Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire societate / P.F.A.

/ întreprindere individuală
Sediu social/sediu administrativ
Date de contact (telefon, fax, mobil, e-mail)
Nr. înregistrare (de la societate)____________ din ___.___.201__

CĂTRE
DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ____________
- Serviciul de Ordine Publică -

În temeiul art. 76 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, vă înaintăm, pe bază de opis, documentele necesare în vederea
obţinerii licenţei de funcţionare, prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 333/2003
(republicată) în vederea desfăşurării activităţilor de: (după caz)
 proiectare;
 instalare;
 modificare;
 întreţinere,
a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.
Totodată, în temeiul art. 76 alin. (2) şi (3) ambele din Anexa la H.G. nr. 301/2012,
cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 31 alin. (3) din Legea nr.
333/2003 (republicată), vă înaintăm documentele necesare în vederea avizării domnului
(domnilor) / doamnei (doamnelor) _______________________, în calitate de (după
caz) administrator(i) / preşedinte al consiliului de administraţie / director general sau
executiv cu atribuţii în coordonarea operativă a personalului societăţii specializate în
sisteme de alarmare împotriva efracţiei.
Societatea îşi manifestă acordul cu privire la verificarea datelor de identificare sau
cu caracter personal de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu stimă,

DATA CONDUCĂTOR SOC./P.F.A./Î.I.


(calitatea conducătorului, după caz)
___.___.201__ NUME ŞI PRENUME (în clar)

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

Timp estimat completării cererii: 5 minute