Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenumele Dascal Angela

Adresa: Chişinău, str. Socoleni 4, ap.29


Telefon: 069572173
Email: angeladascal@gmail.com
Data: 12 martie 2018

MINISTERULUI EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII


REPUBLICII MOLDOVA

Stimată Domnă Ministru,


Vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră pentru postul
de selectare a experţilor în vederea prestării serviciilor de dezvoltare a curricula disciplinare în
învăţământul general („Concurs – Expert în dezvoltarea curriculară la domeniul Educaţie
Timpurie).
Am absolvit Facultatea de Pedagogie, specializarea Pedagogie şi Psihologie la
Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, având o pregătire universitară înaltă cu
calificativul 9,84, precum şi o experienţă de 13 ani de cercetare în sectorul Educaţie Timpurie
din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.
Pe parcursul activităţile mele profesionale (conform CV anexat) am avut ocazia să-mi
valorific cu succes calităţile mele de cercetător ştiinţific în domeniul Educaţiei Timpurii.
Doresc să aduc o contribuţie personală în dezvoltarea curriculară la domeniul Educaţiei
Timpurii prin afirmare, entuziasm, tenacitate, profesionalism, acestea fiind câteva din trăsăturile
pe care le voi fi onorat să le pun la dispoziţia unei echipe dinamice, tinere şi profesioniste.
Sper ca informaţiile oferite să corespundă exigenţilor dvs. şi să constiutie o bază de
discuţie în eventualitatea în care voi fi selectată pentru concurs. Exprimându-mi optimismul în
ceea ce priveşte posibilitatea unei viitoare colaborări, vă mulţumesc anticipat.

Cu deosebita consideratie,
Angela Dascal, cercetător ştiinţific I.Ş.E.

S-ar putea să vă placă și