Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Data: 15.02.2018
Şcoala Gimnazială nr. 1 Galiţa
Învăţător: Caraculea Adrian
Clasa: a III-a
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: Pronumele personal
Tipul: consolidare
Competente specifice:
3.5 Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit.
Obiective operaţionale:
1 să completeze enunţuri orale lacunare cu pronume personale;
2 să identifice persoana şi numărul pronumelor personale date, în minim două situaţii;
3 să identifice minim trei pronume personale în enunţuri date;
4 să stabilească intuitiv acordul gramatical între pronume şi verb;
MEM: să rezolve un exerciţiu cu mai multe operaţii
Mijloace didactice: fişe diferenţiate cu fragmente de text; sarcini diferenţiate pentru lucru în perechi, fişe de grup fişe
diferenţiate de evaluare;
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic
Forme de organizare: frontal, individual, perechi, grup
Realizarea evaluării formative: autoevaluare, interevaluare, scrisă
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Ob. Activitatea elevilor
Etapele lecţiei Timp Activitatea cadrului didactic
op. Înalt Mediu Scăzut
Pregătesc clasa şi elevii pentru
Moment Se pregătesc pentru desfăşurarea orei conform
1’ desfăşurarea orei în condiţii
organizatoric indicaţiilor cadrului didactic
optime
Identifică şi
Afişez un catren(anexa 1 partea subliniază la
Captarea atenţiei 3 3’ I) şi solicit identificarea Identifică Identifică tablă câte un
pronumelor personale pronume
personal
Anunţarea titlului şi
1’ Anunţ şi scriu la tablă titlul Scriu titlul în caiete
a obiectivelor
Reluarea, Fragmente cu 3
consolidarea şi Fiecare elev are câte un fragment pronume
Fragmente cu 7/ 8 pronume
sistematizarea de text pe care îl va citi şi va personale + lista
3 7’ personale
cunoştinţelor sublinia pronumele personale. pronumelor
Autoevaluare de la tablă
(anexa 2 a, b - verso) Autoevaluare de
la tablă
Alcătuiesc
Oral: Solicit elevilor să Completează
enunţuri
completeze/ să alcătuiască precizând Completează
2 8’ precizând
enunţuri cu pronume şi să persoana/ intuitiv
persoana şi
precizeze persoana/ numărul numărul
numărul
4 8’ Solicit elevilor să aleagă forma Aleg forma corectă în enunţuri Aleg forma
corectă a pronumelui personal de dezvoltate. fac schimb de sarcini corectă în
pe „bileţelul extras” (anexa 3) Interevaluare propoziţii simple
Interevaluare
La tablă avem sarcină de
completare a propoziţiilor
Completează pe caiete Completează la
4 7’ lacunare cu forme de pronume
enunţurile tablă enunţurile
personale corespunzătoare
(anexa 4)
Activitate de grup: A, B, C, D:
Completează tabelul cu 7/8 Completează cu
5’ solicit trecerea pronumelor
pronume 3 pronume
identificate în fragmente în tabel
3
Atingerea Distribui fişele de evaluare Rezolvă Rezolvă Rezolvă sarcinile
4 10’
performanţei diferenţiate (anexele 5, 6, 7) sarcinile sarcinile cu sprijin
4
Citesc şi
Fragmentele alcătuiesc un text
Activitate în recunosc Citesc şi aleg
(legare la tablă) Ascultă
completare caracteristicile un titlu
Distribuire text integral elevilor
legendei
Afişez a doua strofă din Problema
5’ – poezie şi solicit rezolvarea cu Rezolvă problema oral şi justifică
argumentare (anexa 1 partea II)
Tema pentru acasă Dau tema Notează
Fac aprecieri globale şi Îşi exprimă părerea numind momentul lecţiei sau
Aprecieri şi concluzii
individuale exerciţiul care le-a plăcut mai mult.
Anexa 1 partea I

Voi şi ei sunteţi azi 9


Mâine vin şi ele, 2.
Eu m-alătur imediat
Să ne apucăm de jucat!
Anexa 1 partea II

Facem grupuri câte 4,


Ne jucăm de-a număratul.
Vreau să ştiu dac-aţi aflat,
Câte grupe am format?
Anexa 2a
A Într-o vreme tare îndepărtată, Soarele, le-a cerut fiicelor sale să îşi aleagă
câte o parte de lume pentru a o stăpâni. Ele însă, nu au ajuns la o înţelegere, aşa că
i-au spus:
— Noi nu putem să alegem până nu călătorim peste tot, să cunoaştem
locurile.
— Cum doriţi voi! zise Soarele. Trebuie, însă, să oferiţi câte ceva pe unde veţi
trece.

B — Eu, zise Vara, am să dăruiesc căldură. Lumea minusculă a gâzelor va fi


plină de viaţă. Ele mă vor iubi. În lanuri se vor coace grânele, florile vor umple totul de
culoare.
— Tu, Vara, eşti caldă, dar eu, Toamna, cu puterea pe care o am, o să coc
legume şi fructe nenumărate. Oamenii mă vor dori. Ei au nevoie de mine.
— Dacă voi dăruiţi bogăţie, căldură, culoare, eu, Iarna, prin iscusinţă, am să
aduc bucurie copiilor, oferindu-le fulgi şi flori de gheaţă. Un moş simpatic îi va vizita pe
cei cuminţi. El le va aduce daruri. Pământul, se va odihni sub mantia mea.

C Mai rămăsese una. Soarele se întoarse încet spre ea şi o întrebă:


— Tu, draga tatei, ce vrei să dăruieşti?
— Eu voi dărui viaţa. Pădurile şi pajiştile se vor trezi din amorţeală. Păsările
vor reveni la cuiburi. Ele vor face pui. Vântul va călători peste lume. El va duce veştile
până în cele mai îndepărtate locuri. Oamenii vor sărbători venirea mea cu multă
veselie. Ei vor oferi câte o parte din mine fiecărei persoane iubite.

D — Să fie aşa precum voi aţi ales! Eu am să veghez de sus ca fiecare să-şi
respecte promisiunile.
Cele patru anotimpuri se plimbă şi acum prin lume. Ele împart mereu mai
multe daruri sub privirile atente ale Soarelui. El le zâmbeşte mulţumit în fiecare
dimineaţă.
Anexa 2 b (verso 2 a)

PERSOANA I PERSOANA a II-a PERSOANA a III-a

NR. SINGULAR -- -- --

NR. PLURAL

PERSOANA I PERSOANA a II-a PERSOANA a III-a

NR. SINGULAR

NR. PLURAL

PERSOANA I PERSOANA a II-a PERSOANA a III-a

NR. SINGULAR

NR. PLURAL

PERSOANA I PERSOANA a II-a PERSOANA a III-a

NR. SINGULAR --

NR. PLURAL --
Anexa 3

Ea/eu ascultă muzică.

Tu/ el cine eşti?

Aşa am hotărât voi/ noi.

Încearcă şi noi/ tu să citeşti.

Eu/ el are numai note mari.

În ce clasă sunteţi ei/ voi?

Despre noi/ tu am auzit numai lucruri bune

Unde s-au ascuns el/ ei?

Vă aşteptăm pe la eu/ noi.

Eu/ tu am nouă ani.

Ele/ voi îndrăgesc muzica.

El/ tu citeşte.

Îmi place să cânt cu noi/ voi.


Ele/ voi veţi pleca în tabără.

Tu/ eu am scris tema la matematică.

Care dintre voi/ ea a plantat o floare?

Eu/ ea sunt cuminte totdeauna.

El/ tu eşti cel mai înalt din clasă.

El/ ei a rezolvat problema.

Tu/ ea desenează.

Ele/ voi se joacă.

El/ eu studiază pianul.


Anexa 4

AD
Alege pronumele personale corecte.
Scrie pe caiet:

a) Eu/ el merg la sala de sport.


b) Eu/ ei aleargă spre noi/ eu.
c) Ea/ noi învaţă împreună cu eu/ voi.
BC
Completează cu pronumele personale.
Scrie pe caiet:

a)…… mergi la sala de sport.


b) …… alergaţi spre …….
c) …… învăţ împreună cu …….
Numele:…………………….. Anexa 5 Numele:…………………….. Anexa 5
Fişă de evaluare – nivel I Fişă de evaluare – nivel I
1. Subliniaţi pronumele personale: 1. Subliniaţi pronumele personale:
După plecarea caprei, iată şi lupul în pragul casei. După plecarea caprei, iată şi lupul în pragul casei.
El mâncă pe cei doi iezi neascultători. El mâncă pe cei doi iezi neascultători.
Venind acasă, capra aflând cele întâmplate, căută şi ea Venind acasă, capra aflând cele întâmplate, căută şi ea
să se răzbune. să se răzbune.
- Tu nu cumva să spui cuiva, că am eu „ac de cojocul lui”. - Tu nu cumva să spui cuiva, că am eu „ac de cojocul lui”.
Capra îşi ţinu promisiunea şi pedepsi pe lup. Capra îşi ţinu promisiunea şi pedepsi pe lup.

2. Precizaţi persoana şi numărul pronumelor, apoi, 2. Precizaţi persoana şi numărul pronumelor, apoi,
alcătuiţi enunţuri cu ele: alcătuiţi enunţuri cu ele:
a) el: (pers. …, nr. ………) a) el: (pers. …, nr. ………)
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
b) voi: (pers. …, nr. ………) b) voi: (pers. …, nr. ………)
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
c) eu (pers. …, nr. ………); ele: (pers. …, nr. ………) c) eu (pers. …, nr. ………); ele: (pers. …, nr. ………)
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

3. Completaţi enunţurile cu pronume potrivite: 3. Completaţi enunţurile cu pronume potrivite:


a) ……(pers. I, sg.) citesc o carte cu poveşti. a) ……(pers. I, sg.) citesc o carte cu poveşti.
b) Am primit de la ……(pers. III, sg) cel mai frumos cadou. b) Am primit de la ……(pers. III, sg) cel mai frumos cadou.
c) ……(pers. III, pl) aleargă împreună cu ……(pers.I, pl). c) ……(pers. III, pl) aleargă împreună cu ……(pers.I, pl).
b) Am primit de la ……(pers. III, sg) cel mai frumos cadou.
Numele:…………………….. Anexa 6 c) ……(pers. III, pl) aleargă împreună cu ……(pers.I, pl).
Fişă de evaluare - nivel II Numele:…………………….. Anexa 7
1. Subliniaţi pronumele personale: Fişă de evaluare – nivel III
El ridică din umeri.
Noi privim pe fereastra trenului. 1. Subliniaţi pronumele personale:
Ai vrea să mergi şi tu la spectacol ? eu, minge, tu, verde, ei, cântă, ea, mâine, voi
Nimeni nu a auzit de ele.

2. Precizaţi persoana şi numărul pronumelor, apoi, 2. Alege pronumele corect:


alcătuiţi enunţuri cu ele: a) Eu/ ea scriu.
a) eu: (pers. …, nr. ………) b) Ei/ ele au multe jucării.
……………………………………………………………………… c) Ea/ tu desenezi o casă.
b) voi: (pers. …, nr. ………)
………………………………………………………………………
c) ele: (pers. …, nr. ………)
3. Completaţi enunţurile cu pronume potrivite din lista:
………………………………………………………………………
eu, el, ea, ei
a) ……citesc o carte cu poveşti.
3. Completaţi enunţurile cu pronume potrivite din lista: b) Am primit de la ……un cadou cadou.
eu, noi, el, ele, tu c) …… se duce pe la ……
a) ……(pers. I, sg.) citesc o carte cu poveşti.