Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Ştiințe Economice

CODREANU MARIA
FB1701

Lucru individual la disciplina sociologie

Pe tema

“Divorțul”

Chișinău, 2018
INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Divorţul este o problemă actuală foarte discutată şi se


încearcă felurite metode de ameliorare a situaţiei create în Republica Moldova din cauya ratei mari
a divorţialităţii.
În Moldova, la 100 de căsătorii - 44 de divorţuri
În 2015, în Republica Moldova s-au înregistrat peste 25.000 de căsătorii - cupluri care şi-au
unit destinele pentru a parcurge drumul vieţii împreună. În aceeași perioadă au fost înregistrate
peste 11 mii de divorţuri. Motivele cele mai frecvente: problemele financiare, migraţia, violenţa
în familie, viciile sau incompatibilitatea caracterelor.
În Europa – 47 de divorţuri la 100 de căsătorii
Ultimele date arată că în toate cele 28 de state membre UE erau înregistrate 2,1 milioane de
căsătorii şi 986 de mii de divorţuri.
Printre statele fruntaşe la divorţ se numără Spania, Portugalia, Ungaria şi Cehia, unde rata de
divorţ este de peste 60%.
Pe următorul loc se află Statele Unite, cu doar 53%.
Recordul absolut îi aparţine însă Belgiei, cu o rată de divorţ de peste 70%, iar la polul opus
este Chile, unde doar 3% dintre cuplurile căsătorite se despart oficial.
Noțiuni introductive privind divorțul

Divorţul datează de la începuturile căsătoriei, Voltaire ironiza acest act spunînd că el a


apărut chiar cu cîteva săptămîni mai devreme decat căsătoria. Originile ideii de divorţ se găsesc în
antichitate, unde un magistrat hotăra dacă motivele sunt suficiente pentru a te desparţi de cineva,
lucru care se întampla şi în ziua de azi, numai că la un mod mult mai complicat. De asemenea, în
perioada Imperiului Roman, cuplurile puteau renunţa la căsătorie prin propria voinţa şi asta era
suficient.
Tema divorţul din perspectivă biblică este abordată de mulţi scriitori, iar majoritatea
comentatorilor biblici au tendinţa de a urma una din următoarele concepţi cu privire la instituţia
numită divorţ:

- Prima concepţie: cei care susţin că o căsătorie biblică este pentru toată viaţa. Divorţul nu
este permis nici o dată pe baze biblice şi căsătoria cu o persoană divorţată este întodeauna
considerată adulter.( J. Carl Lanez, The Divorce Mzth, Minneapolis, Bethanz Hause, 1981.)

- A doua concepţie: cei care susţin că într-o căsătorie apar anumite circumstanţe care sfidează
ori ce soluţie de a vieţui împreună. Divorţul devine atunci necesar, din considerente de sănătate
mintală, emoţională sau fizică a soţilor sau a copiilor. Această soluţie pare mai puţin bazată pe
învăţătura specifică Bibliei şi mai degrabă pe principiile biblice generale.

Premise şi cauze ale divorțului


Dezorganizarea familiei prin divorţ reprezintă unul din cele mai dramatice evenimente care
intervin în viaţa cuplului, un moment fundamental de criză şi de ruptură, datorat acumulării treptate
a unor conflicte care nu şi-au putut găsi rezolvarea decât prin separarea definitivă a partenerilor.
Ca eveniment familial,divorţul nu reprezintă începutul unui conflic, ci finalizarea unor
conflicte manifeste şi latente, care au erodat treptat viaţa maritală,constrângând, cel puţin pe unul
dintre parteneri,să ia o decizie definitivă în acest sens. Din acest punct de vedere, forma „clasică”
a divorţului, aşa cum este concepută ea de către sociologi, seamănă cu un veritabil „proces”
desfăşurat în următoarele etape: (Sorin M.Rădulescu, Sociologia problemelor sociale ale
vîrstelor,pag. 273-275,)
a) Apariţia unor perturbări, mai mult sau mai putin puternice, în viaţa cuplului din
punct de vedere al resimţirii unor insatisfacţii şi al conştientizării unor incompatibilităţi
sporite în domeniul relaţiilor afective şi al raporturilor sexuale.
b) Existenţa unor conflicte din ce în ce mai puternice şi apariţia unor incidente(certuri
sau chiar agresiuni) care conduc, pe unul sau pe ambii parteneri, sa menţioneze pentru
prima dată posibilitatea divorţului, fără ca acesta să reprezinte, încă, o soluţie îndelung
gândită sau deliberată;
c) Compromiterea relaţiilor de cuplu, prin manifestarea deschisă a unor conduite sau
atitudini ostile şi agresive, lipsind, de această dată, orice preocupare pentru salvarea
aparenţelor.
d) Elaborarea unei decizii ferme în ceea ce priveşte divorţul, atât ca efect direct al unui
eveniment sau incident resimţit ca fiind extrem de negativ ori dăunător, şi, ca rezultat
indirect, al frustrărilor şi tensiunilor acumulate în cursul timpului;
e) Traversarea unei profunde situaţii de criză acută în cadrul căreia intervine în toate
palierele vieţii familiale şi conjugale. Fiecare soţ îşi duce existenţa în mod separat de
celălalt, chiar dacă ambii parteneri convieţuiesc, încă, în aceeaşi locuinţă;
f) Intervenţia divorţului ca decizie sancţionată legal şi care urmează, de obicei, unei
îndelungată perioade de separare.
g) Existenţa unor lungi perioade de readaptare din punct de vedere al vieţii personale
şi,în multe cazuri, apariţia deciziei de reconstruire a unei noi relaţii de cuplul legal
consfinţite.
Nu există, cu alte cuvinte, numai factori cu caracter general, ci şi situaţii sau circumstanţe
particulare în viaţă, care intervin şi-şi pun amprenta asupra fiecărui caz în parte. Dincolo de
aceşti factori generali sau circumstanţe particulare, pot interveni alte elemente, cum sunt:
a) Influenţele externe exercitate de rude, prieteni sau alte persoane terţe;
b) Luarea în consideraţie a consecinţelor şi efectelor posibile determinate de situaţia de divorţ;
c) Intervenţia orgoliului personal ca factor principal în susţinerea deciziei de a divorţa, în
pofida conştientizării consecinţelor negative implicate de un asemenea act;
d) Posibiliatea de contractare, de către unul sau altul dintre parteneri, a unor boli cronice sau
tulburări psihice, care afectează convieţuirea comună.
Factorii care influențează într-un mod specific divorțul:
1. Variabilele de ordin premarital, dintre care semnificativă în divorţialitate este
şcolaritatea. Cu cât vârsta la căsătorie este mai mică, cu atât probalitatea de divorţ este mai
mare. Aceasta s-ar explica prin următoarele : dacă s-au căsătorit de timpuriu,înseamnă că au
întrerupt şcoala; lipsa de maturitate şi de informaţii suficiente despre celălalt; capitalul material
adus în căsnicie este mai mic.
Rasa şi etnia conteză în sensul că, la scara statistică, există tendinţa ca mariajele interetnice
să fie mai puţin stabile. În general, cu cât distanţa culturală dintre partenerii conjugali este
mai mare, cu atât şi şansele de despărţire sunt sporite.
2. Cercetările concrete care au urmărit efectul variabilelor de investiţie s-au concentrat în
jurul capitalului domestic (locuinţă, bunuri ), copii şi investiţii de ordin psihologic.
Investiţiile psihologice în mariaj (ataşament, sentimente, grija faţă de ceilalţi membri ai
familiei etc. ) au mecanisme şi efecte asemănătoare investiţiilor economico-monetare:
angajându-se mai mult intelectual şi emoţional, te costă mai mult despărţirea; atunci când
percepi însă neînţelegeri grave şi o eventuală ruptură, nu te angajezi psihic în mare măsură.
3. Factorii pieţii (forţei de muncă şi maritale), numeroase studii arată că divorţul are o mare
incidenţă în cazul cuplurilor unde soţia este angajată în muncă. Determinaţiile sunt multiple
şi aici: independenţa dată de cîştig, schimbarea rolurilor tradiţionale în familie, orele de
muncă ale soţiei pot afecta nivelul de satisfacţie al soţului.
Concluzie
Pentru a observa aspectele generale, motivele și efectele divorțului din punctul de vedere al
unui individ care a trecut prin acest fenomen, am realizat un ghid de interviu care cuprind aceste
compartimente cu 24 de întrebări.
Persoana intervievată, este Lilia Bargan, din satul Pietrosu, r-nul Fălești, în vârstă de 52 de
ani, profesoară, în prezent plecată peste hotare în Rusia.
I. Aspectele generale ale divorțului
1. Ce prezintă în concepția dumneavostră noțiunea de divorț?
- (L.B) Este o consecință a neânțelegerilor survenite pe parcursul a celor 23 de ani de
căsnicie, dacă de la începutul certurilor și situațiilor neplăcute mereu ziceam că o să treacă
că așa este la toți perioade dificile în viața de cuplu, la 23 de ani de căsnicie am ajuns intr-un
moment deplorabil a cărui depășire am conștientizat că este divorțul.
2. Ce cred moldovenii despre divorț, persoane divorțate?
- (L.B) Dacă cândva divorțul era o rușine, în prezent, asta este ceva normal, primit de
societate, uneori chiar sunt privită cu admirație pentru că am reușit și am avut cugetul de a
pleca de lângă cel care mă ofensa și mă bătea, se comporta urât și badjocuritor, indiferent de
cei 2 copii pe care îi avem împreună și cei 23 de ani de căsnicie.
3. De cât timp sunteți divorțată? Regretați?
- (L.B) Sunt divorțată de 7 ani, regret că nu am divorțat mai devreme și am răbdat, cu gândul
că totul o să fie bine.
4. Cât timp a durat procedura de divorț?
- (L.B) o lună, copii erau deja mari, avea băiatul 18 și fata 25, averea nu am partajat-o , am
lăsat tot lui, am fost ambii de acord, am discutat despre toate și într-un final pașnic am
divorțat.
5. Cum ați suportat procedura de divorț?
- (L.B) A fost dificil, pentru că există o deprindere și noi femeile repede iertăm și aveam așa
un sentiment de regret, de rușine față de rude, de oamenii din sat.
6. Cum evaluați procedura juridică privind divorțul în Republica Moldova?
- (L.B) Este cam întinsă, cu multe acte, taxe, înregistrări, interogări, dacă oamenii sunt ambii
de acord de ce să se mai întindă cu termene de împăcare și așa mai departe.
La acest capitol din ghidul de intervievare, doamna Lilia Bargan, care este divorțată de 7
ani, definește divorțul ca fiind o consecință a atitudinii violente a unuia din parteneri, afirmă
că divorțul în prezent este privit ca ceva normal, iar procedura de divorț este una tărăgănată,
ce implică mult timp, acte și cheltuieli.
II. Motive ale divorțului
7.Dacă ați putea întoarce timpul ce ați schimba?
-(L.B) de fiecare dată zic, că aș fi divorțat de la prima lovitură pe care am primit-o, am avut
zile când dormeam afară iarna, pe la vecini, noaptea mă alunga de acasă, mă lovea cu tot ce
nimerea, distrugea tot ce-i nimerea în cale.
8.De ce persoanele divorțează?
-(L.B) Motivele sunt multe, dar cele mai frecvente cred eu că este violența și comportamentul
inadecvat pe care îl manifestă unul din parteneri, mai este și starea materială, infidelitatea,
mai intervin și părinții în relație ceea ce de multe ori se termină cu divorț.
9.Care au fost cauzele DVS. ce au condus la divorț? Cine a fost cu inițiativa de a
divorța?
- (L.B) Certurile și consumul excesiv de alcool care duceau la violență. Eu am fost cu
inițiativa.
10.Ați discutat cu cineva despre problemele familiale?
- (L.B) Da, de multe ori, cu sora, cu mama, cu nănașa.
11.Cine v-a susținut în decizia de a divorța?
- (L.B) Cel mai mult m-a susținut sora, de fapt ea știa cel mai multe detalii despre relația
noastră, despre conflicte și despre intenția de a divorța.
12. După părerea DVS de ce în prezent persoanele divorțează mai mult ca în trecut?
- (L.B) Pentru că acuma deja nu e nimic ieșit din comun și sunt foarte mulți care divorțează,
cândva era o rușine, un păcat, acuma oamenii se conduc după alte principii, societatea este
modernă, se dezvoltă, apar conflicte diferite și soluții noi și eficiente.
La capitolul Motive ale divorțului, Lilia Bargan, spune că a divorțat din cauza excesului de
alcool pe care îl făcea partenerul și din cauza comportamentului violent, asemeni motive ale
divorțului, zice ea, pot fi starea materială, infidelitatea, intervenția părinților în familie.
Afirmă că societatea se dezvoltă și deja divorțul este privit ca ceva normal, apar conflicte și
soluții eficiente.
III. Efectele divorțului
13. Ce efecte a lăsat divorțul asupra DVS?
- (L.B) Timpul le vindecă pe toate, dar rămân rănile, o dezamăgire și o durere, că viața e una
și nu am putut-o trăi fericit alături de alesul inimii mele, acuma deja nu mai pot să-mi
reconstruiesc viața, am și o vârstă și teama asta de ase repeta ceea prin ce am trecut persistă.
14. În ce relații sunteți cu fostul soț?
-(L.B) Suntem în relații bune, adică ne mai vedem așa când eu vin de sărbători, la copii, în
sat, ne-am despărțit pașnic și el a recunoscut că întrece măsura.
15. Ce modificări a suferit viața DVS după divorț?
- (L.B) Am fost o perioadă închișă în mine, complexată și deprimată, am plecat peste hotare
deși aveam un lucru în sat la școală, am lăsat tot ce am agonisit 23 de ani împreună și am
încercat să-mi refac viața din nou, doar că nu mai e cum a fost.
16.Divorțul schimbă persoana? DVS v-ați schimbat?
-(L.B) Schimbp, devine singur și cu un trecut întunecat, m-a făcut să fiu atentă la oamenii
din jur, la promisiuni, la fapte.
17. Cum ași reușit să treceți peste momentele critice ale divorțului?
-(L.B) Cu greu, cu spaimă și cu regret. Am avut cuget și putere, am izbucnit și mi-am dorit
o viață normală, astfel am izbutit să trec peste toate .. Am locuit jumătate de an cănd la sora
mea, când la mama, apoi ea a decedat și eu am plecat în străinătate.
18. Divorțul a afectat relația DVS cu rudele, cu prietenii, colegii de serviciu?
-(L.B) Nu.
19.Vă vedeți/sunteți într-o nouă relație?
-(L.B) Sunt într-o relație cun un bărbat care la fel e divorțat, trăim în concubinaj.
20. Ce ați dori să le spuneți celor care au probleme în familie?
-(L.B) Depinde ce fel de probleme, dacă e alcool și violenșă atunci divorț, iar restul
conflictelor să le soluționeze vorbind și găsind soluții și compromisuri.
21. Ce ați dori să le spuneți celor care se gândesc să divorțeze?
- (L.B) Să se gîndească binee, iar dacă situația e critică și complicată, să nu tragă din timp.
22. Ce le transmiteți celor care au divorțat?
- (L.B) Mai bine mai târziu decât niciodată, iar totul ce se face, se face spre bine!
23.Cum a afectat divorțul copiii?
- (L.B) Copiii au fost afectați nu de divorț, dar de traiul cu fostul soț.
24. Ce părere aveți față de seviciile oferite persoanelor în perioada divorțului după
divorț?
- (L.B) Nu am apelat la asemenea servicii, nu îți pot spune.
Lilia Bargan încurajează femeile care sunt în asemenea situații să divorțeze, să discute
cu rudele, într-u cât această schimbare nu va influența atitudinea celor din jur față de
persoana care inițiază divorțul. În prezent se află într-o relație bună cu soțul, se
întâlnesc la copii in vizite și au divorțat pașnic, fără certuri. Și-a refăcut viața, trăiește
în concubinaj, doar că divorțul a lăsat în sufletul ei o durere și un regret.
Astfel în urma celor relatate mai sus, în baza chestionarului, a informației teoretice studiate,
divorțul reprezintă nu o soluție, ci o concluzie a compatibilității a 2 oameni care dețin statutul de
familie. Trăim vremuri în care rata divorțului crește de la an la an, iar cauzele sunt adesea violența,
infidelitatea, nepotrivirea, etc. Divorțul este un simptom care afectează și macină o familie, care
distruge aspirații, copii, femei și bărbați. În prezent divorțul ia amploare și nu este nimic ieșit din
comun, divorțul a fost, este și va fi.
Tema divorţului pune în discuţie o problemă psihologică centrală – familia şi modul în care
se adaptează la realitatea sociala actuală, la schimbările majore de pe piaţa forţei de muncă, la
dispariţia, cel puțin în oraşele mari, a serviciului clasic, cu program, la reducerea semnificativă a
timpului pentru familie.
A rămâne împreună pentru copil nu mai este o motivaţie la modă. Mentalitatea este astăzi
mult modificată faţă de anii ‘70 sau ‘80. Trecerea de la o ipostază la alta este relativ dură şi găseşte
multe persoane în situaţia de a se simţi depaşite de ceea ce se petrece în planul mentalitaţii.
Dispariţia familiei clasice a devenit un fenomen în sine extins. Confruntarea dintre cele doua
tipare, tradiţional şi nou, conduce la multe dificultaţi interioare cu care se confruntă fiecare
persoană aflată într-un asemenea proces de decizie. Dificultatea unui divorţ constă în impactul pe
care îl are asupra confortului psihologic.
Indiferent de vârsta partenerilor de cuplu, divorţul reprezintă un „moment de răscruce” al
existenţei lor, care le afecteză resursele economice, statutul rezidenţial, proiectele de viaţă sau
stilul de viaţă şi determină schimbări drastice în plan spiritual şi afectiv, cu consecinţe traumatice
pentru toţi membrii familiei. În cazul famiilor ai căror parteneri au vârsta mijlocie şi au convieţuit
mai mult timp împreună divorţul poate fi resimţit, cel puţin de unul dintre ei, ca un adevărat
„seism” devastator pentru toate aspectele existenţei, în condiţiile în care viaţa personală,
dependentă în cea mai mare parte, de cea a familiei, trebuie luată de la capăt, fiind necesară.
Bibliografie

1. J. Carl Lanez, The Divorce Mzth, Minneapolis, Bethanz Hause, 1981


2. Sorin M.Rădulescu, Sociologia problemelor sociale ale vârstelor.
3. M. Voinea, Sociologia familiei, Bucureşti, 1993
4. http://www.descopera.ro/dnews/13728161-harta-divortului-in-lume-care-este-
situatia-in-romania-foto (15.04.2018, ora 16:32)
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Divor%C8%9B (15.04.2018, ora 16:40)
6. https://www.parajurist.md/rom/care-este-procedura-de-divort-la-oficiul-de-stare-
civila-la-cererea-ambilor-soti/ (15.04.2018, ora 16:48)
7. http://www.semia.md/ro/info/pregnancy/law/aspectele_juridice_ale_divortsului/de
fault.aspx (15.04.2018, ora 16:55)