Sunteți pe pagina 1din 16

ANALIZA FINANCIARA PE BAZA BILANTULUI

Pentru a putea identifica starea de echilibru la nivelul societatii S.C. TERMOCOD


S.R.L. Focsani. este necesara analiza patrimoniala. In aceasta analiza se incearca
evidentierea raportului dintre activele si pasivele pe termen lung si scurt.

Bilantul financiar corespunzator incheierii exercitiului pe anul 2010

ACTIV
Indicatori Inceputul perioadei Sfarsitul
perioadei
A. Active imobilizate
Imobilizari necorporale 0 0
Imobilizari corporale 19645 17318
Imobilizari financiare 0 0
Active imobilizate total 19645 17318
B. Active circulante
Stocuri 19851 29095
Creante 35846 20927
Investitii fin pe t.scurt 0 0
Casa si conturi la banci 4232 8620
Active circulante total 59929 58642
C. Cheltuieli in avans 0 0
Total ACTIV 79574
75960

PASIV
Indicatori Inceputul perioadei Sfarsitul
perioadei
Capital propriu 200 200
Provizioane 0 0
Venituri in avans 0 0
Rezerve 5807 5807
Dat pe o per>1 an 0 0
Capitaluri permanente 20142 20662
Dat pe o per<1an 53425 49291
Total PASIV 79574 75960
Echilibrul financiar reflecta respectarea la nivelul societatii a principiilor de
finantare consacrate in literature de specialitate. Aprecierea echilibrului financiar se
realizeaza prin intermediul indicatorilor de echilibru.

1. SITUATIA NETA

Se calculeaza ca diferenta intre: ACTIVUL TOTAL si DATORII TOTALE

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Total Activ 79574 75960


2. Datorii Totale 53425 49291
Datorii pe termen lung 0 0
Datorii pe termen scurt 53425 49291
3. Situatia neta (1 – 2 ) 26149 26669
4. Variatia situatiei nete ( D – C ) = 26669-26149=520

Rezultatele obtinute in cele 2 perioade de timp pentru S.N., reda averea neta a
actionarilor, respectiv activul neangajat in datorii. Situatia neta pozitivã si crescatoare
reflecta o gestiune economicã sãnãtoasã. Cresterea situatiei nete marcheazã, de fapt,
atingerea obiectivului major al gestiunii financiare, si anume maximizarea valorii
întreprinderii, respectiv a valorii capitalurilor proprii.

2. FONDUL DE RULMENT

Este expresia echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la


realizarea echilibrului finantarii pe termen scurt. Exista modalitatea de a determina fondul
de rulment caracteristica sistemului financiar anglo-saxon, si se calculeaza prin relatia:
ACTIV CIRCULANT – DATORII PE TERMEN SCURT
Nr. Crt. Indicator Inceputul
Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Activ circulant 59929 58642
2. Datorii pe termen scurt 53425 49291
3. Fondul de rulment financiar (1-2) 6504 9351
4. Variatia F.R.F. = 9351 – 6504 = 2847
Pe intreaga perioada analizata, fondul de rulment este pozitiva si inregistreaza o crestere.
Ceea ce putem intelege din valorile pozitive ale FRF, este ca societatea TERMOCOD
dispune de un fond de rezerva din care poate finanta deficitele ce pot aparea intre
alocarile si resursele de finantat pe termen scurt.
III. ANALIZA FINANCIARA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatorii utilizati in analiza pe baza contului de rezultate, soldurile intermediare


de gestiune, ofera informatii cu privire la profitabilitatea firmei pe diverse paliere.

MARJA COMERCIALA
Cuantifica nivelul de performanta financiara inregistrata de firma din activitatea
comerciala.
Ca modalitate de calcul, indicatorul trebuie sa tina cont de veniturile si cheltuielile legate
de activitatea de comercializare a marfurilor.

Nr. Crt. Indicator Inceputul Sfarsitul


perioadei perioadei

1. Venituri din vanzarea marfurilor 280533 217645


2. Cheltuieli privind marfurile 265632 207254
3. Marja comerciala ( 1 – 2 ) 14901 10391
Marja comerciala raportata la costul marfurilor vandute reprezinta practic adaosul
comercial practicat de societate.Desi M.C. inregistreaza o scaderesemnificativa de la o
perioada la alta, din rezultatul financiar prezentat de firma rezulta o scadere importanta a
veniturilor din vanzarea marfurilor.

VALOAREA ADAUGATA

Exprima cresterea de valoare rezultata din utilizarea factorilor de productie,


indeosebi a factorului de munca si capital, peste valoarea materialelor si serviciilor
cumparate de societate de la terti. Reprezinta sursa de acumulari banesti din care se face
renumerarea participantilor directi si indirecti la activitatea economica a
hotelului:personal, stat, actionari si insasi firma.

Nr. Crt. Indicator Inceputul Sfarsitul


perioadei perioadei
1. Productia exercitiului 280533 217645
2. Consumuri intermediare(a+b+c+d) 251316 189649
a. chelt cu mat prime si mat consum 237250 180351
b. alte cheltuieli materiale 5394 3530
c. alte ch(cu energie si apa) 273 688
d. cheltuieli privind prestatiile externe 8399 5080
3 Marja comerciala 14901 10391
4 Valoarea Adaugata( 1 – 2+3 ) 44118 38387
Ceea ce este evident in cazul de fata este fluctuatia considerabila a valorii acestui
indicator de la o perioada la alta. Nivelul absolut al indicatorului are o tendinta de
crestere in perioada analizata, datorata in principal de scaderea drastica a consumurilor
intermediare.
EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE (EBE)
Scoate in evidenta fluxurile de numerar implicate in activitatea de exploatare a hotelulul.
Marimea EBE-ului se calculeaza dupa formula:

EBE = VA + Subventii pentru investitii – Cheltuieli cu personalul – Impozite, taxe


si varsaminte assimilate

In alta ordine de ideii, EBE-ul exprima suma ramasa la dispozitia firmei, pentru
remunerarea investitorilor de capital, dupa plata salariatiilor si dupa eliminerea influentei
statului.

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. VA 44118 38387
2. Subventii pentru investitii 0 0
3. Cheltuieli cu personalul (=a + b) 11766 15097
a.salarii 8973 11670
b.chelt cu asig si prot soc 2793 3427
4. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 140 112
5. EBE (1+2-3-4) 32212 23178
Valorile calculate ne indica faptul ca, societate isi micsoreaza sursele de finantare din
activitatea de exploatare de la o perioada la alta.EBE demonstreaza performanta
economica a unitatii.

REZULTATUL DIN EXPLOATARE


Acest sold intermediar de gestiune este influentat de politica de investitii a intreprinderii
si se calculeaza astfel:

RE = EBE+ Reluari asupra provizioanelor +Alte venituri din expl – Amortiz si


provizie – Alte chelt din expl

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. EBE 32212 23178
2. Reluari asupra provizioanelor 0 0
3. Alte venituri din exploatare 0 0
4. Amortizari si provizioane pentru 2397 2327
deprec imobr corp si necorp (cheltuieli)
5. Alte cheltuieli din exploatare 8552 5261
6. RE ( 1 + 2 + 3 – 4 – 5 ) 21263 15590
Sumele calculate indica eficienta resurselor create de intreprindere. Valoarea
inregistrata este pozitiva ceea ce este un lucru bun pentru firma. Intreprinderea are mari
cheltuieli privind prestatiile externe:reparatii, chirii etc.

REZULTATUL CURENT

Este determinat de rezultatul exploatarii si cel al activitatii financiare

Nr. Crt. Indicator Inceputul Sfarsitul


perioadei perioadei

1. RE 21263 15590
2. Venituri financiare( a + b + c + d ) 1 4
a. venituri din dobanzi 1 4
3. Cheltuieli financiare 0 0
4. RC (1 + 2 – 3) 21264 15594
Activitatea financiara aduce o imbunatatire asupra randamentului financiar al
intreprinderii, mai ales la sfarsitul perioadei.

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Posibilitatilor de remunerare a participantilor la capitalul subscris al intreprinderii


este masurata cu ajutorul rezultatului brut al exercitiului.
Exprima in forma absoluta, rentabilitatea financiara a activitatii prestate de
intreprindere in vedere remunerarii actionarilior.

Nr. Crt. Indicator Inceputul Sfarsitul


perioadei perioadei

1. RC 21264 15594
2. Venituri exceptionale 0 0
3. Cheltuieli exceptionale 0 0
4. RBE ( 1 + 2 - 3) 21264 15594
Rezultatul brut evolueaza pe parcursul perioadei de analiza ca si rezultatul curent ,
firma prezentand o activitate deloc incurajatoare.

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

Reprezinta in marime absoluta masura rentabilitatii financiare a capitalului propriu


subscris si varsat de actionari
Nr. Crt. Indicator Inceputul Sfarsitul
perioadei perioadei

1. RBE 21264 15594


2. Impozit pe profit 3402 2495
3. RN (1 - 2) 17862 13099
IV. CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE

Capacitatea de autofinantare reflectã potentialul financiar degajat de activitatea


rentabilã a întreprinderii, la sfârsitul exercitiului financiar, destinat sã remunereze
capitalurile proprii si sã finanteze investitiile de expansiune si de mentinere sau reînnoire
din exercitiile viitoare.
Capacitatea de autofinantare poate fi determinatã prin douã metode: deductivã si
aditionalã.
Prin metoda deductivã, capacitatea de autofinantare se calculeazã astfel:

CAF = EBE + Alte venituri din exploatare – Alte cheltuieli pentru exploatare +
Venituri financiare – Cheltuieli financiare + Venituri excepþionale – Cheltuieli
excepþionale– Impozit pe profit

ATENTIE: VALOAREA IMPOZITULUI PE PROFIT ESTE CEA DIN CONTUL


DE PROFIT SI PIERDERE

Nr. Crt. Indicator Inceputul Sfarsitul


perioadei perioadei

1. EBE 32212 23178


2. Alte venituri din exploatare 0 0
3. Alte cheltuieli din exploatare 8552 5261
4. Venituri financiare 1 4
5. Cheltuieli financiare 0 0
6. Venituri exceptionale 0 0
7. Cheltuieli exceptionale 0 0
8. Impozit pe profit 2385 1663
9. CAF ( 1+2-3+4-5+6-7-8 ) 21276 16258

Mãrimea autofinantãrii degajatã de o întreprindere joacã un puternic rol de


semnalizator al performantelor întreprinderii. Ea indicã potentialilor investitori ai
întreprinderii cã este capabilã sã utilizeze eficient capitalurile încredintate si sã le asigure
o remunerare atrãgãtoare. Pentru creditori, mãrimea absolutã si relativã a autofinantãrii
certificã nivelul capacitãtii de rambursare ca si nivelul riscului de neplatã.
Scãderea capacitãtii de autofinantare de la o perioada la alta semnaleazã faptul cã
întreprinderea nu a fost capabilã sã utilizeze eficient capitalurile aflate la dispozitia sa,
fapt ce conduce la scãderea încrederii actionarilor si a creditorilor.

V.DIAGNOSTICUL FINANCIAR PRIN SISTEME DE RATE

La nivelul întreprinderii, un alt instrument de determinare al performantelor


economico-financiare il constituie metoda ratelor. Ele se pot determina ca raport între
efecte si eforturi si pot fi exprimate în procente sau în mãrimi absolute.

ANALIZA RENTABILITATII

Analiza rentabilitatii firmei se realizeaza pe baza ratelor de rentabilitate comerciala,


economica si financiara, dar mai ales pe baza factorilor cantitativi si calitativi in care se
descompun aceste rate.
Ratele de reantabilitate permit compararea perfomanþelor industriale si comerciale ale
firmelor.

 Rata de rentabilitate comercialã


Apreciazã randamentul diferitelor stadii ale activitãtii întreprinderii la formarea
rezultatelor;

1.1 Rata marjei comerciale


Se determina ca raport intre marja comerciala si veniturile din vanzarea marfurilor
Nr. Crt. Indicator Inceputul Sfarsitul
perioadei perioadei

1. Marja comerciala 14901 10391


2. Venituri din vanzarea marfurilor 280533 217645
3. Rata marjei comerciale(1/2) 0.05 0.04
Aceastã ratã pune în evidentã strategia comercialã a întreprinderii analizate. Se
remarcã o usoarã scadere a rentabilitãtii marjei comerciale, reflectând o scadere a
poziþiei ocupate pe piatã.

1.2. Rata marjei brute de exploatare, sau rata EBE

Acest indicator valoric, din sectorul de analiza al ratelor, evidentiaza, dupa cum se
poate observa si din raportul ce il indeplineste, potentialul propriu al activitatii de
exploatare de a degaja profit.
Se determina ca raport intre excedentul brut de exploatare si cifra de afaceri

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Excedentul brut din exploatare 32212 23178


2. Cifra de afaceri 280533 217645

3. RataEBE (1/2) 0.11 0.10


Concluziile ce se pot desprinde in urma calculului, sunt acelea ca societatea
TERMOCOD isi poate sustine obtinerea de profit prin sau in urma unor activitatii proprii
de exploatare.

1.3.Rata marjei nete

Exprimã eficienta globalã a întreprinderii, respectiv, capacitatea sa de a realiza profit


si de a rezista concurentei.
ATENTIE: REZULTATUL NET reprezinta profitul sau pierderea neta din cadrul
CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE
Nr. Crt. Indicator Inceputul
Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Rezultatul net 12517 8732
2. Cifra de afaceri 280533 217645
3. Rata marjei nete(1/2) 0.044 0.040
Scãderea acestei rate reflectã o înrãutãtire a capacitãþii globale a întreprinderii de a
obtine rezultate financiare positive, scaderea acesteia la sfarsitul perioade indicand o
activitate generalã a firmei ineficientã.

1.4.Rata marjei nete de exploatare

Pune in evidenta eficienta activitatii de exploatare sub toate aspectele? industrial,


administrativ si comercial.

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Rezultatul exploatarii 21263 15590


2. Cifra de afaceri 280533 217645

3. Rata marjei nete de exploatare(1/2) 0.075 0.071


Cazul de fata prezinta o situatie nu prea buna din punctul de vedere al ratei marjei
nete de exploatare prin valorile neglijabile obtinute si de asemenea se observa diferenta
dintre rata marjei nete si cea a marjei nete de exploatare!
Diferenta explica faptul ca activitatea desfasurata de societatea TERMOCOD nu are ca
fundament financiar puterea proprie de a genera profit in urma activitatilor de exploatare.

1.5.Rata marjei asupra valorii adaugate

Se calculeaza ca raport intre excedentul brut din exploatare si valoare adaugata

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Excedentul brut din exploatare 32212 23178


2. Valoarea Adaugata 44118 38387
3. Rata marjei asupra valorii adaugate(1/2) 0.73 0.60
Ceea ce s-a obtinut in urma calcului tabelar explica pentru prima perioada o stare de
echilibru financiar, chiar daca rata inregistreaza o valoare in scadere la sfarsitul perioadei.
Rezulta faptul ca societatea studiata beneficiaza de o bogatie concreta in urma deducerii
cheltuielilor de exploatare.

 Ratele de rentabilitate economica

Masoara eficienta mijloacelor financiare si materiale alocate activitãtii


întreprinderii. Se poate determina ca raport intre rezultatul economic si activul total

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Excedentul brut din exploatare 32212 23178


2. Activ total 79574 75960
3. Rata e (1/2) 0.40 0.30
In termeni reali rentabilitatea economicã trebuie sã depãseascã rata inflatiei, deoarece
întreprinderea trebuie sã îsi mentinã substanta economicã, ea trebuie sã remunereze
capitalul investit, dar sã acopere si riscul economic si financiar pe care si-i l-au asumat
actionarii si creditorii.Rentabilitatea economicã trebuie sã permitã întreprinderii
reînnoirea si cresterea activitãþii sale, într-o perioadã cât mai scurtã.
Judecand dupa rezultatele obtinute in tabelul de mai sus, constatam faptul ca unitatea
analizata se inscrie in parametrii functionali.

3.Ratele de rentabilitate financiara

Ratele de rentabilitate financiare mãsoarã capacitatea întreprinderii de a degaja


profitul net prin utilizarea capitalului propriu. Rentabilitatea financiarã reflectã scopul
final al activitãtii economice, deoarce evidentiazã remunerarea actionarilor prin
dividende si prin cresterea rezervelor. Rentabilitatea financiarã trebuie sã evidentieze
rentabilitatea factorului muncã corelat cu structura investitiilor si cu randamentul
investitiilor:

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Rezultatul net 12517 8732


2. Capital propriu 200 200
3. Rata de rentabilitate financiara (1/2) 62.58 43.66
Valorile mari obtinute pot fi interepretate ca fiind un mod de a atrage atentia asupra
propriei afaceri prin a degaja un profit remarcabil care ar putea atrage posibili investitori.

RATELE STRUCTURII FINANCIARE

Ratele structurii financiare sunt de trei tipuri:

 Ratele echilibrului financiar:

Reprezintã expresia realizãrii echilibrului financiar pe termen lung si a echilibrului


functional, evidentiind existenta sau inexistenta fondului de rulment, nevoii de fond de
rulment si a trezoreriei nete. În acest sens vom avea urmãtoarele grupe de rate:

1. Rate de finantare:
• evidenþiazã modalitatea de finantare a investiþiilor, ce pot fi strategice, de
modernizare, de exploatare sau de echilibru.
Se pot determina urmãtoarele rate:

 Rata de finanþare a imobilizãrilor

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Capitaluri permanente 20142 20662


2. Active imobilizate total 19645 17318
3. RFR (1/2) 1.025 1.19
Aceastã ratã înregistra valori supraunitare, ceea ce înseamnã cã totalitatea activelor
imobilizate este finantatã din resurse permanente, iar creºterea valorii raportului
semnifica o ameliorare a structurii de finantare.

B. Rate de indatorare

Aceste rate se folosesc în analiza lichiditate-exigibilitate, evidenþiind gradul de


îndatorare pe care îl are întreprinderea.

 Rata levierului

Este o ratã care aratã autonomia financiarã a firmei, indicând gradul în care
angajamentele pe termen scurt si lung sunt garantate de cãtre capitalurile proprii
Nr. Crt. Indicator Inceputul
Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Datorii Totale 53425 49291


Datorii pe termen scurt 53425 49291
2. Capital propriu 200 200
3. L ( 1/2) 267.125
246.455
Rezultatele obtinute in cele 2 perioade de timp analizate dovedesc situatia deloc
incurajatoare a unitatii. Si mai mult decat atat, orice banca,in baza valorii levierului, nu
va acorda unitatii noastre nici un fel de credit.

b. Rata datoriei financiare

Conform raportului pe care il indeplineste, aceasta reda gradul de indatorare al societati


pe termen lung.

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Datorii Totale 53425 49291


Datorii pe termen scurt 53425 49291
2. Capitaluri permanente 20142 20662
3. RDF ( 1/2) 2.65 2.35
Observam ca valoarea raportului este mai mare decat 0,5, ceea ce inseamana
inregistrarea unei rate nesatisfacatoare. Se poate concluziona ca angajamentele bancare
ale firmei pe termen lung si mediu nu pot fi garantate de capitalurile permanente.

c. Rata autonomiei financiare

Reda gradul de independenta financiara al societatii. Se calculeaza prin raportarea


capitalurilor proprii la capitalurile permanente

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Capital propriu 200 200
2. Capitaluri permanente 20142 20662
3. RAF ( 1/2) 0.01 0.01
Desi nivelul acestei rate este constant si acest rezultat ne arata ca societatea nu este
independenta din punc de vedere financiar.

d. Rata de prelevare a cheltuielior financiare

Este o rata ce separa societatile falimentare de cele sanatoase

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Cheltuieli financiare 0 0
2. EBE 32212 23178
3. RPC ( 1/2) 0.00 0.00
Indicele obtinut esti mai mic decat 0,6, asa cum cere o situatie normala de functionare.

C. Indicatori de structura

a. Rata activelor imobilizate

Se calculeaza dupa formula:

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Active imobilizate 19645 17318

2. Total ACTIV 79574 75960

3. RAI( 1/2) 0.24 0.22

Masoara gradul de investire a capitalului fix. Nivelul ei este scazutt datorita ponderii
reduse a echipamentelor, utilajelor, a dotarilor tehnice si instalatiilor.Aceastã ratã a
înregistrat totusi o usoarã scãdere la sfarsitul perioadei comparativ cu inceputul perioadei,
scãzând astfel ponderea activelor imobilizate în totalul activelor.

b. Rata activelor circulante


Exprima ponderea in totalul activelor a capitalului circulant.
Se calculeaza dupa formula:

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Active circulante total 59929 58642
2. Total ACTIV 79574 75960
3. RAC( 1/2) 0.75 0.77

Nivelul stocurilor si al disponibilitatile banesti creste. Rata activelor circulante creste


de la o perioada la alta ca urmare a cresterii ponderii stocurilor si disponibilitatilor.

c. Rata stabilitatii financiare

Este o rata ce reflecta legatura dintre capitalurile permanente de care unitatea dispune si
totalul pasiv

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Capitaluri permanente 20142 20662


2. Total PASIV 79574 75960
3. RSF( 1/2) 0.25 0.27
Nivelul ratei, in perioada analizata, inregistreaza o tendinta de imbunatatire, ca
urmare a cresterii capitalurilor permanente. Capitalurile permanente sunt cele care sustin
o parte din activitatea desfasurata de TERMOCOD. Totusi aceasta institutie economica
este constransa de termene de plata reduse.

d. Rata autonomiei financiare globale

Este cea care va indica in mod global potentialul societatii de a-si asigura echilibrului
financiar prin propriile forte.

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Capital propriu 200 200
2. Total PASIV 79574 75960
3. RAFG( 1/2) 0.0025 0.0026
Se considera ca existenta unui capital propriu de cel putin 1/3 din pasivul total
constituie o premisa esentiala pentru autonomia financiara a societatii. Rata obtinuta vine
sa intareasca realitatea de care beneficiaza aceasta societate si anume aceea ca nu este
autonoma din punct de vedere financiar, lucru observabil in nivelul datoriilor pe termen
scurt care au o pondere ridicata in total pasiv.

RATE PRIVIND ROTATIA CAPITALURILOR


Masoara atat viteza de transformare a activelor in lichiditati cat si cea de reinnoire a
datoriilor.
a. Durata de incasare a creantelor
Nr. Crt. Indicator Inceputul
Sfarsitul
perioadei
perioadei
1. Creante 35846 20927
2. Cifra de afaceri neta 280533 217645
3. DIC( 1/2) 0.127 0.1
Indicatorul, exprimat in zile, reprezinta durata de timp medie in care se realizeaza
transformarea creantelor in lichiditati. Perioada in care societatea va putea beneficia de
surse de finantare concrete, creste.

b. Renumerarea factorului munca

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Cheltuieli cu personalul (= a + b) 11766 15097


2 a.salarii 8973 11670
b.cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 2793 3427
2. Valoarea Adaugata 44118 38387
3. R fm ( 1/2) 0.26 0.39
S-a obtinut un rezultat semnificativ. Nivelul acestei rate, pune in pericol renumerarea
celorlalti factori participanti la realizarea valorii adaugate. Rezultatul atesta de asemenea
situatia dezechilibrata din punct de vedere financiar a societatii.

c. Renumerarea macroeconomiei

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. Impozite, taxe si varsaminte asimilate 140 112


2. Valoarea Adaugata 44118 38387
3. RM ec ( 1/2) 0.003 0.003
Aceasta rata defineste gradul de fiscalitate care apasa asupra intreprinderii si a
ramurii de activitate din care acesta face parte.

d. Renumerarea capitalului imprumutat

Nr. Crt. Indicator Inceputul


Sfarsitul
perioadei
perioadei

1. cheltuieli privind dobanzile 0 0


2. Valoarea Adaugata 44118 38387
3. R ( 1/2) 0 0
Valorile nule pentru acest indicator determina si defineste inca o data autonomia
financiara de care beneficiaza unitatea, ca factor de putere si rezistenta in perimetrul
activitatilor economice!