Sunteți pe pagina 1din 3

Teme Seminar Contabilitate

Aplicaţia 1. Doi prieteni, Andrei si George, au înfiinţat o societate,Win SRL, în urmă cu trei ani.
La începutul lunii octombrie 2017, se cunosc următoarele informaţii despre societate:

Elemente Sume

Utilaje 40.000 lei

materii prime 10.000 lei

creanţe clienti 5.000 lei

capital social 50.000 lei

numerar în casierie 3.000 lei

rezerve 6.000 lei

credite bancare pe termen lung 10.000 lei

furnizori 4.000 lei

conturi curente la bănci 15.000 lei

datorii către salariaţi 3.000 lei

În cursul lunii octombrie, au loc următoarele tranzacţii:

- se depune la bancă numerar din casierie la nivelul sumei de 2.000 lei;


- se încorporează rezerve în valoare de 4.000 lei în capitalul social;
- se achiziţionează materii prime în valoare de 5.000 lei, plata efectuându-se ulterior;
- se restituie 7.000 lei din creditul bancar pe termen lung;
- se retrage un acţionar care participase cu o cota de 5.000 lei, plata efectuându-se
ulterior;
- se majorează capitalul social cu 15.000 lei, un acţionar promiţând să aducă sub formă
de aport un utilaj;
- se diminuează capitalul social cu 10.000 lei şi se rambursează direct cota de participare
către acţionari (un utilaj);
- se emite un bilet la ordin în valoare de 2.000 lei pentru o datorie către un furnizor;
- se converteste datoria bancară neachitată in actiuni emise de Win.

a.Determinaţi influenţa fiecărei tranzacţii din luna octombrie asupra poziţiei financiare a
societăţii.

b.Cum se prezinta pozitia financiara la sfarsitul lunii octombrie.


Aplicaţia 3. Specificaţi elementele care se modifică şi sensul modificării la fiecare dintre
următoarele tranzacţii:

Tranzacţii Elemente care se modifică

- scade stocul de materiale consumabile;


a) se consumă materiale consumabile; - cresc cheltuielile cu materialele
consumabile;
b) se achiziţionează mărfuri, plata ulterioară;

c) se achiziţionează mărfuri, plata imediată;


d) se plăteşte în numerar asigurarea auto
pentru anul următor;
e) se încasează o creanţă faţă de un client în
contul de la bancă;
f) se vând mărfuri;
g) se descarcă gestiunea pentru mărfurile
vândute;
h) se diminuează capitalul social datorită
retragerii unui acţionar care participase la
constituirea acestuia;
i) se plăteşte datoria faţă de acţionar;
j) se majorează capitalul social prin
incorporarea primelor de emisiune;
k) se înregistrează o diferenţă pozitivă din
reelavarea unui teren;
l) anul următor, se înregistrează o diferenţă
negativă din reelavarea aceluiaşi teren;
m) se achiziţionează o clădire, plata
efectuându-se ulterior;
n) se plăteşte datoria faţă de furnizorul de
imobilizări;

o) se încasează venituri din dobânzi;

p) se înregistrează datoriile salariale;


q) se încasează în contul de la bancă aportul
promis de acţionari;

r) se emite un bilet la ordin pentru datoria


faţă de furnizor;

s) se primeşte un bilet la ordin pentru creanţa


faţă de clienţi;
t) se primeşte factura de telefon; plata se
efectuează ulterior;
u) se încasează în numerar chiria pentru
următoarele trei luni;

Aplicaţia 4. În cursul lunii noiembrie, între societăţile Alpha şi Beta au avut loc următoarele
tranzacţii:

 Alpha a încasat de la Beta 3.460 lei din vânzarea de mărfuri;


 Beta a plătit în avans lui Alpha suma de 2.000 lei pentru achiziţia de mărfuri;
 Alpha a emis lui Beta unui bilet la ordin în valoare de 300 lei;
 Beta a cumpărat mărfuri de la Alpha în valoare de 4.600 lei.

Identificaţi elementele care se modifică şi precizaţi sensul modificării acestora pentru


ambele societăţi.

ALFA BETA