Sunteți pe pagina 1din 9

Teme Seminar Contabilitate

Registrele contabile și balanţa de verificare

Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţii înregistrărilor
contabile şi pentru controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi principalul
instrument care stă la baza întocmirii situaţiilor financiare.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate, societăţile trebuie să


întocmească balanţa de verificare, cel puţin anual, la încheierea exerciţiului financiar (art. 22 din Legea
contabilităţii nr. 82/1991 (r3)).

După numărul egalităţilor pe care le conţine, balanţa de verificare poate fi:

- balanţă de verificare cu o serie de egalităţi;


- balanţă de verificare cu două serii de egalităţi;
- balanţă de verificare cu trei serii de egalităţi;
- balanţă de verificare cu patru serii de egalităţi.

Balanţa de verificare la data ___________________

Solduri iniţiale Rulaje curente Total Sume Solduri finale


Denumirea
Simbol
conturilor
cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

1XXX

...........

7XXX

TOTAL

Unele programe de contabilitate generează balanţa de verificare cu cinci serii de egalităţi. Astfel, pentru
rulaje, există două coloane:

- rulaje precedente (sumele aferente perioadei cuprinse între începutul exerciţiului financiar şi începutul
lunii pentru care aceasta a fost întocmită);
- rulaje curente (sumele aferente lunii pentru care aceasta a fost întocmită).

Aplicaţia 1. Situaţia societăţii ALFA se prezintă astfel:

Elemente Sold iniţial

Mărfuri (371) 3000 lei

Capital social (101) 1000 lei


Furnizori (401) 2000 lei

Pe parcursul perioadei, s-au înregistrat următoarele tranzacţii economice:

 a achiziţionat mărfuri în valoare de 4000 lei, plata ulterioară;


 a vândut unui client mărfuri în valoare de 6000 lei, la un preţ de vânzare de 7000 lei;
 a încasat de la clienţi 5900 lei;
 a plătit furnizorilor 2000 lei.
Se cere:

a) analizaţi tranzacţiile economice;


b) întocmiţi registrul jurnal si registrul „ Cartea Mare”;
c) întocmiţi balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi.

Aplicaţia 2. Societatea Miraj are următoarea situaţie la începutul lunii aprilie:

Elemente Sold iniţial

Clădiri (212) 34.400

Amortizarea clădirilor (2812) 8.500

Instalaţii şi echipamente (2131) 56.800

Amortizarea instalaţiilor şi a echipamentelor (2813) 10.090

Capital social (101) x

Furnizori de imobilizări (404) 37.340

În cursul lunii aprilie, societatea a efectuat următoarele evenimente şi tranzacţii economice:

 la data de 03.04.N, a achiziţionat un echipament în valoare de 15.800 lei;


 la data de 09.04.N, a vândut o instalaţie la preţul de vânzare de 6.900 lei; instalaţia a fost
achiziţionată la un cost de 8.100 lei, iar amortizarea cumulată la data vânzării este de 7.200 lei;
 la data de 14.04.N, a încasat 5.000 lei din vânzarea instalaţiei;
 la data de 30.04.N, a înregistrat amortizarea clădirii în valoare de 770 lei şi amortizarea
instalaţiilor şi a echipamentelor în valoare de 900 lei.
Se cere:

a) analizaţi evenimentele şi tranzacţiile economice;


b) întocmiţi registrul jurnal și registrul Cartea Mare;
c) întocmiţi balanţa de verificare cu trei/patru serii de egalităţi.

Aplicaţia 3. Societatea Profi are următoarea situaţie la începutul lunii martie:

Elemente Sold iniţial

Materii prime (301) 94.000

Clienţi (411) 10.500


Capital social (101) x

Rezultat reportat (117) 7.340

În cursul lunii martie au avut loc următoarele evenimente şi tranzacţii economice:

 la data de 02.03.N, a consumat materii prime în procesul de producţie în valoare de 69.500 lei.
 la data de 11.03.N, a obţinut produse finite în valoare de 82.600 lei;
 la data de 13.03.N, a vândut ½ din stocul de produse finite la preţul de vânzare de 57.000 lei;
 la data de 22.03.N, a încasat de la clienţi suma de 21.000 lei.
Se cere:

a) analizaţi evenimentele şi tranzacţiile economice;


b) întocmiţi registrul jurnal și Cartea Mare;
c) întocmiţi balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi.

Aplicaţia 4. Societatea Real are următoarea situaţie la începutul lunii mai:

Elemente Sold iniţial

Terenuri (211) 8.200

Mărfuri (371) 10.500

Conturi la bănci în lei (512) x

Capital social (101) 3.500

Rezerve (106) 400

În cursul lunii mai, societatea a efectuat următoarele tranzacţii economice:

 la data de 02.05.N, a vândut o treime din stocul de mărfuri unui client la preţul de vânzare de
5.000 lei;
 la data de 14.05.N, a vândut terenul la preţul de vânzare de 12.900 lei;
 la data de 16.05.N, a încasat 10.000 lei din vânzarea terenului;
 la data de 19.05.N, a achiziţionat mărfuri în valoare de 3.200 lei;
 la data de 22.05.N, a plătit în avans abonamentul la Monitorul Oficial: 270 lei/lună x 6 luni =
1.620 lei;
 la data de 25.05.N, a primit factura de telefon în valoare de 720 lei;
 la data de 28.05.N, a emis o factură de servicii în valoare de 900 lei.
Se cere:

a) analizaţi tranzacţiile economice;


b) întocmiţi registrul jurnal si registrul Cartea Mare;
c) întocmiţi balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi.
Unitatea

Registrul-jurnal

- lei -
Data Document Simbol conturi Sume
Nr.
(fel, nr, Explicaţie
crt. Debit Credit Debitoare Creditoare
data)

De reportat

Cartea mare

D C D C D C
RD RC RD RC RD RC

TS
D TSC TSD TSC TSD TSC

D C D C D C

RD RC RD RC RD RC

TS
D TSC TSD TSC TSD TSC

D C D C D C

RD RC RD RC RD RC

TS
D TSC TSD TSC TSD TSC

D C D C D C
RD RC RD RC RD RC

TS
D TSC TSD TSC TSD TSC

D C D C D C

RD RC RD RC RD RC

TS
D TSC TSD TSC TSD TSC
Balanţa de verificare la ___________________

Simbo Solduri iniţiale Rulaje curente Total Sume Solduri finale


l Denumirea conturilor
cont Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
TOTAL