperatura 0-300 grade
Celsius
Reglaj temperatura Termostat
Presiunea de lucru 150 tone
Numar role folie simultan 2
Puterea instalata totala 10 kW
Greutate: 2500 kg
alimentare: 380 V/50 Hz
Putere: 3,5 kW-putere motor
Dimensiuni: 120 x 164 x 160 cm
Disponibila: Imediat
Livrabila: Imediat
Garantie: 1 an
50*70 cm

Dimensiuni de lucru
Greutate 700 Kg
Alimentare 380V/50Hz
Putere 19,2 kw
Dimensiuni amplasare 760*3000*(500-
700)mm
Puterea lampilor UV 80W/cm
Viteza max 60m/min
Livrare 30 zile
Garantie 1 an
78 cm

Dimensiuni de lucru:
Actionare electrohidraulica
Masa suflanta da, inclusiv
laterale
Programe Digitale
Fotocelule Da
inaltime top 12 cm
lungime in spatele cutitu 78 cm
lungime in fata cutitului 52 cm
sistem de presare electro-hidraulic
sistem de taiere electro-hidraulic
viteza de taiere 45 taieri/minut
precizia de taiere 0,05 mm
Greutate: 1700 kg
alimentare: 380V/50 Hz
Putere: 3,5 kW
Dimensiuni: 2 x 2 m
Garantie: 1 an
4.2. Avantajele produselor si serviciilor
Avantajul de care beneficiaza SC DAKT SRL, fiind o firma de dimensiuni mici, cu 12
angajati, il constituie usurinta adaptarii la mediul extern, organizarea foarte buna a
activitatii, importanta acordata fiecarui proiect care conduce la o planificare optima a
activitatii.
Societatea se regaseste printre putinii producatori de carton ondulat in doua straturi de
tip alimentar din zona Olteniei, consecinta a acestui fapt o reprezinta preturile practicate
pentru ambalajele produse, situate la un nivel mai scazut decat cele ale marilor firme din
acelasi sector. Politica de preturi constiutuie un element cheie al mixului de marketing
realizat de societate.
Societatea urmareste oferirea unor produse de calitate superioara si a demarat
principalele actiuni pentru obtinerea certificarii ISO 9001-2001.
Standardul ISO 9001/2001 se poate aplica in orice tip de intreprindere, indiferent de
obiectul de activitate - productie sau servicii. Acest certificat atesta indeplinirea normelor de
calitate de catre companie si ii confera acesteia recunoasterea si respectul fata de
activitatea sa la nivel international. Prin certificarea SR EN ISO 9001:2001, societatea va
oferi recunoasterea calitatii serviciilor oferite clientilor sai si va impune numele companiei pe
piata de profil, in judetul Dolj si in tara.
De asemenea experienta managementului de varf este un avantaj in acest domeniu de
activitate prin abilitatea de a contracta noi clienti si de a implementa un standard calitativ
ridicat in cadrul societatii.
Aceste lucruri fac din societate un producator serios cu avantaje considerabile in
fata noilor intrati pe piata, dar si a
celorlalti concurenti, conferindu-i o
pozitie favorabila.
SC DAKT SRL se adapteaza
la noile tendinte ale pietei ambalajelor
- prin
productia de carton ondulat si de ambalaje
din carton si hartie, materiale biodegradabile
ce protejeaza mediul inconjurator.
Ambalajele oferite de societate sunt proiectate dupa consultari realizate cu clientii si
sunt efectuate in conformitate cu solicitarile acestora.
Societatea reuseste sa implementeze datorita structurii sale flexibile, cu ajutorul
partenerilor, sisiteme si tehnologii noi care conduc la realizarea si obtinerea unui produs de
o calitate superioara
4.3. Managementul proiectului si activitatile realizate prin proiect

Sistemul de management implica achizitionarea unor echipamente noi, cu certificat


de calitate conform standardelor europene. Activitatile implicate in proiect se refera la
activitatea de achizitionare, activitatea de instalare si montare, de recrutare si instruire
personal, de punere in functiune si darea in functiune, urmand ca la final sa se realizeze
partea de promovare si de marketing.

Echipa responsabila de proiect este condusa de - responsabilul legal al proiectului


si prevede si responsabil tehnic datorita faptului ca investitia se refera cu precadere la
achizitia de utilaje si echipamenete necesare dezvoltarii tehnologiei de productie ca solutie
integrata de crestere a competitivitatii societatii, termenul de finalizare a implementarii
este de 6 luni.

Societatea se va asigura ca implementarea proiectului s-a realizat atat prin prisma


atingerii indicatorilor calitativi, cat si a celor cantitativi, iar pe parcursul integrarii investitiei in
activitatea curenta a societatii, atingerea indicatorului de eficienta la nivelul afacerii:
productivitatea, atat din punct de vedere a angajatilor, cat si a activitatii in general.

De asemenea, angajatii existenti vor fi pregatiti pentru ancorarea si pregatirea


implicarii in societatea noastra si a personalului nou generat de investitia prezentata prin
proiect. Fluxul informational va fi asigurat la toate nivelurile ierarhice tinand cont atat de
sistemul informatic de care dispune scietatea si care sta la baza implementarii eficiente a
prezentului proiect, cat si prin canale directe de informare (sedinte de informare, operative).

A.1. Activitatea de achizitionare a utilajului in proiect. Tinand seama de valoarea


estimata a contractului de achizitie, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Cap. II din
Ghidul solicitantului, 3. APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA
ACHIZITI ILE PUBLICE in cazul operatorilor economici privati - beneficiari ai POS
Cresterea Competitivitatii Economice, vor fi respectate procedurile prevazute in Normele
interne de achizitii din Anexa V la Contractul de finantare.

Aceasta activitate este, in implementarea proiectului, prima ca realizare, de


realizarea ei depinzand executarea celorlalte. Un aspect important pe care societatea
trebuie sa considere il reprezinta alegea procedurii de achizitie in raport de valoarea
contractului
Durata acestei activitati se stabileste tinand seama de asigurarea unor perioade
optime pentru participarea la procedura de achizitie a potentialilor ofertanti si termenul
mediu de livrare.

A.1.1. Subactivitatea de intocmire a documentatiei de achizitie

Pe acest proiect, activitatea de achizitie urmeaza sa se desfasoare parcurgandu-se


etapele:

* Programarea achizitiei - identificarea necesitatii

- estimarea valorii

- alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instructiuni)

* Elaborarea documentatiei de achizitie

- elaborarea caietului de sarcini

- stabilirea clauzelor contractuale

- stabilirea cerintelor minime de calificare si selectie (optional)

- stabilirea criteriului de atribuire

- reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

Elaborarea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerinte formale,


tehnice si financiare care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie si
pe baza caruia un potential ofertant isi va elabora oferta. La elaborarea documentatiei de
atribuire, in special a caietului de sarcini, se va urmari mentinerea concordantei dintre
datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrarii care face obiectul achizitiei cu datele
tehnico-financiare din proiectul cofinantat din POS CCE.

Documentatia de atribuire va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

- informatii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare);

- instructiuni privind date limita care trebuie respectate (pentru solicitarile de clarificari,
pentru depunerea ofertelor etc.) si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu
participarea la procedura de atribuire;
- optional, cerinte minime de calificare si selectie a ofertantilor cu precizarea documentelor
care urmeaza a fi prezentate de catre ofertanti pentru dovedirea indeplinirii acestor criterii;

- caietul de sarcini;

- instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si a celei


financiare, precum si cu privire la perioada minima de valabilitate a ofertelor;

- informatii detaliate si complete cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea


ofertei castigatoare (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau pretul
cel mai scazut)

- informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Modalitatea de punere la dispozitie a documentatiei de atribuire va fi mentionata in


anuntul/invitatia de participare.

Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau


lucrarilor necesare beneficiarului.cu referire la cerintele, prescriptiile si caracteristicile
tehnice ale acestora.

Criteriile de calificare si selectie reprezinta acele conditii/cerinte minime, impuse prin


documentatia de atribuire, ce trebuie indeplinite de catre ofertant, care se refera la:

- situatia personala a ofertantului;

- capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

- situatia economica si financiara a ofertantului;

- capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului;

- standarde de asigurare a calitatii;

- standarde de protectie a mediului;

- standarde referitoare la condittile de munca si de protectie a muncii.

Criteriile de calificare si selectie trebuie alese in asa fel incat sa nu fie disproportionate in
raport cu obiectul contractului.

Durata estimata a Subactivitatii A.1.1. este de 1 luna,urmand a fi desfasurata in luna


1 de la semnarea contractului de finantare.

Responsabili pentru executarea activitatii:


Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste alegerea
criteriilor de calificare, selectie si atribuire.

Responsabilul tehnic de proiect va avea competente in realizarea componentei tehnice a


caietului de sarcini.

A.1.2. Subactivitatea de derulare a procedurii de achizitie

* Anuntul/invitatia de participare

- elaborarea si publicarea anuntului de participare intr-un ziar local/national

- elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 potentiali ofertanti

- punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire - raspuns la solicitarile de clarificari

* Derularea procedurii

- primirea si inregistrarea ofertelor

- deschiderea ofertelor

- evaluarea ofertelor

- elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si de adjudecare a ofertei


castigatoare

* Atribuirea contractului

- comunicarea rezultatului procedurii catre ofertanti

- publicarea anuntului de atribuire intr-un ziar local/national

- semnarea contractului

Anuntul/invitatia de participare

Dupa finalizarea documentatiei de atribuire, beneficiarul va publica un anun de


participare intr-un ziar local/national si va transmite concomitent invitatii de participare la cel
putin 3 potentiali ofertanti. Anuntul si invitatia de participare vor avea acelasi continut, vor fi
elaborate in baza documentatiei de atribuire si vor stipula principalele reguli de participare.

Prin potential ofertant se intelege un operator economic, persoana fizica/juridica, de


drept public sau privat care ofera in mod licit pe piata, potrivit domeniului sau de activitate,
produsele, serviciile sau lucrarile care fac obiectul procedurii de achizitie respective.
Pentru a putea participa la procedura de achizitie, potentialii ofertanti trebuie sa nu
se regaseasca in niciunul din urmatoarele cazuri:

a) sunt insolvabili sau in stare de faliment sau lichidare, au afacerile conduse de un


administrator judiciar, sunt in incetare de plati, au suspendate activitatile de afaceri sau sunt
in situatii similare prevazute in legislatia nationala;

b) fac obiectul unei actiuni in justitie pentru declararea starii de faliment, lichidare,
administrare speciala sau orice alta situatie similara prevazuta de legislatia nationala;

c) au fost condamnati in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in
materie profesionala;

d) in ultimii 5 ani, au fost condamnati prin hotararea definitiva a unei instante


judecatoresti, pentru

participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda
si/sau pentru spalare de bani.

e) sunt vinovati de o grava greseala profesionala dovedita prin orice mijloace pe care
autoritatea

contractanta le poate dovedi;

f) nu si-au indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de


asigurari sociale catre

bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetele locale in conformitate


cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilite;

g) sunt vinovati de prezentarea denaturata a informatiilor solicitate de autoritatile


contractante, ca o conditie de participare la invitatia de ofertare sau contract;

h) in ultimii 2 ani nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile lor, fapt care a produs sau este de natura sa produca
grave prejudicii beneficiarilor contractelor respective, indiferent de natura finantarii acestor
contracte.

Eligibilitatea ofertantilor va fi dovedita prin anexarea la oferte a unei declaratii, prin


care se va preciza ca ofertantul nu se regaseste in niciuna dintre situatiile de mai sus.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor, mentionat in invitatia si anuntul de


participare va fi stabilit astfel incat sa permita intocmirea de oferte fundamentate tehnic si
financiar. Ofertantii sunt obligati sa-si mentina ofertele valabile pe perioada specificata in
documentatia de atribuire. Aceasta perioada trebuie sa fie suficienta pentru a permite
beneficiarului sa examineze ofertele, sa aprobe propunerea de adjudecare, sa anunte
ofertantul castigator si sa semneze contractul.
Derularea procedurii

La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie sa le inregistreze in ordinea primirii. O


oferta primita prin mijloace electronice poate fi inregistrata si analizata, dar va fi considerata
conforma numai daca este anexata, in dosarul de achizitii, in varianta originala (tiparita,
semnata si stampilata).

Vor intra in evaluarea tehnica si financiara numai acele oferte depuse in termen si ai
caror ofertanti sunt eligibili si au indeplinit criteriile de calificare si selectie, daca este cazul,
descrise in documentatia de atribuire.

Ofertele primite vor fi considerate conforme daca sunt compatibile din punctul de
vedere al valorii, al performantelor tehnice si al obiectului cu cerintele mentionate in caietul
de sarcini. Ofertele trebuie defalcate pe componente si preturi.

Atribuirea contractului de achizitie

Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, in acelasi timp, catre toti


ofertantii care au participat la procedura si va publica un anunt de atribuire intr-un ziar
local/national.

Contractul trebuie sa fie incheiat in forma scrisa in doua exemplare originale, semnat de
ambele parti, stampilat si datat. Contractul trebuie sa fie valabil pe o perioada suficient de
mare, astfel incat sa se permita implementarea proiectului in conformitate cu datele din
contractul de finantare, cu documentele anexate acestuia si cu graficul de implementare
tehnico-financiara a proiectului.

Contractul trebuie sa mentioneze datele de identificare ale celor doua parti


semnatare, obiectul, valoarea si durata contractului, termene clare si ferme pentru livrarea
bunurilor/prestarea serviciilor/ executia lucrarilor, contul in care se vor face platile. Vor fi
prevazute in mod expres conditii referitoare la livrare, montaj, punere in functiune, receptie,
standarde de calitate, service, garantii etc.

Durata estimata a Subactivitatii A.1.2. este de 1 luna, de la luna 1 la 2, urmand a fi


finalizata la finalul lunii 2.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal de proiect, care va avea competente in ceea ce priveste asigurarea


desfasurarii conforme a procedurii de achizitie, de incheierea legala a contratului de
furnizare.

Responsabilul tehnic de proiect va avea competente in verificarea conformitatii specificatilor


tehnice prevazute.
Responsabilul financiar de proiect va verifica respectarea legalitatii cheltuielilor, daca
acestea se incadreaza in limitele prevazute in bugetul aprobat.

A.1.3. Subactivitatea de livrare si receptie a utilajului

Termenul de livrare pentru echipamentele contactate este de pana la 18-20 saptamani (


5 luni). Durata acestei activitati a fost stabilita tinand seama de aceste aspecte.

Livrarea va fi efectuata, in conformitate cu prevederile contractuale, de catre furnizor la


sediul beneficiarului. La livrare se va verifica conformitatea tehnica dintre oferta si produsul
efectiv livrat si se vor intocmi documentele contabile necesare pentru luarea in evidenta a
acestora.

Durata estimata a Subactivitatii A.1.3. este de 5 luni, de la luna 3 la 7,urmand a se


incheia la finalul lunii 7.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal, care va efectua formalitatile si documentatia necesara.

Responsabilul tehnic, care va inspecta conformitatea tehnica si functionalitatea utilajului.

Responsabilul financiar, care urmeaza a inregistra in evidenta contabila a firmei utilajul


achizitionat.

A.2. Activitatea de instalare si montare a echipamentelor, in vederea integrarii


efective in fluxul de productie al intreprinderii. Aceasta presupune atat montarea la locul de
productie cat si realizarea de probe tehnologice care sa confirme caracteristicile tehnice ale
echipamentului.

Va fi ulterioara activitatii A1 si se va desfasura la sediul societatii. Montarea echipamentelor


se va realiza de catre perosnal specializat din partea furnizorului, asistat de persoane din
partea societatii.

Durata estimata a Subactivitatii A.2. este de 2 saptamani, urmand a se realiza in


primele 2 saptamani ale lunii 8.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal, care se va ocupa de planificarea activitatii, aceasta efectuandu-se


imediat ce echipamentul a fost livrat.

Responsabilul tehnic, care va urmari desfasurarea operatiilor de montaj.

Responsabilul financiar, care urmareste efectuarea platile ce decurg din aceasta activitate,
in special pentru instalarea si montajul care nu sunt asimilate livrarii echipamentelor .
A.3. Activitatea de recrutare, instruire si pregatire a personalului, are drept scop
asigurarea unui nivel de pregatire pentru acele persoane care vor fi in mod direct implicate
in utilizarea utilajului. Activitatea de pregatire va fi realizata de catre furnizorii utilajului.

Proiectul urmareste crearea pe termen nedeterminat a inca 5 locuri de munca.


Angajarea pe aceste posturi se va face cu respectarea legii, a principiului transparentei si a
egalitatii de sanse. Activitatea de recutare se va face cu implicarea AJOFM Dolj si va
cuprinde urmatoarele etape:

 Anunt de recrutare personal, pe specializari, in ziar local si la sediul AJOFM Dolj

Prima etapa in recrutarea personalului este efectuate procedurilor de publicitate si


informare cu privire la oportunitatea de angajare. Astfel vor fi publicate anunturi in ziare de
circulatie locala in care vor fi mentionate posturile care urmeaza a fi scoase la concurs. In
paralel va fi comunicat AJOFM Dolj numarul si tipul de posturi, identificat prin Calsificare
COR, necesar pentru completarea structurii de personal.

Sunt necesare:

Nr. crt. Denumirea postului Nr. angajati


1
2
3

 Analiza CV-urilor primite si programarea interviurilor persoanelor selectate

Dupa primirea CV-urilor persoanelor interesate, vor fi selectate acelea care corespund
din punct de vedere al cerintelor solicitate. In aceasta etapa se va acorda o atentie sporita
respectarii egalitatii de sanse intre barbati si femei, mai ales in ceea ce prineste selectarea
potentialilor candidati.

In urma acestei activitati vor fi programat la interviuri persoanele selectate si cele


repartizate de catre AJOFM Dolj.

 Sustinerea interviurilor

In aceasta etapa candidatii selectati vor sustine interviuri cu reperezentantii


beneficiarului. Ca urmare a acestei activitati vor fi identificati angajatii care corespund
cerintelor angajatorului.

In cadrul interviului vor fi analizate si evaluate cunostintele teoretice si abilitatile de


comunicare. Tot in cadrul acestei probe pot fi organizate si probe practice pentru evaluarea
aptitudinilor specifice. In urma interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 10,
notele obtinute fiind trecute intr-un proces-verbal special realizat pentru aceasta proba, care
va fi semnat de catre toti membrii Comisiei de examinare si angajare.
 Selectarea viitori angajati

Candidatii calificati sunt obligati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile


calendaristice de la data luarii la cunostinta. In cazul neprezentarii la post, la termenul
stabilit, postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane reusita la
concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.

Angajarea candidatilor admisi se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare,


fiind supusi unei perioade de proba de 30 zile calendaristice pentru functiile de executie
conform art. 31 alin. (2) si 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere conform
art. 31 alin. (1), Legea 53/2003 - cu modificarile si completarile ulterioare, Codul Muncii.
Daca la sfarsitul perioadei de proba, persoana angajata s-a dovedit corespunzatoare,
angajarea va fi definitivata de la data inceperii perioadei de proba.

Instruirea si pregatirea personalului va avea drept obiectiv familiarizarea lucratorilor cu


noul utilaj si pregatirea acestora in protectia muncii. Activitatea de instruire si pregatire a
personalului va fi efectuata de personal specializat din partea furnizorilor.

Durata estimata a Activitatii A2 este de 2 luni, urmand a fi implementata intre Luna 7 si


luna 8.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal, care va realiza analiza CV-urilor, sustinerea interviurilor si selectarea


viitorilor angajati.

Responsabilul tehnic, care va participa la sustinerea interviurilor si va supraveghea procesul


de instruire si modul cum lucratorii au dobandit deprinderile necesare.

A.4. Activitatea de punerea in functiune a echipamentelor si utilajelor, se dau in


folosinta echipamentele si utilajele, urmand a fi utilizate in activitatea de productie
realizandu-se produsele specifice firmei, in cadrul unui flux prezentat detaliat in cadrul
planului de afacere.

Durata estimata a Activitatii A4 este de 1 sapatamana luna de la instalarea si montajul


fiecarui echipament, insa avand in vedere ca activitatea A.2. se realizeaza pe parcursul a 5
luni si activitatea A4 urmeaza a fi implementata intre Luna 2 si luna 6.

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul tehnic, care urmareste utilizarea echipamentelor in procesul de produtie.

A.5. Activitate de promovare si marketing, conceputa ca o activitate cu caracter


de permanenta.

A.5.1. Subactivitatea de promovare a proiectului


 Redactarea materialelor ce urmeaza a fi imprimate pe pliante, cataloage,
anunturi. Publicarea anunturilor de incepere a proiectului - materialele vor fi
concepute in vederea evidentierii punctelor tari ale tehnologiei de productie si a
avantajelor competetive ale produselor realizate.

 Contactarea unei firme pentru realizarea pliantelor, cataloagelor si a materialelor


promotionale - realizarea materialelor va fi efectuata de o societate specializata
pentru asigurarea unei calitati optime.

 Distribuirea pliantelor, cataloagelor si efectuarea promovarii - promovarea


imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin
distribuirea de materiale promotionale (pliante, cataloage), cu ocazia anumitor
evenimente - conferinte, simpozioane, congrese, intalniri cu oameni de afaceri.

A.5.2. Subactivitatea de marketing a societatii

Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de
materiale promotionale (pliante, cataloage de produse, oferte de preturi) cu ocazia anumitor
evenimente - targuri, expozitii, intalniri cu oameni de afaceri.
In cadrul strategiei publicitare, un rol important il detine identificarea esentei mesajului
publicitar si alegerea mediului de transmitere. Printre mijloacele mass-media la care a
apelat societatea, se afla reviste adresate unor grupuri tinta, ziarele cotidiene, publicitatea
radio. De mentionat si cu un efect asupra actiunilor de promovare, este faptul ca societatea
este membra a Asociatiei Tipografilor
Cu un efect promotional incontestabil, societatea a recurs si la actiuni de promovare a
vanzarilor, prin reducerile de preturi(tarife) si vanzarile grupate, asteptate sa sprijine in
anumite perioade volumul desfacerilor sau sa vina in completarea actiunilor de publicitate.
De asemenea, de notat este faptul ca societatea noastra a apelat si la o promovare prin
prisma marketingului direct, reprezentat in mare masura de promovarea electronica. Pentru
aceasta, societatea a colabrat cu o agentie specializata - o "solutie externa" care furnizeaza
solutii intergrate de comunicare. Pagina electronica prin intermediul careia de efctueaza
promovarea produselor se regaseste la adresa www.flypack.ro.

Durata estimata a Activitatii A5 este de 8 luni, urmand a se desfasura pe parcursul


implemetarii proiectului, suprapunandu-se cu realizarea celorlalte activitatii .

Responsabili pentru executarea activitatii:

Responsabilul legal, care urmareste contactarea furnizorului de materiale si utilizarea


instrumentelor de marketing.

Responsabilul financiar, care urmareste elaborarea documentatiei necesare

4.4. Planul de finantare a investitiei:


lei

Finantat din : Costul total al


Contributie Contributie elementului
Elementul de cost proprie finantare
nerambursabila

4.5. Programul de punere in functiune

Proiectul prezent se refera la achizitia unui utilaj necesar pentru optimizarea si


eficientizarea activitatii desfasurate. Operatiunile necesare pentru realizarea proiectului se
refera la achizitia utilajului, instruirea personalului privind functionarea lui si la actiunile de
promovare si marketing.

Operatiunea L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8

5. PLANUL OPERATIONAL

5.1. Descrierea produselor oferite.

Tinand cont de cele doua activitati distincte dezvoltate de societate, principalele produse si/
sau servicii realizate de S.C. DAKT S.R.L. :
 Activitatea de Tipografie
o Afise, pliante publicitare.
Afisele si pliantele publicitare se pot confectiona din:

- hartie dublucretata (gramaj 90 - 250 gr/mp)

- hartie autocolanta

- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)

- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)

- pentru afise si pliante publicitare de dimensiuni reduse (maxim A4), tiparit maxim 2
culori se poate folosi hartie offset (gramaj 60 - 80 gr/mp)

Imprimarea se face cu 1 - 5 culori, fata-verso, in functie de macheta grafica si de cerintele


clientului.

Afisele si pliantele publicitare se pot infolia fata-verso si se pot plia in functie de cerintele
clientului.

o Mape
Mapele se pot confectiona din:

- carton duplex lucios si semi-lucios (gramaj 230 - 300 gr/mp)


- carton STROMCARD, grad de albire ridicat (gramaj 200 - 290 gr/mp)
- hartie dublucretata (gramaj 200 - 300 gr/mp)
o Produse papetarie, caiete, tipizate
Produsele de papetarie se confectioneaza din:
- INTERIOR - hartie offset (gramaj 50 - 60 gr/mp)

- COPERTA - hartie offset (gramaj 180 gr/mp) pentru


monocromie
- carton duplex (gramaj 220 - 250 gr/mp) pentru
policromie
- hartie dublucretata (gramaj 170 - 220 gr/mp) pentru policromie
Pentru blocurile de desen format A3 si A4: - COPERTA - carton duplex 230 gr/mp
- INTERIOR - hartie offset 80 gr/mp
Formularele tipizate se pot confectiona din:
- hartie offset (50 - 80 gr/mp)
- hartie autocopiativa (3 culori - alb, verde, roz)
Formulare tipizate se pot lega in carnete, registre de diferite dimensiuni cu coperti de
diferite grosimi (mucava, carton), caserare cu imitatie piele, DCL tiparit sau nu.
Formularele tipizate se pot inseria cu maxim 7 cifre si se pot perfora pentru desprinderea cu
usurinta de cotor.
o Calendare
Calendarele de perete se confectioneaza cu sau fara
personalizare, in functie de cererea clientului. Imprimarea se face
pe hartie dublucretata, gramaj 130 - 200 gr/mp, cu 1-5 culori
(triptic, floral, peisaj, imagini Craiova, picturi, etc). Calendarele se
pot executa cu 6/12 file. Prinderea se face prin arc sau lipire cu
perforeu.

Calendarele piramida si calendarele de buzunar se


confectioneaza cu sau fara personalizare, in functie de cererea
clientului din carton duplex (gramaj 230-270 gr/mp), StromCard
(grad de albire ridicat, gramaj 200-220 gr/mp). Calendarele
piramida pot fi simple (piramida) sau cu suport piramida cu 6/12
file, prindere cu arc. Imprimarea se face cu 1-5 culori.

o Etichete (policromie, laminare fata verso)


 Activitatea de productie a cartonului ondulat si a ambalajelor
o Carton ondulat in 2 straturi cu ondula tip B,C,E
Este alcatuit din doua straturi de hartie:
 unul de tip testliner sau kraftliner, denumit capac, alb sau natur,
 celalalt de tip fluting denumit strat ondula; in functie de marime,
ondula poate fi de tip B, C sau E.
Cele doua straturi sunt unite prin linii de lipire intre varfurile ondulelor sau capac. Cartonul
ondulat de tip II se prezinta sub forma de role cu o latime de la 800 mm la 2100 mm si o
greutate de la 30 kg/rola pana la 250 Kg /rola, in functie de tipul de hartie si de ondula.

o Ambalaje confectionate din carton duplex si carton ondulat


 Cutii clasice (FEFCO 0201) confectionate din placi de carton
ondulat de diferite tipuri, neimprimate sau imprimate flexografic pana la 4 culori, cu
capac exterior alb sau natur, si sunt destinate ambalarii unei game variate de
produse: produselor alimentare, bauturi alcoolice si nealcoolice, diferite aparate de
telecomunicatii si electronice, materiale de constructii etc.
 Cutii stantate  realizate prin stantarea placilor de carton ondulat de
diverse dimensiuni, ambalaje complexe, cu capac albit sau natur, imprimate
flexografic cu pana la patru culori; acestea au o larga arie de utilizare, putandu-se
ambala atat obiectele de uz casnic de mici dimensiuni, cat si produse electrocasnice
voluminoase, bauturi si tigari, produse alimentare de diverse tipuri: fructe si legume,
pizza, dulciuri, produse de patiserie, cafea, biscuiti etc.
 Cutii caserate  confectionate din carton ondulat caserat cu carton
duplex de diferite gramaje de la 225 pana la 350 gr/mp cu spate gri sau diverse
suporturi de hartii si cartoane tipografice, imprimate in policromie pana la 4+2 culori
speciale, destinate ambalarii articolelor de uz casnic, in diferite ramuri ale idustriei
alimentare, etc.
5.2. Descrierea fluxului tehnologic.

A. Flux tehnologic pentru activitatea de tipografie poate fi descris dupa


cum urmeza :

I. ACCEPTAREA COMENZII

. Analizarea cerintei clientului

. Informatii privind produsul (dimensiune,forma, felul si calitatea


materiei prime dorita pt. confectionare, imaginea, culoarea si tirajul
pt. respectivul produs)

. Verificarea daca firma este capabila sa raspunda cerintelor clientului

. Calculatia de costuri

. Calculatia de pret

. Comunicarea catre client a pretului si termenul de executie

. Realizarea machetei grafice

. Efectuarea si acceptarea "BUN DE TIPAR,,

. Analiza unui eventual contract

. Stabilirea termenelor de plata

II. LANSAREA COMENZILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE NECESARE


. Verificarea stocului

. Analizarea ofertelor de preturi de la furnizori

. Efectuarea comenzilor pt. necesarul de materii prime si materiale

III. PLANIFICAREA PRODUCTIEI

Deschiderea comenzii interne care cuprinde :

- tipul de materie prima ce trebuie folosita - cantitatea


- formatul de tipar
- utilajul pe care se tipareste
- data inceperii executiei

IV. FABRICAREA PRODUSELOR

o Realizarea filmului

o Transpunerea lui pe placa


o Tiparitul

o Taierea, ajustarea

o Legarea sau inserierea (depinde de fiecare produs in parte )

V. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA A PRODUSULUI FINIT

VI. AMBALARE SI LIVRARE

VII. INTOCMIREA FACTURII CATRE CLIENT

Aparatura ante proces tehnologic:

- Calculatoare
echipate
corespunzator
tipografiei

- Rama
developat filme

Masini tiparit:
- Heidelberg,
tipar
policromie,
format 35x50

- KBA, tipar
policromie,
format 50x70

- Adast, tipar
offset, format
43x61

- Riso RP3100,
tipar offset,
format 21x42

- Masina de
liniat din bobina

Utilaje finisare:

- ghilotina 3
cutite

- ghilotina 1 cutit

B. TEHNOLOGIA DE FABRICARE A CARTONULUI ONDULAT

Cartonul ondulat se obtine printr-o tehnologie speciala, care consta din mai multe faze:

o conditionarea hartiilor,

o ondularea hartiei miez,


o aplicarea adezivului,
o lipirea hartiei capac,
o uscarea,
o finisarea cartonului rezultat.

Toate aceste faze se realizeaza pe masina de carton ondulat. Aceasta masina are in
componenta o parte umeda si o parte uscatoare, precum si niste instalatii-anexa.
Partea umeda cuprinde: derulatorul, preincalzitorul, grupul de ondulare si grupul de lipire.
Partea uscatoare este alcatuita din: masa uscatoare, cutitele de taiere si dispozitivele de
preluare a formatelor.
Instalatiile-anexa cuprind: sistemul de alimentare cu abur si de evacuare a condensului, de
alimentare cu energie electrica, de actionare-sincronizare, instalatia de ungere, de vacuum,
de ventilatie, de preparare a cleiului de amidon etc.

Partea umeda

Derulatorul realizeaza alimentarea continua cu hartie a masinii si permite tensionarea


controlata si uniforma a benzii de hartie inainte de intrarea in grupul de ondulare.

Preincalzitorul conditioneaza hartiile miez si capac prin cresterea controlata a


temperaturii, pentru ca acestea sa se comporte corespunzator in procesul de ondulare si
lipire. Transferul de caldura se realizeaza prin contactul direct al hartiei cu suprafata
valturilor metalice, incalzite cu abur
la 12-16 at.

Grupul de ondulare reprezinta


cea mai importanta parte a masinii
de carton ondulat pentru ca de
modul sau de actionare depind
calitatea cartonului ondulat si
productivitatea masinii. Fiecare grup
de ondulare este dotat cu un pod de
depozitare si transportare a
cartonului tip II. Podul masinii
permite grupului de lipire sa
functioneze cu viteza diferita de cea
a grupului de ondulare, in situatia alimentarii defectuoase a masinii cu hartie sau aparitiei
unor discontinuitati de functionare.

Grupul de lipire are rolul de a depune adeziv pe varful ondulelor cartonului tip II care
soseste de la grupul de ondulare.

Partea uscatoare

Masa uscatoare are rolul de a indeparta excesul de umiditate din carton si de a


consolida lipiturile incepute in grupurile de ondulare si lipire.

Dispozitivele de taiere sunt reprezentate de: cutitul de debitare a marginilor cartonului,


cutitul de taiere in lungime si cutitul de taiere transversala.

Dispozitivele de preluare a formatelor sunt prevazute cu benzi incetinitoare, care


dirijeaza placile de carton spre mesele de stivuire, dupa care acestea ajung pe o masa cu
role, unde se alcatuiesc pachete de placi dintr-un numar prestabilit de formate. Pachetele
de placi rezultate sunt apoi evacuate pe mesele de asteptare laterale, de unde, ulterior,
sunt dirijate dupa necesitati.
ALCATUIREA CARTONULUI ONDULAT

Pentru fabricarea cartonului ondulat se folosesc trei semifabricate:

 Hartia strat ondulat (hartia miez). Hartia miez este de patru tipuri: Fluting,
Kemifluting, Wellenstoff si Schrenz.

 Hartia strat neted (hartia capac). Hartia capac este de patru tipuri: Testliner , White
Top Testliner , Ecokraft , Kraft.

 Adeziv (clei de amidon).

Note:
Fluting (F) = hartia strat ondule, hartia miez;
Schrenz (S) = sorturi inferioare de hartie miez si capac fabricate din maculatura;
Wellenstoff (W) = sortiment din hartie miez fabricat din maculatura;
Testliner natur (T) = hartie capac fabricata din maculatura fractionata sau cu adaos major
de maculatura, care raspunde unor caracteristici impuse; poate fi mono sau multi strat, in
ultimul caz cu stratul de fata din celuloza naturala sau albita;
White Top Testliner (A) = hartie capac inalbita (pentru stratul de fata al cartonului);
Ecokraft (EK) = hartie capac ecologica din maculatura cu o cantitate de celuloza sulfat mai
redusa (alternativa romaneasca la Kraft);
Kraft (K) = hartie capac din celuloza sulfat ( Kraftliner);

TIPURI DE CARTON ONDULAT


Clasificarea cartonului ondulat are la baza mai multe criterii, dintre care cele mai importante
sunt destinatia ambalajului, tipul cartonului ondulat si marimea ondulei.

 Tinand cont de scopul ambalajului obtinut in urma procesarii cartonului ondulat se


deosebeste ambalajul de transport, de desfacere si de prezentare.

 In functie de numarul de straturi de hartie, se deosebesc mai multe tipuri de carton


ondulat: tip II, III, V, VII, denumite si CO2, CO3, CO5, CO7.

o tipul II - este compus dintr-un capac si o hartie miez, unite prin linii de lipire
intre varfurile ondulelor si capac;

o tipul III - este compus dintr-un strat ondulat, prins intre doua straturi netede;

o tipul V - este compus din doua straturi ondulate si trei straturi netede;

o tipul VII - este compus din trei straturi ondulate si patru straturi netede.

 Un alt criteriu de clasificare este marimea ondulelor, definita prin inaltimea(h) si pasul(p)
ondulei din hartia miez. Din acest punct de vedere se deosebesc ondule de marimi:

o mari: tip C tip A;


o medii: tip B ;

o fine: tip E;

o microondule: tip N, tip F.

Cartonul ondulat tip II produs de societate poate avea ondule de tip B, C sau E.

Caracteristici de baza :

 tip ondula si numar straturi

 rezistenta cartonului (g/cm)

 rezistenta la plesnire (kPa)

 umiditate : 8-12%

Caracteristici fizico-mecanice:
Masa
1. Tip II: 180 - 470 g/mp
Rezistenta la plesnire
1. Tip II: 200 - 400 kPa
Umiditatea
8-12 %

Produsele finite obtinute prin procesarea cartonului ondulat sunt ambalajele, in


majoritate cutii, intr-un numar foarte mare de tipuri si dimensiuni. Se pot realiza si ladite, cat
si accesorii de prezentare, displayere.

Toate tipurile de ambalaje se pot realiza in orice sistem constructiv. Asamblarea cutiilor
se face prin capsare, lipire sau auto-asamblare.

Pentru realizarea ambalajelor din carton se executa o serie de operatii in vederea


prelucrarii acestuia:

 TAIEREA

 CASERARE  lipirea unei suprafete mari, tiparite, pe o suprafata mai dura.


 Se introduce cartonul in spatiul destinat acestuia pe benzile
transportoare, de unde va fi preluat de primul set de valturi, acestea conduc
cartonul la al doilea set de valturi, unde are loc impregnarea cu adeziv;

 Hartia ce trebuie caserata este introdusa in suportul destinat


acesteia, de unde va fi preluata de al treilea set de valturi, impreuna cu cartonul
impregnat cu adeziv, din acest moment incepe caserarea propriu-zisa;

 Cartonul si hartia care au fost caserate trec prin alte trei


randuri de valturi care exercita o forta de presare asupra hartiei si cartonului
pentru o mai buna uniformizare;

 Adezivul ce impregneaza cartonul se depoziteaza in cutia


aflata deasupra suportului de hirtie, de unde ajunge apoi la al doilea rind de
valturi, printr-un set de conducte de distribuire, debitul adezivului se poate regla
din caneaua aflata in spatele suportului de hirtie; surplusul de adeziv de pe
valturi este colectat intr-o cuva aflata sub valturile de ungere; eliminarea
surplusului din cuva se va efectua prin deschiderea canelei aflate sub cuva.

 BIGUIRE  Bigul este urma dupa care se indoaie o hartie sau un carton. Ca
indoirea sa fie facuta in conditii optime, fara sa apara defecte sau crapaturi, masina
de biguit preseaza o urma care face ca tiparitura sa se indoaie perfect.

 STANTARE  Prin stantare putem da forma dorita unei mape, unui catalog tiparit
sau serigrafiat. Stantarea unui carton il transforma intr-o cutie de dimensiunile dorite.
Practic, prin stantare se poate realiza orice forma.

Pe langa acestea , se mai executa si operatii de imprimare prin policromie, operatii de


liniere, operatii de lipire si operatii de laminare. Unele dintre acestea se executa si in cazul
produselor realizate in tipografie, fiind folosite aceleasi utilaje si echipamente.

Pe plan international s-a adoptat o codificare specifica industriei cartonului, respectiv


tipurilor constructive ale cutiilor din carton ondulat, clasificare realizata de catre Federatia
Europeana a Producatorilor de Cutii de Carton Ondulat (FEFCO)*, infiintata in anul 1952, cu
sediul la Bruxelles, guvernata de legiile belgiene. Aceasta clasificare s-a realizat pentru a
veni spre intampinarea clientilor.
5.3. Productia preconizata

5.4. Costuri operationale si costuri de intretinere

6. ANALIZA PIETEI

6.1. Clientii existenti:

Clientii firmei au fost dintotdeuna interesati de relatii traditionale care sa contribuie la


dezvoltarea afacerilor si sa ofera o anumita certitudine in mediul in care activeaza
societatea. Calitatea a fost mereu un atribut al pietei, clientii fiind mereu interesati de
raportul calitate / pret.

Produsele si serviciile oferite de societatea noastra reprezinta solutii elaborate dupa


solicitarile clientilor si dupa consultarile cu acestia, dar si dupa o analiza elaborata a
tendintelor pietei.

Principalii clienti cu care firma a dezvoltat relatii de durata in baza contractelor ferme si
care reprezinta o axa de stabilitate pentru strategia de dezvoltare intreprinsa de firma, sunt :

- S.C. PAN GRUP S.A.

- S.C. AGRESIVE TRADING GRUP S.R.L.


- S.C. CASA 9 S.R.L.

- S.C. TEHNO CORE S.R.L.

- S.C. EMCRIL PLANT S.R.L.

De asemenea, pe langa aceste nume, in viitor vor exista si alti clienti de talie mare ca
urmare a imbunatatirii tehnologiei de productie, insa sectorul de activitate nu se va
modifica.

Intreg portofoliul de clienti actual ramane valid si pentru viitor pentru ca fiecare client in
parte reprezinta un beneficiu important pentru societatea noastra.

Societatea noastra are o politica de dezvoltare formulata prin obiective pe termen lung
in ce priveste cresterea cotei de piata detinute prin cresterea numarului de clienti.

De aceea, pe viitor isi propune sa dezvolte actualul portofoliu si sa ofere actualilor clienti
produse calitative.

6.2. Concurenta - Avantaje competitive:

Dintre firmele concurente existente pe piata de profil, amintim:


SC CRAIPACK COMMERCIAL SA ofera clientilor sai solutii de amba
competitive, de peste 10 ani.
Experienta acumulata in acesta perioada vine ca o garantie
calitatiiproduselor oferite si se reflecta in timpii de executie redusi, in pretu
competitivesi mai ales in grija deosebita manifestata fata de fiecare client.
SC CRAIPACK Analiza indicatorilor la anul 2006 reflecta dificultatile de coordonare si urma
COMMERCIAL SA a activitatii. Astfel, cu o crestere importanta a cifrei de afaceri, rezultatul ne
exercitiului este in scadere fata de anul precedent, o consecinta directa a cres
cheltuielilor.

Detalii de identificare CRAIPACK COMMERCIAL SA.


Cod Unic de Inregistrare RO 17115862
Nr. Inmatriculare J16/65/2005
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2121

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton

Aceasta clasa include:


- fabricarea hartiei si cartonului ondulat;
- fabricarea ambalajelor din hartie sau carton ondulat;
- fabricarea ambalajelor din carton pliabil;
- fabricarea ambalajelor din carton rezistent;
- fabricarea altor ambalaje din hartie si carton;
- fabricarea sacilor si pungilor de hartie;
- fabricarea dosarelor de birou si a articolelor similare.
Aceasta clasa exclude:
- fabricarea plicurilor;
- fabricarea articolelor din pasta de hartie sau carton, prin presare sau mulare (de exemplu
cofraje de oua)

An Cifra Grafic Profit Grafic Angajati


Bilant Afaceri (RON)
(RON)
2006 1 816 103 52 234 50

2005 886 251 56 582 40

Societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri, pe fondul unor reduce


de personal, reusind insa sa mentina nivelul profitului.

SC FULGA PROD SRL

Detalii de identificare FULGA PROD SRL.


Cod Unic de Inregistrare RO 6590776
Nr. Inmatriculare J16/3291/1994
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2121

Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton


An Cifra Grafic Profit Grafic Angajati
Bilant Afaceri (RON)
(RON)
2006 350 550 478 5

2005 316 328 469 21

2004 122 568 114 21

2003 89 644 120 24

Societatea furnizeaza clientilor o gama variata de produse - papetarie


pentru birou, dosare, registre, bloc notes, agende, calendare, felicitari -
satisfacand astfel o paleta larga de nevoi, toate acestea insa devenind practic
SC PINTEXIM SRL si un dezavantaj atunci cand se pune problema urmaririi activitatii si produselor
care nu aduc firmei beneficiile.
Detalii de identificare PINTEXIM SRL.
Cod Unic de Inregistrare RO 5469777
Nr. Inmatriculare J16/711/1994
Domenii de activitate principale
Cod CAEN 2123

Fabricarea articolelor de papetarie

Aceasta clasa include:


- fabricarea hartiei de tiparituri si de scris, gata pentru utilizare;
- fabricarea hartiei de imprimanta;
- fabricarea hartiei de copiat, gata pentru utilizare;
- fabricarea indigoului si a hartiei sablon, pentru multiplicat;
- fabricarea hartiei de lipit sau adezive, gata pentru utilizare;
- fabricarea plicurilor si a cartilor postale;
- fabricarea cutiilor, mapelor, truselor pentru scris, continand hartie de scris asortata
An Cifra Grafic Profit Grafic Angajati
Bilant Afaceri (RON)
(RON)
2006 4 145 930 514 333 48

2005 3 101 265 232 398 45

2004 3 446 581 23 906 49

2003 3 341 934 112 289 48

Societatea a reusit sa se pozitioneze bine in piata, intr-un timp relativ scurt


realizand o buna coperare cu clientii.

SC INTERPA PROD SRL Firma, cu o dimensiune considerabila intampina greutati in adaptarea rapid
cerintele pietei mereu in schimbare.

Detalii de identificare INTERPA PROD SRL.


Cod Unic de Inregistrare RO 6780614
Nr. Inmatriculare J16/3536/1994
Domenii de activitate principale

Cod CAEN 2123

Fabricarea articolelor de papetarie


An Cifra Grafic Profit Grafic Angajati
Bilant Afaceri (RON)
(RON)
2006 4 455 949 834 493 53

2005 4 446 702 356 336 53

2004 4 169 228 297 423 53

2003 5 574 702 444 939 60

Companie - localizata in Craiova, judetul Dolj, si infiintata in anul 1991 -


produce o gama larga de ambalaje de carton ondulat, pliante, carti, reviste, plicu
servicii tipografice.

SC POLICROM SRL Punctele slabe ar putea fi reprezentate de faptul ca o firma mare si care e
pe piata de foarte mult timp intampina greutati in a-si adopta strategia la schimba
actuale de pe piata.

Din analiza realizata la anul 2006 se poate observa o scadere considerabi


cifrei de afaceri, rezultata din scaderea concomitenta a cheltuielilor , dar s
veniturilor.

Detalii de identificare POLICROM SRL.


Cod Unic de Inregistrare RO 2313136
Nr. Inmatriculare J16/703/1991
Cod CAEN 2222

Alte activitati de tiparire n.c.a.

Aceasta clasa include:


- tiparirea de reviste si de alte periodice, carti, brosuri, partituri si manuscrise muzicale,
harti, atlase, afise, cataloage publicitare, prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre
postale, timbre fiscale, bilete de banca, cecuri, registre, albume, jurnale de zi, calendare,
formulare administrative si alte materiale imprimate comerciale, hartie de scris cu antet
personal si alte tiparituri (de ex. etichete de plastic, pungi de plastic si placi de sticla,
articole din metal), cu ajutorul presei de tipar inalt, la offset, prin fotogravura, imprimare
flexografica, tiparire de pe ecran si cu alte prese de tiparit, masini de multiplicat, imprimante
de calculator, masini de tiparit in relief, fotocopiatoare si termocopiatoare.
Aceasta clasa exclude:
- tiparirea etichetelor;
- editarea
An Cifra Afaceri Grafic Profit Grafic Angajati
Bilant (RON) (RON)
2006 1 628 962 9 890 43

2005 1 845 749 8 384 48

2004 1 840 085 12 341 51

2003 1 606 041 44 891 52

6.3. Piata de desfacere. Prognoza cererii.

PIATA AMBALAJELOR

Astazi, ambalajul este considerat un concept multifunctional si deschis care prin


dezvoltarea inovativa trebuie adapat noilor cerinte ale pietei.
Pentru intreprindere este necesara gasirea unui ambalaj individual optim pentru
fiecare produs in parte.
Ambalajul se dovedeste a fi un element de legatura integral pentru organizarea
produsului si pentru un marketing de succes al produsului. De asemenea, organizarea
sistemului produs - ambalaj necesita o gandire complexa precum si utlizarea unor
metode sistematice, inovative si orientate.
Cresterea volumului productiei industriale si alimentare, aparitia de noi materii prime,
materiale si tehnologii, intensificarea comertului intern si international au generat preocupari
sporite pentru gasirea de noi solutii, reconsiderandu-se raporturile de interdependenta
producator-consumator, primul trebuind sa tina seama in masura tot mai mare de cerintele
celuilalt.
Afacerile din retail se dezvolta pe fondul consumului tot mai mare al populatiei. Astfel
romanii au cumparat in primele patru luni ale anului 2008 cu peste 18% mai multe produse
alimentare si nealimentare decat in aceeasi perioada din 2007.
In directionarea productiei si consumului de ambalaje, un rol de frunte revine
cresterii continue a necesarului de marfuri al populatiei.
La nivelul actual de dezvoltare a productiei si schimbului mondial de marfuri, peste
90%, din marfuri necesita ambalaje; acestea evidentiaza implicatiile cresterii necesarului de
marfuri pentru populatie cu structura si dimensiunile productiei nationale si mondiale de
ambalaje.
Noua optica asupra ambalajului, impusa de eliminarea barierelor dintre producator si
consumator si amplificarea pe aceasta baza a functiilor si caracteristicilor ambalajelor, a
obligat la o abordare si fundamentare a calitatii acestora in baza unor conditii indispensabile
pe care ele trebuie sa le indeplineasca si care au atat un caracter obiectiv (protectia fizico-
mecanica), cat si unul subiectiv.
Piata romaneasca a ambalajelor se afla in plina dezvoltare. Puterea de cumparare a
romanilor s-a dovedit ca are o singura tinta: produsele cu etichete sau ambalaje cat mai
estetice.
Odata ce economia a inceput sa miste din degete, revenindu-si greu din paralizia
facuta pe fond de neadaptare la capitalism, producatorii romani au invatat ca oricat de bune
ar fi propriile produse, fara un ambalaj atragator, tot efortul se dovedeste a fi in zadar.
Specialistii din piata sustin in prezent ca productia de ambalaje este inca redusa
comparativ cu media inregistrata in Uniunea Europeana, dar ea va avea un trend crescator,
ajutata in principal de cresterea veniturilor populatiei, care a devenit mult pretentioasa
preferand produsele cu ambalaje cat mai atragatoare.
In 2006, industria alimentelor si a bauturilor a detinut primul loc in topul industriilor
care au pus pe piata ambalaje, cu un procent de 60% din totalul ambalajelor, la o distanta
considerabila de industria materialelor de constructii, reprezentate de 12%.
.
Potrivit normelor comunitare, Romania
trebuie sa se ingrijeasca pentru ca
producatorii de ambalaje, indiferent de natura
acestora, sa recupereze minimum de
jumatate din ambalajele puse in circulatie.
Astfel, fiecare producator ar trebui sa
declare autoritatilor in fiecare luna cantitatea
de deseuri pe care au lansat-o pe piata. In
acelasi timp, tara noastra trebuie sa faca
dovada recuperarii a cel putin 50% din
deseuri si sa recicleze 25% din acest volum
pentru fiecare tip de ambalaje.
Ponderea cea mai importanta pe piata
ambalajelor o are cartonul ondulat, cu
productie de aproximativ 300 milioane de euro in acest an. Acesta este urmat de cartonul
duplex, in Romania valoarea productiei ajungand, pana la sfarsitul acestei luni, la un nivel
de 250 milioane de euro.

Etichetele autoadezive contribuie cu 150 milioane de euro, nivel apropiat de piata


ambalajelor flexibile, cum ar fi pungile sau ambalajul croasantelor.
Vanzarile principalilor jucatori de pe piata de carton si ambalaje din carton au
crescut in 2007 cu aproximativ 30%, fapt corelat cu dezvoltarea retailului. Procesul nu a
putut fi franat nici de pretul ridicat al energiei, chiar daca este o industrie energofaga.
Gradul redus de colectare a maculaturii, din care se face cartonul ondulat, a avut prea
putine piedici in sporirea afacerilor. Piata de profil mai are foarte mult pana la saturare.
Industria producatorilor de ambalaje din carton are in fata o piata de profil cu o
cerere in continua crestere. Romania este deocamdata, alaturi de Bulgaria, tara ca avand
cea mai redusa productie de ambalaje pe cap de locuitor din Uniunea Europeana.
Piata autohtona este in permanenta dezvoltare.
Astfel, conform Federatiei Patronale pentru Celuloza si Hartie ROMPAP, daca in
2000, productia de carton per capita a fost de patru kilograme, in 2008 aceasta este de
aproximativ zece kilograme. Cererea de ambalaje este mare in continuare, iar din totalul
acestora, cele de carton au o pondere de 40%-45%.
Previzionarea
Comertul mondial, confruntat cu cerintele in plina crestere ale consumatorilor si cu
schimbarile intervenite in optica organizatorilor sistemelor de distributie cu privire la locul si
functiile ambalajelor in vanzarea marfurilor, au stimulat aceste tendinte ale productiei de
bunuri.
Piata ambalajelor va inregistra o crestere importanta in perioada urmatoare, pentru
ca aceasta se va dezvolta aproape in egala masura cu cresterea puterii de cumparare a
romanilor, ceea ce va face ca producatorii sa se bata pe etichete si ambalaje de buna
calitate.
O inflentata puternica este data de piata industriei prelucratoare, iar in cadrul
acesteia piata alimentara si a bauturilor contribuind cu cea mai mare pondere la totalul
ambalajelor introduse in piata. Potrivit Comisiei Nationale de Prognoza, evolutia acestui
sector in urmatorii 5 ani identifica o crestere constanta, cuprinsa intre 5,5 si 6 procente pe
an, care va aduce dupa sine o maturizare si o previzionare optima pe aceasta piata.
Modificari procentuale fata de anul anterior

20 2 200 200 2009 2010 2011 2012 2013


05 006 7 8

Industrie 2 7 6,4 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0


prelucratoare,din ,5 ,8
care:

- alimentara si 1
bauturi 3,5 5,9 9,2 5,8 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0

Influentand productia si consumul de ambalaje, valoarea pietei romanesti de retail a


fost in 2007 de 31,3 miliarde de euro si se estimeaza ca va creste la 53,7 miliarde de euro
in 2010. Romania are potentialul de a ajunge pe termen lung la vanzari anuale de 134
miliarde euro in retail.
Potentialul de dezvoltare a pietei ambalajelor a inceput sa-si arate coltii si in
Romania, asteaptandu-se in 2007 depasirea cu mult a pragului de miliard de euro Pentru
anul 2008, specialistii se asteapta ca sectorul de activitate privind prestarea serviciilor de
ambalare sa inregistreze o crestere de 15 procente..
PIATA ARTICOLELOR DE BIROTICA SI PAPETARIE
Piata de articole de birotica si papetarie din Romania inregistreaza un ritm de crestere
anual mediu de 15%, valoarea estimata pentru anul 2008 fiind de aproximativ 200 de
milioane de euro.
7. STRATEGIA DE MARKETING

Politica de marketing a SC DAKT SRL are in vedere fixarea obiectivelor, stabilirea


strategiilor si alegerea mixului de marketing corespunzator, ceea ce va constitui cheia
succesului firmei
Considerand ca obiectiv semnificativ in marketing atragerea clientilor, atunci aceasta nu
se realizeaza fara o strategie corespunzatoare orientata catre piata, avand in vedere atat
clientii, cat si concurentii. Strategia de piata ocupa astfel o pozitie centrala in cadrul politicii
de marketing.
Instrumentarul de marketing este adaptat de SC DAKT SRL la particularitatile procesului
productive din domeniu. Una dintre principalele atributii ale strategiei de marketing
considerata de societate, consta in corelarea activitatilor specifice astfel incat oameni,
materiale si utilaje sa intervina la momentul potrivit, in vederea realizarii produsului final.
Pentru a detine capacitatea de raspuns la reactiile pietei, resursele detinute de societate
- umane, materiale si financiare - sunt reorientate, daca este cazul, pentru a se afla in
raporturi adecvate, iar disponibilitatea lor sa fie maxima, in acest fel asamblarea in procesul
activitatii sa produca un efect sinergic ridicat.
Pentru a realiza un contact eficient cu piata, societatea isi antreneaza resursele interne,
in functie si de conditiile pietei, prin combinarea intr-un tot unitar, coerent, sub forma unor
programe, elementele politicii de produs, promovare si pret.
Ca si obiective de marketing la nivelul societatii noastre se identifica :
a) Cresterea cifrei de afaceri
b) Cresterea cotei de piata
c) Sporirea gradului de cunoastere a firmei si a produselor sale
d) Promovarea si consolidarea imaginei firmei
e) Atragerea de noi clienti
f) Integrarea ofertei conform cu necesitatile clientilor si a imperativelor
societatii informationale, promovarea implicarilor in mediul de afaceri regional si
national;
Obiectivele sus mentionate vor indeplini pe langa functia de motivare, si functia de
control si de delimitare, reprezentand in consecinta instrumente optime de atingere a
scopului final.
In ceea ce priveste structura concreta a mixului de marketing realizat de societate,
pozitia ocupata de fiecare dintre componentele sale depind de posibilitatile firmei si de
solicitarile pietei. Astfel, ordinea de importanta a componentelor , cat si dozajul in care se
manifesta, poate varia de la o perioada la alta, exercitand si efecte diferite asupra
rezultatelor asteptate.
7.1. Politica de produs
Obiectivele urmarite de politica de produs a S.C. DAKT S.R.L. privesc modul concret de
alocare a resurselor pentru dimensionarea adecvata a structurii fabricatiei.
Societatea adopta strategii de investitie si crestere - astfel ca politica de produs apare
ca un instrument de marketing cu o pozitie centrala. Situate in prim-plan se afla inovatia
produsului, largimea gamei de sortimente si diversificarea produselor.
Pentru analiza variantelor de noi produse, societatea foloseste diverse criterii de filtraj,
cum ar fi?
 Criterii tehnice  performantele noului produs raspund cerintelor - de durabilitate
- functionale
- ergonomice si
estetice
 resursele disponibile ce satisfac cerintele impuse de noul produs
 Criterii economico-financiare  incadrarea in consumurile specifice, timpii de munca
normati, cerintele ecologice, nivelul de rentabilitate al
firmei
 disponibilitatea resurselor financiare pentru sustinerea
productiei
 Criterii de marketing  raspunsul dat de noul produs obiectivelor privind cresterea
capacitatii competitive, imbunatatirea imaginei firmei, cresterea
catei de piata
 raspunsul noului produs la cerintele consumatorilor privind
gradul de noutate, accesibiitatea pretului, diferentierea
 conditiile pietei permit castigarea de noi segmente de
cumparatori
O componenta de sinteza a politicii produsului este alcatuirea gamei de produse.
Aceasta se realizeaza tinand cont nu numai de rentabilitatea fiecarei componente si a
considerentelor de ordin tehnic, ci si de exigentele pietei, de necesitatea adaptarii firmei la
solicitarile mediului social-economic.
In elaborarea produsului-ambalaj, societatea trebuie sa tina cont de unele cerinte :
 Elaborarea ambalajului pentru drumul marfii de la producator la
comerciant  ambalajul trebuie sa fie capabil sa pastreze calitatea
produselor si sa foloseasca in mod optim locurile de depozitare
 Elaborarea ambalajului pentru procedura de vanzare in domeniul
comertului  trebuie ca ambalajui sa asigure o prezentare optima a
produselor pe rafturi si poate contribui la impulsionarea cumpararii.
Acesta detine un caracter comunicativ - prin inscriptionarea
informatiillor privind produsele.
 Elaborarea ambalajului pentru utilizare la consumatori  acesta
trebuie sa contribuie la o simplificare a utilizarii produsului, o
importanta o constituie si posibilitatea de a-l inchide la loc, de a-l
refolosi si caracteristicile sale ecologice.
7.2. Politica de promovare
S.C. DAKT S.R.L supune instrumentele de promovare unui proces de planificare ce
cuprinde urmatoarele faze:
- Analiza situatiei, a punctelor tari si a punctelor slabe relevante pentru comunicare
- Stabilirea scopurilor promovarii pornind de la obiectivele de marketing
- Identificarea grupurilor-tinta relevante
- Definirea strategiei de promovare cu definirea punctelor-cheie ale activitatilor
comunicative
- Stabilirea bugetului de promovare si a instrumentelor adecvate
- Analiza efectelor comunicarii

Promovarea imaginii firmei are atat un caracter permanent prin prezentarea firmei in
cataloage locale si nationale si internet, cat si un caracter punctual prin distribuirea de
materiale promotionale (pliante, cataloage de produse, oferte de preturi) cu ocazia anumitor
evenimente - targuri, expozitii, intalniri cu oameni de afaceri.
Ca si actiuni efective de reclama si publicitate, societatea noastra a mers pe un mix
promotional, ce consta in selectarea si combinarea principalelor instrumente promotionale -
publicitate, promovarea vanzarilor si vanzarea personala, unele intr-o pondere mai mare
decat celelalte.
Societatea a dezvoltat
inca de la inceput o
publicitate de marca, axata
pe evidentierea
numelui(marcii) sub care
produsele si serviciile sunt
oferite pietei.

In cadrul strategiei publicitare, un rol important il detine identificarea esentei mesajului


publicitar si alegerea mediului de transmitere. Printre mijloacele mass-media la care a
apelat societatea, se afla reviste adresate unor grupuri tinta, ziarele cotidiene, publicitatea
radio. De mentionat si cu un efect asupra actiunilor de promovare, este faptul ca societatea
este membra a Asociatiei Tipografilor
Cu un efect promotional incontestabil, societatea a recurs si la actiuni de promovare a
vanzarilor, prin reducerile de preturi(tarife) si vanzarile grupate, asteptate sa sprijine in
anumite perioade volumul desfacerilor sau sa vina in completarea actiunilor de publicitate.
Vanzarile personale (vanzarile profesioniste) sunt un mijloc important pentru societatea
noastra de a-si promova produsele. Acestea ne ofera o comunicare directa, nemijlocita cu
unul sau mai multi clienti potentiali, efectul direct al acestui mod de promovare fiind
informarea si convingerea efectiva a clientului sa ne cumpere produsele.
De asemenea, de notat este faptul ca societatea noastra a apelat si la o promovare prin
prisma marketingului direct, reprezentat in mare masura de promovarea electronica. Pentru
aceasta, societatea a colabrat cu o agentie specializata - o "solutie externa" care furnizeaza
solutii intergrate de comunicare. Pagina electronica prin intermediul careia de efctueaza
promovarea produselor se regaseste la adresa www.flypack.ro.
7.3. Politica de pret
Pentru societate politica de pret are urmatoarele obiective:
- Sporirea cifrei de afaceri
- Sporirea castigului
- Sporirea rentabilitatii
- Ridicarea cotei de piata
Politica de preturi a S.C. DAKT S.R.L vizeaza armonizarea sistemului de preturi
practicat de firma cu cererea, oferta de pe piata si, de asemenea de preturile practicate
de concurenta.
Astfel, limitele care conditioneaza stabilirea preturilor sunt impuse de costurile
efectuate de societate si de profitul planificat, de pragurile preturilor concurentei si de
acceptarea preturilor de catre utilizatorii finalii.
Fundamentarea preturilor se bazeaza atat pe costuri cat si pe o preocupare
constanta referitoare la ridicarea standardului calitativ. Firma vizeaza nu atat preturi
care sa genereze un profit mare pe unitatea de produs cat preturi care sa ofere o
incarcare la capacitate optima in vederea cresterii cifrei de afaceri si maximizarea
raportului beneficiu - cost.
Politica de preturi vizeaza practicarea unui sistem de preturi corelat cu preturile
practicate de firmele concurente, cu volumul de produse contractat si cu valoarea totala
a comenzii necesar a fi comercializata.
Preturile practicate de societatea noastra sunt mai mici decat cele ale concurentei,
informatie culeasa din experienta castigata la negocierea directa de contracte. Totusi un
aspect important pe care potentialii clienti il iau in considerare la semnarea contractelor
il reprezinta capacitatea prestatorului in vederea asigurarii respectarii termenelor de
livrare si calitatii produselor si serviciilor prestate.
7.4. Metode de vanzare
S.C. DAKT S.R.L lucreaza in baza unor comenzi ferme, in ceea ce priveste relatiile
contractuale cu clientii traditionali, metoda ce nu necesita folosirea tehnicilor de promovare
si vanzare, datorita relatiilor solide formate in timp.
Vanzarile personale reprezinta tehnica cea mai des utilizata, oferind o comunicare
directa, nemijlocita cu unul sau mai multi clienti potentiali, efectul imediat obtinut al acestei
modalitati de vanzare fiind informarea si convingerea efectiva a potentialului client sa ne
cumpere produsele. Ca urmare, canalul de distributie utilizat este unul scurt, fara
intermediari.
In contractele de colaborare incheiate cu clientii se regasesc clauze privind obiectul si
durata contractului, obligatiile ambelor parti, clauze speciale si de ordin major, la acestea
anexandu-se ulterior, daca este nevoie, comenzile suplimentare peste cele contractate
initial.
Avantajul competitiv de care beneficiaza firma la castigarea si incheierea unor noi
contracte il reprezinta familiarizarea de care se bucura produsele firmei in randul clientilor si
recunoasterea acestora in cadrul pietei.
8. PLANUL FINANCIAR

DETALIEREA NECASARULUI DE FINATARE SI SURSELE DE FINANTARE


SURSE DE FINANTARE
Valoarea totala a Finantarea nerambursabila Contributia proprie
priectului cu TVA Valoarea totala
a cheltuielilor Cheltuieli
la valoarea
eligibile Valoarea finantarii conexe si
( Necesar de finantat ) Procentul (%) eligibila a
nerambursabile (lei) neeligibile -
cheltuielii (lei)
TVA - (lei)
0 1 2 = 1/1,19 3 4=2*3 5=2-4 6=1-2

TOTAL

Prezentam in continuare situatiile financiare previzionate pe urmatorii 3 ani (balanta de


venituri si cheltuieli, proiectia bilantului functional, proiectia contului de profit si pierdere,
proiectia fluxului de numerar), tinand cont de urmatoarele ipoteze:
 cresterea prevazuta pentru cifra de afaceri este de 10%, pentru anul 2009, fata
de 2008 ca urmare a punerii in functiune a investitiei si de 5% pentru 2010 fata
de 2009. Acest lucru se traduce intr-o crestere a cfirei de afaceri cu 15,5% in
2011 fata de 2007.
 in ceea ce priveste cheltuielile cu materii prime si materiale, dupa
urmarirea evolutiei pietei, se prevede o crestere cu pana la 10% in 2008 fata de
2007 si cu 15% in 2009 fata de 2008, ca urmare a cresterii preturilor materialelor
de constructii. Totodata in anul 2009 concomitent cu scaderea cheltuielilor cu
terti cu 25% reprezentand costul tamplariei PVC (care se va produce de catre
societate) se prevede o crestere a consumului de materii prime si materiale de
aceeasi valoare datorata productiei.
 cheltuielile cu energia si apa sunt estimate in 2008, 2009, 2010 la o valoare in
crestere cu 10 procente anual.
 cheltuielile cu salariile prevad o crestere cu 10% in 2008, urmand ca dupa
implementarea proiectului, prin angajarea suplimentara de personal, chletuielile
sa creasca cu 20% in 2009 fata de 2008.
 Societatea va finaliza in luna iunie investitia in hala de productie fiind prevazute
pentru aceasta investitie iesiri de numerar corespunzatoare sumei de 325.822
Lei, reprezentand plati facute pana la concurenta costului total al halei (74.000
euro la cursul de 3,70 lei plus TVA aferent).
8.1. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

2008 2009 2010 2011


Venituri din exploatare 6.527.790 7.180.569 7.539.597 7.539.597
Cheltuieli din exploatare 5.425.354 6.492.329 6.810.033 6.811.726
Rezultatul exploatarii 1.102.436 688.240 729.564 727.872

8.2. DURATA DE RECUPERARE A INVESTITIEI


Dupa formula precizata in modelul panului de afaceri D=Vi/Pn mediu
Valoarea investitiei 531.862
Profitul net mediu 668.062
Durata de recuperare 0,80

8.3. RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) = 8,58%


8.4. RATA INDATORARII
2008 2009 2010 2011
Rata Indatorarii 0,31 0,24 0,18 0,12

9. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE

1. Dosar contabil