Sunteți pe pagina 1din 51

1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

“ION MINCU”, BUCUREȘTI, ROMÂNIA | www.uauim.ro


3

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM


“ION MINCU”, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

18 - 20 str Academiei, 010014, București, ROMÂNIA.


Telefon: 0040 21 307 71 12
Fax: 0040 21 307 71 09

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră


ccoc.uauim@gmail.com

Oficiul Internațional de Relații Academice


telefon: +40 21-30 77 113, fax: +40 21-312 39 54
Editori coordonatori:
e-mail: dep.international@uauim.ro
conf.dr.arh. Anca Mitrache
conf.dr.arh. Andra Panait
Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:
Design grafic:
conf.dr.arh. Andra Panait www.uauim.ro

© Editura Universitară
“Ion Mincu”, 2017
5

R
Principalul obiectiv al Universităţii Ion Mincu din Bucureşti îl repre­zintă
asigurarea unui proces didactic prin care studenții să dobândească
competențele asumate, pluridisciplinare, derivând din complexitatea
artei edificării. Ele însumează cunoștințe temeinice în domeniul:
Proiectării de arhitectură, Istoriei și Teoriei Arhitecturii, Științelor
tehnice, Urbanismului, Design-ului, Management-ului de proiect și
de firmă etc. Aceste competențe sunt recunoscute și reglementate la


nivel european.
Dar mai presus de toate școala noastră îşi propune să înveţe studenții
săi să trăiască frumos și onest, luând atitudine și analizând critic. Și

R
aceasta deoarece a face arhitectură înseamnă săvârșirea unui act eper al învățământului de arhitectură din
cultural în care atitudinea etică și estetică sunt obligatorii. Marian Moiceanu România și Uniunea Europeană, Universitatea
Rector, Universitatea de de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” Bucu­
Educația, mai ales în arhitectură, design şi urbanism, reprezintă un Arhitectură și Urbanism rești, oferă cadrul transmiterii cunoștin­țelor și
domeniu care trebuie permanent explorat, înțeles şi reinterpretat. Ion Mincu București valorilor profesionale de bază într-un dome­
Consider că sunt multe lucruri consacrate, valoroase, care merită niu de excepție - Arhitectura. Un loc animat de o co­
munitate pozitivă, plină de energie și entuziasm, deschis
păstrate şi consolidate. Dar şi că dinamica permanentă reclamă domeniilor cercetării, comunicării și edificării, școa­ la
o înnoire perpetuă a modului în care se face educaţie, în sensul noastră este astfel conformată încât să corespundă ce­
reconsiderării relaţiei profesor-student, a metodelor de predare, a lor mai îndrăznețe aspirații formative. Porțile ei se des­
formulării obiectivelor didactice şi a aspiraţiilor. Iar această înfăptuire chid a­­nu­al pentru a primi tineri talentați, motivați și in­
spirați în locul unde se poate încă crea, visa, experimenta
nu este posibilă decât cu pasiune, vocaţie şi generozitate.
7

într-un efort permanent de a promova idei noi ca răspuns al provocărilor prezente și


viitoare. De-a lungul ultimilor ani programele facultăților noastre au evoluat simțitor
pentru a forma profesioniști redutabili: arhitecți practicieni, urbaniști și designeri de

S
interior creativi, cu înaltă calificare, pregătiți pentru a răspunde competititv exigen­
țelor secolului 21. În acest scop, școala noastră s-a implicat direct în recunoașterea
profesiei la nivel internațional, iar cursurile noastre urmăresc gama completă de abi­
lități în accord cu cerințele profesiei pe plan mondial, ca și cunoștințele necesare
pentru a intra pe piața muncii din ce în ce mai performantă.

Bucureștiul, oraș cu o varietate socio-culturală complexă și modalități diverse de


petrecere a timpului liber, trece printr-o perioadă de schimbări fără precedent. El
apare astăzi asemeni unui “laborator”, un mediu eterogen cu potențial intens de
devoltare și experimentare în ceea ce privește arhitectura și capacitățile moderne
de rezolvare tehnică și tehnologică specifică. Studiul arhitecturii, al urbanismului, al
mediului construit într-un asemenea context reprezintă fundalul ideal de expresie
artistică și deopotrivă tehnică în articularea arhitecturii la exigențele lumii moderne.
Mai mult decât oriunde în țară, aici veți găsi o comunitate diversă de studenți inter­
naționali și locali. Fie că sunteți interesat de arhitectură, de conservare, de design
urban sau de design de interior, Universitatea noastră oferă programe specializate pe
fiecare dintre domeniile amintite. Flexibilitatea și adaptabilitatea facultăților noastre
la nevoile de studiu recunoscute la nivel internațional se află, permanent, în cen­
trul atenției noastre. Programele de studiu realizate în parteneriat cu universități de

S
renume mondial, diplomele recunoscute internațional și rezultatele notabile obțin­
enatul Universităţii este compus din 75%
ute de membrii ALUMNI ai Universității Ion Mincu București constituie garantul unui
Dan Corneliu Șerban personal didactic şi de cercetare şi 25%
drum ce merită parcurs și încununat de o carieră excepțională.
reprezentanţi ai studenţilor. Toţi membrii
Președinte Senat,
Conștientă de impactul major al arhitecturii asupra mediului construit, dar și de in­ Universitatea de Senatului Universităţii, fără excepţie, sunt
fluența pe care acesta o răsfrânge asupra societății, Universitatea noastră își așteaptă Arhitectură și Urbanism stabiliţi prin vot universal, direct, al tuturor
studenții talentați, constructivi și dinamici capabili să se alăture efortului de modelare Ion Mincu București cadrelor didactice, respectiv al tuturor studenţilor.
și reformulare continuă a profesiei și a societății din care aceasta face parte.

Marian Moiceanu

Rector, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București


9


Sunt încrezător în a spune că Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu“
poate răspunde prin programe, echipare și logistică, înaltelor așteptări în pregătirea
carierei la care vă gândiți.

Cu o vechime de peste 125 ani de la înființare, Școala de Arhitectură “Ion Mincu” este unul
dintre centrele de excelență în domeniu în această parte a Europei, ce găzduiește astăzi
studenți din toate colțurile lumii. Absolvenții săi profesează pretutindeni pe mapamond,
reușind să se remarce prin premii, distincții și lucrări importante de fiecare dată. In același
timp, Universitatea noastră menține legături strânse cu mediul internațional, racordând
permanent domeniul academic la exigențele momentului. Stau mărturie conferințele,
prelegerile sau juriile internaționale de diplomă de arhitectură devenite evenimente
constante în care, arhitecți faimoși, profesori, rectori și decani de renume mondial
participă la sesiunile de diplomă, certificând anual, un proces educațional de excepție.

Mărturie a unei facultăți de arhitectură cu o lungă tradiție - unică în țară, o școală Președinte onorific UAUIM
cu renume statuat și recunoscut de Royal Institute of British Architects (RIBA) și Prof. emerit dr.arh. Emil Barbu Popescu
un viitor promițător sunt absolvenții săi și realizările acestora. Distincțiile naționale
Membru al Academiei de Științe Tehnice
primite de profesorii școlii sau cele oferite de Universitate personalităților notorii din
lumea arhitecturii internaționale, participarea activă în foruri de educație europene și
organizații mondiale sunt dovada unei Universități de Arhitectură și Urbanism apreciate
și recunoscute european și internațional, căreia, vă invităm să-i pășiți pragul.
Prof. emerit dr.arh. Emil Barbu Popescu
Președinte onorific UAUIM, Membru al Academiei de Științe Tehnice
11

Cuprins

Prestigiu și imagine 13

Obiectivele studiilor 18

Specificități 19

Admiterea la UAUIM 21

Probe admitere 23

Facultatea de Arhitectură 27

Facultatea de Urbanism 35

Facultatea de Arhitectură de Interior 45

Studii universitare de doctorat 51

Departamente 53

Facilități în UAUIM 57

Cercetare 63

Burse și mobilități pentru studenţi 67

Alumni 71

Păreri ale absolvenților și studenților UAUIM 80


13

Prestigiu și imagine

F
acultatea de Arhitectură este singura instituţie de învăţământ
superior de arhitectură din România certificată RIBA (Royal
Institute of British Architects), făcând astfel parte, încă din
anul 1998, dintr-un grup select de 87 universități din 33 de țări
din întreaga lume.

UAUIM este membră a următoarelor asociaţii internaţionale:


EUA - Asociaţia Europeană a Universităţilor
IAU - Asociaţia Internaţională a Universităţilor
AEEA - Asociaţia Europeană a Şcolilor de Arhitectură
IAESTE - Asociaţia Internaţională pentru Schimburi de Practică Studenţească
AESOP - Asociaţia Şcolilor de Urbanism din Europa
ELASA - Asociaţia Europeană a Studenţilor din Arhitectura Peisageră

UAUIM are un rol foarte activ în cadrul Asociaţiei Europene a Şcolilor de


Arhitectură (AEEA) şi a Asociaţiei Internaţionale pentru Schimburi de Practică
Studenţească (IAESTE). De asemenea, UAUIM participă la Convenţia Şcolilor
de Arhitectură şi Urbanism din sudul Franţei şi Europa de Est.

Distinşi oaspeţi din întreaga lume vizitează regulat şcoala noastră ca


profesori invitaţi sau membri ai juriilor de diplomă, concursuri internaționale
etc. Arhitecţi remarcabili - precum Mario Botta, Vittorio Gregotti, Françoise
Choay, Richard Meier, Alvaro Siza, Luigi Snozzi, Alexandros Tombazis,
Rafael Moneo, Daniel Libeskind şi alţii - au susţinut prelegeri la UAUIM.
15
17

Doctori Honoris Causa 17. Eduardo Souto de Moura (Portugalia 2012) - Distincții
Pritzker Prize 2011
1. Sir Robert Matthews (SUA 1960) Ordinul „Meritul Cultural în grad de Mare Ofițer” oferit de Președinție
18. Daniel Libeskind (SUA 2013) –
2. Richard Neutra (SUA 1965) La cea de-a 140 a Aniversare a Învățământului Românesc de Arhitectură, în
19. Dominique Perrault (Franța 2013) anul 2004,Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” - Bucuresti
3. Octav Doicescu (România 1980) a primit din partea președinției României Ordinul “Meritul Cultural în Grad
20. Theodore Curtis (SUA 2013) de Mare Ofițer”.
4. Mario Botta (Elveția 1998)
21. Wolf D. Prix (Austria 2014)
5. Vittorio Gregotti (Italia 1999)
22. Glenn Murcutt (Australia 2014) - Pritzker Prize Ordinul “Meritul pentru Învățământ” in grad de “Mare Ofițer” oferit
6. Pierre von Meiss (Elveția 1999) 2002 de Președinție
7. Francoise Choay (Franța 1999) 23. Juhani Pallasmaa (Finlanda 2014) Cu prilejul aniversării a 150 ani de la înființare, în anul 2014,Universitatea de
8. Ascanio Damian (România 2000) Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” - Bucuresti a primit Ordinul “Meritul
24. Ross Lovegrove (UK 2014)
pentru Învățământ” în grad de” Mare Ofițer”, ca “recunoaștere oficială și la
9. Dan Sergiu Hanganu (Canada 2000) 25. Franco Purini (Italia 2016) cel mai înalt nivela competenței si profesionalismului dovedite de-a lungul
timpului în formarea noilor generații de arhitecți, pentru contribuția avută la
10. Richard Meier (SUA 2002)- Pritzker Prize 1984
promovarea școlii de arhitectură românești atât în țară cât și în străinătate”.
11. Alvaro Siza y Vieira (Portugalia 2005) - Pritzker Profesori Honoris Causa
Prize 1992
1. Alexandru Cișmigiu (Romania 1998) Decorația Regală “Nihil Sine Deo” oferită de Majestatea sa Regele
12. Bartholomew Voorsanger (SUA 2005)
2. Șerban Cantacuzino (UK 1998) Instituită în 30 decembrie 2009 prin ordinul Majestății sale Regele Mihai
13. Kenneth Frampton (SUA 2010)
I, decorația regală “Nihil Sine Deo” este acordată unor instituții sau
3. Mircea Lupu (Elvetia 2001)
14. Gaetano Pesce (Italia/ SUA 2011) personalități marcante ce au ajuns la un număr respectabil de ani în profesie
4. Leslie Robertson (SUA 2005) sau au realizat performanțe la nivel înalt. Universitatea de Arhitectură și
15. Paulo Mendes da Rocha (Brazilia 2011) - Pritzker Urbanism “Ion Mincu” – București a primit această distincție în 2014, cu
Prize 2006 5. Francis Soler (Franța 2008) ocazia împlinirii a 150 ani de la înființare.

16. Gottfried Böhm (Germania 2012) - Pritzker 6. David M. Covo (Canada 2015)
Prize 1986
7. Marvin Malecha (SUA 2015)
19

Obiectivele studiilor Specificități

P C
rogramele de formare au ca scop înzestrarea reatoare de unitate şi originalitate, ancorată în domeniul artei și tehnicii,
studenților cu abilități profesionale de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism din Bucureşti deţine, prin
arhitectură astfel încât să înțeleagă tradiţie și inovație, prin talentul și efervescența absolvenților săi un loc
de prim rang în consolidarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, artei
contextul tehnologic, profesional, cultural
şi culturii naţionale.
al arhitecturii în care aceste informații vor fi
folosite în sensul cunoașterii și al imaginației. UAUIM este singura universitate din ţară din acest domeniu şi printre puţinele
instituţii universitare similare din Europa care, în mod articulat, organizează formarea
Școala recunoaște faptul că în masura în care profesioniştilor cu acest spectru larg al specializărilor: arhitectură, urbanism,
parcurgerea etapelor sale se datorează unei formații peisagistică şi amenajarea teritoriului, arhitectură de interior şi design de produs,
vocaționale, scopul pregătirii este acela de a introduce restaurarea şi conservarea monumentelor de arhitectură. Specificul vocaţional
al învăţământului de arhitectură şi urbanism determină ambivalenţa tipurilor de
studenții în multitudinea de forțe societale care îi
cercetare: pe de o parte, promovarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale (în
influențează pe ei în egală masură în care se răsfrânge
domeniul teoriei arhitecturii şi urbanismului, a istoriei arhitecturii, a tehnologiilor
și asupra producției de arhitectură. arhitecturale, a conservării şi restaurării monumentelor, a designului şi amenajărilor
interioare etc) şi, pe de altă parte, încurajarea cercetărilor cu caracter aplicativ, cu
Proiectarea de arhitectură, urbanism sau design nu este pronunţat accent de creaţie, cum sunt studiile şi proiectele de specialitate asimilate
și nu trebuie privită ca un exercițiu izolat. Ea este legată cercetării ştiinţifice.
intrinsec de domenii conexe ce se îmbină sinergic în
Această deschidere largă a domeniului cercetării şi creaţiei artistice ilustrează
cadrul oricărui proiect. În acest sens proiectarea nu
varietatea specializărilor şi preocupărilor cadrelor didactice ale Universităţii. În ambele
este privită ca o abilitate de sine stătătoare, ci ca o ipostaze, activitatea de cercetare din UAUIM pune accent pe interdisciplinaritate.
activitate integrată a unei serii de activități profesionale, Studiile de licență promovează un demers progresiv, gradat, global și creativ, care va
domenii culturale și sociale într-o manieră holistică. familiariza studentul cu varietatea problematicii arhitecturale.
21

admitere

Admiterea la UAUIM
23

ADMITEREA LA UAUIM Pentru cetăţenii români, concursul de admitere constă PROBE ADMITERE FAC U LTAT E A D E A RH I T E C T U R Ă D E I N T E RI O R
într-o unică probă de desen (desen liber şi desen tehnic),
UAUIM scoate la concurs, în fiecare an, locuri de studii probă care va testa perceperea spaţială, creativitatea, FACULTATEA DE ARHITECTURĂ » Pentru specializarea ARHITECTURĂ DE INTERIOR -
subvenţionate şi locuri de studii cu taxă. Admiterea imaginaţia dar şi cultura generală de specialitate şi Probă de desen (desen liber și tehnic)
» Pentru specializarea ARHITECTURĂ – Probă desen
se desfăşoară în luna iulie/septembrie pentru toate capacitatea de reprezentare geometrică în plan şi în spaţiu. » Pentru specializarea DESIGN DE PRODUS - Probă
(desen liber și tehnic)
programele şi specializările. Facultatea de Arhitectură de desen (desen liber și tehnic)
Admiterea la Programul cu predare în limba engleză se » Pentru specializarea ARHITECTURĂ ÎN LIMBA
(română / engleză), Facultatea de Urbanism și
va susţine în limba engleză şi va presupune şi un test ENGLEZĂ - Probă desen + Probă tip Examen Oral de » Pentru specializarea MOBILIER ȘI AMENAJĂRI
Facultatea de Arhitectură de Interior organizează
eliminatoriu de competenţe lingvistice. Testul nu este competențe lingvistice Engleză INTERIOARE - Probă de desen (desen liber și tehnic)
concursul de admitere în București, iar specializările
obligatoriu pentru candidaţii care au obţinut unul din
Conservare şi Restaurare de Arhitectură respectiv » Pentru specializarea CONSERVARE ȘI RESTAURARE http://www.uauim.ro/admitere/
următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE
Urbanism și Amenajarea Teritoriului la sediul din Sibiu. (nivel B2), CAE (nivel C1), CAMBRIDGE PROFICIENCY (SIBIU) – Probă desen
(nivel C2), TOEFL, IELTS minim nivel 5 (nivel B2), ECL http://www.uauim.ro/admitere/ ȘCOALA DOCTORALĂ
La examenul pentru programele de licență / licență
(nivel B2, C1, C2), FIDES (nivel B2, C1, C2).
și master integrat proba diferă în funcție de profilul FACULTATEA DE URBANISM » Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat
unității academice alese de viitorul student. Nota de Cetăţenii străini care aplică pentru admitere la studiile se realizează într-o sesiune anuală, organizată de regulă
admitere la Facultatea de Arhitectură și Facultatea de universitare în limba română trebuie să fi absolvit » Pentru specializarea PROIECTARE ȘI PLANIFICARE în luna septembrie. Studenții doctoranzi sunt selectaţi,
anul pregătitor, dobândind astfel cunoştinţe de limba URBANĂ - Probă tip teste de creativitate și logică în fiecare an, în urma unui concurs, premers de un test
Arhitectură de Interior reprezintă rezultatul testului la
română la nivel B2. exprimate grafic și în scris eliminatoriu de limbă străină.
desen (80%), nota obținută la examenul de bacalaureat
(20%). La Facultatea de Urbanism nota de admitere » Pentru specializarea AMENAJAREA ȘI PLANIFICAREA » Școala doctorală online va fi deschisă studenților
Cetățenii țărilor membre UE susțin examenul de PEISAJULUI - Probă tip teste de creativitate și logică străini în limba engleză începând din anul universitar
reprezintă rezultatul testului de creativitate și logică admitere în aceleași condiții ca și cetățenii români și exprimate grafic și în scris 2017-2018. Studenții urmează online cursurile
(66,7%) și nota obținută la examenul de bacalaureat beneficiază de aceleași drepturi privind ocuparea unor obligatorii primelor două semestre, urmând să
(33,3%). Nota minimă de admitere este 6.00. » Pentru specializarea URBANISM ȘI ADMINISTRAREA continue pregătirea doctorală și redactarea tezei
locuri subvenționate sau cu taxă. Nivelul taxei este
TERITORIULUI (SIBIU) – Probă tip interviu fundamentat prin schimburile digitale cu îndrumătorul alocat în
același ca și pentru cetățenii români. pe analiza dosarului de admitere și a scrisorii de
La examenul pentru programele de master din cadrul conformitate cu tema cercetării. Susținerea referatelor
motivație depuse de candidați se va face deasemenea online. Prezența fizică a
Facultății de Urbanism, calculul mediei se va face după Cetăţenii străini din afara spațiului UE pot fi admiși
» Pentru programele de MASTER DIN CADRUL studenților doctorali online este necesară de două ori
următoarea formulă: proba scrisă (80%), nota examen numai pe locuri cu taxă. Ei trebuie să susţină un test
FACULTĂȚII DE URBANISM – Probă scrisă, test de pe an, în sesiunile de examen, când se întâlnesc pentru
de licență (20%). (probă de desen) care va verifica perceperea spaţială şi
limbă străină (probă eliminatorie); consiliere cu îndrumătorii.
capacitatea de reprezentare în spaţiu.
http://www.uauim.ro/admitere/
http://www.uauim.ro/admitere/ https://www.uauim.ro/doctorat/
25

facultatea de arhitectură
Arhitecții sunt abilitați să imagineze locuri: locuri care nu sunt încă posibile, alteori par
chiar imposibile. Rolul arhitectului este acela de a forța imaginația și progresul tehnic,
atunci când un loc sau un mediu construibil o impun. Se spune că “cea mai bună metodă
de a prezice viitorul este aceea de a îl crea” (Peter Drucker).

Facultatea de Arhitectură folosește discipline precum proiectarea de arhitectură, studiul


formelor, al materialelor, al structurilor speciale, structuri urbane, istoria arhitecturii ș.a.
pentru a încuraja studenții să devină analitici conceptual, și în același timp, creativi. Ideile,
transpuse în proiect se probează prin intermediul schițelor și a desenului, cu ajutorul
machetelor de studiu, a filmelor sau a fotografiei etc.

De-a lungul primului an studenții investighează și explorează diverse abordări în raport


cu tema propusă prin proiect, implicându-se într-un mediu academic bogat din punct
de vedere educațional, cultural și social. Este momentul în care studenții iau primul
contact cu domeniul arhitecturii, cu gândirea critică și cu metode experimentale de
lucru. În paralel cu activitatea de la atelier studenții participă la cursuri precum istorie,
teorie, structuri și materiale de construcții, matematică ș.a. Decan
Cel de-al doilea și al treilea an de studiu pun la dispoziție studenților cadrul care asigură
înțelegerea elementelor de bază ale proiectării de arhitectură. Atelierele oferă o prof.dr.arh. Georgică MITRACHE
diversitate de abordări în ceea ce privește edificarea unui obiect arhitectural. Explorarea
contextului cultural sau social se face în amplasamente reale, inspirând abordări dintre
cele mai variate. Pe parcurs studenții își consolidează cunoașterea integrând informația
asigurată de cursurile teoretice.

Ultimii ani de studiu oferă mediul în care cunoștințele deja acumulate, prin sinteză și
ierarhizare pot și urmează să conducă la proiecte complexe, experimentale și inspirațiunile
provocatoare. Studenții lucrează în atelier, în echipe sau individual, în maniere menite
să forjeze independența, inteligența și comunicarea. Ei învață implicarea și își formează
abilitățile de cercetare și de rafinare a propunerii într-un efort de definire a propriilor voci
ca viitori profesioniști.

DECAN, prof.dr.arh. Georgică MITRACHE


27

I. FACULTATEA DE ARHITECTURĂ

UAUIM deține una dintre cele mai mari facultăți de arhitectură din Europa de Est. Programa școlară acoperă o
gamă variată de direcții de studiu în arhitectură: de la arhitectură la planificare, de la proiectare la tehnologie,
de la structură la construire, de la durabilitate la eficiență energetică etc. Cu o veche tradiție în educația de
arhitectură în plan local și internațional, UAUIM oferă studii recunoscute la nivel mondial. O comunitate pozitivă,
plină de energie și entuziasm, deschisă domeniilor cercetării cu peste 1 800 de studenți locali și din UE, Orientul
Mijlociu, Orientul Îndepărtat, Africa deschide anual porțile pentru a forma arhitecți proiectanți, designeri cu înaltă
calificare, pregătiți pentru a răspunde competitiv exigențelor secolului 21.

Configurația actuală a procesului de formare a viitorilor arhitecți este rezultatul sintezei dintre tradiția istoricei Școli
de Arhitectură bucureștene și modernitatea asumată, în consonanță cu învățământul de arhitectură contemporan
din lumea întreagă. În reformarea recentă a învatamântului de arhitectură din cadrul UAUIM, un rol important l-a
avut colaborarea constantă cu școlile europene de arhitectură dar și cu școli din afara spațiului european, precum
și cu organizații profesionale naționale (OAR, UAR) și internaționale (UIA-UNESCO, EAAE, ACE etc)

Succesul curriculei școlare este reflectat anual în ponderea covârșitoare de integrare a absolvenților în cadrul
birourilor de proiectare din țară și din lume. În ultimii ani, studenții noștri au fost implicați în mod constant în
competiții internaționale de diplome, cum ar fi RIBA President’s Medals, European Architectural Medals - Best
Diploma Projects sau Archiprix, câstigând, nu de puține ori, locuri de prim rang.

În anul 2008, facultatea noastră a fost evaluată cu succes de către experţii Comisiei pentru acreditarea profesiilor
reglementate a Consiliului Europei. Astfel, absolvenţii săi beneficiază de recunoaşterea calificării şi liberă practică
în întreg spaţiul european conform Directivei 2005/36/CE.

În urma evaluărilor periodice efectuate de echipe de specialiști ai RIBA (Royal Institute of British Architects)
absolvenții Facultății de Arhitectură beneficiază de recunoașterea internațională a diplomei de absolvire, făcând
astfel parte dintr-un grup select de doar 38 de facultăţi de arhitectură din întreaga lume.

https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/
29

Programe de studii

1. Arhitectura 2. Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU

Program cu predare în limba română Program cu predare în limba engleză Studii universitare de licență

Studii universitare integrate de licență și master Studii universitare integrate de licență și master 3 ani

6 ani 6 ani 180 de credite ECTS

360 credite ECTS 360 credite ECTS

Conform legislației naționale în vigoare, programul de orienta și către alte domenii conexe, artistice, tehnice În cadrul Facultății de Arhitectură a UAUIM, în sediul Absolvenții specializării își pot continua studiile în
studii “arhitectură 6 ani” este organizat “în sistem integrat și teoretice (scenografie, grafică, publicitate, critică, din Sibiu, str. Dealului nr.6, funcționează din 2007 cadrul ciclurilor de studii în sistem integrat licență și
licență și master” profesia de arhitect fiind reglementată publicistică etc). Titlul de master în arhitectură permite ciclul de studii de licență “Conservare și Restaurare master din cadrul Facultăţii de Arhitectură, Bucureşti (6
la nivel european și, ca atare, exceptată de la structurarea accesul la ciclul al treilea de studii universitare (studii de Arhitectură”. Programul de studii asigură pregătirea ani, 360 credite ECTS), fără a mai susţine vreun examen
în cicluri distincte. Ca urmare a evaluării Comisiei pentru doctorale) și, în acest fel, orientarea către cercetare și/ generală de arhitectură la nivelul ciclului de licență, cu de admitere suplimentar. Astfel, absolvenţii Specializării
acreditarea profesiilor reglementate a Consiliului Europei, sau carieră universitară. aplecare asupra patrimoniului construit, ca depozitar de care doresc continuarea studiilor în cadrul programului
calificarea conferită este recunoscută la nivel european valori culturale validate și resurse reutilizabile. Diploma de studii “arhitectură 6 ani” pot fi înscrişi în anul 3 de
În cadrul Programului cu predare în limba engleză, limba
și permite absolvenților practicarea profesiei în oricare acordată după finalizarea studiilor atestă dobândirea studii.
de predare, atât pentru disciplinele teoretice cât şi pentru
din țările membre UE. Programul de studii “arhitectură unor cunoștințe, competențe și abilități de bază, cu
cele practice este limba engleză. Diploma absolvenţilor http://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/
6 ani” este acreditat de ARACIS (Agenția Română de accentuat caracter pragmatic, în domeniul arhitecturii
Programului cu predare în limba engleză va specifica conservare-sibiu/
Asigurare a Calității în Învățământul Superior), precum și în general și în domeniul conservării și restaurării de
faptul că titularul a parcurs întreaga programă exclusiv
de RIBA (Royal Institute of British Architects). arhitectură în particular, ceea ce oferă absolvenților o
în limba engleză, oferindu-i astfel posibilitatea practicării
gamă largă de opțiuni. Absolvenții pot lucra în birouri
Absolvenții programului de studii “arhitectură 6 ani” profesiei în afara ţării fără eventuala obligativitate a
de arhitectură, în administrația locală și centrală, în
primesc diploma de arhitect, cu titlul de “master în dobândirii unor atestate de cunoaştere a limbii engleze
execuție etc., cu avantajul unei mai bune cunoașteri a
arhitectură”, care le conferă dreptul de a practica de specialitate.
problematicii patrimoniului arhitectural.
profesia în mod liberal, în conformitate cu prevederile
https://www.uauim.ro/facultati/arhitectura/
Legii Arhitecturii. Totodată, formarea profesională
arhitectura/
complexă, le dă absolvenților posibilitatea de a se
31
33

facultatea de urbanism
Sistemul de învățământ promovat în Facultatea de Urbanism asigură introducerea
studenților în problematica urbanismului, înțelegerea fenomenelor și a strategiilor de
dezvoltare asociate teritoriului în lumea modernă contemporană.

Urbanismul, amenajarea și planificarea peisajului sau administrarea teritoriului ex­


plo­­
rează implicațiile teritoriului ca domeniu al proiectării. Programele de studiu
spe­cializate de licență lucrează cu condițiile contemporane în care peisajul urban
sau extraurban este înțeles nu ca o colecție de obiecte independente, ci ca un
ansamblu de entitățile localităților, interconectate între ele și cu implicații complexe
în funcționarea pe termen mediu și lung. Modalitatea de studiu a domeniului pro­
pu­ne studenților un mediu educativ structurat ce combină explorări în teritoriu cu Decan
dez­voltarea unei gândiri critice și perspective îndrăznețe imaginate în proiecte și
propuneri. conf.dr.arh. Claudiu RUNCEANU

În timp ce programele de licență în urbanism oferă noțiunile de bază în urbanism și


peisagistică, programele de master asigură aprofundarea domeniilor asociate ur­ba­
nis­mului într-o varietate de abordări specifice.

DECAN conf.dr.arh. Claudiu RUNCEANU


35

II. FACULTATEA DE URBANISM Programe de studii: licență

Facultatea de Urbanism a fost înființată în anul 1997 în cadrul Institutului devenit astăzi Universitatea de Arhitectură
și Urbanism “Ion Mincu”, București, fiind singura instituție de învățământ superior din România care pregătește
urbaniști, profesie nou apărută în țara noastră. Este reprezentată la nivel European prin apartenența la AESOP –
Association of European Schools of Urban Planning și REA – Reseau des Ecoles d’Architecture, Urbanisme et
Paysage de la France, Europe Centrale et Orientale.

https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/

Licență

1. Proiectare și planificare Urbană

Studii universitare de licență

4 ani

240 de credite ECTS

Procesul educațional este orientat către proiectarea socială, tehnică, demografică, culturală, economică,
și planificarea urbană și de peisaj, în consecință, etc). Absolvenții acestui program dobândesc
dezvoltarea unor aptitudini specifice de cercetare, competențe în analiza și planificarea spațială a
tehnică și concepție devine foarte importantă. localităților și teritoriilor, în elaborarea de studii și
Principalul mijloc este lărgirea orizontului de înțelegere documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, în
a spațiilor urbane, peisajului și teritoriului prin abordări organizarea și gestionarea spațiilor urbane.
multidisciplinare (din perspectivă istorică, geografică, https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/urbanism/
37

Programe de studii: licență

2. Amenajarea și planificarea peisajului 3. Urbanism și administrarea teritoriului – Sibiu

Studii universitare de licență Studii universitare de licență

4 ani 3 ani

240 de credite ECTS 180 de credite ECTS


Programul de licență Amenajarea și Planificarea Programul de studii Urbanism și Administrarea
Peisajului urmează structura de formare de profil Teritoriului de la Sibiu, singurul program din țară acreditat
urbanistic, cu specializare în domeniul peisajului. în acest domeniu de licență, a fost special creat pentru a
Abordarea multi, inter și trans-disciplinară include răspunde nevoilor actuale ale societății contemporane
câteva componente majore precum: arhitectura, aflată într-o permanentă dezvoltare și schimbare. Prin
urbanismul, științele sociale, naturale, tehnice, absolvirea acestui program, viitorii profesioniști vor fi
ecologia și dezvoltarea durabilă. Educația de profil pregătiți pentru a conduce și a se integra în colective
peisagistic include dezvoltarea abilităților practice prin pluridisciplinare capabile să soluționeze probleme
activitățile de proiectare urbană și peisagistică, precum specifice din domeniul urbanismului și amenajării
și prin cercetări specifice domeniului – pornind de teritoriului la nivelul administrației locale (primării,
la observarea sensibilă a spațiului până la protejarea, consilii județene) sau centrale (ministere, organizații
transformarea și planificarea peisajului. guvernamentale).

https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/peisagistica/ https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/uat/
39

Programe de studii: master

1. Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională Programul de master de mobilitate urbană este reprezentativ 4. Peisaj și teritoriu 6. Urbanism și politici publice
pentru domeniul inovator al mobilității, explorând
mobilitatea urbană ca disciplină holistică și dezvoltând o
Studii universitare de masterat Studii universitare de masterat Studii universitare de masterat
nouă specializare în educația academică orientată spre
2 ani planificarea urbană. Este primul și singurul program de 2 ani 2 ani
master interdisciplinar din țară care vizează explorarea
120 de credite ECTS 120 de credite ECTS
mobilității urbane în două abordări, la nivel holistic și integrat. 120 de credite ECTS
Programul de doi ani al masterului Peisaj și teritoriu
Programul urmărește pregătirea de specialiști în domeniile Organizat inițial de către Facultatea de Urbanism (FU)
https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/mmu/ se adresează nu numai absolvenților de peisagistică,
amenajarea teritoriului și dezvoltare regională, primul din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion
urbanism și arhitectură ci unei categorii largi de
având o tradiție consacrată în cadrul învățământului de absolvenți. Preferința este de a forma absolvenți din Mincu” în colaborare cu Facultatea de Științe Politice
arhitectură și urbanism, cel de-al doilea reprezentând un 3. Management urban pentru orașe competitive diferite domenii, conexe arhitecturii, urbanismului (FSP) din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și
domeniu dezvoltat relativ recent, în legătură cu procesul și peisagisticii, astfel încât să se poată forma echipe Administrative (SNSPA), masterul Urbanism și Politici
de integrare în structurile Uniunii Europene. Specialiștii Studii universitare de masterat multidiciplinare pentru cercetări și proiecte europene.
Publice face parte în prezent din oferta de programe
formați prin acest program de studii, dobândesc
competențe generale și specifice ambelor domenii și 2 ani https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/mpt/ de master a Facultății de Urbanism. Printre obiectivele
vor putea participa la procesele de planificare teritorială, programului se numără: cercetarea științifică, întocmirea
120 de credite ECTS studiilor de specialitate, consultanță și expertiză în
ocupă funcții în cadrul unor structuri publice / de interes 5. Proiectare urbană
public centrale, regionale sau locale și poziții de cercetători Programul Management Urban pentru Orașe operațiuni urbane, interacțiunea cu actorii urbani,
sau cadre didactice în instituții de profil putând participa la Competitive are ca obiectiv familiarizarea studenților propunerea, evaluarea și implementarea strategiilor de
Studii universitare de masterat
proiecte și studii internaționale. cu problematica dezvoltării urbane astăzi, atât în dezvoltare, evaluarea și administrarea efectelor unor
lume cât și în România și cu precădere dobândirea de 2 ani acțiuni cu potențial de impact asupra mediului urban,
https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/atdr/ cunoștințe vizând abordarea strategică a dezvoltării întocmirea documentațiilor de urbanism.
urbane și a practicilor de management urban. În cadrul 120 de credite ECTS
2. Mobilitate urbană masterului sunt examinate strategiile și modul lor de Programul de master Proiectare Urbană aprofundează https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/mupp/
definire, precum și politicile publice, programele și cunoștintele specifice înțelegerii operaționale de
proiectele urbane – atât cele de succes cât și eșecurile. intervenție urbană, oferind informații asupra sistemului
Studii universitare de masterat conceptual urbanistic în vederea stăpânirii reperelor
Este urmărită înțelegerea diversității și a dinamicii
relațiilor dintre “actorii urbani“, după cum sunt analizate sale doctrinare și a abordării sistemice a problemelor
2 ani
scenarii de dezvoltare și perspective comparate. de urbanism în cadrul teritoriului.
120 de credite ECTS
https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/moc/ https://www.uauim.ro/facultati/urbanism/mpu/
41
43

facultatea de
arhitectură de interior
Este din ce în ce mai evident astăzi faptul că strădania design-ului, a arhitecturii de
interior este distinctă de cea vizată de științele exacte, ingineria, sau științele uma­
niste. Mai mult decât atât, ce definește acest domeniu astăzi este tocmai ri­goa­rea
procesului de proiectare reflectat. Integrarea informațiilor provenind din do­me­nii
diferite sunt probate în subiectul - obiect de design, prin testarea acestuia în fața
atitudinii societale căruia îi este destinat. Felul în care acesta se raportează la su­biec­
tul design-at, fie el, arhitectură de interior, fie mobilier – reprezintă impactul pe care
Decan
de­sign-ul îl răsfrânge asupra societății.
prof.dr.arh. Beatrice JÖGER
45

I I I. FA C U LTAT E A D E A R H I T E C T U R Ă D E I N T E R I O R Programe de studii

La 15 ani de la înființare Facultatea de Arhitectură de 2. Design de produs


Interior își propune continuarea și îmbunătățirea ofertei
sale formată din trei programe de studiu. Create din
Studii universitare de licență și master în sistem integrat
dorința de a răspunde cererii de pe piața forței de muncă,
programele de Arhitectură de Interior, Design de Produs 5 ani
și Mobilier și Amenajări Interioare sunt supuse unui proces
constant de adaptare și actualizare a conținutului lor. 300 de credite ECTS
Secția de „Design” a fost creată ca un program de studiu
https://www.uauim.ro/facultati/interior/
cu o durată de 5 ani – ciclu de licență și master integrat -
și își propune să formeze specialiști în domeniul design-
ului. Spre deosebire de programele similare organizate în
cadrul Universităților de Arte, oferta noastră propune o
1. Arhitectură de interior mai solidă integrare a abilităților artistice cu cele tehnice.

https://www.uauim.ro/facultati/interior/design/
Studii universitare de licență și master în sistem
integrat
3. Mobilier și amenajări interioare
5 ani

300 de credite ECTS Studii universitare de licență


Secția de „Arhitectură de Interior” a fost creată ca un 3 ani
program de studiu cu o durată de 5 ani -cicluri de
licență și master integrate - și își propune să formeze 180 de credite ECTS
specialiști în domeniul arhitecturii de interior care Secția de „Mobilier și Amenajări Interioare” este un program
să poată profesa independent sau în birouri mari de studiu cu o durată de 3 ani, care își propune să formeze
de arhitectură, pentru a răspunde cerințelor tot mai specialiști orientați spre practică și spre satisfacerea imediată
complexe din domeniul arhitecturii de interior. a cererii de pe piață, într-un ciclu de studii cu durată scurtă.

https://www.uauim.ro/facultati/interior/interior/ https://www.uauim.ro/facultati/interior/mobilier/
47
49

școala doctorală
Școala Doctorală din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu“,
București oferă studenților săi cadrul de desfășurare care să conducă spre o
cercetare exhaustivă într-o direcție definită de propriul interes. Un loc important
în acest demers este acordat originalității subiectului ales, temei alese si cercetării
interdisciplinare și care au șansa unor răspunsuri surprinzătoare. Școala Doctorală
SITT - Spațiu Imagine Text Teritoriu și Școala Doctorală de Urbanism se sprijină pe
expertiza și experiența unui colectiv de cadre didactice și cercetători specializați,
istorici, sociologi și profesioniști din domenii tehnice conexe cu recunoaștere
Director
profesională in domeniu și importante realizări științifice.
prof.dr.arh. Augustin IOAN
51

IV. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” » Studiile universitare de doctorat în arhitectură și


–Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de urbanism cumulează o serie cursuri și cercetare
Doctorat – IOSUD individuală pe teme de maximă actualitate. Cursurile,
cumulând 60 credite ECTS, cuprind un modul general
Școala Doctorală „ SITT - Spaţiu, Imagine, Text, de arhitectură/urbanism, sau module interdisciplinare
Teritoriu” opționale, precum și prezentări periodice ale
rezultatelor cercetării. Subiectul temei de cercetare se
Școala Doctorală de Urbanism
stabilește individual în acord cu îndrumătorul lucrării
3 ani de doctorat.

180 de credite ECTS http://www.uauim.ro/doctorat/

» Școala doctorală online va fi deschisă studenților străini îndrumătorul alocat în conformitate cu tema cercetării.
în limba engleză începând din anul universitar 2017- Susținerea referatelor se va face deasemenea online.
2018. Studenții urmează online cursurile obligatorii Prezența fizică a studenților doctorali online este nece­
primelor două semestre, urmând să continue pregătirea sară de două ori pe an, în sesiunile de examen, când se
doctorală și redactarea tezei prin schimburile digitale cu întâlnesc pentru consiliere cu îndrumătorii.
53

Departamente

1. Departamentul Introducere în Proiectare de 3. Departamentul Sinteza de Proiectare


arhitectură
Problemele complexe urbane, relația dintre contextul
Primul an reprezintă o primă etapă de, „ucenicie”, în ceea existent și noile intervenții de arhitectură, reprezintă
ce privește studiul spațiului și al formei, al mijloacelor preocuparea comună a atelierelor din anii 4 și 5.
de expresie specifice împreună cu mijloacele de Vechiul obicei de a aborda proiectarea bazată pe
reprezentare în proiectare. Elementele de bază are ale funcțiunea clădirii a fost abandonat; cu toate acestea
gândirii arhitecturale, construirea unui set de analiză există o înclinație tacită spre studierea mai multor tipuri
și adaptare la problematica spațiului sunt deprinderi de construcții complexe. Acest lucru este legat de un
importante în atingerea țintelor acestei etape. subiect pe cât de important pe atât de determinant
pentru expresia de arhitectură - impactul tehnologic.
https://www.uauim.ro/departamente/ip/
Sinteza cercetării, ordonarea și structurarea informației
2. Departamentul Bazele Proiectării legată de proiect, simularea practicii reale de proiectare,
cerută în mod repetat de către studenți, se realizează
Departamentul Bazele Proiectării de arhitectură, prin proiecte complexe în care sunt implicate mai
parte integrantă a strategiei de acumulare și ordonare multe departamente. Proiectele de o zi, aşa-numita
a informației specifice proiectării de arhitectură, „schiță de schiță”, încearcă să simuleze circumstanțele
promovează și susține studenții în aprofundarea specifice din practica arhitecturală.
cunoștințelor pe parcursul anilor 2 și 3 de studiu.
Programa abordează teme diverse vizând sinteza între https://www.uauim.ro/departamente/sp/
formă, spațiu, și elementele definitorii lor, pe de o parte,
4. Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică
utilizarea și funcționalitatea clădirii pe de altă parte.
Abordarea poate aduce în atenție clădiri simple, reduse Departamentul coordonează și implementează în
ca volum, astfel încât studentul să conștientizeze și să cadrul Universității activitatea didactică de cercetare și
înceapă să controleze aspectele și problemele pe care proiectare în domeniul urbanismului și a operațiunilor
proiectul de arhitectură le ridică în relație cu contextul. urbane la nivelul unităților administrative, precum și
în domeniul peisajului natural, antropic și cultural,
https://www.uauim.ro/departamente/bp/
la nivel local, mezzo- și macro-teritorial. Activitatea
55

departamentului se focalizează pe cunoștintele, de importanță majoră în formarea arhitecților. Tot aici se cadrul Facultății de Arhitectură de Interior. Activitățile
competențele și abilitățile de specialitate, în cadrul face și îndrumarea și perfecționarea studenților arhitecți asigură viitorului arhitect cunoștințele și abilitățile
licențelor și a studiilor masterale ale Facultății de în domeniul conservării integrate a patrimoniului: necesare pentru reprezentarea formelor și detaliilor
Urbanism, cât și în cadrul activităților didactice de la restaurarea și reabilitarea monumentelor și siturilor și specifice proiectării de interior și a celei de design de
celelalte Facultăți din UAUIM. gestiunea patrimoniului cultural în general. obiect și grafic.

https://www.uauim.ro/departamente/up/ https://www.uauim.ro/departamente/itcp/ https://www.uauim.ro/departamente/pid/

5. Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare 7. Departamentul Științe tehnice 9. Departamentul Studiul Formei și Ambient
Teritorială
Componentă tradițională a Școlii de Arhitectură Departamentul Studiul Formei și Ambient coordonează
Departamentul coordonează procesul educațional din București, în legatură nemijlocită cu practica activitățile teoretice și de proiectare menite să asigure
teoretic și practic din domeniul planificării urbane profesională, departamentul acoperă segmentul studentului arhitect cunoștințele și abilitățile necesare
și teritoriale pentru nivelele academice Licență și dedicat dobândirii cunoștințelor, competențelor și pentru reprezentarea formelor și detaliilor arhitecturale.
Masterat în Urbanism. Departamentul cercetează abilităților necesare trecerii de la conceptualizarea la Mesajul arhitecturii nu poate fi reformulat în cuvinte și
structurile și procesele urbane și teritoriale, este materializarea arhitecturii, în concordanță cu cerințe de aceea avem nevoie de un limbaj vizual prin care
centrat pe dimensiunea spațială și orientat către cele complexe de calitate ale obiectului construit, exprimate să comunicăm gândurile și opțiunile noastre despre
mai eficiente abordări practice.Cele mai importante la nivel individual și social. Activitățile coordonate cum ne imaginăm un obiect sau o organizare spațială.
domenii specifice Departamentului pleacă de la de cadrele didactice ale departamentului: cursuri, Studiul formei nu este doar modul în care un obiect este
proiectarea spațiilor urbane, ajungând până la planurile seminarii, lucrări practice, proiecte de specialitate - desenat pe hârtie, ci întreg procesul prin care acesta a
complexe privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea definesc două arii disciplinare majore: ‘tehnologie luat naștere, folosind cele mai variate tehnici pentru a
regională. arhitecturală’ și ‘științe inginerești’. imagina forme: desenul, modelarea pe calculator sau
machetă.
https://www.uauim.ro/departamente/ut/ https://www.uauim.ro/departamente/st/
https://www.uauim.ro/departamente/sfa/
6. Departamentul Istoria și Teoria Arhitecturii și 8. Departamentul Proiectare de Interior și Design
Conservarea Patrimoniului
Departamentul coordonează atât activitățile de
Departamentul coordonează activitatea didactică și de proiectare (proiecte, studiul formei și proiecte de
cercetare în istoria și teoria arhitecturii - două domenii specialitate) cât și parte din cursurile teoretice din
57

Facilități în UAUIM

facilități
59

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Biblioteca. Cea mai veche şi mai complexă bibliotecă de Muzeul Școlii de Arhitectură. Infiinţat în anul 1982, Spaţii expoziţionale. Expoziţii ale proiectelor realizate
Mincu” îşi are sediul în București lângă Piaţa Universităţii, specialitate din ţară, înfiinţată în anul 1912, prin donaţiile
pe str. Academiei nr.18-20. Clădirea actuală, ocupând primilor profesori ai şcolii. Printre cele dintâi donaţii se
întreaga insulă dintre străzile Academiei, Edgar Quinet şi numără colecţiile personale ale unor arhitecţi şi ingineri
Biserica Enei, cuprinde trei corpuri. Cel mai vechi dintre ca Ion Mincu, Grigore Cerchez, Paul Smărăndescu, Ermil
acestea, monument de arhitectură, a fost realizat în Pangratti - primul rector al Şcolii. Cuprinde cca 200.000
perioada 1916-1927, după proiectul arhitectului Grigore de publicaţii de arhitectură, construcţii, urbanism,
Cerchez, figură marcantă a arhitecturii româneşti de la design, artă, istorie, filozofie, sociologie, matematică
cumpăna secolelor XIX-XX. etc. și are două săli de lectură modern echipate.

muzeul expune obiecte şi documente reprezentative


pentru învăţământul românesc de arhitectură (diplomele
primilor arhitecţi români, acte emise de autorităţi privind
învăţământul de arhitectură, documente ale Şcolii
Superioare de Arhitectură, proiecte ale studenţilor), de studenţi şi importante expoziţii de arhitectură şi
precum şi alte exponate legate de evoluţia arhitecturii: artă se organizeaza in spatiul de la parterul corpului
machete ale unor monumente şi construcţii celebre, dinspre str. Academiei, în turnul școlii vechi, în holurile
Ateliere, săli de curs, laboratoare (Informatică, https://www.uauim.ro/informare_documentare/biblioteca/
fragmente de ornamente şi feronerie recuperate din universității și în Galeria Arhitecți Români Creatori de
Materiale de Construcţii, Tehnologie Arhitecturală,
Editura Universitară „Ion Mincu”. Infiinţată în 2001, editura demolările anilor ‘80 etc. Muzeul UAUIM reflectă istoria Patrimoniu.
Restaurare, Machete, Studiul Iluminatului Arhitectural).
publică lucrări care privesc activitatea didactică (cursuri, arhitecturii pe teritoriul României, fiind singurul muzeu
Căminele studenţeşti. Sunt situate în Bd. Lacul Tei nr.
Centrul de plotare-copiere, librărie de specialitate, breviare), lucrări de arhitectură şi urbanism ale cadrelor de acest gen din țară. Muzeul cuprinde spații destinate
116-118 (470 locuri) şi în Bd. Carol nr. 19 (cca. 35 locuri).
papetărie situate la parterul și subsolul clădirii din Str. didactice, lucrări ale studenţilor (cataloage de proiecte, expoziției permanente, gliptotecii și pinacotecii.
În strada Splaiul Independenţei nr. 303 se află câteva
Academiei nr.18-20. lucrări ştiinţifice), precum şi revista “Analele Arhitecturii”.
http://muzeul.uauim.ro/ro/proiecte?start=1080 locuri de cazare aferente programelor Erasmus, IAESTE.
http://editura.uauim.ro/
61

Clubul A. Cel mai celebru club studenţesc din ţară a Sediul din Sibiu al Programelor de studii universitare Sediul Facultatății de Arhitectura de Interior, al
fost fondat în 1969 din iniţiativa studentului arhitect de licență „Conservare şi restaurare de arhitectură” programelor de studii universitare “Design de
Emil Barbu Popescu şi işi desfăşoară activitatea în str. și “Urbanism și administrarea teritoriului” din str. produs” și “Mobilier și Amenajări de Interior” care
Blănari nr.14. Dealului nr.6, Sibiu în clădirea fostului Institut Franciscan își desfășoară activitatea în Str. Academiei nr. 18-20 și
și care pun la dispoziţia studenţilor spații educaționale: în Bdul. Elisabeta, nr. 7.
săli de curs, un amfiteatru, bibliotecă, laborator de
informatică, laborator de machete etc.

Cabinetul medical al universităţii este situat la parterul


imobilului din Bd. Carol, nr. 19.

Sport. Sala de sport din incinta universităţii a fost


recent renovată şi echipată. În str. Larisa nr. 2 se află un
stadion, terenuri de tenis și bazinul de înot acoperit al
universității.

Bufetul-restaurant se află la subsol, în legatura cu


holul de acces al clădirii UAUIM.
63

cercetare

Cercetare
65

Centrul de cercetare, proiectare, expertiză și Centrul de Studii în Arhitectură Vernaculară Centrul de Studii Arhitecturale şi Urbane (CSAU),
consulting (CCPEC) elaborează documentații (CSAV) este găzduit de ansamblul bisericii fortificate Centrul de Excelență în Urbanism (CEP),
(proiecte, studii, lucrări de cercetare, etc) efectuează de la Dealu Frumos (jud. Sibiu). Aici se desfăşoară o Centrul de excelență în studiul imaginii (CESI),
expertize, acordă consultanță în urmatoarele domenii: Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SITT)
» CCPEC serie de manifestări cu caracter didactic, profesional
urbanism și amenajarea teritoriului, proiectare programe sunt situate în afara sediului principal, într-o clădire din
Centrul de cercetare, proiectare, şi larg cultural, workshop-uri internaţionale, tabere
str. Moxa nr. 3-5, înscrisă şi ea pe lista monumentelor
expertiză și consulting complexe, studii în domeniul restaurării monumentelor studenţeşti etc. istorice, găzduind activități de cercetare și manifestări
istorice și de arhitectură, studii și expertize tehnice
cu caracter ştiinţific şi cultural.
» CSAV pentru consolidare, reabilitare, conservare, consultanță Tot aici se găsesc și Colectia de Etnografie și Folclor, o
Centrul de Studii în Arhitectură tehnică și economică etc. sală de conferințe de 200 locuri și spații de cazare. http://www.uauim.ro/cercetare/csau/, http://cep-edu.eu/
Vernaculară
http://www.uauim.ro/cercetare/ccpec/ http://www.uauim.ro/cercetare/dealufrumos/ http://cesi.ro/, http://cesi.ro/ro/doctorat/sti.htm
» CSAU
Centrul de Studii Arhitecturale şi
Urbane

» CEP
Centrul de Excelență în Urbanism

» CESI
Centrul de excelență în studiul
imaginii

» SITT
Școala Doctorală „Spațiu, Imagine,
Text, Teritoriu”
67

Tipuri de burse și
Programe de mobilități pentru studenţi

burse și mobilități
69

Tipuri de burse. Burse de merit, de studiu, burse Regulamentul UAUIM. Totodată se acordă burse cu Programe de mobilități pentru studenţi Erasmus+ este programul finanţat de Comisia
sociale, burse post-doctorale oferite de statul Elvețian susţinere financiară din partea unor sponsori studenţilor Europeană prin EACEA (Educational, Audivisual &
Mobilităţile pentru studenţi oferite de Facultatea
cu rezultate deosebite în anumite domenii de studiu. Culture Executive Agency) oferă posibilitatea studiului,
și stagii de cercetare oferite de companii din mediul de Arhitectură din cadrul UAUIM reprezintă şansa
formării și dobândirii unei experiențe profesionale
de afaceri. Studenţii cetăţeni Români pot beneficia de http://www.uauim.ro/universitatea/ de a studia în străinătate la una din cele peste 50 de
lărgite prin participarea la programe educaționale în
burse acordate în conformitate cu reglementările emise regulamente/2016/Regulament-acordare- universităţi partenere din Europa, dobândind astfel
alte țări.
anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi burse-2016-2017.pdf competenţe academice şi profesionale noi, necesare
construirii unei cariere solide în domeniul arhitecturii. https://www.uauim.ro/universitatea/relatii_
internationale/erasmus/

Burse SEE – Proiecte de mobilitate se realizează pe


baza unor acorduri inter-instituţionale încheiate între
UAUIM şi universităţi partenere europene, având la bază
finanţări oferite de Norvegia, Islanda şi Lichtenstein.

https://www.uauim.ro/universitatea/relatii_
internationale/burse-see/

IAESTE (International Association for the Exchange of


Students for Technical Experience) oferă studenților
oportunitatea de a acumula experiență de practică
profesională în străinătate.

http://www.uauim.ro/universitatea/relatii_
internationale/iaeste/
71

alumni ALUMNI
73

Dan Sergiu Hanganu Franz Echeriu

Arhitect, profesor în cadrul Absolvent al Institutului


Universității din Montréal, de Arhitectură Ion Min­
membru al Ordinului Ar­ cu, Franz Echeriu după o
hitecților din Quebec, pro­ scurtă carieră profesio­
fesor invitat la numeroase nală și universitară în țară,
instituții de învățământ se stabilește în Germa­
printre care: Universita­ nia. Activează intens la
tea din Detroit, Academia Asociaţia Locuire Urbană
de arhitectură din Vero­ Munchen, iar anul 1989
na, Membru de onoare al îl regăseşte în Austria.
Academiei Române din Perioada desfăşurată la
2003. Dan Hanganu a Schwaighofer şi la ATP-
proiectat și realizat o serie Innsbruk înseamnă lucrări
de clădiri importante din importante coordonate
Quebec, incluzând aripa îndeaproape. Palmare­
cea mai recentă a Pointe- sul lucrărilor executate
à-Callière Museu, clădi­ în Austria s-a extins cu o
rea HEC Montréal, Sala de serie de realizări de an­
concerte Hall of Rimouski, vergură națională și in­
Școala de design UQAM. ternațională, în prezent
Distincții: Medalia Institu­ firma pe care o conduce
tului Regal de Arhitectură realizând lucrări impor­
al Canadei, RAIAC Gold tante în România.
Medal pentru întreaga ca­
rieră, Ordinul Național al
Quebec.
75

Vladimir Arsene Romeo Belea

Absolvent al Universităţii Arhitect, doctor în arhi­


de Arhitectură „Ion Mincu” tectură și profesor al Uni­
versității de Arhitectură și
din Bucureşti, Vladimir Ar­
Urbanism Ion Mincu Bu­
sene pleacă spre sfârşitul curești, ulterior prorector
anilor ‘70 la New York. al Universităţii „Spiru Haret”
Președintele și fondatorul din Bucureşti, şi preşedinte
principal al biroului de ar­ al Fondului de Arhitectură
hitectură Westfourth, con­ din Uniunea Arhitecţilor
din România este coordo­
duce o firmă prestigioasă
natorul unor proiecte em­
de arhitectură realizând o blematice, de importanță
gamă variată de proiecte națională dovadă certă a
cu destinaţie comercială, apartenenței sale la galeria
academică, rezidenţială arhitecților români crea­
și culturală. Arhitectul și tori de patrimoniu. Romeo
Belea a participat la o serie
proiectele realizate pre­
impresionantă de lucrări de
tutindeni pe mapamond proiectare atât în țară, cât
au primit numeroase și în străinătate : hoteluri­
premii, două dintre ele le Intercontinental, Hilton,
fiindu-i acordate de către Savion, Extinderea Biblio­
American Institute of Ar­ tecii Academiei Române ,
Academia de Artă, Com­
chitects. Proiectele sale au
plexul universitar „Spiru
fost publicate în numeroa­ Haret”, Teatrul Naţional
se rânduri în USA, Europa, Damasc, Hotelul „Ouzoud
Asia și expuse în New York, Waterfall”, Maroc, arena,
Los Angeles, Seoul, Frank­ piscina şi Sala sporturilor
furt, Madrid și București. din Tripoli etc.
77

Dan Munteanu, Dorin Ștefan


Stephane Perianu,
Absolvent arhitect diplo­
Mihai Munteanu
mat al Universităţii de Ar­
Dan Munteanu, absolvent hitectură şi Urbanism „Ion
al Institutului de Arhitec­ Mincu“ (1975) , în 1979
tură Ion Mincu București,
devenind asistent univer­
profesează un timp la In­
stitutul de Arte Plastice din sitar la „Ion Mincu“, cate­
Bucureşti, după care se dra de proiectare, lucrând
stabileşte în Franţa. în acelaşi timp şi în cadrul
centrului de proiectare al
Stephane Perianu, absol­
vent al aceluiași Institut universităţii. Dorin Şte­
Ion Mincu, se stabileşte în fan este unul dintre cei
1969 în Franţa. mai cunoscuţi arhitecţi
din ţară, recunoscut
Mihai Munteanu, la
în România ca fiind
termina­rea Facultății de
Arhitectură din Bucu­ rești câştigătorul mai multor
se stabileşte în Franţa. În concursuri internaţionale
1984, cei trei formează de arhitectură din Dubai,
GRUPUL 14-27, pentru ca Malaezia şi Taiwan. Prin­
în 1986 să pună bazele tre cele mai cunoscute
firmei ARCHITECTURE.
proiecte ale sale se află:
De-a lungul anilor echipa zgărie norul de peste 300
a câștigat numeroase con­ de metrii din Taiwan și
cursuri realizând clădiri im­ propunerea unui muzeu
portante în sfera culturii în
pavilion în memoria lui
Paris și în afara lui.
Brâncuși în Craiova.
79

Vlad Bîna Maximilian și Daniel Zielinski

Absolvent al Institutului de Arhitectură Ion Mincu Absolvenți ai Facultății de Arhitectură din cadrul UAUIM
București, a obținut o bursă Fullbright la Pratt Institute București, parteneri asociați la Foster and Partners,
și Massachusetts Institute of Technology. După ce, London; Maximilian și Daniel Zielinski au realizat o
lucrează atât ca arhitect cât și ca layout designer sau gamă variată de proiecte și au câștigat numeroase
computer animator, în Cambridge și Toronto, la scurt premii de-a lungul timpului. Prin arhitectura propusă,
timp începe colaborările cu companii recunoscute în frații Zielinski încearcă să gasească noi abordari în
domeniu, în calitate de technical director - digital sets. ceea ce privește nevoile societății contemporane și
Este fondator al XYBlue Design, în Los Angeles, printre viitoare, promovând metode sustenabile și eficiente
realizările sale numarându-se: modelare 3D pentru de construcție și exploatare. Frații Zielinski au imaginat
flmele - Upside Down, Shine a Light, Spiderman 3, The și realizat proiecte dintr-o gamă foarte variată: Apple
Da Vinci Code, The Matrix Reloaded, Tomorrowland. Campus 2 - California, dezvoltarea orașului Masdar -
Este premiat și publicat frecvent pentru succesul său Emiratele Arabe Unite și un proiect de reinterpretare a
în domeniul efectelor vizuale, al proiectelor de grafică Parisului.
computerizată, al designului și supervizării tehnice a
decorului digital.

81
M
I
U
A
U
I
Ț
N
E
D
U
T

Alexandru Baciu,
student Arhitectură, an 5
S

Maria Mandea, Diana Andreea Loiz,


Arhitectura pare un traseu student Design de student Mobilier an 2 Marcel Ionescu,
ce deschide căi nebănu­ Produs, an 5 doctorand Arhitectura
I

ite pentru o minte înse­ Rareș Fotau, an 1


tată de creație în măsura student Arhitectură, an 5 Iulia Claudia Danilescu, Secția noastră (Design Specializarea pe care mi-
Ș

în care nu uită de com­ student Arhitectură de de Produs) e mai de­ am ales-o are ca durată Facultatea de Arhitectură
Oana Anca Abălaru, Ștefania Ciubuc, ponenta rațională. Iar Am descoperit arhitec­ Interior, an 5 grabă excentrică în Uni­ de studiu trei ani. Mate­ prin tot ce a însemnat
absolvent Arhitectură, student Arhitectură, an 4 scolii, loc și prilej nesecat tura ca fiind un concept Miruna Blejan, versitatea de Arhitec­ ria este structurată astfel ea - studiu, cercetare,
I

promotia 2014 Iulia Popescu, de creativitate, îi datorez complex, care prezintă absolvent Urbanism Specializarea Arhitectură tură și Urbanism și asta încât să acopere toate cursuri, practică, colec­
absolvent Arhitectură, Facultatea de Arhitec­ descoperirea unor calități simultan o multitudine de Interior din cadrul o face specială. Aici am cunoștințele necesare tivitate, dar și responsa­
Ț

promoția 2016 tură reprezintă pentru și experiențe pe care nu le de valențe. Este un mod UAUIM mi-a oferit șansa avut posibilitatea să ex­ proiectării de mobilier. bilitate - m-a facut să
Experiența universitară mine un drum extraor­ bănuiam în anii de liceu. de exprimare, o unealtă Experiența mea în Facul­ de a cunoaște și apro­ perimentez și să încerc Totodată înveți cum să înteleg faptul ca ținta nu
N

la UAUIM s-a conturat Anii petrecuți în UAUIM dinar către realizarea în Oportunitățile oferite și de analiză și critică, un tatea de Urbanism a funda domeniul care îmi direcții diferite totodată concepi soluțiile ide­ ar trebuisă fie doar aceea
într-un mediu deschis au fost intenși și plini de profesia de arhitect, şi manierele diverse de ex­ mijloc de înțelegere a reprezentat explorarea place și mi se potrivește. învățând un proces de ale pentru orice tip de de a deveni un arhi­
E

provocarilor arhitectu­ experiențe noi. A fost o nu numai. Pe parcurs, în primare a cunoștiințelor societății, și multe altele. unui creuzet de idei și Disciplinele teoretice gândire specific acestui amenajare. Doar după tect renumit. Ideea e să
rale, fexibil, dar în același perioadă de căutări, de paralel cu dezvoltarea câștigate în școala sau cu Am învățat ca este im­ concepte provenite din mi-au format baza pro­ domeniu și aplicabil ra­ un an de studiu am în­ rămanem analitici, res­
V

timp profund legat de experiment, o perioadă abilităţilor necesare, se prilejul activităților inter­ portant să experimen­ urba­nism, arhitectură, fesională, iar atelierele de murii pe care voi merge ceput să lucrez part- ponsabili, imaginativi și
schimbările și carac­ în care am inceput să deschid portiţe către noi naționale la care am luat tezi și să culegi informații so­ciologie, peisagistică proiectare arhitecturală mai departe. Spre deo­ time în proiectarea de să privim problemele în
L

terul societății actuale. privesc lucrurile în com­ oportunităţi. Toate ace­ parte, mi-au întarit con­ din toate sursele. M-am și amenajarea teritoriu­ și de design interior mi- sebire de secțiile mai mobilier din lemn masiv ansamblul lor, cu impli­
Diversitatea metodelor plexitatea lor și să îmi stea se desfăşoară sub vingerea că UAUIM ofera imprietenit cu oameni lui. O călătorie către noi au oferit cadrul ideal de importante ale universi­ și amenajări interioare. catiile ulterioare pe care
O

abordate și a temelor de formez opinii păstrând îndrumarea profesorilor o pregătire temeinică la creativi, de la care am teritorii a început odată a pune în practică pro­ tății, aici accentul cade Acest lucru îmi demon­ proiectul de arhitectură
studiu m-au inspirat în un spirit critic. Toate străluciţi, într-un cadru nivel internațional înzes­ învatat multe și cu care cu primul proiect, îm­ priile concepte. Evoluția pe colaborare și nu pe strează faptul că toate îl poate produce în timp,
S

dezvoltarea unor idei și acestea s-au întâmplat în care s-au scris file de trand absolvenții săi cu voi avea ocazia sa lucrez bogățindu-se perma­ pe care am avut-o de-a competiție, creând un cunoștințele pe care le din punct de vedere ar­
metode proprii de înțe­ alături de colegi talentati, istorie arhitecturală şi aptitudini compatibile cu în același domeniu de nent prin dialoguri cu lungul anilor de facultate mediu mult mai plăcut, dobândesc în facultate hitectural, istoric, socio-
B

legere și practicare a care mi-au devenit prie­ continuă inspiraţie. orice mediu și cultură. acum înainte. colegi și profesioniști din îmi confirmă că am făcut favorabil creșterii și cre­ îmi sunt cu adevărat cultural, economic, eco­
profesiei de arhitect. teni dragi. domeniu. cea mai bună alegere. ativității. necesare. logic, și nu numai.
A
83
85
87
89
91
93
95
97
99

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM


“ION MINCU”, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

18 - 20 str Academiei, 010014, București, ROMÂNIA.


Telefon: 0040 21 307 71 12
Fax: 0040 21 307 71 09

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră


ccoc.uauim@gmail.com

Oficiul Internațional de Relații Academice


telefon: +40 21-30 77 113, fax: +40 21-312 39 54
e-mail: dep.international@uauim.ro

Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru:


www.uauim.ro
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
“ION MINCU”, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
18 - 20 str Academiei, 010014, București, ROMÂNIA
Telefon: 0040 21 307 71 12 / Fax: 0040 21 307 71 09