Sunteți pe pagina 1din 12

Tema seminar Contabilitate

Cont, analiză contabila si înregistrarea tranzactiilor si evenimentelor economice în


contabilitate

Reguli de funcţionare a conturilor

Debit Conturi de activ Credit Debit Conturi de Credit

capitaluri şi datorii

Sold initial Sold initial

Intrări, majorări Reduceri, Reduceri, Intrări,


diminuări diminuări
(+) majorări
(-) (-)
(+)

RD X RC Y RC T RC Z

TSD SI + X TSC Y TSC T TSC SI + Z

SFD =TSD- TSC SFC=TSC - TSD

Aplicaţia 1. La începutul lunii noiembrie, societatea Apolo SRL are în contul de la bancă 2.500
lei. În luna noiembrie au loc următoarele tranzacţii:

- încasează 5.000 lei de la clienţi;


- plăteşte salariile angajaţilor în sumă de 2.000 lei;
- primeşte chiria în sumă de 500 lei aferentă unei clădiri închiriate unei alte societăţi;
- încasează 1.500 lei de la acţionari;
- achită furnizorilor de materii prime suma de 1.000 lei.
Întocmiţi fişa contului 5121 Conturi la bănci în lei.

5121 Disponibil la bancă în lei


Nr.crt Explicaţii SUMA Nr.crt. Explicaţii Suma

SOLD INIŢIAL 2500

1 Încasare clienţi 5000 1 Plată salarii 2500

2 Încasare chirie clădire 500 2 Plată furnizori 1000

3 Încasare acţionari 1500

RULAJ DEBIT 7000 RULAJ CREDIT 3500

TOTAL DEBIT 9500 TOTAL CREDIT 3500

SOLD FINAL DEBIT 6000

Aplicaţia 2. La începutul lunii august, societatea Mega avea o datorie către furnizori la nivelul
sumei de 1.800 lei. În luna august au loc următoarele tranzacţii:

- se achizitionează mărfuri de la furnizori în valoare de 3.200 lei, cu plata ulterioară;


- se achiziţionează materii prime în valoare de 3.500 lei, cu plata imediată;
- se plăteşte 2.800 lei din datoria faţă de furnizorul de mărfuri;
- se primeşte factura Romtelecom în valoare de 1.300 lei;
- se plăteşte factura Romtelecom.

Întocmiţi fişa contului 401 Furnizori

401 FURNIZORI

Nr.crt Explicaţii SUMA Nr.crt. Explicaţii Suma

SOLD INIŢIAL 1800

RULAJ DEBIT RULAJ CREDIT


TOTAL DEBIT TOTAL CREDIT

SOLD CREDITOR

Aplicaţia 3. Se dau următoarele informaţii:

- la începutul lunii septembrie, societatea Unirea SRL deţinea materii prime în valoare de
20.000 lei;
- la data de 05.09.N, se cumpără materii prime, de la furnizori, în valoare de 45.000 lei;
- la data de 12.09.N, s-au dat în consum materii prime la costul de 50.000 lei;
- la data de 23.09.N, se achiziţionează mărfuri, de la furnizori, în valoare de 35.000 lei;
- la data de 26.09.N, se achită furnizorilor suma de 70.000 lei.

Ştiind că la începutul lunii septembrie soldul contului de la bancă este de 120.000


lei,stabiliți articolele contabile și întocmiţi fişele conturilor 301 Materii prime, 371 Mărfuri, 401
Furnizori şi 5121 Conturi la bănci în lei.

Aplicaţia 4. Având în vedere regulile de funcţionare a conturilor, stabiliţi sumele care lipsesc
(I = intrări, E = ieşiri):

212Construcţii 421 Salarii datorate 5311 Casa în


D C D C D lei C

S.I. 50.000 E. S.I. S.I. 20.000 E.

I. E. I. I.

RD RC RD RC 8.000 RD RC

TSD 80.000 TSC TSD 15.000 TSC TSD TSC 35.000

SFD40.000
403 Efecte de
D 371 Mărfuri C D plătit C D 411 Clienţi C

S.I. 0 E. S.I. 11.000 S.I. E.

I. E. I. I.

RD RC RD RC 8.000 RD 12.000 RC

TSD 32.000 TSC TSD TSC TSD 18.000 TSC

SFD 9000 SFC 4000

Aplicaţia 5. Efectuaţi analiza contabilă a următoarelor evenimente şi tranzacţii economice si


intocmiti registrul jurnal:

 se ridică numerar din casierie în valoare de 2.000 lei şi se depune în contul deschis la
bancă;
 se majorează capitalul social prin încorporarea de rezerve în valoare de 3.000 lei;
 se achiziţionează mărfuri în valoare de 7.000 lei de la furnizori, plata efectuându-se
ulterior;
 se restituie o rată în valoare de 1.000 lei aferentă unui credit bancar pe termen lung;
 în procesul de producţie, se consumă materii prime în valoare de 4.100 lei;
 se achiziţionează materii prime în valoare de 300 lei şi materiale consumabile în valoare
de 700 lei, plata efectuându-se pe loc, în numerar.

Rezolvare

Registrul-jurnal prezintă în ordine cronologică toate înregistrările contabile care


au la bază documente justificative.
Unitatea Expert SRL

Registrul-jurnal

- lei -

Data Document Simbol conturi Sume


Nr.
(fel, nr, Explicaţie
crt. Debit Credit Debitoare Creditoare
data)

1 03.11.N Depunere Ridicare numerar din 5121 531 2.000 2.000


numerar, casierie şi depunere în
contul deschis la bancă Conturi Casa
nr 1, 03.11 curente
la bănci

De reportat

Aplicaţia 6. O tipografie are la începutul lunii martie o datorie către furnizori în valoare de
10.000 lei şi disponibilităţi în contul de la bancă în valoare de 17.000 lei. În cursul lunii martie,
tipografia plăteşte jumătate din datoria către furnizori şi achiziţionează hârtie în valoare de 2.500
lei, pe credit comercial.
Se cere:

a) efectuaţi analiza contabilă a evenimentelor şi a tranzacţiilor economice;


b) întocmiţi fişele conturilor - forma simplificată;
c) întocmiţi fişa de cont pentru contul 401 Furnizori.

Rezolvare

Toate fişele de cont sunt centralizate în registrul de contabilitate numit Cartea


Mare.

Cartea Mare

- extras -

D C D C D C

RD RC RD RC RD RC

TSD TSC TSD TSC TSD TSC

Simbol cont
Unitatea Fişa de cont pentru operatii diverse Pagina

.........................................................................................................
...............

Doc. Simb.
cont
Data Fe Explicatii Debit Credit D/C Sold
Nr cores
l p
Total

Aplicaţia 7. O societate producătoare de felicitări are la începutul lunii mai un sold al contului
301 Materii prime în valoare de 4.500 lei. În cursul lunii mai, societatea achiziţionează hârtie în
valoare de 1.500 lei de la furnizor, plata efectuându-se în luna iunie. De asemenea, în procesul
de producţie, se consumă hârtie în valoare de 5.000 lei.

Se cere:

a) efectuaţi analiza contabilă a evenimentelor şi a tranzacţiilor economice;


b) întocmiţi fişa conturilor în formă simplificată.

Aplicaţia 8. Se dau următoarele elemente:

Clădiri 15.000 lei Salarii de plătit 7.000 lei

Capital social 30.000 lei Conturi la bancă 15.000 lei

Materii prime 3.000 lei Mărfuri 5.000 lei

Furnizori 18.000 lei Creanţe 17.000 lei

În cursul lunii ianuarie au loc evenimente şi tranzacţii economice:

a) la data de 05.01.N, se cumpără un autoturism în valoare de 20.000 lei;


b) la data de 11.01.N, se încasează, în numerar, de la clienţi suma de 15.000 lei;
c) la data de 22.01.N, se achită salariile datorate angajaţilor;
d) la data de 27.01.N, se plăteşte, în numerar, o datorie faţă de furnizori în sumă de 10.000
lei, iar numerarul rămas este depus în conturile de la bănci.
Efectuaţi analiza contabilă a evenimentelor şi a tranzacţiilor economice.
Aplicaţia 9. Stabiliţi corespondenţa dintre formula contabilă şi natura tranzacţiei:

Formule contabile Natura tranzacţiei

 achizitionarea de materii prime cu plata imediata;


1.000 lei Mărfuri = Furnizori 1.000 lei;
 plata datoriei către furnizori;

 stornarea în rosu a operatiei de achiziţie a mărfurilor;

 stornarea în negru a operatiei de achiziţie a materiilor


1.000 Mărfuri = Furnizori 1.000 lei;
prime;
lei
 achizitia de mărfuri cu plata ulterioara;

 stornarea în negru a operatiei de achiziţie a mărfurilor.

1.000 lei Furnizori = Mărfuri 1.000 lei;

1.000 lei Furnizori = Numerar 1.000 lei.

Aplicaţia 10. Adam este contabilul societăţii Eva S.A. La data de 15 noiembrie, acesta a
înregistrat de două ori factura privind achiziţia unor materii prime în valoare de 1.000 lei.

Extras din Registrul-jurnal:

- data de 15.11.N, achiziţie materii prime:

1.000 lei 301 Materii prime = 401 Furnizori 1.000 lei

- data de 15.11.N, achiziţie materii prime:

1.000 lei 301 Materii prime = 401 Furnizori 1.000 lei

Descoperiţi eroarea şi ajutaţi contabilul să o corecteze .


Aplicaţia 11. Despre o societate se cunosc următoarele informaţii:

Solduri la începutul lunii ianuarie:

Elemente Solduri

Capital social

101 Capital 10.000 lei

Terenuri

211 Terenuri 7.000 lei

Creanţe clienţi

411 Clienţi 1.000 lei

Datorii către furnizori

401 Furnizori 1.000 lei

Disponibil în contul de la bancă

5121 Conturi la bănci în lei 3.000 lei

Evenimente şi tranzacţii care au avut loc în luna ianuarie:

1) se încasează în contul deschis la bancă jumătate din creanţa faţă de clienti:

500 lei 5121 = 411 500 u.m

Conturi la bănci în lei Clienţi

2. se înregistrează diferenţa pozitivă în valoare de 800 lei, rezultată din reevaluarea unui
teren:

800 lei 211 = 105 800 u.m


Terenuri Rezerve din reevaluare

3. se plăteşte datoria faţă de furnizor:

1.000 lei 401 = 5121 1.000 u.m

Furnizori Conturi la bănci în lei

4. se diminuează capitalul social cu 1.500 lei, ca urmare a retragerii unui acţionar; plata
se efectuează ulterior:

1.500 lei 101 = 456 1.500 u.m

Capital Decontări cu asociaţii


privind capitalul

5. se încasează în contul de la bancă 500 lei pentru serviciile prestate:

1.000 lei 5121 = 704 1.000 u.m

Conturi la bănci în lei Venituri din lucrări executate


şi servicii prestate

Pe baza acestor informaţii, întocmiţi fişele conturilor (forma simplificată).

Cartea Mare

D C D C D C
RD RC RD RC RD RC

TSD TSC TSD TSC TSD TSC

D C D C D C

RD RC RD RC RD RC

TSD TSC TSD TSC TSD TSC

D C D C D C

RD RC RD RC RD RC

TSD TSC TSD TSC TSD TSC