Sunteți pe pagina 1din 3
~ 148 — AXION CUVINE-SE Giasul al virrelea jj de 1 POPESCU-PASAREA’ AB gp eg SS Cu vi ime se cu — a—de va rat om gi te fe =e x Cn Na sci toa — ——— re — de a <6 Sc i et ——S ee, SS ——- eer Cea pu—rurea fe rici— ta gi prea ne ee a{43aqu vi no va— — —— ta si mai si — mai ca Dum ne eek eos FS py Sees ze— — — wu iu Ini—no — stru Ce ea ce — we SS eqti maicin sti—ti de cat__He ru vi — — — mii si mai er eee ek ees = so SSS 2 7 — ri th far de-a se ma ma——-—-—-_ re — ween el eee op Seen —* oh — de— cat Se ra fi — — mii Ca—rea— f4 re — 2 aPC eS ee dee stri cA ciu ne pre Dum_ ne zeu cu van tulcuvantu 2 as See ls Y Ce eg Fe “ul aai nda Sea => = iin ge e e e_ ree esc gi nea a aaa mu a aS ee = ee GS ee a Sem —— < =< neaaamu ul 0 oo meee ne e ese ce ea cee u = = ew (ee ee gg : oy ee : : : : 2 q = esti 1A ca a ag Biase eee iin fi it 1 si \Wysnk- sh abe } wera ta a a a aisiraaicu vin ti 4 to o or silaa a os 15 \es ste cg a la uu da fe cioori i ii e ei din ca reaDumne < 2 Kee ee Sls 2 Oe Koen —7 — >... = < zee € ew sa a aau 1 in truwu pat gl pruuu a a — ~~ ee Ses = > —z uo uuupruunune saa fa 24 cu u ut cel mai na Se ee 2 fF > x AS SS eS Ss zg i i iintee e e dee vee e e eeci ¢ Dum ae —— pt ne Fe a es, <> ze u ul noo 000 000 0 0 struu uuu > — = Se wen ee, FE Sw et = , 4 ee o> Cam aa ad a trata aa ela Se eS pj] 2 4 CoS SSS 6 2S q ta a t scaaa a aaun scaaa aaa un eee ee Flee sa SS = —— See , a o o aaa oa afé 4 & coun uuet wen | SS > Se Selle —> = —~ «- , i ii si pa 4 4 4m te cee lee ce ¥ x S ¥. oL we = nw tea 4 4 fu maides f4 ta a aaa a ae ES aS & a a aatde cat ce mrii le e eee e vee vr. <> G45 ee Seta fa aa aaa lea an in neo craa at de ti ne mee ws SNS se bu cuu ri ce ea cee e ee esti pli nidee ee Ea a Ff 3S See es Se n —S da a_aa gaa a a aaa aa ruuri > —. £ —— Se eS ene 2S eee 5S - 2 — “~~ a aatoaaa tafip tuuu uuuuuud | < > < 4 a a ee = aa oe qos 3 Ss ee eee teers 2 < - fees t “<2,

> eee = o — esti cuvanta at 'Doa aam ne Bine cuvintea a za sufleteal —ae i g Sao 2 ee meu pre Doom nul & gi toa te ce le din 14 un trul meunu 1. Prelucrat de Stefanache Popescu dup’ compunerea lui N. Apostolescu fost can- faref la Ploesti, elev al scoalei infiinfata de Macarie leromonahul si condus& de Logofatul Stoicescu.