Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT EDUCAȚIONAL

"CREATIVITATE FĂRĂ FRONTIERE”

Liceul de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” reprezentat de director prof.


Zmicală Gavril, în parteneriat cu Ziarul Independent ”Făclia” din Cluj-Napoca,
reprezentat de Radu Vida, redactor șef, susțin inițierea și derularea proiectului
educațional ”Creativitate fără frontiere” - coordonat de prof. Diana Silaghi și
prof. Aristida Toader.

1. Argument

Prin proiectul educațional ”Creativitate fără frontiere” dorim, în primul


rând, să valorificăm și să promovăm imaginea Liceului de Arte Vizuale
”Romulus Ladea” precum și creativitatea elevilor și a profesorilor liceului.
În al doilea rând, dorim înființarea Revistei Liceului de Arte Vizuale
”Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, care va purta denumirea : ”Moira” și care
va avea o frecvență semestrială de publicare.
Prin activitățile propuse, care se vor desfășura zilnic doar în timpul
programului școlar, elevii vor învăța metode de obținere a informațiilor
(interviul, observația), vor învăța cum să analizeze, sintetizeze, selecteze și
editeze informațiile obținute pentru cuprinsul revistei cu sprijinul acordat de
Ziarul Făclia.
În al treilea rând, elevii vor fi motivați să participe la aceste activități
tocmai prin faptul că propriile lor creații literare sau artistice vor fi publicate în
revistă și în Ziarul Făclia, astfel, liceul nostru dar și Ziarul Făclia vor reuși să
realizeze și contureze propria lor imagine în rândul comunității.

2. Proiectul educațional ”Creativitate fără frontiere” va aborda


următoarele obiectivele specifice:

• strângerea, analizarea, verificarea și prezentarea informațiilor referitoare


la evenimentele curente, incluzând tendințe, rezultate și persoane (elevi și/sau
profesori);
• dobândirea și îmbunătățirea competențelor sociale și civice, promovarea
creativității, înțelegerea și asumarea valorilor culturale;
• promovarea înțelegerii reciproce și a respectului dintre elevi și/sau
profesori prin abordarea stereotipurilor și promovarea dialogului;
• sprijinirea elevilor și a profesorilor în înțelegerea și asumarea diversității
culturale.

1
• sprijinirea și încurajarea elevilor în procesul integrării lor în societate, a
înțelegerii și gestionării propriei conduite, precum și a asumării consecințelor
deciziilor luate prin intermediul implicării lor în diverse activități culturale.

3. Activitățile principale vor fi:

• cooperarea cu Ziarul Făclia;


• însușirea și cultivarea cunoștințelor, strângerea, analiza, verificarea,
selectarea și prezentarea informațiilor referitoare la evenimentele curente
petrecute în incinta liceului ;
• redactarea revistei prin care se va realiza evaluarea, partajarea și validarea
bunelor practici și experiențe de învățare;
• promovarea revistei în comunitatea locală;

4. Grup țintă direct

Elevii și profesorii Liceului de Arte Vizuale ”Romulus Ladea” din Cluj-


Napoca.

5. Grup țintă indirect

Comunitatea locală

6. Rezultate așteptate:

• Cooperarea de durată cu partenerul nostru, Ziarul Făclia;


• Dobândirea abilităților de a strânge, a analiza, a verifica, a selecta și a
prezenta informații referitoare la evenimentele curente incluzând tendințe,
rezultate și persoane (elevi și/sau profesori);
• Conștientizarea și perceperea spațiului cultural clujean ca posibil mediu
de integrare socială și profesională.

7. Promovarea şi diseminarea proiectului

Proiectul va fi promovat în revista ”Moira” și în Ziarul Făclia.


Vom organiza conferinţe şi mese rotunde la care vom invita diferiți artiști,
personalități ale orașului nostru precum și ziariști pentru a mediatiza produsele
activităților noastre.

2
8. Coordonatorii proiectului:

Prof. dr. Diana Silaghi, silaghi.dia@gmail.com, tel. 0741041350

Prof. Aristida Toader, taristida@yahoo.com, tel. 0754787139

9. Partener în proiect:

Ziarul Independent Făclia, str. Clinicilor nr. 33, Cluj-Napoca, reprezentat


prin d-nul:

Radu Vida, redactor șef, raduvida@gmail.com, tel. 0788232824

Aprobat director,

Prof. Gavril Zmicală